Disclaimer

1. Doel en gebruik website Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de dienstverlening van i-ASE. De website geeft de bezoekers een overzicht van producten, diensten en de dienstverlenende organisatie i-ASE. Tevens biedt de website de mogelijkheid om informatie te downloaden en het aanvragen van een proefabonnement.
De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.


2. Rechten  Aan de informatie die gepubliceerd is op de i-ASE website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, ontleend worden. Op alle van i-ASE afkomstige offertes zijn de i-ASE algemene voorwaarden van toepassing, welke eveneens op deze website gepubliceerd zijn en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel regio Amsterdam.


3. Links naar andere websites Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van i-ASE. Onder geen enkel beding neemt i-ASE verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van i-ASE zijn gekoppeld.


4. Correct functioneren van de website i-ASE streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. i-ASE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.


5. Correctheid van informatie op de website i-ASE streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. Indien u dit mocht waarnemen verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen (laten) aanpassen.

Contact

Laat uw gegevens achter via ons contactformulier.

Wij nemen vervolgens contact met u op.