Nieuws

Champignonplukkers onder de loep
De Inspectie SZW zal dit jaar de werkomstandigheden van champignonplukkers controleren. Behalve naar veilig en gezond werken zullen de inspecteurs ook het salaris en de werktijden onder de loep nemen. Daarnaast blijft in 2014 ook het Champignoninterventieteam, waarin Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, gemeenten en politie samenwerken. Het team controleert op illegale arbeid, belastingontduiking, uitkeringsfraude, onderbetaling en uitbuiting. lees verder...
Champignonplukkers onder de loep
De Inspectie SZW zal dit jaar de werkomstandigheden van champignonplukkers controleren. Behalve naar veilig en gezond werken zullen de inspecteurs ook het salaris en de werktijden onder de loep nemen. Daarnaast blijft in 2014 ook het Champignoninterventieteam, waarin Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, gemeenten en politie samenwerken. Het team controleert op illegale arbeid, belastingontduiking, uitkeringsfraude, onderbetaling en uitbuiting. lees verder...
Champignonplukkers onder de loep
De Inspectie SZW zal dit jaar de werkomstandigheden van champignonplukkers controleren. Behalve naar veilig en gezond werken zullen de inspecteurs ook het salaris en de werktijden onder de loep nemen. Daarnaast blijft in 2014 ook het Champignoninterventieteam, waarin Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, gemeenten en politie samenwerken. Het team controleert op illegale arbeid, belastingontduiking, uitkeringsfraude, onderbetaling en uitbuiting. lees verder...
Compensatie stijging zorgpremie niet acceptabel
Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid om de verhoging van de zorgpremie voor werkgever te compenseren met lastenverlichting elders, niet acceptabel. Deze compensatie is namelijk tijdelijk en afhankelijk van politieke besluitvorming, en hierdoor onzeker. lees verder...
Compensatie stijging zorgpremie niet acceptabel
Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid om de verhoging van de zorgpremie voor werkgever te compenseren met lastenverlichting elders, niet acceptabel. Deze compensatie is namelijk tijdelijk en afhankelijk van politieke besluitvorming, en hierdoor onzeker. lees verder...
Compensatie stijging zorgpremie niet acceptabel
Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid om de verhoging van de zorgpremie voor werkgever te compenseren met lastenverlichting elders, niet acceptabel. Deze compensatie is namelijk tijdelijk en afhankelijk van politieke besluitvorming, en hierdoor onzeker. lees verder...
Minder eigenrisicodragers WGA, terugkeerpremie ZW in 2015
Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA is begin dit jaar afgenomen. 8.000 werkgevers keerden terug naar het UWV en minder dan 300 werkgevers werden eigenrisicodrager. Bij de ZW was er wel sprake van een forse toename van het aantal eigenrisicodragers. Dit blijkt uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkelingen in WGA- en ZW-markt. In deze brief kondigt Asscher ook de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. lees verder...
Leges over onderhouds- en uitbreidingskosten
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten voor onderhoud en uitbreiding. Ook onderhoudskosten die niet vergunningplichtig zijn behoren tot de bouwkosten waarover leges wordt berekend. lees verder...
Minder eigenrisicodragers WGA, terugkeerpremie ZW in 2015
Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA is begin dit jaar afgenomen. 8.000 werkgevers keerden terug naar het UWV en minder dan 300 werkgevers werden eigenrisicodrager. Bij de ZW was er wel sprake van een forse toename van het aantal eigenrisicodragers. Dit blijkt uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkelingen in WGA- en ZW-markt. In deze brief kondigt Asscher ook de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. lees verder...
Minder eigenrisicodragers WGA, terugkeerpremie ZW in 2015
Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA is begin dit jaar afgenomen. 8.000 werkgevers keerden terug naar het UWV en minder dan 300 werkgevers werden eigenrisicodrager. Bij de ZW was er wel sprake van een forse toename van het aantal eigenrisicodragers. Dit blijkt uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkelingen in WGA- en ZW-markt. In deze brief kondigt Asscher ook de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. lees verder...
Leges over onderhouds- en uitbreidingskosten
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten voor onderhoud en uitbreiding. Ook onderhoudskosten die niet vergunningplichtig zijn behoren tot de bouwkosten waarover leges wordt berekend. lees verder...
Leges over onderhouds- en uitbreidingskosten
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten voor onderhoud en uitbreiding. Ook onderhoudskosten die niet vergunningplichtig zijn behoren tot de bouwkosten waarover leges wordt berekend. lees verder...
30%-regeling niet voor aanvullende dienstbetrekking
Volgens de Hoge Raad heeft is de 30%-regeling niet van toepassing op een dienstbetrekking die, na een termijn van drie maanden, wordt aangegaan in aanvulling op een dienstbetrekking waarvoor de regeling wel geldt. Voor de aanvullende dienstbetrekking is de werknemer namelijk niet als ingekomen werknemer aan te merken. lees verder...
30%-regeling niet voor aanvullende dienstbetrekking
Volgens de Hoge Raad heeft is de 30%-regeling niet van toepassing op een dienstbetrekking die, na een termijn van drie maanden, wordt aangegaan in aanvulling op een dienstbetrekking waarvoor de regeling wel geldt. Voor de aanvullende dienstbetrekking is de werknemer namelijk niet als ingekomen werknemer aan te merken. lees verder...
30%-regeling niet voor aanvullende dienstbetrekking
Volgens de Hoge Raad heeft is de 30%-regeling niet van toepassing op een dienstbetrekking die, na een termijn van drie maanden, wordt aangegaan in aanvulling op een dienstbetrekking waarvoor de regeling wel geldt. Voor de aanvullende dienstbetrekking is de werknemer namelijk niet als ingekomen werknemer aan te merken. lees verder...
Koninklijke Horeca Nederland komt met model arbeidsvoorwaardenreglement
Koninklijke Horeca Nederland heeft voor haar leden het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld. Dit reglement moet ondernemers in de horeca houvast bieden nu men er niet in is geslaagd met de vakbonden een nieuwe cao af te sluiten. lees verder...
Koninklijke Horeca Nederland komt met model arbeidsvoorwaardenreglement
Koninklijke Horeca Nederland heeft voor haar leden het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld. Dit reglement moet ondernemers in de horeca houvast bieden nu men er niet in is geslaagd met de vakbonden een nieuwe cao af te sluiten. lees verder...
Koninklijke Horeca Nederland komt met model arbeidsvoorwaardenreglement
Koninklijke Horeca Nederland heeft voor haar leden het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld. Dit reglement moet ondernemers in de horeca houvast bieden nu men er niet in is geslaagd met de vakbonden een nieuwe cao af te sluiten. lees verder...
Dienstbetrekking onvoldoende aannemelijk gemaakt
Voor het bestaan van een dienstbetrekking is het niet voldoende dat men een arbeidsovereenkomst kan tonen. Van belang is dat de betrekking ook daadwerkelijk voldoet aan de drie kenmerken van een dienstbetrekking, te weten de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten, het betalen van loon en de aanwezigheid van een gezagsverhouding. lees verder...
Dienstbetrekking onvoldoende aannemelijk gemaakt
Voor het bestaan van een dienstbetrekking is het niet voldoende dat men een arbeidsovereenkomst kan tonen. Van belang is dat de betrekking ook daadwerkelijk voldoet aan de drie kenmerken van een dienstbetrekking, te weten de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten, het betalen van loon en de aanwezigheid van een gezagsverhouding. lees verder...
Dienstbetrekking onvoldoende aannemelijk gemaakt
Voor het bestaan van een dienstbetrekking is het niet voldoende dat men een arbeidsovereenkomst kan tonen. Van belang is dat de betrekking ook daadwerkelijk voldoet aan de drie kenmerken van een dienstbetrekking, te weten de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten, het betalen van loon en de aanwezigheid van een gezagsverhouding. lees verder...
Tuchtrecht voor bankmedewerkers
Het kabinet wil dat er een tuchtrecht komt in de bankensector. Binnenkort zal het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 worden ingediend om dit te regelen. lees verder...
Tuchtrecht voor bankmedewerkers
Het kabinet wil dat er een tuchtrecht komt in de bankensector. Binnenkort zal het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 worden ingediend om dit te regelen. lees verder...
Tuchtrecht voor bankmedewerkers
Het kabinet wil dat er een tuchtrecht komt in de bankensector. Binnenkort zal het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 worden ingediend om dit te regelen. lees verder...
Lucratieve beleggingen
Een werknemer die de mogelijkheid krijgt aandelen te kopen in de werkgever en met die aandelen weinig risico loopt terwijl er een hoge verkoopwinst tegenover staat, moet die verkoopwinst als resultaat uit overige werkzaamheden opnemen in de aangifte. lees verder...
Lucratieve beleggingen
Een werknemer die de mogelijkheid krijgt aandelen te kopen in de werkgever en met die aandelen weinig risico loopt terwijl er een hoge verkoopwinst tegenover staat, moet die verkoopwinst als resultaat uit overige werkzaamheden opnemen in de aangifte. lees verder...
Lucratieve beleggingen
Een werknemer die de mogelijkheid krijgt aandelen te kopen in de werkgever en met die aandelen weinig risico loopt terwijl er een hoge verkoopwinst tegenover staat, moet die verkoopwinst als resultaat uit overige werkzaamheden opnemen in de aangifte. lees verder...
Aan de slag met MVO-risicomanagement
De SER-commissie IMVO roept bedrijven op aan de slag te gaan met MVO-risicomanagement. Startpunt daarbij is het identificeren, waar nodig prioriteren, en aanpakken van de risico’s op negatieve impact voor andere belanghebbenden. Tot deze aanbeveling komt de commissie in haar themarapportage ‘Due Diligence’. lees verder...
Aan de slag met MVO-risicomanagement
De SER-commissie IMVO roept bedrijven op aan de slag te gaan met MVO-risicomanagement. Startpunt daarbij is het identificeren, waar nodig prioriteren, en aanpakken van de risico’s op negatieve impact voor andere belanghebbenden. Tot deze aanbeveling komt de commissie in haar themarapportage ‘Due Diligence’. lees verder...
Aan de slag met MVO-risicomanagement
De SER-commissie IMVO roept bedrijven op aan de slag te gaan met MVO-risicomanagement. Startpunt daarbij is het identificeren, waar nodig prioriteren, en aanpakken van de risico’s op negatieve impact voor andere belanghebbenden. Tot deze aanbeveling komt de commissie in haar themarapportage ‘Due Diligence’. lees verder...
Verliesverrekening voor opleidingskosten
Door een schriftelijke toezegging van de inspecteur kunnen de scholingskosten van een piloot als verlies achterwaarts worden verrekend. Ook al kan persoonsgebonden aftrek in de regel niet achterwaarts worden verrekend. lees verder...
Verliesverrekening voor opleidingskosten
Door een schriftelijke toezegging van de inspecteur kunnen de scholingskosten van een piloot als verlies achterwaarts worden verrekend. Ook al kan persoonsgebonden aftrek in de regel niet achterwaarts worden verrekend. lees verder...
Verliesverrekening voor opleidingskosten
Door een schriftelijke toezegging van de inspecteur kunnen de scholingskosten van een piloot als verlies achterwaarts worden verrekend. Ook al kan persoonsgebonden aftrek in de regel niet achterwaarts worden verrekend. lees verder...
Doorstart-portal voor mkbâers en zzpâers
Op 7 maart is MKB Doorstart gelanceerd. De site moet mkb-bedrijven en zzp’ers die in de problemen (dreigen te ) geraken een portal bieden voor het vinden van een oplossing. De lancering vond gelijktijdig plaats met de opening van de Ondernemers­pleinen in Almere en Lelystad. lees verder...
Doorstart-portal voor mkbâers en zzpâers
Op 7 maart is MKB Doorstart gelanceerd. De site moet mkb-bedrijven en zzp’ers die in de problemen (dreigen te ) geraken een portal bieden voor het vinden van een oplossing. De lancering vond gelijktijdig plaats met de opening van de Ondernemers­pleinen in Almere en Lelystad. lees verder...
Doorstart-portal voor mkbâers en zzpâers
Op 7 maart is MKB Doorstart gelanceerd. De site moet mkb-bedrijven en zzp’ers die in de problemen (dreigen te ) geraken een portal bieden voor het vinden van een oplossing. De lancering vond gelijktijdig plaats met de opening van de Ondernemers­pleinen in Almere en Lelystad. lees verder...
Aftrek als eigenwoningrente voor vruchtgebruiker
Voor situaties waarin de eigendom van een woning krachtens erfrecht is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, en waarin de vruchtgebruiker de renten en kosten voor de schuld die is aangegaan door de erflater voor zijn rekening moet nemen, zijn deze renten en kosten sinds 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar. Omdat dit ongewenst kan zijn, keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat deze renten en kosten onder voorwaarden toch aftrekbaar zijn als eigenwoningrente. lees verder...
Aftrek als eigenwoningrente voor vruchtgebruiker
Voor situaties waarin de eigendom van een woning krachtens erfrecht is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, en waarin de vruchtgebruiker de renten en kosten voor de schuld die is aangegaan door de erflater voor zijn rekening moet nemen, zijn deze renten en kosten sinds 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar. Omdat dit ongewenst kan zijn, keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat deze renten en kosten onder voorwaarden toch aftrekbaar zijn als eigenwoningrente. lees verder...
Aftrek als eigenwoningrente voor vruchtgebruiker
Voor situaties waarin de eigendom van een woning krachtens erfrecht is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, en waarin de vruchtgebruiker de renten en kosten voor de schuld die is aangegaan door de erflater voor zijn rekening moet nemen, zijn deze renten en kosten sinds 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar. Omdat dit ongewenst kan zijn, keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat deze renten en kosten onder voorwaarden toch aftrekbaar zijn als eigenwoningrente. lees verder...
Gewijzigde procedure TWV
Vanaf 1 april 2014 moet men een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen als men een werknemer van buiten de EU (met uitzondering van Kroatië), EER of Zwitserland langer dan drie maanden in Nederland laat werken. lees verder...
Gewijzigde procedure TWV
Vanaf 1 april 2014 moet men een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen als men een werknemer van buiten de EU (met uitzondering van Kroatië), EER of Zwitserland langer dan drie maanden in Nederland laat werken. lees verder...
Ongewijzigde voortzetting bouw-cao, wel afspraken over naleving
De cao Bouwnijverheid wordt ongewijzigd verlengd tot eind dit jaar, zonder een afspraak over aanpassing van de lonen. Wel hebben werkgevers en bonden afspraken gemaakt over de naleving van de cao en het tegengaan van schijnconstructies. lees verder...
Gewijzigde procedure TWV
Vanaf 1 april 2014 moet men een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen als men een werknemer van buiten de EU (met uitzondering van Kroatië), EER of Zwitserland langer dan drie maanden in Nederland laat werken. lees verder...
Ongewijzigde voortzetting bouw-cao, wel afspraken over naleving
De cao Bouwnijverheid wordt ongewijzigd verlengd tot eind dit jaar, zonder een afspraak over aanpassing van de lonen. Wel hebben werkgevers en bonden afspraken gemaakt over de naleving van de cao en het tegengaan van schijnconstructies. lees verder...
Ongewijzigde voortzetting bouw-cao, wel afspraken over naleving
De cao Bouwnijverheid wordt ongewijzigd verlengd tot eind dit jaar, zonder een afspraak over aanpassing van de lonen. Wel hebben werkgevers en bonden afspraken gemaakt over de naleving van de cao en het tegengaan van schijnconstructies. lees verder...
Na bijna 2 jaar weer cao houtverwerkende industrie
Bijna twee jaar nadat de vorige cao is verlopen hebben de cao-partijen in de houtverwerkende industrie een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De nieuwe cao zal een looptijd hebben van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2014. lees verder...
Na bijna 2 jaar weer cao houtverwerkende industrie
Bijna twee jaar nadat de vorige cao is verlopen hebben de cao-partijen in de houtverwerkende industrie een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De nieuwe cao zal een looptijd hebben van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2014. lees verder...
Na bijna 2 jaar weer cao houtverwerkende industrie
Bijna twee jaar nadat de vorige cao is verlopen hebben de cao-partijen in de houtverwerkende industrie een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De nieuwe cao zal een looptijd hebben van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2014. lees verder...
Gedifferentieerd tarief bijtelling privégebruik auto kan
Volgens de Hoge Raad is het gedifferentieerde tarief op basis van CO2-uitstoot voor de bijtelling vanwege het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto toegestaan. lees verder...
Gedifferentieerd tarief bijtelling privégebruik auto kan
Volgens de Hoge Raad is het gedifferentieerde tarief op basis van CO2-uitstoot voor de bijtelling vanwege het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto toegestaan. lees verder...
Gedifferentieerd tarief bijtelling privégebruik auto kan
Volgens de Hoge Raad is het gedifferentieerde tarief op basis van CO2-uitstoot voor de bijtelling vanwege het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto toegestaan. lees verder...
Betere handhaving detachering werknemers uit EU
De EU werkt aan een richtlijn die de detachering van werknemers uit andere lidstaten beter handhaafbaar moet maken. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft onlangs ingestemd met een compromistekst voor een richtlijn die betere bescherming van de werknemers moet bieden en misbruik en omzeiling tegengaat. Het richtlijnvoorstel richt zich op de handhaving van de detacheringsrichtlijn 96/71. lees verder...
Betere handhaving detachering werknemers uit EU
De EU werkt aan een richtlijn die de detachering van werknemers uit andere lidstaten beter handhaafbaar moet maken. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft onlangs ingestemd met een compromistekst voor een richtlijn die betere bescherming van de werknemers moet bieden en misbruik en omzeiling tegengaat. Het richtlijnvoorstel richt zich op de handhaving van de detacheringsrichtlijn 96/71. lees verder...
Aanpassing Wet minimumloon moet kostenverrekening beperken
In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aan. Met de aanpassing wil hij de mogelijkheid van kostenverrekeningen op het loon beperken. lees verder...
Aanpassing Wet minimumloon moet kostenverrekening beperken
In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aan. Met de aanpassing wil hij de mogelijkheid van kostenverrekeningen op het loon beperken. lees verder...
Intrekken van een bezwaar
Een belastingplichtige kan, ook als hij een adviseur in de arm heeft genomen, zijn bezwaren rechtsgeldig intrekken. De inspecteur mocht aannemen dat tussen de belastingplichtige en zijn adviseur contact was geweest en dat de belastingplichtige zijn adviseur van de intrekking op de hoogte had gesteld. lees verder...
Intrekken van een bezwaar
Een belastingplichtige kan, ook als hij een adviseur in de arm heeft genomen, zijn bezwaren rechtsgeldig intrekken. De inspecteur mocht aannemen dat tussen de belastingplichtige en zijn adviseur contact was geweest en dat de belastingplichtige zijn adviseur van de intrekking op de hoogte had gesteld. lees verder...
Aanpassing Wet minimumloon moet kostenverrekening beperken
In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aan. Met de aanpassing wil hij de mogelijkheid van kostenverrekeningen op het loon beperken. lees verder...
Intrekken van een bezwaar
Een belastingplichtige kan, ook als hij een adviseur in de arm heeft genomen, zijn bezwaren rechtsgeldig intrekken. De inspecteur mocht aannemen dat tussen de belastingplichtige en zijn adviseur contact was geweest en dat de belastingplichtige zijn adviseur van de intrekking op de hoogte had gesteld. lees verder...
Cao-overleg stagneert
Dit jaar zijn er tot nu toe twintig nieuwe cao’s afgesloten, terwijl normaal in de eerste twee maanden van het jaar circa vijftig cao’s tot stand komen. In februari bleef de oogst zelfs beperkt tot zeven nieuwe cao’s. Werkgeversvereniging AWVN wijt de stagnatie in het cao-overleg aan de looneis van 3% die door de bij de FNV aangesloten bonden wordt gesteld. lees verder...
Meer keuze bij pensioensparen hogere inkomens
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer tijdens het debat op 3 maart toegezegd dat hogere inkomens meer keuzemogelijkheden krijgen bij een vrijwillige pensioenspaarregeling. De regeling zal ook kunnen worden uitgevoerd door pensioenfondsen. lees verder...
Cao-overleg stagneert
Dit jaar zijn er tot nu toe twintig nieuwe cao’s afgesloten, terwijl normaal in de eerste twee maanden van het jaar circa vijftig cao’s tot stand komen. In februari bleef de oogst zelfs beperkt tot zeven nieuwe cao’s. Werkgeversvereniging AWVN wijt de stagnatie in het cao-overleg aan de looneis van 3% die door de bij de FNV aangesloten bonden wordt gesteld. lees verder...
Meer keuze bij pensioensparen hogere inkomens
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer tijdens het debat op 3 maart toegezegd dat hogere inkomens meer keuzemogelijkheden krijgen bij een vrijwillige pensioenspaarregeling. De regeling zal ook kunnen worden uitgevoerd door pensioenfondsen. lees verder...
Cao-overleg stagneert
Dit jaar zijn er tot nu toe twintig nieuwe cao’s afgesloten, terwijl normaal in de eerste twee maanden van het jaar circa vijftig cao’s tot stand komen. In februari bleef de oogst zelfs beperkt tot zeven nieuwe cao’s. Werkgeversvereniging AWVN wijt de stagnatie in het cao-overleg aan de looneis van 3% die door de bij de FNV aangesloten bonden wordt gesteld. lees verder...
Meer keuze bij pensioensparen hogere inkomens
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer tijdens het debat op 3 maart toegezegd dat hogere inkomens meer keuzemogelijkheden krijgen bij een vrijwillige pensioenspaarregeling. De regeling zal ook kunnen worden uitgevoerd door pensioenfondsen. lees verder...
Salarisverschil tussen man en vrouw neemt af
De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, zijn het afgelopen drie jaar met drie procentpunt afgenomen. Verdienden mannen in dezelfde functie in 2010 nog 20% meer, in 2013 was dat 17%. lees verder...
Salarisverschil tussen man en vrouw neemt af
De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, zijn het afgelopen drie jaar met drie procentpunt afgenomen. Verdienden mannen in dezelfde functie in 2010 nog 20% meer, in 2013 was dat 17%. lees verder...
Doorschuiven kan alleen bij wijziging tenaamstelling
Omdat voor de vrijstelling- en doorschuifregeling BPM expliciet wordt aangesloten bij de tenaamstelling van een bestelauto, is aan de ondernemer, wiens bestelauto eigendom was van een leasemaatschappij, terecht een naheffingsaanslag BPM opgelegd. lees verder...
Doorschuiven kan alleen bij wijziging tenaamstelling
Omdat voor de vrijstelling- en doorschuifregeling BPM expliciet wordt aangesloten bij de tenaamstelling van een bestelauto, is aan de ondernemer, wiens bestelauto eigendom was van een leasemaatschappij, terecht een naheffingsaanslag BPM opgelegd. lees verder...
Salarisverschil tussen man en vrouw neemt af
De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, zijn het afgelopen drie jaar met drie procentpunt afgenomen. Verdienden mannen in dezelfde functie in 2010 nog 20% meer, in 2013 was dat 17%. lees verder...
Doorschuiven kan alleen bij wijziging tenaamstelling
Omdat voor de vrijstelling- en doorschuifregeling BPM expliciet wordt aangesloten bij de tenaamstelling van een bestelauto, is aan de ondernemer, wiens bestelauto eigendom was van een leasemaatschappij, terecht een naheffingsaanslag BPM opgelegd. lees verder...
Geen inhoudelijke uitspraak over AOW-gat
Vakbonden en Stichting Belangen AOW-gat hebben bot gevangen bij hun gang naar de rechter. Rechtbank Den Haag heeft hun vorderingen tegen de staat in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Haagse rechter dienden de gedupeerden naar de bestuursrechter te stappen. lees verder...
Geen inhoudelijke uitspraak over AOW-gat
Vakbonden en Stichting Belangen AOW-gat hebben bot gevangen bij hun gang naar de rechter. Rechtbank Den Haag heeft hun vorderingen tegen de staat in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Haagse rechter dienden de gedupeerden naar de bestuursrechter te stappen. lees verder...
Geen inhoudelijke uitspraak over AOW-gat
Vakbonden en Stichting Belangen AOW-gat hebben bot gevangen bij hun gang naar de rechter. Rechtbank Den Haag heeft hun vorderingen tegen de staat in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Haagse rechter dienden de gedupeerden naar de bestuursrechter te stappen. lees verder...
Regel machtiging SBA
Adviseurs die voor hun klanten de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over belastingjaar 2013 verzorgen, moeten er rekening mee houden dat de klant hen moet machtigen om Serviceberichten Aanslag (SBA) te kunnen ontvangen. Vanaf het aangiftejaar 2013 kan men voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting alleen nog SBA's krijgen. lees verder...
Regel machtiging SBA
Adviseurs die voor hun klanten de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over belastingjaar 2013 verzorgen, moeten er rekening mee houden dat de klant hen moet machtigen om Serviceberichten Aanslag (SBA) te kunnen ontvangen. Vanaf het aangiftejaar 2013 kan men voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting alleen nog SBA's krijgen. lees verder...
Ontslag om bedrijfseconomische redenen: AOW'ers als eerste weg
Het Ontslagbesluit wordt zodanig aangepast dat ingeval van een ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking komen voor ontslag. lees verder...
Ontslag om bedrijfseconomische redenen: AOW'ers als eerste weg
Het Ontslagbesluit wordt zodanig aangepast dat ingeval van een ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking komen voor ontslag. lees verder...
Regel machtiging SBA
Adviseurs die voor hun klanten de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over belastingjaar 2013 verzorgen, moeten er rekening mee houden dat de klant hen moet machtigen om Serviceberichten Aanslag (SBA) te kunnen ontvangen. Vanaf het aangiftejaar 2013 kan men voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting alleen nog SBA's krijgen. lees verder...
Ontslag om bedrijfseconomische redenen: AOW'ers als eerste weg
Het Ontslagbesluit wordt zodanig aangepast dat ingeval van een ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking komen voor ontslag. lees verder...
Inspectiegegevens worden openbaar
De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven stapsgewijs meer openbaar maken. Doel hiervan is om volledige en betrouwbare informatie over controles te bieden. In eerste instantie zal het gaan om overtredingen waar milieu-informatie een rol speelt, maar in de toekomst wil men overtreders van bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag of de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs met naam en toenaam bekend maken. lees verder...
Inspectiegegevens worden openbaar
De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven stapsgewijs meer openbaar maken. Doel hiervan is om volledige en betrouwbare informatie over controles te bieden. In eerste instantie zal het gaan om overtredingen waar milieu-informatie een rol speelt, maar in de toekomst wil men overtreders van bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag of de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs met naam en toenaam bekend maken. lees verder...
Onjuiste tenaamstelling mag worden gecorrigeerd
Als de eerste aanslag voor het recht van schenking is vernietigd omdat de tenaamstelling onjuist was, mag de inspecteur opnieuw een aanslag met de juiste tenaamstelling opleggen. lees verder...
Onjuiste tenaamstelling mag worden gecorrigeerd
Als de eerste aanslag voor het recht van schenking is vernietigd omdat de tenaamstelling onjuist was, mag de inspecteur opnieuw een aanslag met de juiste tenaamstelling opleggen. lees verder...
Inspectiegegevens worden openbaar
De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven stapsgewijs meer openbaar maken. Doel hiervan is om volledige en betrouwbare informatie over controles te bieden. In eerste instantie zal het gaan om overtredingen waar milieu-informatie een rol speelt, maar in de toekomst wil men overtreders van bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag of de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs met naam en toenaam bekend maken. lees verder...
Onjuiste tenaamstelling mag worden gecorrigeerd
Als de eerste aanslag voor het recht van schenking is vernietigd omdat de tenaamstelling onjuist was, mag de inspecteur opnieuw een aanslag met de juiste tenaamstelling opleggen. lees verder...
Langere bewaartermijn voor aangiften
Om de uitkeringen op oude lijfrentepolissen en koopsompolissen middels de saldomethode belastingvrij te genieten, moet men aantonen dat men in die jaren in de aangiften geen premieaftrek heeft toegepast. Om aan te kunnen tonen dat de premies niet in aftrek zijn gebracht, kunt u het beste aangiften uit die jaren te bewaren. Het archief van de Belastingdienst gaat niet zover terug. lees verder...
Vakcentrales positief over APF
De drie vakcentrales CNV, FNV en MHP hebben aangegeven overwegend positief tegenover de komst van een algemeen pensioenfonds (APF) te staan om zo een oplossing te bieden voor kleinere fondsen die in moeilijkheden komen. De vakcentrales vinden wel dat een APF geen winstoogmerk mag hebben. De centrales hebben gezamenlijk gereageerd richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de consultatie over het voorontwerp Wet Algemeen Pensioenfonds. lees verder...
Langere bewaartermijn voor aangiften
Om de uitkeringen op oude lijfrentepolissen en koopsompolissen middels de saldomethode belastingvrij te genieten, moet men aantonen dat men in die jaren in de aangiften geen premieaftrek heeft toegepast. Om aan te kunnen tonen dat de premies niet in aftrek zijn gebracht, kunt u het beste aangiften uit die jaren te bewaren. Het archief van de Belastingdienst gaat niet zover terug. lees verder...
Vakcentrales positief over APF
De drie vakcentrales CNV, FNV en MHP hebben aangegeven overwegend positief tegenover de komst van een algemeen pensioenfonds (APF) te staan om zo een oplossing te bieden voor kleinere fondsen die in moeilijkheden komen. De vakcentrales vinden wel dat een APF geen winstoogmerk mag hebben. De centrales hebben gezamenlijk gereageerd richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de consultatie over het voorontwerp Wet Algemeen Pensioenfonds. lees verder...
Langere bewaartermijn voor aangiften
Om de uitkeringen op oude lijfrentepolissen en koopsompolissen middels de saldomethode belastingvrij te genieten, moet men aantonen dat men in die jaren in de aangiften geen premieaftrek heeft toegepast. Om aan te kunnen tonen dat de premies niet in aftrek zijn gebracht, kunt u het beste aangiften uit die jaren te bewaren. Het archief van de Belastingdienst gaat niet zover terug. lees verder...
Vakcentrales positief over APF
De drie vakcentrales CNV, FNV en MHP hebben aangegeven overwegend positief tegenover de komst van een algemeen pensioenfonds (APF) te staan om zo een oplossing te bieden voor kleinere fondsen die in moeilijkheden komen. De vakcentrales vinden wel dat een APF geen winstoogmerk mag hebben. De centrales hebben gezamenlijk gereageerd richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de consultatie over het voorontwerp Wet Algemeen Pensioenfonds. lees verder...
Borg werknemersbelangen bij dreigend faillissement
CNV Vakmensen pleit ervoor dat in het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen wordt opgenomen dat vakbonden en ondernemingsraden in een beïnvloedbaar stadium verplicht worden geconsulteerd bij het inschakelen van een zogenaamde stille curator. Bonden kunnen dan afspraken maken over dreigend ontslag of een eventuele doorstart. lees verder...
Borg werknemersbelangen bij dreigend faillissement
CNV Vakmensen pleit ervoor dat in het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen wordt opgenomen dat vakbonden en ondernemingsraden in een beïnvloedbaar stadium verplicht worden geconsulteerd bij het inschakelen van een zogenaamde stille curator. Bonden kunnen dan afspraken maken over dreigend ontslag of een eventuele doorstart. lees verder...
Borg werknemersbelangen bij dreigend faillissement
CNV Vakmensen pleit ervoor dat in het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen wordt opgenomen dat vakbonden en ondernemingsraden in een beïnvloedbaar stadium verplicht worden geconsulteerd bij het inschakelen van een zogenaamde stille curator. Bonden kunnen dan afspraken maken over dreigend ontslag of een eventuele doorstart. lees verder...
Versoepeling boeteregime Waadi
De Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs zijn aangepast. De nieuwe regels (terugwerkend tot 1 juli 2012) bevatten een staffel om de hoogte van boetes aan een maximum te verbinden, een versoepeling voor een zelfstandige die zichzelf via de eigen bv aan derden uitleent en een bepaling over de matiging van boeten. lees verder...
Versoepeling boeteregime Waadi
De Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs zijn aangepast. De nieuwe regels (terugwerkend tot 1 juli 2012) bevatten een staffel om de hoogte van boetes aan een maximum te verbinden, een versoepeling voor een zelfstandige die zichzelf via de eigen bv aan derden uitleent en een bepaling over de matiging van boeten. lees verder...
Versoepeling boeteregime Waadi
De Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs zijn aangepast. De nieuwe regels (terugwerkend tot 1 juli 2012) bevatten een staffel om de hoogte van boetes aan een maximum te verbinden, een versoepeling voor een zelfstandige die zichzelf via de eigen bv aan derden uitleent en een bepaling over de matiging van boeten. lees verder...
Tweede Kamer stemt in met hervorming ontslagrecht, overgangsregeling voor MKB
De Tweede Kamer heeft op 18 februari ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Dit op 29 november vorig jaar ingediende wetsvoorstel vloeit voort uit het sociaal akkoord tussen werkgevers en vakbonden van april 2013 en regelt de aanpassing van het ontslagrecht, de WW en de herziening van de positie van flexwerkers. Wel wordt de aanpassing van de ketenregeling een jaar uitgesteld en komt er voor het MKB ten aanzien van de transitievergoeding een overgangsregeling. lees verder...
Tweede Kamer stemt in met hervorming ontslagrecht, overgangsregeling voor MKB
De Tweede Kamer heeft op 18 februari ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Dit op 29 november vorig jaar ingediende wetsvoorstel vloeit voort uit het sociaal akkoord tussen werkgevers en vakbonden van april 2013 en regelt de aanpassing van het ontslagrecht, de WW en de herziening van de positie van flexwerkers. Wel wordt de aanpassing van de ketenregeling een jaar uitgesteld en komt er voor het MKB ten aanzien van de transitievergoeding een overgangsregeling. lees verder...
Accijns in mei mogelijk omlaag
Staatssecretaris Wiebes heeft naar aanleiding van Kamervragen van de heer Omtzigt (CDA) en de heren Wilders en De Graaf en mevrouw Klever (PVV) laten weten dat hij pas per half mei 2014 over voldoende informatie beschikt om een oordeel te kunnen vormen over een verlaging van de accijns op brandstoffen. lees verder...
Accijns in mei mogelijk omlaag
Staatssecretaris Wiebes heeft naar aanleiding van Kamervragen van de heer Omtzigt (CDA) en de heren Wilders en De Graaf en mevrouw Klever (PVV) laten weten dat hij pas per half mei 2014 over voldoende informatie beschikt om een oordeel te kunnen vormen over een verlaging van de accijns op brandstoffen. lees verder...
Tweede Kamer stemt in met hervorming ontslagrecht, overgangsregeling voor MKB
De Tweede Kamer heeft op 18 februari ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Dit op 29 november vorig jaar ingediende wetsvoorstel vloeit voort uit het sociaal akkoord tussen werkgevers en vakbonden van april 2013 en regelt de aanpassing van het ontslagrecht, de WW en de herziening van de positie van flexwerkers. Wel wordt de aanpassing van de ketenregeling een jaar uitgesteld en komt er voor het MKB ten aanzien van de transitievergoeding een overgangsregeling. lees verder...
Accijns in mei mogelijk omlaag
Staatssecretaris Wiebes heeft naar aanleiding van Kamervragen van de heer Omtzigt (CDA) en de heren Wilders en De Graaf en mevrouw Klever (PVV) laten weten dat hij pas per half mei 2014 over voldoende informatie beschikt om een oordeel te kunnen vormen over een verlaging van de accijns op brandstoffen. lees verder...
Werkgevers zeggen cao-overleg Beroepsgoederenvervoer af
TLN (werkgevers) heeft het geplande cao-overleg op 18 februari afgezegd. Deze (tweede) onderhandelingsronde was na een tumultueus verlopen overleg op 10 februari afgesproken met FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. lees verder...
Werkgevers zeggen cao-overleg Beroepsgoederenvervoer af
TLN (werkgevers) heeft het geplande cao-overleg op 18 februari afgezegd. Deze (tweede) onderhandelingsronde was na een tumultueus verlopen overleg op 10 februari afgesproken met FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. lees verder...
Werkgevers zeggen cao-overleg Beroepsgoederenvervoer af
TLN (werkgevers) heeft het geplande cao-overleg op 18 februari afgezegd. Deze (tweede) onderhandelingsronde was na een tumultueus verlopen overleg op 10 februari afgesproken met FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. lees verder...
Geen zzpâers bij Saxion
Saxion Hogeschool stop met het inzetten van zzp’ers als freelancedocent. De hogeschool, waar circa 120 freelancedocenten aan het werk zijn, had van de Belastingdienst ‘heel duidelijk het signaal gekregen dat zelfstandigen niet langer ingezet mogen worden in het onderwijs’, aldus de HRM-manager van de onderwijsinstelling. Landelijk zijn de Belastingdienst en onderwijsorganisaties overigens nog in overleg over het inzetten van zzp’ers in het onderwijs. lees verder...
Overzicht DigiD-gebruik niet voldoende
Als u gebruik maakt van het digitaal loket om een beroepschrift in te dienen, krijgt u van de rechtbank een brief als het beroepschrift is ontvangen. Beschikt u niet over die brief dan is een overzicht, waaruit blijkt dat u op de website van Rechtspraak bent ingelogd, niet voldoende om aan te tonen dat u digitaal beroep heeft aangetekend. lees verder...
Geen zzpâers bij Saxion
Saxion Hogeschool stop met het inzetten van zzp’ers als freelancedocent. De hogeschool, waar circa 120 freelancedocenten aan het werk zijn, had van de Belastingdienst ‘heel duidelijk het signaal gekregen dat zelfstandigen niet langer ingezet mogen worden in het onderwijs’, aldus de HRM-manager van de onderwijsinstelling. Landelijk zijn de Belastingdienst en onderwijsorganisaties overigens nog in overleg over het inzetten van zzp’ers in het onderwijs. lees verder...
Geen zzpâers bij Saxion
Saxion Hogeschool stop met het inzetten van zzp’ers als freelancedocent. De hogeschool, waar circa 120 freelancedocenten aan het werk zijn, had van de Belastingdienst ‘heel duidelijk het signaal gekregen dat zelfstandigen niet langer ingezet mogen worden in het onderwijs’, aldus de HRM-manager van de onderwijsinstelling. Landelijk zijn de Belastingdienst en onderwijsorganisaties overigens nog in overleg over het inzetten van zzp’ers in het onderwijs. lees verder...
Overzicht DigiD-gebruik niet voldoende
Als u gebruik maakt van het digitaal loket om een beroepschrift in te dienen, krijgt u van de rechtbank een brief als het beroepschrift is ontvangen. Beschikt u niet over die brief dan is een overzicht, waaruit blijkt dat u op de website van Rechtspraak bent ingelogd, niet voldoende om aan te tonen dat u digitaal beroep heeft aangetekend. lees verder...
Overzicht DigiD-gebruik niet voldoende
Als u gebruik maakt van het digitaal loket om een beroepschrift in te dienen, krijgt u van de rechtbank een brief als het beroepschrift is ontvangen. Beschikt u niet over die brief dan is een overzicht, waaruit blijkt dat u op de website van Rechtspraak bent ingelogd, niet voldoende om aan te tonen dat u digitaal beroep heeft aangetekend. lees verder...
Deponering jaarstukken bij KvK
Vanaf boekjaar 2016 kunnen jaarrekeningen alleen nog via SBR bij de Kamer van Koophandel worden aangeleverd. Momenteel wordt gewerkt aan een wetswijziging die dit moet regelen. Bedrijven die hun jaarrekeningen nu via SBR deponeren kunnen van de Kamer van Koophandel een e-mail tegemoet zien met als bijlage een PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening. lees verder...
Recessie slaat toe in cao-overleg
Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat ook dit jaar de cao-onderhandelingen overschaduwd zullen worden door onzekerheid over de economie. Dat stelt AWVN in haar evaluatie van het cao-jaar 2013. In 2013 werden 462 cao’s afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 1,4%. Komend jaar moeten circa 450 collectieve contracten worden vernieuwd (voor bijna 3 miljoen werknemers). lees verder...
Deponering jaarstukken bij KvK
Vanaf boekjaar 2016 kunnen jaarrekeningen alleen nog via SBR bij de Kamer van Koophandel worden aangeleverd. Momenteel wordt gewerkt aan een wetswijziging die dit moet regelen. Bedrijven die hun jaarrekeningen nu via SBR deponeren kunnen van de Kamer van Koophandel een e-mail tegemoet zien met als bijlage een PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening. lees verder...
Recessie slaat toe in cao-overleg
Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat ook dit jaar de cao-onderhandelingen overschaduwd zullen worden door onzekerheid over de economie. Dat stelt AWVN in haar evaluatie van het cao-jaar 2013. In 2013 werden 462 cao’s afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 1,4%. Komend jaar moeten circa 450 collectieve contracten worden vernieuwd (voor bijna 3 miljoen werknemers). lees verder...
Deponering jaarstukken bij KvK
Vanaf boekjaar 2016 kunnen jaarrekeningen alleen nog via SBR bij de Kamer van Koophandel worden aangeleverd. Momenteel wordt gewerkt aan een wetswijziging die dit moet regelen. Bedrijven die hun jaarrekeningen nu via SBR deponeren kunnen van de Kamer van Koophandel een e-mail tegemoet zien met als bijlage een PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening. lees verder...
Recessie slaat toe in cao-overleg
Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat ook dit jaar de cao-onderhandelingen overschaduwd zullen worden door onzekerheid over de economie. Dat stelt AWVN in haar evaluatie van het cao-jaar 2013. In 2013 werden 462 cao’s afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 1,4%. Komend jaar moeten circa 450 collectieve contracten worden vernieuwd (voor bijna 3 miljoen werknemers). lees verder...
Huurderinvesteringen tellen mee voor WOZ-waarde
lees verder...
Betere baankansen voor laaggeschoolde uitzendkrachten
Laaggeschoolde uitzendkrachten kunnen met het Sectorplan voor Uitzendkrachten binnenkort in aanmerking komen voor een opleiding of ervaringscertificaat waarmee ze hun kans op duurzaam werk vergroten. Dit sectorplan, namens de sociale partners ABU, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, LBV, NBBU en De Unie ingediend door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), is het tweede sectorplan dat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd. lees verder...
Huurderinvesteringen tellen mee voor WOZ-waarde
lees verder...
Betere baankansen voor laaggeschoolde uitzendkrachten
Laaggeschoolde uitzendkrachten kunnen met het Sectorplan voor Uitzendkrachten binnenkort in aanmerking komen voor een opleiding of ervaringscertificaat waarmee ze hun kans op duurzaam werk vergroten. Dit sectorplan, namens de sociale partners ABU, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, LBV, NBBU en De Unie ingediend door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), is het tweede sectorplan dat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd. lees verder...
Uitgestelde loonsverhoging en investeren in het bedrijf
Bij Albron Center Parcs (Albron CP) is in de cao-onderhandelingen een bijzonder onderhandelingsresultaat bereikt. Vakbond CNV Vakmensen heeft ingestemd met een uitgestelde loonsverhoging, en daarnaast investeren de werknemers in het bedrijf. lees verder...
Bestuurder aansprakelijk voor te laat afdragen
De meldingsplicht betalingsonmacht is een afzonderlijke verplichting die los staat van de aangifte- en afdrachtplicht. De bestuurder van een bv die geen aangifte loonbelasting kon doen, omdat nog geen loonheffingennummer was toegekend, moest wel tijdig melding doen van betalingsonmacht. lees verder...
Uitgestelde loonsverhoging en investeren in het bedrijf
Bij Albron Center Parcs (Albron CP) is in de cao-onderhandelingen een bijzonder onderhandelingsresultaat bereikt. Vakbond CNV Vakmensen heeft ingestemd met een uitgestelde loonsverhoging, en daarnaast investeren de werknemers in het bedrijf. lees verder...
Bestuurder aansprakelijk voor te laat afdragen
De meldingsplicht betalingsonmacht is een afzonderlijke verplichting die los staat van de aangifte- en afdrachtplicht. De bestuurder van een bv die geen aangifte loonbelasting kon doen, omdat nog geen loonheffingennummer was toegekend, moest wel tijdig melding doen van betalingsonmacht. lees verder...
Goedkeuring voor vertraagde automatische premie-incassoâs
Minister Dijsselbloem heeft goedgekeurd dat incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die vertraagd zijn uitgevoerd, zullen worden geacht op de overeengekomen incassodatum in 2013 te hebben plaatsgevonden. Deze incasso’s stonden ingepland voor de tweede helft van december 2013 maar zijn als gevolg van de omzetting naar IBAN-rekeningnummers pas in 2014 zijn afgeschreven. lees verder...
Goedkeuring voor vertraagde automatische premie-incassoâs
Minister Dijsselbloem heeft goedgekeurd dat incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die vertraagd zijn uitgevoerd, zullen worden geacht op de overeengekomen incassodatum in 2013 te hebben plaatsgevonden. Deze incasso’s stonden ingepland voor de tweede helft van december 2013 maar zijn als gevolg van de omzetting naar IBAN-rekeningnummers pas in 2014 zijn afgeschreven. lees verder...
Verhoging griffierechten houdt bedrijven weg bij rechter
Bedrijven zien als gevolg van de verhoging van de griffierechten vaker af van een rechtsgang. Dat geldt met name voor incassovorderingen. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak waarschuwt voor negatieve economische gevolgen en pleit voor een verlaging van het tarief voor relatief lage incasso-vorderingen. lees verder...
Verhoging griffierechten houdt bedrijven weg bij rechter
Bedrijven zien als gevolg van de verhoging van de griffierechten vaker af van een rechtsgang. Dat geldt met name voor incassovorderingen. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak waarschuwt voor negatieve economische gevolgen en pleit voor een verlaging van het tarief voor relatief lage incasso-vorderingen. lees verder...
Inspectie op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid
Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines. lees verder...
Inspectie op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid
Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines. lees verder...
Lange opstartperiode
Wanneer een ondernemer op een goede manier kan onderbouwen waarom hij zo’n tien jaar nodig heeft om zijn zaak op te bouwen, kan het bedrijf al die jaren als bron van inkomen worden aangemerkt. De verliezen kunnen in mindering worden gebracht in de aangifte als resultaat uit onderneming. Dat is althans de mening van Hof Arnhem. lees verder...
Geen zicht op Horeca-cao
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wijst het aanbod van vakbonden om weer te praten over een nieuwe horeca-cao af. De werkgevers willen de huidige cao nog wel ongewijzigd voortzetten, maar zien niets in de eisen van de vakbonden. lees verder...
Lange opstartperiode
Wanneer een ondernemer op een goede manier kan onderbouwen waarom hij zo’n tien jaar nodig heeft om zijn zaak op te bouwen, kan het bedrijf al die jaren als bron van inkomen worden aangemerkt. De verliezen kunnen in mindering worden gebracht in de aangifte als resultaat uit onderneming. Dat is althans de mening van Hof Arnhem. lees verder...
Geen zicht op Horeca-cao
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wijst het aanbod van vakbonden om weer te praten over een nieuwe horeca-cao af. De werkgevers willen de huidige cao nog wel ongewijzigd voortzetten, maar zien niets in de eisen van de vakbonden. lees verder...
Bescherming van erfgenamen
Staatsecretaris Teeven kondigde in 2013 al maatregelen aan om erfgenamen beter te beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel ter consultatie voor. lees verder...
Bescherming van erfgenamen
Staatsecretaris Teeven kondigde in 2013 al maatregelen aan om erfgenamen beter te beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel ter consultatie voor. lees verder...
Cao-lonen in 2014 met 1,5% omhoog
In 2014 zullen de cao-lonen met ongeveer 1,5% omhoog gaan. Werkgeversvereniging AWVN spreekt deze verwachting in haar maandelijkse bericht over de cao-onderhandelingen. lees verder...
Cao-lonen in 2014 met 1,5% omhoog
In 2014 zullen de cao-lonen met ongeveer 1,5% omhoog gaan. Werkgeversvereniging AWVN spreekt deze verwachting in haar maandelijkse bericht over de cao-onderhandelingen. lees verder...
Kwaliteitseisen voor curatoren, mentoren en bewindvoerders
Minister Opstelten heeft in een besluit nadere invulling gegeven aan de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren, aan het toezicht daarop en de vrijstellingen. Het ontbreken van toezicht op de bedrijfsvoering van met name bewindvoerders is een duidelijk manco gebleken. lees verder...
Kwaliteitseisen voor curatoren, mentoren en bewindvoerders
Minister Opstelten heeft in een besluit nadere invulling gegeven aan de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren, aan het toezicht daarop en de vrijstellingen. Het ontbreken van toezicht op de bedrijfsvoering van met name bewindvoerders is een duidelijk manco gebleken. lees verder...
Afroommethode afgewezen
Als een dga in zijn hoedanigheid als enige werknemer van de bv arbeid verricht, wil dat niet zeggen de afroommethode standaard van toepassing is. Volgens rechtbank Den Haag moet ook gekeken worden naar wat een werknemer die geen ab-houder is met dezelfde opleiding, kwaliteit en werkervaring verdient. lees verder...
Afroommethode afgewezen
Als een dga in zijn hoedanigheid als enige werknemer van de bv arbeid verricht, wil dat niet zeggen de afroommethode standaard van toepassing is. Volgens rechtbank Den Haag moet ook gekeken worden naar wat een werknemer die geen ab-houder is met dezelfde opleiding, kwaliteit en werkervaring verdient. lees verder...
Zorgverleners en de VAR
De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij aan een aantal zorgverleners een VAR-loon hebben verstrekt in plaats van een VAR-wuo of een VAR-row. Zorgverleners die het niet eens zijn met deze VAR kunnen een bezwaarschrift indienen. lees verder...
Zorgverleners en de VAR
De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij aan een aantal zorgverleners een VAR-loon hebben verstrekt in plaats van een VAR-wuo of een VAR-row. Zorgverleners die het niet eens zijn met deze VAR kunnen een bezwaarschrift indienen. lees verder...
Doâs & donâts bij gebruik persoonsgegevens werknemers
Omdat bedrijven niet altijd zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun werknemers heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op 28 januari, op de internationale Dag van de Privacy, een aantal checklists gepubliceerd over het gebruik van persoonsgegevens van werknemers. lees verder...
Doâs & donâts bij gebruik persoonsgegevens werknemers
Omdat bedrijven niet altijd zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun werknemers heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op 28 januari, op de internationale Dag van de Privacy, een aantal checklists gepubliceerd over het gebruik van persoonsgegevens van werknemers. lees verder...
Inspecteur hoeft VA niet te herzien
Staatssecretaris Weekers heeft met een besluit artikel 23, lid 2 van de Uitvoeringsregeling AWR per 28 januari 2014 aangepast. Op basis van deze aanpassing hoeft de inspecteur een voorlopige aanslag op verzoek van de belastingplichtige niet te herzien als de Belastingdienst de automatisering niet op tijd op orde heeft. lees verder...
Inspecteur hoeft VA niet te herzien
Staatssecretaris Weekers heeft met een besluit artikel 23, lid 2 van de Uitvoeringsregeling AWR per 28 januari 2014 aangepast. Op basis van deze aanpassing hoeft de inspecteur een voorlopige aanslag op verzoek van de belastingplichtige niet te herzien als de Belastingdienst de automatisering niet op tijd op orde heeft. lees verder...
Dien tijdig verzoek om concernaansluiting in
Een werkgever kan, in concernsituaties, de inspecteur verzoeken om een andere sectorindeling dan waar hij zelf toe behoort. De inspecteur is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden evenwel niet verplicht een dergelijk verzoek in te willigen. Evenmin hoeft de inspecteur de concernaansluiting in te laten gaan op een bepaalde datum. lees verder...
Dien tijdig verzoek om concernaansluiting in
Een werkgever kan, in concernsituaties, de inspecteur verzoeken om een andere sectorindeling dan waar hij zelf toe behoort. De inspecteur is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden evenwel niet verplicht een dergelijk verzoek in te willigen. Evenmin hoeft de inspecteur de concernaansluiting in te laten gaan op een bepaalde datum. lees verder...
Bonden willen gekozen preventiemedewerker
FNV, CNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Uit verschillende onderzoeken zou blijken dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk. lees verder...
Bonden willen gekozen preventiemedewerker
FNV, CNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Uit verschillende onderzoeken zou blijken dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk. lees verder...
Geen borgstelling, toch regres
Het feit dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen borgstellingovereenkomst met zijn bv heeft gesloten en geen vergoeding heeft bedongen, maakt niet dat een regresvordering onzakelijk is. De regresvordering valt dan ook onder het resultaat uit overige werkzaamheden. lees verder...
Geen borgstelling, toch regres
Het feit dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen borgstellingovereenkomst met zijn bv heeft gesloten en geen vergoeding heeft bedongen, maakt niet dat een regresvordering onzakelijk is. De regresvordering valt dan ook onder het resultaat uit overige werkzaamheden. lees verder...
Innovatiebox misgelopen
Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de innovatiebox moet wel aan de voorwaarden daarvoor worden voldaan. Dat een octrooi in licentie is verleend, is voor toepassing van de innovatiebox niet voldoende. lees verder...
Innovatiebox misgelopen
Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de innovatiebox moet wel aan de voorwaarden daarvoor worden voldaan. Dat een octrooi in licentie is verleend, is voor toepassing van de innovatiebox niet voldoende. lees verder...
Aanpak fiscale discriminatie mobiele EU-burgers
De Europese Commissie gaat de fiscale bepalingen van de lidstaten nauwgezet onderzoeken, om er zeker van te zijn dat mobiele EU-burgers niet worden gediscrimineerd. Daarbij gaat het om mensen die economisch actief zijn, zoals werknemers en zelfstandigen, en mensen die dat niet zijn, zoals gepensioneerden. lees verder...
Aanpak fiscale discriminatie mobiele EU-burgers
De Europese Commissie gaat de fiscale bepalingen van de lidstaten nauwgezet onderzoeken, om er zeker van te zijn dat mobiele EU-burgers niet worden gediscrimineerd. Daarbij gaat het om mensen die economisch actief zijn, zoals werknemers en zelfstandigen, en mensen die dat niet zijn, zoals gepensioneerden. lees verder...
Slachtofferhulp voor winkeliers
Winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval kunnen voortaan ook een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning. lees verder...
Slachtofferhulp voor winkeliers
Winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval kunnen voortaan ook een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning. lees verder...
Nieuwe financieringsbron voor bedrijfsleven
Banken, institutionele beleggers en Robeco hebben op initiatief van Euronext Amsterdam NL Ondernemingsfonds opgericht. Met dit fonds worden bedrijven door co-financiering van leningen voorzien. Het NL Ondernemingsfonds, dat op termijn een omvang van €1 miljard zal krijgen, zal de eerste leningen nog dit jaar verstrekken. lees verder...
Minimumloon ter discussie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt in een Kamerbrief aan dat hij in hoger beroep zal gaan tegen twee recente rechtbankuitspraken inzake de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De ene zaak betrof verrekening van kosten op het loon waardoor het loon aanzienlijk lager was dan het minimumloon minus de marge voor kostenverrekening die de Inspectie SZW hanteert. De tweede zaak ging over de vraag of het minimumloon van toepassing is in het geval van een stichting die met vrijwilligers concurreert in de commerciële sfeer. lees verder...
Nieuwe financieringsbron voor bedrijfsleven
Banken, institutionele beleggers en Robeco hebben op initiatief van Euronext Amsterdam NL Ondernemingsfonds opgericht. Met dit fonds worden bedrijven door co-financiering van leningen voorzien. Het NL Ondernemingsfonds, dat op termijn een omvang van €1 miljard zal krijgen, zal de eerste leningen nog dit jaar verstrekken. lees verder...
Minimumloon ter discussie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt in een Kamerbrief aan dat hij in hoger beroep zal gaan tegen twee recente rechtbankuitspraken inzake de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De ene zaak betrof verrekening van kosten op het loon waardoor het loon aanzienlijk lager was dan het minimumloon minus de marge voor kostenverrekening die de Inspectie SZW hanteert. De tweede zaak ging over de vraag of het minimumloon van toepassing is in het geval van een stichting die met vrijwilligers concurreert in de commerciële sfeer. lees verder...
Eén loket voor bedrijven
Ondernemers kunnen sinds een januari voor overheidsdiensten als het aanvragen van subsidies en informatie over de wet- en regelgeving waar ze aan moeten voldoen terecht bij een nieuwe organisatie: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In deze nieuwe rijksdienst zijn Agentschap NL en Dienst Regelingen samengegaan. lees verder...
Collectieve pensioenregeling voor zzp'ers
De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben de contouren geschetst van een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp'ers. lees verder...
Eén loket voor bedrijven
Ondernemers kunnen sinds een januari voor overheidsdiensten als het aanvragen van subsidies en informatie over de wet- en regelgeving waar ze aan moeten voldoen terecht bij een nieuwe organisatie: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In deze nieuwe rijksdienst zijn Agentschap NL en Dienst Regelingen samengegaan. lees verder...
Collectieve pensioenregeling voor zzp'ers
De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben de contouren geschetst van een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp'ers. lees verder...
Draagvlak voor cao VVT
CNV Publieke Zaak claimt dat er draagvlak is onder de werknemers voor de cao-afspraken die onlangs zijn gemaakt voor de nieuwe CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Abvakabo FNV is voor de tweede keer op rij afgehaakt tijdens de cao-onderhandelingen. lees verder...
Draagvlak voor cao VVT
CNV Publieke Zaak claimt dat er draagvlak is onder de werknemers voor de cao-afspraken die onlangs zijn gemaakt voor de nieuwe CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Abvakabo FNV is voor de tweede keer op rij afgehaakt tijdens de cao-onderhandelingen. lees verder...
Sociaal Fonds Taxi: cao-controles tegen betaling
Het Sociaal Fonds Taxi (SFT) gaat voortaan kosten in rekening brengen voor reguliere controles op de naleving van de cao Taxivervoer als bedrijven zich niet aan de cao houden. Tot voor kort was de controle altijd kosteloos. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat taxibedrijven in een aantal gevallen voor cao-controles moeten gaan betalen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De cao-controles bij bedrijven met een bedrijfsoordeel ‘voldoende’ blijven kosteloos. lees verder...
Sociaal Fonds Taxi: cao-controles tegen betaling
Het Sociaal Fonds Taxi (SFT) gaat voortaan kosten in rekening brengen voor reguliere controles op de naleving van de cao Taxivervoer als bedrijven zich niet aan de cao houden. Tot voor kort was de controle altijd kosteloos. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat taxibedrijven in een aantal gevallen voor cao-controles moeten gaan betalen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De cao-controles bij bedrijven met een bedrijfsoordeel ‘voldoende’ blijven kosteloos. lees verder...
Verlies op geldlening aan werkgever geen negatief loon
Wat negatief loon is, is niet altijd duidelijk aan te geven. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat het verlies op een geldlening aan de werkgever geen sprake was van negatief loon. Volgens de Hoge Raad had de werknemer in deze zaak de lening namelijk verstrekt omdat hij bang was anders zijn baan te verliezen. lees verder...
Verlies op geldlening aan werkgever geen negatief loon
Wat negatief loon is, is niet altijd duidelijk aan te geven. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat het verlies op een geldlening aan de werkgever geen sprake was van negatief loon. Volgens de Hoge Raad had de werknemer in deze zaak de lening namelijk verstrekt omdat hij bang was anders zijn baan te verliezen. lees verder...
Na twee jaar weer onderhandelingen cao Kappers
Op 15 januari starten de onderhandelingen voor een vernieuwde cao Kappers. De huidige cao liep af op 30 juni 2011. Bijna twee jaar geleden slaagden de partijen er na zeven onderhandelingsronden niet in een nieuwe cao af te sluiten. lees verder...
Na twee jaar weer onderhandelingen cao Kappers
Op 15 januari starten de onderhandelingen voor een vernieuwde cao Kappers. De huidige cao liep af op 30 juni 2011. Bijna twee jaar geleden slaagden de partijen er na zeven onderhandelingsronden niet in een nieuwe cao af te sluiten. lees verder...
Voorovereenkomst aangetekend versturen
Met ingang van 3 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een voorovereenkomst of intentieverklaring bij de Belastingdienst te laten registreren. Deze moeten aangetekend naar de Belastingdienst worden verzonden. lees verder...
Voorovereenkomst aangetekend versturen
Met ingang van 3 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een voorovereenkomst of intentieverklaring bij de Belastingdienst te laten registreren. Deze moeten aangetekend naar de Belastingdienst worden verzonden. lees verder...
Verladers zijn geen cao-politie
Verladersorganisatie EVO voelt niets voor het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een soort ketenaansprakelijkheid in te voeren om schijnconstructies bij transportbedrijven tegen te gaan. Volgens de EVO kunnen en moeten verladers geen cao-politie worden. De EVO stelt dat verladers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor cao-misstanden bij opdrachtnemers waarvan ze in alle redelijkheid geen weet van of invloed op hebben. lees verder...
Verladers zijn geen cao-politie
Verladersorganisatie EVO voelt niets voor het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een soort ketenaansprakelijkheid in te voeren om schijnconstructies bij transportbedrijven tegen te gaan. Volgens de EVO kunnen en moeten verladers geen cao-politie worden. De EVO stelt dat verladers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor cao-misstanden bij opdrachtnemers waarvan ze in alle redelijkheid geen weet van of invloed op hebben. lees verder...
Aangifte btw en opgaaf ICP via SBR
Met ingang van 1 januari 2014 moet men voor het indienen van aangiften btw en opgaven ICP over 2014 en latere jaren verplicht gebruik maken van Standard Business Reporting (SBR). Om met SBR te kunnen aanleveren dient men te beschikken over een PKIoverheid services servicecertificaat. lees verder...
Aangifte btw en opgaaf ICP via SBR
Met ingang van 1 januari 2014 moet men voor het indienen van aangiften btw en opgaven ICP over 2014 en latere jaren verplicht gebruik maken van Standard Business Reporting (SBR). Om met SBR te kunnen aanleveren dient men te beschikken over een PKIoverheid services servicecertificaat. lees verder...
Versoepeling RVU in kader sociaal plan
Op 24 december is het eerder aangekondigde besluit inzake een versoepeling bij de beoordeling van afvloeiingsregelingen in de Staatscourant gepubliceerd. In het besluit wordt een doelmatigheidsmarge van 10% op het afspiegelingsbeginsel toegestaan, zodat een werkgever niet direct wordt afgerekend op een geringe overschrijding van het aantal oudere werknemers dat hij volgens een objectief stelsel zou mogen ontslaan. lees verder...
Ontslag via Kantonrechter duurste, vaker beëindiging met wederzijds goedvinden
De ontslagroute via de kantonrechter was voor werkgevers in de jaren 2011-2012 de duurste route. Wel is het belang van deze ontslagroute afgenomen. Waren in het verleden de routes via het UWV of de kantonrechter het meest gebruikt, nu is de meest toegepaste route ontslag met wederzijds goedvinden. lees verder...
Ontslag via Kantonrechter duurste, vaker beëindiging met wederzijds goedvinden
De ontslagroute via de kantonrechter was voor werkgevers in de jaren 2011-2012 de duurste route. Wel is het belang van deze ontslagroute afgenomen. Waren in het verleden de routes via het UWV of de kantonrechter het meest gebruikt, nu is de meest toegepaste route ontslag met wederzijds goedvinden. lees verder...
Welk loon doorbetalen gedurende de loonsanctie?
De kantonrechter te Nijmegen oordeelde onlangs (in een kortgedingprocedure) over de vraag welk loon een werkgever gedurende de loonsanctie van het UWV (het derde ziektejaar) moet doorbetalen: 70% van het overeengekomen dagloon (net als in het tweede ziektejaar) of slechts 70% van het maximum dagloon. lees verder...
Welk loon doorbetalen gedurende de loonsanctie?
De kantonrechter te Nijmegen oordeelde onlangs (in een kortgedingprocedure) over de vraag welk loon een werkgever gedurende de loonsanctie van het UWV (het derde ziektejaar) moet doorbetalen: 70% van het overeengekomen dagloon (net als in het tweede ziektejaar) of slechts 70% van het maximum dagloon. lees verder...
Ondernemingsorganisatie positief over pensioenakkoord
VNO-NCW is positief over het nieuwe pensioenakkoord. Volgens de ondernemingsorganisatie blijft een goede pensioenopbouw voor alle inkomens mogelijk en is een sterk nivellerende maatregel (de aftopping van de pensioenopbouw) nu van tafel. lees verder...
Ondernemingsorganisatie positief over pensioenakkoord
VNO-NCW is positief over het nieuwe pensioenakkoord. Volgens de ondernemingsorganisatie blijft een goede pensioenopbouw voor alle inkomens mogelijk en is een sterk nivellerende maatregel (de aftopping van de pensioenopbouw) nu van tafel. lees verder...
Pensioenakkoord bereikt
Het kabinet heeft met VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP een akkoord bereikt over de pensioenopbouw. In een kamerbrief hebben de staatssecretarissen Weekers (Financiën)en Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het akkoord toegelicht. lees verder...
Pensioenakkoord bereikt
Het kabinet heeft met VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP een akkoord bereikt over de pensioenopbouw. In een kamerbrief hebben de staatssecretarissen Weekers (Financiën)en Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het akkoord toegelicht. lees verder...
OR-leden moeten draagvlak organiseren
In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER dat het belangrijk is dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad draagvlak hebben in de onderneming. Ze moeten dit organiseren. lees verder...
OR-leden moeten draagvlak organiseren
In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER dat het belangrijk is dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad draagvlak hebben in de onderneming. Ze moeten dit organiseren. lees verder...
Belastingpakket en maatregelen woningmarkt door Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met het Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de Wet wijzigingpercentages belasting- en invorderingsrente. Ook is de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II aangenomen. lees verder...
Belastingpakket en maatregelen woningmarkt door Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met het Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de Wet wijzigingpercentages belasting- en invorderingsrente. Ook is de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II aangenomen. lees verder...
Bouwend Nederland wil naleving cao herijken
Bouwend Nederland wil de huidige procedures van het bureau Naleving van TBB herzien. De werkgeversorganisatie komt tot deze conclusie na de uitspraak van Rechtbank Midden Nederland van 11 december 2013, in de zaak tussen uitzendbureau Rimec en de Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB). lees verder...
Bouwend Nederland wil naleving cao herijken
Bouwend Nederland wil de huidige procedures van het bureau Naleving van TBB herzien. De werkgeversorganisatie komt tot deze conclusie na de uitspraak van Rechtbank Midden Nederland van 11 december 2013, in de zaak tussen uitzendbureau Rimec en de Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB). lees verder...
Let op met contracten zzpâers
De Belastingdienst is alert op schijnzelfstandigheid. Onlangs heeft de fiscus na een controle bij bemiddelaar in de zorgsector de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) van 250 zzp’ers ingetrokken. Volgens de fiscus was er sprake van loondienst. De betrokken zzp’ers beschikten echter over een VAR-wuo (winst uit onderneming). lees verder...
Let op met contracten zzpâers
De Belastingdienst is alert op schijnzelfstandigheid. Onlangs heeft de fiscus na een controle bij bemiddelaar in de zorgsector de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) van 250 zzp’ers ingetrokken. Volgens de fiscus was er sprake van loondienst. De betrokken zzp’ers beschikten echter over een VAR-wuo (winst uit onderneming). lees verder...
Minder faillissementen
In november 2013 zijn 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal in een maand tot nu toe in 2013. De daling van 168 faillissementen t.o.v. oktober heeft voor groot deel te maken met het aantal zittingsdagen van de rechtbank. Oktober had een extra zittingsdag. Van de in november 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel (158). lees verder...
Minder faillissementen
In november 2013 zijn 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal in een maand tot nu toe in 2013. De daling van 168 faillissementen t.o.v. oktober heeft voor groot deel te maken met het aantal zittingsdagen van de rechtbank. Oktober had een extra zittingsdag. Van de in november 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel (158). lees verder...
Kabinet werkt aan voorstellen voor uitbreiding zorgverlof
Het kabinet komt begin 2014 met een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, waarin enkele uitkomsten van de themabijeenkomst Arbeid en zorg van 18 november zullen worden uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorstellen voor mantelzorg door vrienden en kennissen en vaderschapverlof. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief, mede namens zijn collega's van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap . lees verder...
Kabinet werkt aan voorstellen voor uitbreiding zorgverlof
Het kabinet komt begin 2014 met een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, waarin enkele uitkomsten van de themabijeenkomst Arbeid en zorg van 18 november zullen worden uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorstellen voor mantelzorg door vrienden en kennissen en vaderschapverlof. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief, mede namens zijn collega's van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap . lees verder...
Geen ontslagcompensatie in caoâs
AWVN waarschuwt werkgevers voor compensatie-eisen van vakbonden in verband met de onlangs bij de Tweede Kamer ingediende nieuwe ontslagwetgeving. Werkgevers die onderhandelen over een cao of een sociaal plan moeten zich realiseren dat de oude normen voor ontslagvergoedingen, zoals de kantonrechtersformule, straks niet meer gelden, aldus de AWVN. lees verder...
Geen ontslagcompensatie in caoâs
AWVN waarschuwt werkgevers voor compensatie-eisen van vakbonden in verband met de onlangs bij de Tweede Kamer ingediende nieuwe ontslagwetgeving. Werkgevers die onderhandelen over een cao of een sociaal plan moeten zich realiseren dat de oude normen voor ontslagvergoedingen, zoals de kantonrechtersformule, straks niet meer gelden, aldus de AWVN. lees verder...
Zzpâers en hun btw-nummer
Staatssecretaris Weekers op Kamervragen geantwoord dat zzp’ers niet verplicht zijn hun btw-nummer op de website te plaatsen. De btw-nummers moeten gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor afnemers, maar men is niet verplicht dit via de website te doen. lees verder...
Zzpâers en hun btw-nummer
Staatssecretaris Weekers op Kamervragen geantwoord dat zzp’ers niet verplicht zijn hun btw-nummer op de website te plaatsen. De btw-nummers moeten gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor afnemers, maar men is niet verplicht dit via de website te doen. lees verder...
Terugvorderen bonussen mogelijk
Buitensporige bonussen kunnen vanaf 1 januari 2014 worden aangepast of teruggevorderd. Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie ('claw back') en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. De Eerste Kamer heeft op 10 december ingestemd met een wetsvoorstel Bevoegdheid aanpassing excessieve bonussen van bestuurders (32 512). lees verder...
Ruimer krediet voor ondernemers
Per 1 november zijn enkele kredietregelingen voor ondernemers verruimd. Het gaat om de volgende regelingen: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) Indien een bedrijf bij de bank een lening afsluit van maximaal € 200.000, dan staat de overheid borg voor 67,5%. Dat was 45%. Het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, is verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. De verruiming duurt tot 31 december 2014. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) lees verder...
Terugvorderen bonussen mogelijk
Buitensporige bonussen kunnen vanaf 1 januari 2014 worden aangepast of teruggevorderd. Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie ('claw back') en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. De Eerste Kamer heeft op 10 december ingestemd met een wetsvoorstel Bevoegdheid aanpassing excessieve bonussen van bestuurders (32 512). lees verder...
Ruimer krediet voor ondernemers
Per 1 november zijn enkele kredietregelingen voor ondernemers verruimd. Het gaat om de volgende regelingen: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) Indien een bedrijf bij de bank een lening afsluit van maximaal € 200.000, dan staat de overheid borg voor 67,5%. Dat was 45%. Het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, is verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. De verruiming duurt tot 31 december 2014. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) lees verder...
Inkomsten masseuse bij wellness centrum loon uit dienstbetrekking
Of de inkomsten worden aangemerkt als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking kan een een fors verschil maken. Dit komt veelal door het verschil in behandeling van de aftrekbaarheid van kosten en ondernemersaftrek bij het bepalen van het belastbaar inkomen uit werk en woning. In een zeer feitelijke casus komt Rechtbank Den Haag tot het oordeel dat een masseuse bij een wellness centrum geen zelfstandig beroep uitoefende maar loon genoot uit dienstbetrekking. lees verder...
Inkomsten masseuse bij wellness centrum loon uit dienstbetrekking
Of de inkomsten worden aangemerkt als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking kan een een fors verschil maken. Dit komt veelal door het verschil in behandeling van de aftrekbaarheid van kosten en ondernemersaftrek bij het bepalen van het belastbaar inkomen uit werk en woning. In een zeer feitelijke casus komt Rechtbank Den Haag tot het oordeel dat een masseuse bij een wellness centrum geen zelfstandig beroep uitoefende maar loon genoot uit dienstbetrekking. lees verder...
Belasten bovenmatige deel pensioenaanspraak geen richtsnoer
Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs dat een dga die zijn pensioenaanspraak in eigen beheer te laat had aangepast aan het Witteveenkader alleen loon- en inkomstenbelasting moest betalen over het bovenmatige deel van de aanspraak. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat deze zaak niet als richtsnoer kan dienen. lees verder...
Belasten bovenmatige deel pensioenaanspraak geen richtsnoer
Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs dat een dga die zijn pensioenaanspraak in eigen beheer te laat had aangepast aan het Witteveenkader alleen loon- en inkomstenbelasting moest betalen over het bovenmatige deel van de aanspraak. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat deze zaak niet als richtsnoer kan dienen. lees verder...
Weer akkoord cao Verpleeghuizen zonder Abvakabo
Actiz en de vakbonden CNV Publieke zaak, NU’91 en FBZ zijn tot een akkoord gekomen voor de cao voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. De grootste vakbond in de sector, Abvakabo FNV haakte op het laatste moment, net als vorig jaar, af. Ook werkgeversorganisatie BTN (thuiszorg) deed dit jaar niet mee. BTN was al eerder uit de onderhandelingen gestapt. lees verder...
Weer akkoord cao Verpleeghuizen zonder Abvakabo
Actiz en de vakbonden CNV Publieke zaak, NU’91 en FBZ zijn tot een akkoord gekomen voor de cao voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. De grootste vakbond in de sector, Abvakabo FNV haakte op het laatste moment, net als vorig jaar, af. Ook werkgeversorganisatie BTN (thuiszorg) deed dit jaar niet mee. BTN was al eerder uit de onderhandelingen gestapt. lees verder...
Collectieve uitspraak BOF
De collectieve uitspraak op het massaal bezwaar tegen de BOF is gepubliceerd in de Staatscourant. Alle bezwaarschriften worden afgewezen en alle opgelegde aanslagen worden gehandhaafd. lees verder...
Collectieve uitspraak BOF
De collectieve uitspraak op het massaal bezwaar tegen de BOF is gepubliceerd in de Staatscourant. Alle bezwaarschriften worden afgewezen en alle opgelegde aanslagen worden gehandhaafd. lees verder...
Ontkoppeling btw-nummer en BSN?
De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN) en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen. lees verder...
Ontkoppeling btw-nummer en BSN?
De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN) en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen. lees verder...
Werkgevers schorten cao-onderhandelingen Schoonmaak op
De werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben de cao-onderhandelingen met de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen opgeschort. Reden is dat de vakbonden niet met de werkgevers samen willen optrekken tegen de inbestedingsplannen van de overheid voor de schoonmakers. lees verder...
Werkgevers schorten cao-onderhandelingen Schoonmaak op
De werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben de cao-onderhandelingen met de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen opgeschort. Reden is dat de vakbonden niet met de werkgevers samen willen optrekken tegen de inbestedingsplannen van de overheid voor de schoonmakers. lees verder...
Vanaf 1 december één bankrekening
Vanaf 1 december 2013 geldt dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van één bankrekening voor uitbetalingen van inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen. Die ene bankrekening dient ten name te staan van de belastingschuldige c.q. toeslaggerechtigde. lees verder...
Vanaf 1 december één bankrekening
Vanaf 1 december 2013 geldt dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van één bankrekening voor uitbetalingen van inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen. Die ene bankrekening dient ten name te staan van de belastingschuldige c.q. toeslaggerechtigde. lees verder...
Hervormingsplannen ontslagrecht en WW naar Tweede Kamer
Op vrijdag 29 november 2013 heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn plannen voor hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel Werk en zekerheid zijn de maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken uitgewerkt. lees verder...
Hervormingsplannen ontslagrecht en WW naar Tweede Kamer
Op vrijdag 29 november 2013 heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn plannen voor hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel Werk en zekerheid zijn de maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken uitgewerkt. lees verder...
Zzp'ers: minder burnout, maar slechtere balans werk-privé
Uit een vergelijking tussen zzp’ers en werknemers blijkt dat de verschillen op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en inzetbaarheid in het algemeen klein zijn. Wel zijn zzp’ers meer tevreden met hun werk en hebben ze minder burnoutklachten. Daarentegen is hun werk-privébalans slechter dan bij gewone werknemers. lees verder...
Zzp'ers: minder burnout, maar slechtere balans werk-privé
Uit een vergelijking tussen zzp’ers en werknemers blijkt dat de verschillen op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en inzetbaarheid in het algemeen klein zijn. Wel zijn zzp’ers meer tevreden met hun werk en hebben ze minder burnoutklachten. Daarentegen is hun werk-privébalans slechter dan bij gewone werknemers. lees verder...
Geen ontheffing RVU-heffing, wel goedkeuring
In een brief aan de VNG geeft staatssecretaris Weekers van Financiën aan dat hij geen ontheffing zal verlenen voor een RVU-heffing in kader van de sectorplannen van de gemeenten. Wel kondigt hij een goedkeuring aan bij de beoordeling van ontslagen in het kader van een sociaal plan en daaraan voorafgaande vrijwillige vertrekregelingen. lees verder...
Geen ontheffing RVU-heffing, wel goedkeuring
In een brief aan de VNG geeft staatssecretaris Weekers van Financiën aan dat hij geen ontheffing zal verlenen voor een RVU-heffing in kader van de sectorplannen van de gemeenten. Wel kondigt hij een goedkeuring aan bij de beoordeling van ontslagen in het kader van een sociaal plan en daaraan voorafgaande vrijwillige vertrekregelingen. lees verder...
Eindbod cao Bakkersbedrijf
De onderhandelingen voor de cao Bakkersbedrijf zijn geëindigd met een eindbod van de werkgevers die de bonden aan hun achterban zullen voorleggen. lees verder...
Eindbod cao Bakkersbedrijf
De onderhandelingen voor de cao Bakkersbedrijf zijn geëindigd met een eindbod van de werkgevers die de bonden aan hun achterban zullen voorleggen. lees verder...
Opdrachtgever straks verantwoordelijk voor cao-loon
In een Kamerbrief over de aanpak van schijnconstructies schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever aansprakelijk wil maken voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Verder wil hij volgend jaar komen met een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies. lees verder...
Opdrachtgever straks verantwoordelijk voor cao-loon
In een Kamerbrief over de aanpak van schijnconstructies schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever aansprakelijk wil maken voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Verder wil hij volgend jaar komen met een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies. lees verder...
Meer werkgevers willen Wajongers kans geven
De belangstelling onder werkgevers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen stijgt licht. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder 2.000 bezoekers van de UWV Werkgeverscongressen, die in oktober en november worden gehouden. Over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn de werkgevers echter minder positief. lees verder...
Meer werkgevers willen Wajongers kans geven
De belangstelling onder werkgevers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen stijgt licht. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder 2.000 bezoekers van de UWV Werkgeverscongressen, die in oktober en november worden gehouden. Over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn de werkgevers echter minder positief. lees verder...
Aandachtspunt bij aflossen hypotheek
Hoewel ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS hebben toegezegd dat hypotheken boetevrij kunnen worden afgelost met een bedrag dat via de tijdelijk verhoogde vrijstelling wordt verkregen, doet men er goed aan per bank de voorwaarden voor die aflossing er nog eens op na te lezen. lees verder...
Aandachtspunt bij aflossen hypotheek
Hoewel ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS hebben toegezegd dat hypotheken boetevrij kunnen worden afgelost met een bedrag dat via de tijdelijk verhoogde vrijstelling wordt verkregen, doet men er goed aan per bank de voorwaarden voor die aflossing er nog eens op na te lezen. lees verder...
HR: BOF niet discriminerend
De Hoge Raad heeft naar aanleiding van de door Financiën ingestelde proefprocedures geoordeeld dat de BOF in geen enkel jaar discriminerend is. De BOF berust op een keuze van de fiscale wetgever waarvan niet kan worden gezegd dat zij evident van redelijke grond is ontbloot. lees verder...
HR: BOF niet discriminerend
De Hoge Raad heeft naar aanleiding van de door Financiën ingestelde proefprocedures geoordeeld dat de BOF in geen enkel jaar discriminerend is. De BOF berust op een keuze van de fiscale wetgever waarvan niet kan worden gezegd dat zij evident van redelijke grond is ontbloot. lees verder...
Eindbod voor nieuwe cao Besloten busvervoer
De onderhandelingen voor de nieuwe cao Besloten busvervoer zijn uitgelopen op een eindbod van de werkgevers die de bonden aan hun achterban zullen voorleggen. lees verder...
Eindbod voor nieuwe cao Besloten busvervoer
De onderhandelingen voor de nieuwe cao Besloten busvervoer zijn uitgelopen op een eindbod van de werkgevers die de bonden aan hun achterban zullen voorleggen. lees verder...
Onderzoek naar verruiming zorgverlof
Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook zal worden bekeken of langer verlof voor vaders mogelijk is na de geboorte van een kind en of er regels moeten komen over flexibele werktijden. Het kabinet heeft dit op 18 november aangekondigd tijdens de expertbijeenkomst over het combineren van werk en zorg. lees verder...
Onderzoek naar verruiming zorgverlof
Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook zal worden bekeken of langer verlof voor vaders mogelijk is na de geboorte van een kind en of er regels moeten komen over flexibele werktijden. Het kabinet heeft dit op 18 november aangekondigd tijdens de expertbijeenkomst over het combineren van werk en zorg. lees verder...
Digitale dienstverlening gemeenten blijft achter
Ondernemers kunnen nog nauwelijks terecht bij het digitale loket van hun gemeente. Slechts 16% van de producten voor ondernemers is volledig digitaal te verkrijgen. Burgers kunnen voor ruim de helft (57%) van hun producten volledig digitaal bij de gemeente terecht. Dat blijkt uit een jaarlijkse onderzoek dat Ernst &b Young uitvoert onder alle Nederlandse gemeenten. lees verder...
Digitale dienstverlening gemeenten blijft achter
Ondernemers kunnen nog nauwelijks terecht bij het digitale loket van hun gemeente. Slechts 16% van de producten voor ondernemers is volledig digitaal te verkrijgen. Burgers kunnen voor ruim de helft (57%) van hun producten volledig digitaal bij de gemeente terecht. Dat blijkt uit een jaarlijkse onderzoek dat Ernst &b Young uitvoert onder alle Nederlandse gemeenten. lees verder...
Belastingpakket door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft op 19 november het Belastingpakket 2014 aangenomen. Bij de diverse wetsvoorstellen is een aantal moties en amendementen ingediend. lees verder...
Belastingpakket door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft op 19 november het Belastingpakket 2014 aangenomen. Bij de diverse wetsvoorstellen is een aantal moties en amendementen ingediend. lees verder...
Maatregelen woningmarkt aangenomen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 aangenomen. Bij het wetsvoorstel zijn twee amendementen aangenomen. lees verder...
Maatregelen woningmarkt aangenomen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 aangenomen. Bij het wetsvoorstel zijn twee amendementen aangenomen. lees verder...
Verduidelijking overgangsrecht stamrechtvrijstelling
Bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers meer duidelijkheid gegeven over het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling. Een openstaande vraag was in hoeverre en voor welke situaties het betalingsmoment een beslissende factor is voor de vaststelling of de stamrechtaanspraak op 31 december 2013 voldoende bepaald of bepaalbaar is. lees verder...
Verduidelijking overgangsrecht stamrechtvrijstelling
Bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers meer duidelijkheid gegeven over het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling. Een openstaande vraag was in hoeverre en voor welke situaties het betalingsmoment een beslissende factor is voor de vaststelling of de stamrechtaanspraak op 31 december 2013 voldoende bepaald of bepaalbaar is. lees verder...
Versoepeling boeteregime Waadi voor zelfstandige in bv
De beleidsregels boeteoplegging Waadi zullen worden aangepast om te voorkomen dat een boete wordt opgelegd in de situatie van een zelfstandige die zich via zijn eigen bv uitleent aan een derde, maar wiens bv niet bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet deze toezegging in een Kamerbrief. lees verder...
Versoepeling boeteregime Waadi voor zelfstandige in bv
De beleidsregels boeteoplegging Waadi zullen worden aangepast om te voorkomen dat een boete wordt opgelegd in de situatie van een zelfstandige die zich via zijn eigen bv uitleent aan een derde, maar wiens bv niet bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet deze toezegging in een Kamerbrief. lees verder...
Overleg cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg moeizaam
Het overleg voor de nieuwe cao Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) verloopt moeizaam. Het overleg is opgeschort tot eind november, één werkgeverspartij is eruit gestapt en de bonden staan net als vorig jaar - toen Abvakabo afhaakte en de cao niet ondertekende - niet op één lijn. lees verder...
Overleg cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg moeizaam
Het overleg voor de nieuwe cao Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) verloopt moeizaam. Het overleg is opgeschort tot eind november, één werkgeverspartij is eruit gestapt en de bonden staan net als vorig jaar - toen Abvakabo afhaakte en de cao niet ondertekende - niet op één lijn. lees verder...
Volgend jaar subsidieregeling praktijkleren
In de Staatscourant van 5 november is de definitieve versie gepubliceerd van de Subsidieregeling praktijkleren die per 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs (WVA) vervangt. De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen in het kader van het Belastingplan 2014. lees verder...
Volgend jaar subsidieregeling praktijkleren
In de Staatscourant van 5 november is de definitieve versie gepubliceerd van de Subsidieregeling praktijkleren die per 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs (WVA) vervangt. De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen in het kader van het Belastingplan 2014. lees verder...
Kamers van Koophandel en Syntens in één organisatie
De Eerste Kamer heeft op 12 november 2013 ingestemd met de Wet op de Kamer van Koophandel. Die wet moet de bestaande versnippering in de publieke dienstverlening voor ondernemers tegengaan en bij die dienstverlening de behoeftes en wensen van ondernemers (waaronder zzp’ers) meer centraal te stellen. lees verder...
Kamers van Koophandel en Syntens in één organisatie
De Eerste Kamer heeft op 12 november 2013 ingestemd met de Wet op de Kamer van Koophandel. Die wet moet de bestaande versnippering in de publieke dienstverlening voor ondernemers tegengaan en bij die dienstverlening de behoeftes en wensen van ondernemers (waaronder zzp’ers) meer centraal te stellen. lees verder...
Herziening Wet arbeid vreemdelingen aangenomen
De Eerste Kamer heeft op 12 november ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Wet arbeid vreemdelingen (33 475). Dit wetsvoorstel scherpt de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) op een aantal punten aan. lees verder...
Herziening Wet arbeid vreemdelingen aangenomen
De Eerste Kamer heeft op 12 november ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Wet arbeid vreemdelingen (33 475). Dit wetsvoorstel scherpt de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) op een aantal punten aan. lees verder...
Ook vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering
Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze van verzekerden onder een rechtsbijstandverzekering, naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad. Het Europees Hof heeft geoordeeld dat rechtsbijstandverzekeraars voor alle gerechtelijke en administratieve procedures verplicht zijn gehoor te geven aan het verzoek van de verzekerde om een eigen advocaat te kiezen. lees verder...
Ook vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering
Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze van verzekerden onder een rechtsbijstandverzekering, naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad. Het Europees Hof heeft geoordeeld dat rechtsbijstandverzekeraars voor alle gerechtelijke en administratieve procedures verplicht zijn gehoor te geven aan het verzoek van de verzekerde om een eigen advocaat te kiezen. lees verder...
Versoepeling inkeerregeling succesvol
Door de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling voor zwartspaarders is tot nu toe een bedrag van ruim een half miljard euro boven water gekomen. Dit jaar hebben ruim 1200 zwartspaarders hebben hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst, waarvan 500 na aankondiging van de versoepelde inkeerregeling. Volgens staatssecretaris Weekers van Financiën is de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling daarmee succesvol. lees verder...
Versoepeling inkeerregeling succesvol
Door de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling voor zwartspaarders is tot nu toe een bedrag van ruim een half miljard euro boven water gekomen. Dit jaar hebben ruim 1200 zwartspaarders hebben hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst, waarvan 500 na aankondiging van de versoepelde inkeerregeling. Volgens staatssecretaris Weekers van Financiën is de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling daarmee succesvol. lees verder...
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014
Houdt u er rekening mee dat per 1 januari de minimumlonen weer worden aangepast. Op 7 november zijn de nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. lees verder...
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014
Houdt u er rekening mee dat per 1 januari de minimumlonen weer worden aangepast. Op 7 november zijn de nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. lees verder...
Meer hypothecaire leenruimte
De jaarlijkse inkomenscriteria in de regeling hypothecair krediet worden per 1 januari 2014 aangepast op basis van het advies van het Nibud. Naast de nieuwe inkomenscriteria komt er ook een afwijkingsmogelijkheid voor energieneutrale woningen en woningverbeteringen. lees verder...
Meer hypothecaire leenruimte
De jaarlijkse inkomenscriteria in de regeling hypothecair krediet worden per 1 januari 2014 aangepast op basis van het advies van het Nibud. Naast de nieuwe inkomenscriteria komt er ook een afwijkingsmogelijkheid voor energieneutrale woningen en woningverbeteringen. lees verder...
Lager gebruikelijk loon vanwege resultaten
Het resultaat en het eigen vermogen van vennootschappen kunnen, vanwege het waarborgen van de continuïteit van de onderneming, aanleiding vormen om een lager gebruikelijk loon dan de WAZ-norm in aanmerking te nemen bij een dga. lees verder...
Lager gebruikelijk loon vanwege resultaten
Het resultaat en het eigen vermogen van vennootschappen kunnen, vanwege het waarborgen van de continuïteit van de onderneming, aanleiding vormen om een lager gebruikelijk loon dan de WAZ-norm in aanmerking te nemen bij een dga. lees verder...
Tekort aan vakmensen dreigt
Verschillende specialistische mbo-opleidingen hebben te maken met een daling van het aantal studenten. Dit kan bij het aantrekken van de economie leiden tot ernstige tekorten aan vakmensen. Dit blijkt uit de sectorbeschrijving ambachten die UWV op 30 oktober 2013 heeft gepubliceerd. Soms is het aantal studenten dermate klein dat het opleidingsaanbod te versnipperd raakt of dat scholen de opleiding niet langer kunnen exploiteren. lees verder...
Tekort aan vakmensen dreigt
Verschillende specialistische mbo-opleidingen hebben te maken met een daling van het aantal studenten. Dit kan bij het aantrekken van de economie leiden tot ernstige tekorten aan vakmensen. Dit blijkt uit de sectorbeschrijving ambachten die UWV op 30 oktober 2013 heeft gepubliceerd. Soms is het aantal studenten dermate klein dat het opleidingsaanbod te versnipperd raakt of dat scholen de opleiding niet langer kunnen exploiteren. lees verder...
Premiekorting voor in dienst nemen jongere werklozen
In de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 wordt de in het herfstakkoord afgesproken premiekorting voor jongere werklozen uitgewerkt. Voor de premiekorting wordt voor volgend jaar € 100 miljoen uitgetrokken en in 2015 € 200 miljoen. lees verder...
Premiekorting voor in dienst nemen jongere werklozen
In de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 wordt de in het herfstakkoord afgesproken premiekorting voor jongere werklozen uitgewerkt. Voor de premiekorting wordt voor volgend jaar € 100 miljoen uitgetrokken en in 2015 € 200 miljoen. lees verder...
Meer jongeren met een flexibele arbeidsrelatie
In 2012 waren 627.000 jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40% een flexibel contract. Een steeds groter deel van de jongeren heeft een flexibele arbeidsrelatie. Circa tien jaar geleden had namelijk nog geen kwart van de jongere werknemers een flexibele arbeidsrelatie. lees verder...
Meer jongeren met een flexibele arbeidsrelatie
In 2012 waren 627.000 jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40% een flexibel contract. Een steeds groter deel van de jongeren heeft een flexibele arbeidsrelatie. Circa tien jaar geleden had namelijk nog geen kwart van de jongere werknemers een flexibele arbeidsrelatie. lees verder...
Naheffing wegens privégebruik auto terecht
Een in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer overeengekomen verrekening van de eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak werkt niet terug als de verrekening pas twee jaar later plaatsvindt. lees verder...
Verzuimbegeleiding is verworden tot een corrupt systeem
Het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding heeft het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ gepubliceerd. Hieruit blijkt dat zieke werknemers niet worden serieus genomen en dat hun privacy wordt op grote schaal wordt geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. lees verder...
Naheffing wegens privégebruik auto terecht
Een in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer overeengekomen verrekening van de eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak werkt niet terug als de verrekening pas twee jaar later plaatsvindt. lees verder...
Verzuimbegeleiding is verworden tot een corrupt systeem
Het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding heeft het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ gepubliceerd. Hieruit blijkt dat zieke werknemers niet worden serieus genomen en dat hun privacy wordt op grote schaal wordt geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. lees verder...
Forse boetes voor malafide uitzendbureaus
De Inspectie SZW, de Belastingdienst en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) hebben het afgelopen half jaar voor ruim € 90 miljoen boetes en naheffingen opgelegd aan malafide uitzendbureaus. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit aan de Tweede Kamer in een brief over de voortgang van de aanpak van malafide uitzendbureaus. lees verder...
Forse boetes voor malafide uitzendbureaus
De Inspectie SZW, de Belastingdienst en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) hebben het afgelopen half jaar voor ruim € 90 miljoen boetes en naheffingen opgelegd aan malafide uitzendbureaus. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit aan de Tweede Kamer in een brief over de voortgang van de aanpak van malafide uitzendbureaus. lees verder...
Bekendheid zzpâers met Bbz
Staatssecretaris Klijnsma heeft laten weten de bekendheid van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) te willen vergroten. Door grotere bekendheid met het Bbz kunnen faillissementen en daarmee samenhangend persoonlijk leed mogelijk worden voorkomen. lees verder...
Bekendheid zzpâers met Bbz
Staatssecretaris Klijnsma heeft laten weten de bekendheid van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) te willen vergroten. Door grotere bekendheid met het Bbz kunnen faillissementen en daarmee samenhangend persoonlijk leed mogelijk worden voorkomen. lees verder...
Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe
Maar liefst 45 procent van de medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg werkt structureel meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In de verpleeghuizen wordt door zorgmedewerkers gemiddeld 7,8 uur per week meer gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst staat. Dit duidt op een overschot aan te kleine contracten in de sector. Abvakabo FNV is geschokt door deze cijfers. lees verder...
Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe
Maar liefst 45 procent van de medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg werkt structureel meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In de verpleeghuizen wordt door zorgmedewerkers gemiddeld 7,8 uur per week meer gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst staat. Dit duidt op een overschot aan te kleine contracten in de sector. Abvakabo FNV is geschokt door deze cijfers. lees verder...
Standaard btw-aangifte in aantocht
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe standaard btw-aangifte. Dit kan bedrijven in de EU, volgens de Commissie, tot 15 miljard euro per jaar aan besparingen opleveren. lees verder...
Standaard btw-aangifte in aantocht
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe standaard btw-aangifte. Dit kan bedrijven in de EU, volgens de Commissie, tot 15 miljard euro per jaar aan besparingen opleveren. lees verder...
Eigen risico periode Vorst WW-regeling verlaagd naar 15 dagen
De cao-partijen in de bouw (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) hebben het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2013-2014 vastgesteld op 15 dagen. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de beoogde eigen risico periode in de Calamiteitenregeling die per 1 september 2014 van kracht gaat worden voor alle sectoren in Nederland. lees verder...
Verhoogde schenking door de bv
De staatssecretaris heeft de mogelijkheid om de bv aan de kinderen van de dga een bedrag te schenken nader toegelicht in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014. Een schenking door de bv wordt beschouwd als een schenking door de aandeelhouder. lees verder...
Eigen risico periode Vorst WW-regeling verlaagd naar 15 dagen
De cao-partijen in de bouw (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) hebben het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2013-2014 vastgesteld op 15 dagen. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de beoogde eigen risico periode in de Calamiteitenregeling die per 1 september 2014 van kracht gaat worden voor alle sectoren in Nederland. lees verder...
Verhoogde schenking door de bv
De staatssecretaris heeft de mogelijkheid om de bv aan de kinderen van de dga een bedrag te schenken nader toegelicht in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014. Een schenking door de bv wordt beschouwd als een schenking door de aandeelhouder. lees verder...
Onvoldoende onderzoek naar omzetfraude
Doordat de inspecteur alleen is uitgegaan van de administratie die bekend is bij het Super de Boer-concern en de administratie van de franchisenemer zelf op geen enkele wijze heeft gecontroleerd, zijn de navorderingsaanslag IB en de naheffingsaanslag btw ten onrechte opgelegd. lees verder...
Onvoldoende onderzoek naar omzetfraude
Doordat de inspecteur alleen is uitgegaan van de administratie die bekend is bij het Super de Boer-concern en de administratie van de franchisenemer zelf op geen enkele wijze heeft gecontroleerd, zijn de navorderingsaanslag IB en de naheffingsaanslag btw ten onrechte opgelegd. lees verder...
Onderhandelingsakkoord in Metalektro
Werkgevers en vakbonden hebben dinsdag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao Metalektro (grootmetaal) voor ondernemingen in de technologische industrie. Daarmee zijn de stakingen van de baan als de kaderleden van FNV Bondgenoten woensdag het onderhandelingsresultaat goedkeuren. lees verder...
Onderhandelingsakkoord in Metalektro
Werkgevers en vakbonden hebben dinsdag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao Metalektro (grootmetaal) voor ondernemingen in de technologische industrie. Daarmee zijn de stakingen van de baan als de kaderleden van FNV Bondgenoten woensdag het onderhandelingsresultaat goedkeuren. lees verder...
Herfstakkoord uitgewerkt in Belastingplan 2014
Het merendeel van de fiscale maatregelen die zijn opgenomen in de Begrotingsafspraken 2014 zoals die door het kabinet zijn gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP zijn uitgewerkt in een tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2014. Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen. lees verder...
Herfstakkoord uitgewerkt in Belastingplan 2014
Het merendeel van de fiscale maatregelen die zijn opgenomen in de Begrotingsafspraken 2014 zoals die door het kabinet zijn gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP zijn uitgewerkt in een tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2014. Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen. lees verder...
Campagne Duurzame inzetbaarheid
Tijdens een bijeenkomst over flexibel én duurzaam werken heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website ‘Neem jij initiatief op je werk’ gelanceerd. Op deze website – een onderdeel van de campagne 'Duurzame Inzetbaarheid' – staan tips en adviezen om kansen te pakken en initiatief te nemen om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. lees verder...
Campagne Duurzame inzetbaarheid
Tijdens een bijeenkomst over flexibel én duurzaam werken heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website ‘Neem jij initiatief op je werk’ gelanceerd. Op deze website – een onderdeel van de campagne 'Duurzame Inzetbaarheid' – staan tips en adviezen om kansen te pakken en initiatief te nemen om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. lees verder...
Groeiende werkgelegenheid detailhandel
UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de detailhandel, ondanks de crisis, de komende tijd zal groeien. Wel zal er een verschuiving in functies zijn en ook neemt het aantal uren per werknemer af. lees verder...
Groeiende werkgelegenheid detailhandel
UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de detailhandel, ondanks de crisis, de komende tijd zal groeien. Wel zal er een verschuiving in functies zijn en ook neemt het aantal uren per werknemer af. lees verder...
Herzienings-btw halen bij verkoper
Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat de BTW-richtlijn zich ertegen verzet dat bedragen, verschuldigd na een herziening van een aftrek van btw, worden ingevorderd bij een andere belastingplichtige dan degene die de aftrek heeft toegepast. lees verder...
Herzienings-btw halen bij verkoper
Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat de BTW-richtlijn zich ertegen verzet dat bedragen, verschuldigd na een herziening van een aftrek van btw, worden ingevorderd bij een andere belastingplichtige dan degene die de aftrek heeft toegepast. lees verder...
Aanpak van het btw-gat
Staatssecretaris Weekers heeft op vragen van de Tweede Kamer laten weten welke maatregelen hij heeft genomen om intracommunautaire btw-fraude aan te pakken. De Algemene Rekenkamer heeft hiertoe in 2009 en 2012 een aantal aanbevelingen gedaan. lees verder...
Aanpak van het btw-gat
Staatssecretaris Weekers heeft op vragen van de Tweede Kamer laten weten welke maatregelen hij heeft genomen om intracommunautaire btw-fraude aan te pakken. De Algemene Rekenkamer heeft hiertoe in 2009 en 2012 een aantal aanbevelingen gedaan. lees verder...
Cao-akkoord kleinmetaal
In de kleinmetaal hebben vakbonden en werkgevers op 11 oktober een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Het principeakkoord volgt na enkele weken van stakingsacties in de sector. In de grootmetaal, waar de acties tegelijkertijd begonnen, is er nog geen overeenstemming voor een nieuwe cao en gaan de vakbondsacties verder. lees verder...
Cao-akkoord kleinmetaal
In de kleinmetaal hebben vakbonden en werkgevers op 11 oktober een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Het principeakkoord volgt na enkele weken van stakingsacties in de sector. In de grootmetaal, waar de acties tegelijkertijd begonnen, is er nog geen overeenstemming voor een nieuwe cao en gaan de vakbondsacties verder. lees verder...
Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures
Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken. lees verder...
Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures
Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken. lees verder...
Herfstakkoord: de belangrijkste maatregelen voor ondernemers
In het zogenoemde Herfstakkoord zijn het kabinet, de coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, CU en SGP een reeks maatregelen overeengekomen voor de begroting van komend jaar. We noemen hier de belangrijkste (fiscale) maatregelen uit dit zogenoemde Herfstakkoord onder meer van belang voor ondernemers. lees verder...
Herfstakkoord: de belangrijkste maatregelen voor ondernemers
In het zogenoemde Herfstakkoord zijn het kabinet, de coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, CU en SGP een reeks maatregelen overeengekomen voor de begroting van komend jaar. We noemen hier de belangrijkste (fiscale) maatregelen uit dit zogenoemde Herfstakkoord onder meer van belang voor ondernemers. lees verder...
Bouw en infra: investeren in werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid
Bouwend Nederland, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland, Vereniging van Waterbouwers en NVB Vereniging van ontwikkelaars & bouwondernemers zijn een sectorplan voor de bouw- en infrasector overeengekomen gericht op de werkgelegenheid in de sector en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast bepleiten de sociale partners in de bouw meer investeringen in de bouw. lees verder...
Bouw en infra: investeren in werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid
Bouwend Nederland, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland, Vereniging van Waterbouwers en NVB Vereniging van ontwikkelaars & bouwondernemers zijn een sectorplan voor de bouw- en infrasector overeengekomen gericht op de werkgelegenheid in de sector en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast bepleiten de sociale partners in de bouw meer investeringen in de bouw. lees verder...
Extra mankracht voor fraudeaanpak
UWV, de Inspectie SZW en SVB kunnen de komende vier jaar ruim 260 extra medewerkers inzetten om fraude aan te pakken. Het kabinet verwacht dat met de inzet van extra medewerkers dit vanaf 1 januari 2014 in totaal €189 miljoen oplevert. Behalve extra mankracht zal het kabinet ook maatregelen nemen om fraude met sociale voorzieningen beter aan te pakken. lees verder...
Extra mankracht voor fraudeaanpak
UWV, de Inspectie SZW en SVB kunnen de komende vier jaar ruim 260 extra medewerkers inzetten om fraude aan te pakken. Het kabinet verwacht dat met de inzet van extra medewerkers dit vanaf 1 januari 2014 in totaal €189 miljoen oplevert. Behalve extra mankracht zal het kabinet ook maatregelen nemen om fraude met sociale voorzieningen beter aan te pakken. lees verder...
10.000 euro voor duurzaam advies
MVO Nederland stelt sinds 1 oktober 2013 nieuwe IMVO Vouchers beschikbaar. Ondernemers die verantwoord zaken (willen) doen in ontwikkelingslanden of opkomende markten kunnen de voucher gebruiken om advies te kopen voor de verduurzaming van hun handelsketen. MVO Nederland betaalt de helft van de advieskosten, tot een maximum van € 10.000 (ex. btw). lees verder...
10.000 euro voor duurzaam advies
MVO Nederland stelt sinds 1 oktober 2013 nieuwe IMVO Vouchers beschikbaar. Ondernemers die verantwoord zaken (willen) doen in ontwikkelingslanden of opkomende markten kunnen de voucher gebruiken om advies te kopen voor de verduurzaming van hun handelsketen. MVO Nederland betaalt de helft van de advieskosten, tot een maximum van € 10.000 (ex. btw). lees verder...
Toch eindbod cao Schilders
De onderhandelingen voor de nieuwe cao Schilders zijn toch geëindigd in een eindbod van de werkgevers dat de bonden aan hun achterban zullen voorleggen. lees verder...
Schaars â tekort, tekort = schaars
Hof Den Bosch is in de zaak van een Duitse tandarts die de 30%-regeling wilde toepassen nader ingegaan op het begrip schaarste. Dat de tandarts beschikte over een specifieke deskundigheid stond niet ter discussie. lees verder...
Toch eindbod cao Schilders
De onderhandelingen voor de nieuwe cao Schilders zijn toch geëindigd in een eindbod van de werkgevers dat de bonden aan hun achterban zullen voorleggen. lees verder...
Schaars â tekort, tekort = schaars
Hof Den Bosch is in de zaak van een Duitse tandarts die de 30%-regeling wilde toepassen nader ingegaan op het begrip schaarste. Dat de tandarts beschikte over een specifieke deskundigheid stond niet ter discussie. lees verder...
Medische zzpâer valt onder btw-vrijstelling
Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat een anesthesiemedewerker die in opdracht voor een ziekenhuis werkt onder de btw-vrijstelling voor medici valt. Er is geen sprake van het ter beschikking stellen van arbeid. lees verder...
Medische zzpâer valt onder btw-vrijstelling
Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat een anesthesiemedewerker die in opdracht voor een ziekenhuis werkt onder de btw-vrijstelling voor medici valt. Er is geen sprake van het ter beschikking stellen van arbeid. lees verder...
Extra geld voor kinderopvangtoeslag
Het kabinet maakt €100 miljoen extra vrij voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden- en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien. Eerder had de Tweede Kamer met de motie Van Ojik-Samsom aangegeven dat ze ouders tegemoet willen komen in de kosten voor kinderopvang. lees verder...
Gezondheid en verzuim bepalend bij aannemen en behoud personeel
De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt of behoudt. Een goed CV (bij aannemen) of goed functioneren (bij in dienst houden) compenseert dit enigszins maar niet volledig. De recessie had nauwelijks effect op het keuzegedrag van werkgevers. Dit blijkt uit een zogenoemd vignettenonderzoek van TNO. lees verder...
Extra geld voor kinderopvangtoeslag
Het kabinet maakt €100 miljoen extra vrij voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden- en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien. Eerder had de Tweede Kamer met de motie Van Ojik-Samsom aangegeven dat ze ouders tegemoet willen komen in de kosten voor kinderopvang. lees verder...
Gezondheid en verzuim bepalend bij aannemen en behoud personeel
De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt of behoudt. Een goed CV (bij aannemen) of goed functioneren (bij in dienst houden) compenseert dit enigszins maar niet volledig. De recessie had nauwelijks effect op het keuzegedrag van werkgevers. Dit blijkt uit een zogenoemd vignettenonderzoek van TNO. lees verder...
Scholingsvoucher voor oudere werklozen
Werkgevers die een oudere werkloze (55+) in dienst nemen kunnen onder voorwaarden voor hen een scholingsvouchter aanvragen bij UWV. Met de voucher kan tot een bedrag van € 750 training of opleiding voor de werknemer worden gefinancierd. De scholingsvoucher is een onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt, dat UWV op 2 oktober heeft gelanceerd. lees verder...
Scholingsvoucher voor oudere werklozen
Werkgevers die een oudere werkloze (55+) in dienst nemen kunnen onder voorwaarden voor hen een scholingsvouchter aanvragen bij UWV. Met de voucher kan tot een bedrag van € 750 training of opleiding voor de werknemer worden gefinancierd. De scholingsvoucher is een onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt, dat UWV op 2 oktober heeft gelanceerd. lees verder...
Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (CVVA) ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en werken geïmplementeerd. lees verder...
BOF tot 75 procent vrijstelling niet discriminerend
Volgens advocaat-generaal IJzerman is de Nederlandse wetgeving voor wat betreft de BOF in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod voor zover de vrijstellingen uitkomen boven de 75% van het verkregen ondernemingsvermogen. Omdat de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid toekomt, is het percentage van de BOF-vrijstelling van 75% niet buiten proporties. Dit blijkt uit een gemeenschappelijke bijlage bij de conclusie die de A-G in een vijftal zaken heeft genomen. lees verder...
Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (CVVA) ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en werken geïmplementeerd. lees verder...
BOF tot 75 procent vrijstelling niet discriminerend
Volgens advocaat-generaal IJzerman is de Nederlandse wetgeving voor wat betreft de BOF in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod voor zover de vrijstellingen uitkomen boven de 75% van het verkregen ondernemingsvermogen. Omdat de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid toekomt, is het percentage van de BOF-vrijstelling van 75% niet buiten proporties. Dit blijkt uit een gemeenschappelijke bijlage bij de conclusie die de A-G in een vijftal zaken heeft genomen. lees verder...
Tijdelijke verruiming schenkbelasting
Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning tijdelijk wordt verruimd. Met dit besluit wordt vooruitgelopen op wetgeving die in Belastingplan 2014 is voorgesteld. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld van een voormalige eigen woning. lees verder...
Tijdelijke verruiming schenkbelasting
Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning tijdelijk wordt verruimd. Met dit besluit wordt vooruitgelopen op wetgeving die in Belastingplan 2014 is voorgesteld. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld van een voormalige eigen woning. lees verder...
Salaris inleveren geen uitzondering
Uit onderzoek onder ruim duizend HR-professionals blijkt dat het allang geen uitzondering meer is om personeel te vragen om salaris in te leveren. 4% van de HR-professionals heeft dit jaar een dergelijk verzoek gedaan bij het personeel. Dit komt neer op 25.000 bedrijven in Nederland. In de bouwsector is het zelfs 17%. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014’. lees verder...
Salaris inleveren geen uitzondering
Uit onderzoek onder ruim duizend HR-professionals blijkt dat het allang geen uitzondering meer is om personeel te vragen om salaris in te leveren. 4% van de HR-professionals heeft dit jaar een dergelijk verzoek gedaan bij het personeel. Dit komt neer op 25.000 bedrijven in Nederland. In de bouwsector is het zelfs 17%. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014’. lees verder...
Vergoeding voor lidmaatschap commerciële club onbelast
Het lidmaatschap van een commerciële club – ondanks het gezelligheidskarakter van de club – kan door de werkgever onbelast worden vergoed. Hof Arnhem-Leeuwarden kwam tot het oordeel dat het lidmaatschap in het belang was van het concern en het concern hierdoor zakelijk voordeel genoot. Het persoonlijk voordeel voor de directeur was volgens het hof van ondergeschikt belang. lees verder...
Vergoeding voor lidmaatschap commerciële club onbelast
Het lidmaatschap van een commerciële club – ondanks het gezelligheidskarakter van de club – kan door de werkgever onbelast worden vergoed. Hof Arnhem-Leeuwarden kwam tot het oordeel dat het lidmaatschap in het belang was van het concern en het concern hierdoor zakelijk voordeel genoot. Het persoonlijk voordeel voor de directeur was volgens het hof van ondergeschikt belang. lees verder...
Subsidieregeling Praktijkleren ongunstig voor bedrijfsleven
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verzetten zich tegen de bezuiniging op de subsidie voor leerwerkplaatsen. Ook vinden zij dat de nieuwe subsidieregeling praktijkleren te veel administratieve lasten met zich meebrengt en het subsidiegeld te laat wordt uitgekeerd. Zij verwachten dat bedrijven daardoor in financiële problemen komen. lees verder...
Ondernemerschap voor eigenaren zonnepanelen
Staatsecretaris Weekers heeft in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer laten weten dat particulieren, die aannemelijk kunnen maken dat zij opgewekte elektriciteit duurzaam en tegen vergoeding leveren aan hun energieleverancier, als ondernemer voor de btw kunnen worden beschouwd. lees verder...
Transportsector bijt spits af met sectorplan
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek hebben als eerste sector overeenstemming bereikt over een sectorplan met maatregelen voor de komende twee jaar. Het sectorplan richt zich op het opleiden van jongeren en het op peil houden van het vakmanschap van werkloze chauffeurs. lees verder...
Het wil niet vlotten met de cao Zorgverzekeraars
Het cao-overleg voor de zorgverzekeraars is nog steeds niet vlot getrokken. Bonden en werkgevers blijven vastlopen op alle belangrijke onderdelen: salaris, pensioen en werkgelegenheid. lees verder...
Wet maatregelen woningmarkt 2014
Op 19 september 2013 is het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. De verhuurderheffing 2014 en volgende jaren bouwt voort op de vorig jaar geïntroduceerde verhuurderheffing. Ook de regeling die de aftrek van hypotheekrente in de vierde schijf beperkt, is daarin opgenomen. lees verder...
Onbetaald verlof voor stage toestaan?
Volgens de kantonrechter te Arnhem moest een werkgever gedogen dat een werknemer, die slechts een beperkt aan uren werkte bij de werkgever en zich in het verleden vaak flexibel had opgesteld, in verband met een stage voor zijn studie onbetaald verlof opneemt. lees verder...
Uitwisseling verzuimgegevens beter borgen
De uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers moet beter worden geborgd in situaties waarbij verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken. Het Verbond van Verzekeraars heeft verzuimverzekeraars gevraagd de eigen procedures door te lichten om te controleren of bestaande protocollen, wetgeving en zelfregulering op dit punt goed worden nageleefd. lees verder...
Miljarden verdwijnen in btw-kloof
Volgens een studie in opdracht van de Europese Commissie zijn in 2011 EU-breed circa €193 miljard aan btw-inkomsten misgelopen door fraude en niet naleven van de regelgeving of doordat de belastingdiensten van de lidstaten tekortschoten bij de inning. lees verder...
Hogere korting transportkosten energie voor grootverbruikers
Het kabinet wil zo snel mogelijk, liefst vanaf 1 januari 2014, een korting van 90% invoeren op de transportkosten die bedrijven betalen voor elektriciteit Op deze manier kan een van de oorzaken van het verschil in de elektriciteitsprijs tussen Duitsland en Nederland worden weggenomen. Dat kondigde minister Kamp van Economische Zaken woensdag 18 september 2013 aan tijdens een debat in de Tweede Kamer, waar onder meer gesproken werd over de Groningse metaalsmelterij Aldel. lees verder...
Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling praktijkleren
Eerder dit jaar kondigde minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen aan dat de afdrachtvermindering onderwijs zou worden vervangen door een subsidieregeling. Daags voor Prinsjesdag heeft de minister het concept voor de regeling, Subsidieregeling pratijkleren, gepubliceerd. lees verder...
Prinsjesdag 2013 - Belastingplan 2014
Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat dit jaar uit vier wetsvoorstellen: Belastingplan 2014, Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en Overige fiscale maatregelen 2013. Veel maatregelen waren al uitgelekt, ook op fiscaal gebied. lees verder...
Extra ronde kennisvouchers voor topsectoren
Innovatieve mkb’ers kunnen vanaf 25 september tot en met 3 oktober 2013 weer aanvragen indienen voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling). Dit kunnen zij doen als zij actief zijn binnen de Topsectoren Logistiek en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De overheid wil dergelijke innovaties versterken en heeft daarom dit voorjaar de MIT-regeling aangekondigd. lees verder...
Belastingschulden en box 3
De regeling om belastingschulden per 1 januari in mindering te kunnen brengen op de bezittingen in box 3 wordt voor belastingjaar 2013 gewijzigd. Dit blijkt uit de herziening van een besluit dat onlangs is uitgebracht lees verder...
Bouwvakkers met Europese subsidie weer aan de slag
Ruim 340 werkloze Gelderse bouwvakkers zijn de afgelopen twee jaar weer aan de slag gegaan via het project Nieuwe kansen in Gelderland. In dit project werkt de Gelderse bouwsector samen met het UWV om bouwvakkers die in 2011 hun baan verloren als gevolg van de financieel-economische crisis aan werk te helpen. lees verder...
Sterke loondifferentiatie in 2013 én 2014
De gemaakte loonafspraken voor 2013 én 2014 verschillen onderling sterk van elkaar. Dat constateert werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse voortgangsrapportage over het lopende cao-seizoen. Die differentiatie in de loonafspraken is sectoraal bepaald: de afspraken over de loonontwikkeling in de industrie en in de dienstensector verschillen sterk. Grofweg betreft dit het verschil tussen exporterende bedrijven en bedrijven gericht op de binnenlandse markt. lees verder...
Kostbaar beroep op onmisbaarheid bij afspiegeling
De werkgever ziet bij een ontbindingsverzoek zijn beroep op onmisbaarheid bij afspiegeling gehonoreerd, maar de kantonrechter passeert wel zijn beroep op de slechte financiële situatie en kent een aanzienlijk hogere ontslagvergoeding toe dan de werkgever stelde te kunnen betalen. lees verder...
Schriftelijke arbeidsovereenkomst niet vereist voor lage sectorpremie
Volgens Hof Den Bosch is de eis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor het toepassen van de lage sectorpremie onverbindend. Volgens het hof is het schriftelijkheidsvereiste in strijd is met de Wet financiering sociale verzekeringen en valt het niet binnen de grenzen van de in die wet neergelegde delegatiebevoegdheid. lees verder...
Extra procedures door aanpassing ontslagrecht?
De Raad voor de rechtspraak kan zich vinden in de aanpassing van het ontslagrecht die wordt voorgesteld in het wetsontwerp Wet werk en zekerheid, maar heeft zijn bedenkingen bij enkele te gedetailleerde regelingen in het wetsontwerp. De Raad verwacht dat het wetsvoorstel op bepaalde fronten zelfs zal leiden tot meer procedures in plaats van minder. lees verder...
DNB start SEPA-campagne
De Nederlandsche Bank (DNB) is namens het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) een landelijke najaarscampagne gestart met als voornaamste doel het Nederlandse MKB te informeren en activeren voor de overstap op IBAN. lees verder...
Huuropbrengst speelt geen rol bij waarde verhuurde panden
De waarde van verhuurde panden wordt in box 3 berekend met behulp van de WOZ-waarde en de leegstandratio. Dat het werkelijk rendement daardoor lager is dan het forfaitaire rendement speelt hierbij geen rol. lees verder...
Nieuwe ondernemersorganisatie ziet het licht
Voormalig MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel is van start gegaan met een nieuwe ondernemersorgansisatie. In tegenstelling tot MKB Nederland zullen de leden van de nieuwe organisatie, Ondernemend Nederland (ONL), geen brancheorganisaties zijn, maar de ondernemers zelf. lees verder...
Naleving arbozorgverplichtingen verslechterd
De Inspectie SZW constateert dat belangrijke arbozorgverplichtingen steeds slechter worden nageleefd en bijvoorbeeld bij veel kleine bedrijven niet bekend zijn. Wel zijn de meeste werknemers tevreden over hun werk en hun werkomstandigheden. lees verder...
Valse SNA-certificaten in omloop
De Inspectie SZW heeft geconstateerd dat sommige malafide uitzendbureaus gebruik maken van valse SNA-certificaten. De Inspectie SZW adviseert daarom bedrijven om te controleren of het uitzendbureau waarmee ze werken ook werkelijk door SNA is gecertificeerd. Dit kan de inlener namelijk veel geld schelen. lees verder...
Lagere premies publieke verzekeringen WGA en ZW in 2014
Het merendeel van de publiek verzekerde werkgevers betaalt komend jaar een lagere premie voor WGA en ZW dan in 2013. Bijna driekwart van de grote werkgevers die bij UWV verzekerd zijn kan voor de WGA een lagere premie tegemoet zien. De daling van de ZW-flex premie zal voor 97% van de werkgevers gelden. Dit blijkt uit de premienota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 van het UWV. lees verder...
Targets gehaald, toch geen bonus
Een werkgever mag, met een beroep op een voorbehouden individuele afwijkingsmogelijkheid, weigeren een bonus uit te keren aan een werknemer die wel heeft voldaan aan de targets. Gezien de slechte situatie waarin het bedrijf verkeerde had volgens de kantonrechter te Amsterdam de directie de grenzen van haar discretionaire bevoegdheid niet overschreden. Ook al hadden enkele andere werknemers wel een bonus ontvangen. lees verder...
Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014
Werkgevers die overwegen per 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, maar van het UWV nog niet alle gewenste informatie binnen hebben gekregen over ex-werknemers, moeten toch voor 2 oktober hun aanvraag bij de Belastingdienst indienen. Wel krijgt men de mogelijkheid die aanvraag later af te ronden na ontvangst van de aangevraagde informatie van het UWV. lees verder...
Nieuwe kans voor berouwvolle zwartspaarders en -werkers
De inkeerregeling voor zwartspaarders en zwartwerkers is met ingang van 2 september 2013 tijdelijk versoepeld. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Staatssecretaris Weekers heeft dat bekendgemaakt. De maatregel hangt samen met het Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst dat bij de Tweede Kamer is ingediend. lees verder...
Fiscaal stimuleren afkoop bovenwettelijke vakantiedagen onwenselijk
In antwoord op Kamervragen van de Kamerleden Hamer en Groot geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij het fiscaal stimuleren van de afkoop van (bovenwettelijke) vakantiedagen onwenselijk vindt. Ook zou het economisch effect doordat werknemers meer kunnen besteden beperkt zijn. lees verder...
Geen overeenkomst cao Schilders
Nadat op 20 juni de cao-onderhandelingen waren vastgelopen in de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is er op 26 augustus weer onderhandeld en zijn de partijen bijna tot een akkoord gekomen. lees verder...
Tóch bijtelling na privéritten naar racecircuits
Wie de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak wil ontlopen, doet er goed aan om zeker te weten dat alle ritten met de auto daadwerkelijk zakelijk zijn. Dit ondervond een dga die ten onrechte dacht dat zijn ritjes naar racecircuits een zakelijk karakter hadden, en vervolgens met een (forse) bijtelling werd geconfronteerd. lees verder...
Grotere flexibele schil; minder HR
Organisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren doorgaans minder in opleidingen en worden gekenmerkt door minder HR-beleid. Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel, daarmee van de organisatie en uiteindelijk de beroepsbevolking, op termijn in het geding komen. Dit is een van de conclusies die organisatieadviesbureau Berenschot trekt uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’. lees verder...
Meldpunt oneerlijke concurrentie
Ondernemers die te maken krijgen met oneerlijke concurrentie als gevolg van winkelactiviteiten plaatsvinden op plekken waar dat niet mag, kunnen het centrale meldpunt oneerlijke concurrentie inschakelen. Via www.oneerlijkeconcurrentie.nl kan tijdelijke verkoop vanuit hotels en partycentra worden aangepakt. Ook is optreden mogelijk richting webwinkels op bedrijventerreinen die goederen ter plekke aan consumenten verkopen, terwijl dat daar volgens het bestemmingsplan verboden is. lees verder...
Inspecteur mag afwijken van afgegeven VAR-WUO
Een door de fiscus afgegeven VAR-WUO blijkt niet altijd zekerheid te geven over het ondernemerschap van een belastingplichtige. Rechtbank Den Haag heeft onlangs namelijk geoordeeld dat de inspecteur het ondernemerschap bij het regelen van de aanslag soms opnieuw mag beoordelen. lees verder...
Beheersing veiligheid bij tankopslagbedrijven onvoldoende
Landelijk leven te veel risicovolle bedrijven de wet- en regelgeving onvoldoende na. Bij een inspectie van de veiligheid van 91 ‘tankopslag’-bedrijven zijn bij 18 bedrijven geen overtredingen geconstateerd. Bij de overige 73 bedrijven zijn in totaal 323 zware of lichte overtredingen aangetroffen. Dit staat in het ‘tussenrapport tankopslag, inspecties van PGS 29 opslagtanks bij BRZO-bedrijven’. lees verder...
Geen schadevergoeding bij gering financieel belang
Als de redelijke termijn voor een beroepsprocedure wordt overschreden, heeft men desondanks geen recht op een immateriële schadevergoeding als met het betreffende geschil slechts een gering financieel belang is gemoeid. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam. lees verder...
Hotelbon geen verstrekking met ideële waarde
Tot de vrije verstrekkingen behoren, in redelijkheid, verstrekkingen ter zake van een dienstjubileum, mits de verstrekking een in hoofdzaak ideële waarde heeft. Volgens Hof Den Haag is dat niet het geval bij hotelbonnen. lees verder...
Slechte naleving werktijdenregels jongeren in horeca
In de horeca worden de regels voor werktijden van jongeren vaak niet goed nageleefd. In opdracht van de Inspectie SZW zijn194 horecabedrijven bezocht en bij 44% zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Zestien bedrijven hebben direct een boete gekregen. lees verder...
Maritiem Arbeidsverdrag in werking getreden
Op 20 augustus is het Maritiem Arbeidsverdrag in werking getreden. Dit verdrag moet de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van meer dan 1,2 miljoen zeevarenden verbeteren, oneigenlijke concurrentie in de zeescheepvaart voorkomen en zorgen voor gelijke regels voor zeevarenden wereldwijd. lees verder...
Inspecteur mocht zich baseren op oude informatie
De Belastingdienst mag oude informatie gebruiken om een belastingplichtige een informatiebeschikking op te leggen, zo blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag. Wel moet de informatie relevant zijn voor de belastingheffing van nog openstaande jaren. lees verder...
Vergoeding dubbele huisvesting maximaal twee jaar per opdracht
Als een werknemer vanwege zijn dienstbetrekking dubbele huisvestingskosten moet maken, bijvoorbeeld doordat hij elders in het land wordt gedetacheerd, mogen deze kosten maximaal twee jaar onbelast worden vergoed. Hof Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat deze termijn niet per dienstbetrekking geldt, maar per opdracht. lees verder...
Keurmerk huisvesting arbeidsmigranten
Vanaf donderdag 15 augustus 2013 kunnen bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden zich bij Stichting Normering Flexwonen (SNF) aanmelden om het keurmerk voor de huisvesting van arbeidsmigranten te behalen. Met dit nieuwe huisvestingskeurmerk hebben gemeenten, werknemers, werkgevers, uitzendorganisaties, buurtbewoners de garantie dat de huisvesting voor arbeidsmigranten op orde is. lees verder...
Premieplicht volksverzekeringen Rijnvarenden
Omdat een in Nederland woonachtige binnenvaartmatroos met een Luxemburgse werkgever als rijnvarende werkzaam was op het schip van een in Nederland gevestigde onderneming, was hij volgens Hof Den Haag op basis van het Rijnvarendenverdrag niet in Luxemburg maar in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen. lees verder...
Meer werkdruk, afname arbomaatregelen en innovatie
Werkgevers signaleren een stijging van werkdrukrisico’s voor werknemers. Daarnaast nemen bedrijven nemen minder maatregelen op arbo- en verzuimbeleid. Ook neemt de innovatie af. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid, WEA 2012, een onderzoek onder ruim 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen. lees verder...
Niet aansprakelijk voor zwart loon
Een payrollbedrijf kon volgens de rechter niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitbetaling van zwart loon aan uitzendkrachten. De inspecteur kon niet aannemelijk maken dat het payrollbedrijf op de hoogte was dat haar klanten, enkele uitzendbureaus, lonen zwart uitbetaalden. lees verder...
Metaal & techniek en Metalektro: ultimatum en acties
De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV vakmensen gaan,regionale cao-vergaderingen houden over het mislukken van de cao-onderhandelingen in de Metalektro en de Metaal en Techniek. De leden zullen worden geraadpleegd over het stellen van ultimatums en acties. lees verder...
Leningen aan piramidespel niet ten laste van resultaat
Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat een tandartsenechtpaar de leningen aan een piramidespel niet ten last van hun maatschap konden brengen. Ook als de middelen daadwerkelijk uit hun onderneming afkomstig zouden zijn, waren de middelen zodanig belegd dat niet redelijkerwijze kon worden aangenomen dat deze weer tijdig in de onderneming beschikbaar zouden zijn. lees verder...
Verzwaarde bewijslast: stelling zonder aanvullend bewijs onvoldoende
Als op een belastingplichtige een verzwaarde bewijslast rust, en hij moet bewijzen dat een ambtshalve opgelegde aanslag onjuist is, dan kan hij niet volstaan met het poneren van één of meer stellingen, zonder met aanvullend bewijsmateriaal te komen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. lees verder...
Heretikettering vaste kostenvergoeding niet toegestaan
Een vaste kostenvergoeding die betrekking heeft op het vergoeden van bepaalde kosten, kan op een later moment niet opeens een ander doel krijgen. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat een dergelijke heretikettering niet is toegestaan. lees verder...
Onveilig werken: ontslag op staande voet
Het niet naleven van veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ontslag op staande voet. Volgens een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een bedrijf voldoende zwaarwegende redenen om haar bedrijfsbeleid ten aanzien van veiligheid strikt te handhaven. lees verder...
(Tijdelijke) comeback oude kantonrechtersformule
Werkgevers en vakbonden hebben dit jaar vaker de 'oude' kantonrechtersformule gebruikt voor het vaststellen van de ontslagvergoeding. Die is royaler dan de huidige formule. Bonden zetten meer in op een hogere vergoeding, omdat 'van werk naar werk' in de huidige arbeidsmarkt niet meevalt. lees verder...
Pilot kredietverhoging Qredits
Minister Kamp wil een proef starten waarbij Qredits meer ruimte krijgt voor het verschaffen van kredieten. Qredits kent nu voor microfinancieringen een plafond van € 50.000. Minister Kamp wil dit verhogen naar € 100.000. De bewindsman reageert hiermee op het D66-Kamerlid Verhoeven die meer aandacht vraagt aan de gebrekkige kredietverstrekking aan het MKB. lees verder...
Inlener verantwoordelijk voor juiste beloning
Een uitzendkracht die niet volgens de cao wordt betaald kan de schade niet alleen claimen bij het uitzendbureau, maar ook bij het inlenende bedrijf als dat nalaat passende afspraken te maken met het uitzendbureau over de beloning van uitzendkrachten. lees verder...
Plaatsnamen volstaan niet in rittenadministratie
De rittenadministratie die moet worden bijgehouden om aan de bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto te ontkomen, moet aan strikte voorwaarden voldoen. Onlangs heeft Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigd dat het hierbij niet voldoende is om per rit uitsluitend de plaatsnamen te noteren, in plaats van de exacte adressen. lees verder...
Europese Commissie pakt illegale afvaltransporten aan
De Europese Commissie heeft maatregelen aangekondigd tegen illegale afvaltransporten, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. De Commissie wil strengere regels voor nationale controles van afvaltransporten om ervoor te zorgen dat alle lidstaten over een gelijkwaardig niveau van controles beschikken. lees verder...
Integrale proceskostenvergoeding na tunnelvisie inspecteur
Meestal kent de belastingrechter uitsluitend een forfaitaire proceskostenvergoeding toe aan een belanghebbende. Maar onlangs oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat een belastingplichtige die werd geconfronteerd met een inspecteur die krampachtig vasthield aan zijn eigen tunnelvisie, recht had op een integrale proceskostenvergoeding. lees verder...
Bijna half miljoen werknemers met arbeidsongeval
In 2012 liepen 478.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Het betrof 7% van alle werknemers. Dit aandeel is al sinds 2005 vrij stabiel. De meeste ongevallen gebeuren in de horeca en bouw. lees verder...
Belastingplichtige mocht vertrouwen op telefonische mededeling inspecteur
Een telefonische mededeling van de inspecteur aan een belastingplichtige kan ertoe leiden dat een onterechte aftrekpost uiteindelijk toch in stand kan blijven dankzij een beroep op het vertrouwensbeginsel. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. lees verder...
Opleiding (nog) niet erkend? Dan ook geen afdrachtvermindering
Een van de eisen om in aanmerking te komen voor de afdrachtvermindering onderwijs, is dat het moet gaan om een erkende opleiding. Is een opleiding nog geen (onderdeel van een) erkende opleiding, dan is afdrachtvermindering niet mogelijk, ook niet als de opleiding in latere jaren wel erkend is. lees verder...
Bedenkingen tegen uitzendbeperkingen in caoâs
De brancheorganisaties in de uitzendbranche hebben bedenkingen tegen cao-bepalingen die het aantal in te huren uitzendkrachten beperken. Volgens de brancheorganisaties zijn deze bepalingen zijn in strijd met de Europese Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/EG). lees verder...
Gebrek aan betaalbaar krediet groeibreker
Volgens de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dreigt het gebrek aan (betaalbaar) krediet voor bedrijven een 'groeibreker' te worden. Als gevolg van aangescherpte bancaire regelgeving stijgt de prijs van kredieten. Volgens de beide ondernemersorganisaties moeten de banken meer ruimte krijgen en moeten er meer mogelijkheden komen voor alternatieve vormen van financiering. lees verder...
Bestuurder niet automatisch voor alles aansprakelijk
Als een bestuurder verwijtbaar heeft gehandeld, kan hij niet ‘automatisch’ aansprakelijk worden gesteld voor alle openstaande vorderingen die de Belastingdienst heeft op zijn bv. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. lees verder...
Groot tekort mbo-stages in de bouw
Volgens Charley Ramdas, vicevoorzitter van FNV Bouw, is er in de bouw wel degelijk sprake van een tekort aan leerwerkplekken en stageplaatsen. Hij reageert hiermee op berichtgeving in dagblad Trouw. Volgens deze krant zou het wel meevallen met het tekort aan stageplaatsen en zou een subsidie niet nodig zijn. lees verder...
Schoonmaaksector: veel bedrijven in de fout
Bij controle van 1.450 bedrijven in de schoonmaaksector bleek 27% van hen zich niet aan de regels te houden. De meeste overtredingen vinden plaats bij kleine schoonmaakbedrijven. Grote bedrijven die lid zijn van de branchevereniging OSB doen het beduidend beter. In totaal is voor ruim € 37 miljoen aan boetes, naheffingen en terugvorderingen opgelegd. lees verder...
Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto
De Belastingdienst heeft een nieuwe voorbeeldafspraak opgesteld die werkgevers kunnen gebruiken voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die zij ter beschikking stellen aan een werknemer. Ondernemers die nu nog de oude voorbeeldovereenkomst gebruiken, wordt geadviseerd om deze te vervangen door de nieuwe. lees verder...
Tijdelijk privégebruik bedrijfsruimte staat btw-aftrek niet in de weg
Een ondernemer die zijn bedrijfsruimte laat verbouwen met het oog op tijdelijk privégebruik, mag de btw op verbouwingskosten ‘gewoon’ aftrekken als voorbelasting. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad na raadpleging van het Europese Hof van Justitie. lees verder...
Kom met nieuwe voorstellen voor de Milieulijst!
Tot 1 september 2013 kan het bedrijfsleven voorstellen insturen voor de Milieulijst 2014. Op de Milieulijst staan jaarlijks honderden innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de MIAVamil-regeling. lees verder...
Geen geruisloze omzetting levensloop in lijfrente
Staatssecretaris Weekers wijst een verruiming van de mogelijkheden levenslooptegoed (geruisloos) om te zetten in een lijfrente af. Dit valt volgens hem budgettair nadelig uit, staat haaks op het kabinetsbeleid om mensen te stimuleren langer door te werken en kan leiden tot meer administratieve lasten voor werkgever en fiscus. lees verder...
Cao-partijen werken aan crisisplan Bouw
Cao-partijen in de bouw zijn in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijkheden voor een crisisplan voor de bouw. Op basis van het sociaal akkoord tussen de sociale partners en kabinet van april dit jaar is in 2014 en 2015 € 300 miljoen per jaar beschikbaar voor sociale crisismaatregelen. lees verder...
Griffierecht volgend jaar omhoog
Het kabinet wil de tarieven voor het griffierecht met ingang van 1 januari 2014 verhogen. Voor de meeste zaken betekent dit een geringe verhoging. Voor zaken bij de kantonrechter en voor alle civiele zaken bij de rechtbank zal de stijging 2% bedragen. Die stijging blijft beperkt omdat het kabinet hecht aan een laagdrempelige toegang tot de rechter in eerste aanleg. Maar voor bepaalde zaken wordt een substantiëlere verhoging voorgesteld. lees verder...
Voldoende draagvlak cao, wel werken aan verbreding
Volgens een ontwerpadvies van de SER is er op dit moment voldoende draagvlak voor het cao-stelsel. Dit stelsel is nog altijd van essentieel belang voor de arbeidsverhoudingen in ons land. Wel is het met het oog op de toekomst nodig dat cao-partijen blijven werken aan een breed draagvlak voor de cao. lees verder...
Lagere WOZ-waarde voor serviceflats
De waarde van serviceflats voor de erfbelasting wordt ook voor overlijdens in de jaren 2012 en 2013 bepaald naar de waarde in het economische verkeer op datum van overlijden. Erfgenamen hoeven dan niet meer uit te gaan van de vastgestelde WOZ-waarde voor het belastingjaar. In 2011 had staatssecretaris Weekers dit ook al besloten voor de jaren 2010 en 2011, naar aanleiding van een uitspraak van Hof Amsterdam. lees verder...
Lagere waardering voor Chinese pot van ⬠23 miljoen
Als van geërfde goederen op de overlijdensdatum geen verkoopprijs bekend is, mag de later gerealiseerde verkoopprijs als uitgangspunt dienen. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de marktprijs in de tussenliggende periode, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. lees verder...
Recordaantal faillissementen in eerste helft van 2013
In het eerste halfjaar van 2013 is een recordaantal faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof het een bedrijf uit de bouw of de handel. In totaal ging het om 4983 bedrijven en instellingen die failliet werden verklaard. lees verder...
Jaar uitstel inwerkingtreding calamiteitenregeling
De calamiteitenregeling zoals die is opgenomen in Wet vereenvoudiging regelingen UWV wordt een jaar uitgesteld. Aanvankelijk was beoogd dit onderdeel van de wet per 1 oktober van dit jaar in werking te laten treden. lees verder...
âWaterdichte ontslagregels bij uit- en aanbestedingâ
FNV Bondgenoten roept minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de ontslagregels waterdicht te maken. De vakbond doelt met name op de door haar gesignaleerde praktijk van werkgevers die het werk van vaste werknemers overdragen aan werkenden die niet volgens de cao worden betaald of waarvoor geen pensioenpremie wordt afgedragen. lees verder...
Naheffing BPM mag al vóór registratie auto worden opgelegd
Als een (geïmporteerde) auto nog niet door de RDW is geregistreerd in het kentekenregister, mag de inspecteur toch al een naheffingsaanslag BPM opleggen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. lees verder...
Deelcertificaat gaf geen recht op afdrachtvermindering onderwijs
Een werkgever die zijn werknemers een deelcertificaat liet halen van een overigens wel erkende beroepsopleiding kon geen aanspraak maken op de afdrachtvermindering onderwijs. Om voor de afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet de onderwijsinspanning namelijk gericht zijn op het afronden van de volledige beroepsopleiding. lees verder...
Actieplan voor de detailhandel
Detailhandel Nederland en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en Mkb Nederland hebben op 11 juli het Actieplan Detailhandel aan minister Kamp van Economische Zaken gepresenteerd. Het Actieplan schetst de ontwikkelingen in de detailhandel en doet aanbevelingen om de gesignaleerde, negatieve gevolgen om te buigen en positieve ontwikkelingen te versterken. Het plan telt meer dan 20 aanbevelingen. lees verder...
Btw-nummer niet checken op www.vatcheck.eu
Een ondernemer die de juistheid van btw-nummers van leveranciers checkte op de website www.vatcheck.eu, kon zich hier voor Rechtbank Den Haag niet op beroepen. Deze website werd (en wordt) namelijk niet meer bijgehouden, en bovendien was deze website geen officiële EU-bron. Het is dus zaak om deze website, die nog altijd in de lucht is, niet te gebruiken. lees verder...
Niet direct vrijstelling kwijtscheldingswinst bij betalingsproblemen
Als een onderneming op korte termijn kampt met betalingsproblemen en hierdoor een lening niet direct kan aflossen, betekent dat niet automatisch dat deze lening oninbaar is. Hof Amsterdam oordeelde in een dergelijke zaak dan ook dat de betreffende onderneming voor het kwijtgescholden deel van een lening geen gebruik kon maken van de kwijtscheldingswinstvrijstelling. lees verder...
Modernisering faillissementsrecht op komst
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil deze kabinetsperiode het faillissementsrecht moderniseren. Hiertoe zal hij zes wetsvoorstellen indienen. Doel is om faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen en doorstart te vergemakkelijken. Daarnaast zijn een aantal voorstellen gericht op het tegengaan van faillissementsfraude. lees verder...
Innoveren in de praktijk
De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, zijn voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk. Bovendien moeten bedrijven in staat zijn om voldoende gekwalificeerd personeel aan zich te binden. TNO heeft in het boek ‘Snel en wendbaar in de Maakindustrie’ meer dan twintig cases verzameld van bedrijven die hun productieproces hebben geïnnoveerd om zo beter toegerust te zijn voor de toekomst. lees verder...
Minder verzuim, vaker ziek naar werk
Het ziekteverzuim is het eerste half jaar van 2013 gedaald, maar werknemers geven aan vaker weleens ziek naar het werk te gaan. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlener 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. lees verder...
Geen kostenvergoeding bij voortijdig bezwaar
Een belastingplichtige heeft geen recht op een kostenvergoeding voor een ingediend bezwaarschrift als zijn bezwaar betrekking heeft op een beschikking die nog niet is opgelegd. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. lees verder...
Zelfstandige dochter niet in dienst bv vader
Een vrouw die jarenlang werkzaamheden verrichtte voor de bv van haar vader, was volgens Rechtbank Den Haag niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Volgens de rechtbank werkte zij zodanig zelfstandig dat er geen sprake was van een gezagsverhouding en zodoende ook niet van een dienstbetrekking. lees verder...
Geen eigenrisicodrager zonder beschikking
Bedrijven kunnen een verzoek indienen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de ZW. Maar zolang de inspecteur geen beschikking heeft afgegeven, mag een werkgever niet aannemen dat hij eigenrisicodrager is. lees verder...
Investeringsfonds voor vernieuwende ondernemers
Er komt een nieuw investeringsfonds voor innovatieve bedrijven in Zuid Holland. Via dit participatiefonds van circa € 30 miljoen kunnen ondernemers onder voorwaarden krediet krijgen voor groeiplannen. lees verder...
Loonstijging voor ABU-uitzendkrachten
De lonen voor ABU-uitzendkrachten worden per 1 juli 2013 verhoogd met 1,42%. Deze loonsverhoging wordt ieder jaar berekend aan de hand van de gemiddelde loonsverhoging van 30 referentie-cao’s. De gemiddelde procentuele stijging van de referentie-cao’s, met als peildatum 1 mei 2013 t.o.v. 1 mei 2012, bedraagt 1,42%. lees verder...
Directe willekeurige afschrijving weer van kracht
Om ondernemers meer ruimte te geven om te investeren is het voor ondernemers tot eind van dit jaar weer mogelijk om willekeurig af te schrijven. De regering wil zo de liquiditeits- en financieringspositie verbeteren van bedrijven die voor vervanging- of uitbreidingsinvesteringen staan. lees verder...
Afspraken over loon en werkzekerheid Railinfrastructuur
Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tot overeenstemming gekomen voor de nieuwe cao Railinfrastructuur. Behalve afspraken over loon zijn er ook afspraken gemaakt over werkzekerheid. lees verder...
Btw op zonnepanelen
Op 20 juni 2013 heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven dat een Oostenrijkse particulier die beschikt over zonnepanelen op zijn woning, kan worden aangemerkt als een btw-ondernemer. In deze situatie ging het om een particulier die altijd minder energie teruglevert aan de energieleverancier dan dat hij in totaal verbruikt. lees verder...
Loonsanctie ziet op het volledige loon
De loonsanctie voor een werknemer die onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie ziet op zijn volledige loon en niet alleen op het loon over de uren gedurende welke hij in het kader van zijn re-integratie passende arbeid zou moeten verrichten. Indien de loonstop slechts betrekking zou hebben op het aantal uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten maar dit heeft geweigerd, zou de sanctie voor een belangrijk deel zijn effect verliezen. lees verder...
Onderhandelingsresultaat cao meubelindustrie
Vakbonden en werkgevers zijn onlangs tot een onderhandelingsresultaat voor de cao Meubelindustrie en meubileringsbedrijven gekomen. Eerder dit jaar liepen de onderhandelingen nog vast nadat de werkgevers in de ogen van de bonden een te mager eindbod op tafel hadden gelegd. lees verder...
Geen dubbeltelling gebruikelijk loon
Omdat voor het uitzendbureau beperkte werkzaamheden worden verricht en omdat de behaalde omzetten en gemaakte kosten niet toelaten dat ieder van de echtelieden een loon binnen de onderneming kan behalen ter grootte van het gebruikelijk loon, is er volgens het hof geen grondslag voor het opleggen van de naheffingsaanslagen. lees verder...
Firmant of werknemer?
Het oprichten van een vennootschap onder firma (vof) met een aantal firmanten zorgt niet automatisch ervoor dat deze firmanten niet in dienstbetrekking zijn. Een werkgever die doet alsof werknemers firmanten zijn, kan een flinke boete verwachten. lees verder...
Firmant of werknemer?
Het oprichten van een vennootschap onder firma (vof) met een aantal firmanten zorgt niet automatisch ervoor dat deze firmanten niet in dienstbetrekking zijn. Een werkgever die doet alsof werknemers firmanten zijn, kan een flinke boete verwachten. lees verder...
Zet subsidie in tegen tekort mbo-stages
De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), waarin MKB-Nederland en VNO-NCW zijn vertegenwoordigd, bepleit bij het kabinet voor een tijdelijke mbo-stagesubsidie om bij de beroepsopleidende leerweg. In verschillende sectoren lopen de tekorten aan stageplaatsen verder op. Iedere werkgever in een tekortsector die een stage aanbiedt zou daarom hiervoor een directe vergoeding moeten krijgen. lees verder...
Bijna helft ziektewetclaims ten onrechte aan werkgever toegerekend
Werkgevers worden in bijna de helft van de gevallen geconfronteerd met onterechte ziektewetclaims. Dit blijkt uit een steekproef van Robidus. lees verder...
Zet subsidie in tegen tekort mbo-stages
De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), waarin MKB-Nederland en VNO-NCW zijn vertegenwoordigd, bepleit bij het kabinet voor een tijdelijke mbo-stagesubsidie om bij de beroepsopleidende leerweg. In verschillende sectoren lopen de tekorten aan stageplaatsen verder op. Iedere werkgever in een tekortsector die een stage aanbiedt zou daarom hiervoor een directe vergoeding moeten krijgen. lees verder...
Bijna helft ziektewetclaims ten onrechte aan werkgever toegerekend
Werkgevers worden in bijna de helft van de gevallen geconfronteerd met onterechte ziektewetclaims. Dit blijkt uit een steekproef van Robidus. lees verder...
Hypotheekrenteaftrek: 30 of 60 jaar?
Staatsecretaris Weekers heeft in de beantwoording van Kamervragen van de heer Bashir (SP) laten weten dat het inderdaad mogelijk is om gedurende 60 jaar renteaftrek op een lening te krijgen. De heer Bashir vroeg duidelijkheid over de duur van hypotheekrenteaftrek bij trouwen. lees verder...
Naar een activerender belastingstelsel
De commissie Van Dijkhuizen heeft zijn eindrapport aangeboden aan Staatssecretaris Weekers. Volgens de commissie kan het forfaitaire rendement van box 3 omlaag naar 3% en het tarief in box 2 naar 22%. Deze maatregelen kunnen budgettair neutraal worden uitgevoerd. Eerder is al voorgesteld om in box 1 terug te gaan naar twee tariefschijvenschijven. lees verder...
Geen opvolgend werkgeverschap na doorstart
Omdat volgens de kantonrechter niet aannemelijk is dat kennis van oude werkgever aan nieuwe werkgever kan worden toegerekend, is voorshands onvoldoende aannemelijk dat sprake is van opvolgend werkgeverschap. lees verder...
Uitzonderlijk veel faillissementen
In mei 2013 zijn 796 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het grootste aantal sinds het begin van de reeks in 1981. In april werden er 694 bedrijven en instellingen failliet verklaard. lees verder...
Hoge Raad: auto-inspecteur landelijk bevoegd
De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid over de bevoegdheid van de inspecteur van de Belastingdienst/Oost/Coördinatiepunt privégebruik auto. Deze inspecteur is landelijk bevoegd. lees verder...
Principeakkoord cao Woondiensten
Er is een principeakkoord voor de cao Woondiensten. Dit zijn FNV Woondiensten, CNV, De Unie en Aedes op 14 juni overeengekomen. In het akkoord wordt de cao ongewijzigd verlengd met een half jaar, van 1 juli 2013 tot en met 1 januari 2014. lees verder...
Winkeliers willen zondagstoeslag uit cao
Winkeliers willen af van de zondagstoeslagen in de cao. Deze dag moet volgens hen gezien worden als een gewone werkdag, want winkels zijn dan ook gewoon open. Rob Slagmolen, Secretaris arbeidsmarkt van VNO-NWC en MKB Nederland zegt dit. lees verder...
Ruim een derde werkgevers eigenrisicodrager
Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de ontwikkeling hybride financiering WGA blijkt dat ruim een derde van de werkgevers op dit moment eigenrisicodrager is. Veelal hebben ze dit risico ondergebracht bij een particuliere verzekering. Als men kijkt naar de loonsom, dan vertegenwoordigen deze werkgevers bijna de helft van de totale loonsom in Nederland. lees verder...
Forse brandstofbesparing bij vrachtwagens mogelijk
Het dieselverbruik van vrachtauto’s neemt fors af als er eenvoudige brandstofbesparende maatregelen worden genomen. Door bijvoorbeeld banden met een lage rolweerstand te monteren en de chauffeur te helpen zuiniger te rijden kan een brandstofbesparing worden gerealiseerd tot wel 10%. Dit blijkt uit onderzoek van TNO dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd. lees verder...
Terugvorderen studiekosten in strijd met goed werkgeverschap
In de gegeven bedrijfsomstandigheden, waarbij het bedrijf in moeilijkheden verkeerde en ontslag al was aangekondigd, mocht volgens de kantonrechter de werkgever de werknemer niet houden aan het studiekostenbeding, ook al heeft de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opgezegd na het vinden van een andere baan. lees verder...
Bouwterrein: intentie en objectieve gegevens
De Hoge Raad is om ten aanzien van het begrip bouwterreinen. Als partijen de intentie hebben om een terrein als bouwterrein te gebruiken en dit wordt ondersteund door objectieve gegevens, dan is de verkrijging van het terrein belast met btw en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. lees verder...
Gemeenten mogen koopzondagen voortaan zelf regelen
Gemeenten beslissen binnenkort zelf of winkels op zondag al dan niet open mogen zijn. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 28 mei ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel dat de Winkeltijdenwet wijzigt en de verantwoordelijkheid voor winkelopenstelling op zondag bij gemeenten legt. lees verder...
Ook leder- en reiswarenbranche onder cao Fashion & Sport Inretail
De bonden hebben met de werkgevers kunnen afspreken dat de medewerkers uit de leder en reiswaren voortaan onder de cao Fashion & Sport Inretail vallen. Deze afspraak moet nog worden voorgelegd aan de leden. lees verder...
Spaarvariant als aanvulling op Witteveenkader
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Weekers op 7 juni dat er met werkgevers en werknemersorganisaties overeenstemming is bereikt over een aanvulling op het wetsvoorstel om Witteveenkader aan te passen. De aanvulling betreft een spaarvariant waarbij vanuit het nettoloon gespaard wordt voor extra pensioenopbouw. lees verder...
Stel invoering nieuwe vorstverletregeling uit
Een groot aantal brancheorganisaties en vakbonden vindt het onacceptabel dat minister Asscher van Sociale Zaken eenzijdig, zonder overleg met de sectoren, heeft besloten een nieuwe vorstverletregeling in te voeren. Deze regeling is voor ondernemers onbetaalbaar en brengt het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar. De branches eisen daarom dat de minister de nieuwe regeling van tafel haalt en alsnog overleg begint over een voor alle partijen acceptabele oplossing. lees verder...
Termijn 30 jaar telt door
Bij de beantwoording van Kamervragen heeft staatssecretaris Weekers verduidelijkt hoe de dertigjaarstermijn voor hypotheekrenteaftrek onder het oude recht in combinatie met het nieuwe recht uitwerkt. Om een onbillijkheid op te heffen komt de staatsecretaris binnenkort met een beleidsbesluit waarin wordt goedgekeurd dat de nieuwe eigenwoningschuld in 360 maanden mag worden afgelost, maar dat de renteaftrekperiode wel verkort wordt met de eerder genoten periode van aftrek. lees verder...
'Scherp wetgeving rond uitbesteden aan'
In een brief aan minister Asscher bepleit FNV Bondgenoten een aanscherping van de wetgeving rondom uitbesteding van werk. De vakbond wil dat het bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten uitbesteden aan een ander, wordt verboden medewerkers te ontslaan. De vakbond wil zo voorkomen dat bij overname van werk medewerkers niet worden overgenomen. lees verder...
Partnerregeling voor mantelzorgers verruimd
Staatssecretaris Weekers is met een overgangsregeling gekomen voor toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de jaren 2010 en 2011. In plaats van de eis dat de verzorger een mantelzorgcompliment heeft genoten in verband met in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van overlijden aan de erflater verleende zorg, is voldoende dat de erflater op het tijdstip van zijn overlijden een CIZ-indicatie voor extramurale hulp had. lees verder...
Versoepeling overgangsregeling KEW
De overgangsregeling voor de omzetting van een bestaande eigenwoningschuld is verder versoepeld. De kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) moet uiterlijk op 31 december 2013 tot stand zijn gekomen. lees verder...
âNieuweâ zzpâers op zoek naar uitdaging en eigen werktijden
Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot. Dit zijn enkele eerste resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid, die eind 2012 is uitgevoerd door TNO en CBS. lees verder...
Banken scherpen leenvoorwaarden MKB verder aan
De helft van de banken in Nederland heeft de leenvoorwaarden voor het MKB in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. De toegenomen risicoperceptie en de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de banken zijn de belangrijkste verklaring van de aanscherping van de leenvoorwaarden. Tegelijkertijd rapporteert een ruime meerderheid van de banken (83%) dat de vraag naar krediet door het MKB is afgenomen. lees verder...
Te veel werk in vervuilde grond
Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat veel grondwerkzaamheden zoals graven, bestraten en leidingen leggen niet volgens de regels verlopen. Met als gevolg dat in een kwart van de gevallen gewerkt wordt in soms ernstig verontreinigde grond. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er niet volgens de regels gewerkt wordt in vervuilde grond, wil de provincie dat alle betrokken partijen actie ondernemen. lees verder...
150 km-grens geen discriminatie
Advocaat-generaal Niessen is van mening dat de per 1 januari 2012 voor de 30%-regeling ingevoerde 150 km-grens niet leidt tot enige discriminatie in verdragsrechtelijke zin, noch tot een belemmering van het vrije verkeer van werknemers. lees verder...
Na jaren cao voor schoenendetailhandel
Na jaren is er weer sprake van een cao voor de schoenendetailhandel. Aansluiting is gezocht bij de cao Mode & Sport Inretail. De afspraken uit die cao gelden per 1 juli 2013 ook voor de schoenendetailhandel. De naam van de cao is veranderd in Fashion & Sport Inretail cao. lees verder...
Werkbonus via de loonheffing
Met ingang van 2014 kunnen oudere werknemers de werkbonus ook via de loonstrook ontvangen. In het op 27 mei ingediende wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 is opgenomen dat de werkbonus met ingang van 1 januari 2014 door de werkgever kan worden toegepast bij de inhouding van loonheffing. lees verder...
Gerichte subsidie vervangt afdrachtvermindering onderwijs
De fiscale regeling voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden wordt vervangen door gerichte subsidies. Er komt een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs, zonder het oogmerk van de regeling te wijzigen – een financiële stimulans voor bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden. In een brief aan de Kamer schrijft minister Bussemaker (OCW) dat de nieuwe regeling, die op 1 januari 2014 moet ingaan, dit najaar zal worden gepubliceerd (uiterlijk 1 november). lees verder...
Geen alternatief voor VAR-webmodule
Een viertal zzp-organisaties heeft een voorstel gedaan voor een alternatief voor de VAR. Het kabinet heeft het voorstel van de zzp’ers afgewezen omdat het voorstel schijnconstructies in de hand zou werken. De VAR-webmodule, die op 1 januari 2015 wordt geïntroduceerd, acht het kabinet nog steeds het beste alternatief. lees verder...
Overbruggingsregeling AOW per 1 oktober in werking
De overbruggingsregeling AOW zal per 1 oktober 2013 in werking treden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013. Onlangs heeft de SVB een uitvoeringstoets uitgevoerd en na verwerking van de gemaakte opmerkingen zal de definitieve regeling nog voor 1 juni 2013 worden aangeboden voor publicatie. lees verder...
Informatie van derden
Volgens Hof Amsterdam mag de Belastingdienst gegevens opvragen bij derden zonder dit te melden aan de belastingplichtige. Ook is niet van belang dat de belastingplichtige zelf over de betreffende informatie beschikt. lees verder...
Tijdsevenredige correctie privégebruik
Indien een onroerende zaak voor een deel zakelijk en een deel privé wordt gebruikt, dient de jaarlijkse correctie voor het privégebruik in het eerste jaar tijdsevenredig plaats te vinden. Volgens de Hoge Raad volgt dit uit de bepalingen van de BTW-richtlijn 2006. lees verder...
Uitzondering voor EU-vrouwenquotum
Nederland hoeft Europese plannen voor een vrouwenquotum niet over te nemen. Dat heeft verantwoordelijk Eurocommissaris Reding van Justitie op 17 mei gezegd op een persbijeenkomst in Den Haag. Volgens de eurocommissaris kunnen lidstaten waar reeds soortgelijke wetgeving van kracht is uitgezonderd worden van de Europese verplichting. lees verder...
Geïndividualiseerde premielast ZW en WGA op komst
Door de modernisering van de Ziektewet worden vanaf 1 januari 2014 de ZW- en WGA-lasten van werknemers, als zij ziek zijn als hun dienstverband eindigt, toegerekend aan de laatste werkgever. Ook de manier waarop de arbeidsongeschiktheidslasten aan de werkgever worden toegerekend verandert per 1 januari 2014. Afhankelijk van de loonsom krijgt de werkgever te maken met een geïndividualiseerde premielast. lees verder...
Commissie buigt zich over de huishoudelijke hulp
De commissie ‘Dienstverlening aan Huis’ zal voor het einde van dit jaar de regering adviseren over een mogelijke verbetering van de positie van huishoudelijk werkers. In het overleg met de sociale partners op 19 december 2012 was afgesproken hiertoe een adviescommissie in te stellen. lees verder...
Zorgplicht financiële dienstverleners op komst
Minister Dijsselbloem werkt aan een wettelijke verankering voor een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners. Dit moet waarborgen dat financiële dienstverleners in het belang van hun klant handelen en moet eerder ingrijpen door de AFM bij misstanden mogelijk maken. lees verder...
Werkend leren kan in dienstbetrekking
Niet iedereen die werkzaamheden verricht ten behoeve van zijn opleiding staat in echte dienstbetrekking, maar daaruit kan nog niet de conclusie worden getrokken dat een werknemer die tijdens zijn werkzaamheden ook onderwijs geniet, niet in dienstbetrekking staat. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. lees verder...
Consultatie voor proceskosten WOZ-zaken
Er komt een nieuwe regeling voor de vergoeding van kosten die worden gemaakt in verband met de behandeling vaneen bezwaar- of beroepschrift in een procedure over de WOZ-waarde. Het concept besluit is opengesteld voor consultatie. lees verder...
Meldpunt oneerlijke concurrentie Schilders
Bij het meldpunt oneerlijke concurrentie in de schilderssector zijn sinds de start in februari 2013 al 150 dossiers in onderzoek. Twintig dossiers zijn behandeld. Daarbij is uitspraak gedaan. lees verder...
Beperking Witteveenkader kan economie oppepper geven
Volgens De Nederlandsche Bank kan de voorgenomen aanpassing van het Witteveenkader de economie een oppepper geven. Door de beperking van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw ontstaat namelijk ruimte voor een verlaging van de pensioenpremies. Indien de vrijgekomen ruimte ten goede komt van de werknemers leidt dit tot een impuls van de economie en – door de hogere belastingopbrengsten – tot een verbetering van het EMU-saldo. lees verder...
Techniekpact 2020
Op maandag 13 mei hebben het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties, regionale overheid en het Rijk in NEMO Amsterdam het Techniekpact 2020 gesloten. Het Techniekpact moet de oplopende tekorten in de technieksector te lijf te gaan. Het doel is dat méér jongeren kiezen voor techniek, en dat méér werknemers gaan en blijven werken in de techniek. lees verder...
Actiedag eerlijker transport
Op dinsdag 14 mei voeren Europese vakbonden actie voor deen 'eerlijker transport'. Dit keer niet in Brussel, maar in eigen land. De acties zijn gericht tegen de versoepeling van de cabotageregels. lees verder...
Cao besloten busvervoer strijdig met mededingingswet?
Het Platform zelfstandige ondernemers (PZO) heeft naar politiek Den Haag een brief gestuurd inzake de cao Besloten Busvervoer en de positie van zzp'ers. In deze algemeen verbindend verklaarde cao zijn twee bepalingen opgenomen waartegen verschillende bedenkingen zijn ingediend (art. 9 en 53 cao). Volgens PZO zijn de bepalingen strijdig met de Mededingingswet en het toetsingskader AVV. lees verder...
Meerdere oproepen op één dag: minimaal drie uur loon per oproep
Blijkens een arrest van de Hoge Raad van 3 mei 2013 dient de wet zo te worden uitgelegd dat een oproepkracht per oproep minimaal drie uur loon moet ontvangen, ook als hij meerdere malen op een dag wordt opgeroepen en daardoor in feite voor sommige uren dubbel wordt betaald. lees verder...
Controle op btw-schulden
De Belastingdienst gaat binnenkort ondernemers controleren op openstaande btw-schulden over vorige jaren. De fiscus zal hiertoe de btw-aangiften en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met elkaar vergelijken. lees verder...
Onderhandelingsresultaat cao Vlees
Na moeizame onderhandelingen zijn bonden en werkgevers in de vleessector toch nog tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Het resultaat is een eenjarige cao die loopt tot en met 31 maart 2014. lees verder...
Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld
Het overgangsrecht voor een bestaande eigenwoningschuld is onder omstandigheden ook van toepassing ingeval van een gedeeltelijk aflossen en oversluiten van een bestaande eigenwoningschuld. lees verder...
Einde kantonrechtersformule in zicht?
Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat de kantonrechtersformule vanaf 2016 verdwijnt als gevolg van de afspraken in het onlangs gesloten sociaal akkoord. Als werkgevers en vakbonden zich houden aan de afspraken wordt de kantonrechtersformule overbodig. lees verder...
Wettelijk minimumloon wordt uitgebreid naar opdrachtnemers
Bij de Tweede Kamer is op 2 mei een wetsvoorstel ingediend waarmee het wettelijk minimumloon ook van toepassing is voor mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo). Door betaling van het Wml aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. lees verder...
VAR-wuo of VAR-row voor asbestverwijderaar?
Een VAR-verklaring dient zekerheid te geven over de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. Een recente uitspraak van Hof Arnhem, waarbij een VAR-row in een VAR-wuo wordt gewijzigd, ondermijnt vanzelfsprekend die functie van de VAR. lees verder...
Loonstijgingen vooral in industrie
Na gematigde loonstijgingen in het eerste kwartaal van dit jaar, is de in april afgesproken loonstijging 1,64%, beduidend hoger dan het gemiddelde van 1,41% voor alle in 2013 afgesproken cao’s. Dit blijkt uit de maandelijkse voortgangsrapportage van AWVN. lees verder...
Versneld hoger beroep door second opinion
Het wordt mogelijk sneller en goedkoper in hoger beroep te gaan. Vanaf 1 mei kunnen partijen na een eenvoudige civiele zaak bij de rechtbanken Den Haag en Rotterdam een second opinion aanvragen. Het gerechtshof beoordeelt de zaak dan binnen zes weken opnieuw, zonder dat extra bewijs of andere nieuwe stukken worden ingebracht. lees verder...
Aanpassing minimumloon per 1 juli 2013
De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2013 met 0,57% verhoogd. De bedragen van het minimumjeugdloon worden eveneens met hetzelfde percentage aangepast. lees verder...
Verlenging éénmalige crisisheffing voorlopig van de baan
De verlenging van de éénmalige crisisheffing voor 2014 is voorlopig van de baan. Evenals andere op 1 maart 2013 aangekondigde maatregelen. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen over het sociaal akkoord van 11 april. Het is echter wel verstandig rekening te houden met de crisisheffing. Het blijft mogelijk dat deze later dit jaar toch weer tevoorschijn komt als de cijfers tegenvallen. lees verder...
Belastingdienst mag dwangsom opleggen
Indien een vermeende zwartspaarder niet binnen dertig dagen de gewenste gegevens aan de Belastingdienst verstrekt, dient hij een dwangsom van € 2.500 per dag te betalen met een maximum van € 100.000. lees verder...
Na acties akkoord cao Ambulancezorg
Nadat in de ambulancezorg acties zijn gevoerd voor een nieuwe cao zijn werkgevers en werknemers tot een akkoord gekomen voor een nieuwe tweejarige cao. lees verder...
Nieuwe innovatieregeling voor het MKB
MKB-ondernemers kunnen zich binnenkort aanmelden voor de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Deze subsidieregeling is gericht op innoverende MKB-bedrijven binnen topsectoren. lees verder...
VAR vooral bij startende zelfstandigen en in de bouw
Zzp’ers hebben vanaf 2010 steeds vaker een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst. Vooral in de bouw en onder starters nam het gebruik van de VAR sterk toe. lees verder...
Hoge boetes wegens ontbreken tewerkstellingsvergunning
De Inspectie SZW heeft voor ruim € 3 miljoen aan boetes opgelegd aan een champignonkweker en een Bulgaars bedrijf. Volgens de Inspectie SZW waren bij de champignonkweker Bulgaarse werknemers zonder tewerkstellingsvergunning aan de slag. Volgens de Inspectie SZW was er sprake van het ter beschikkings stellen van personeel en niet van grensoverschrijdende dienstverlening door het Bulgaarse bedrijf. In geval van grensoverschrijdende dienstverlening zou geen tewerkstellingsvergunning nodig zijn geweest. lees verder...
Hof Den Bosch: BOF geen ongeoorloofde discriminatie
Hof Den Bosch heeft de inspecteur in zijn hoger beroep tegen de uitspraak van Rechtbank Breda inzake de discriminerende werking van de BOF in het gelijk gesteld. Door de toepassing van de BOF te beperkten tot echt ondernemingsvermogen is de wetgever zijn beoordelingsvrijheid niet te buiten gegaan. lees verder...
DVD doet zijn intrede
Financiële dienstverleners moeten vanaf 1 juli 2013, voor het verlenen van een financiële dienst, een dienstverleningsdocument (DVD) aan hun cliënt verstrekken. Dit document moet cliënten beter in staat stellen om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken voordat ze een keuze maken. lees verder...
Stichting van de Arbeid: akkoord voor de toekomst
De werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, en het kabinet hebben een sociaal akkoord bereikt. Het akkoord, dat door de Stichting van de Arbeid wordt aangeduid als 'akkoord voor de toekomst, bevat een lange reeks afspraken voor zowel de korte als lange termijn. lees verder...
Kosten VWO geen scholingskosten
Anderhalf jaar geleden oordeelde Rechtbank Arnhem dat het mogelijk was dat de kosten voor een VWO-opleiding in aftrek werden gebracht als studiekosten. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat dit niet kan. lees verder...
Kort geding tegen vermeende zwartspaarders
De Belastingdienst spant een kort geding aan tegen een groep van 150 tot 200 vermeende zwartspaarders bij de KB-Luxbank. De Belastingdienst wil hen via een civiele procedure op straffe van een dwangsom dwingen om de nodige informatie over verborgen rekeningen aan de Belastingdienst te verstrekken. lees verder...
Bouwwerkgevers willen fundamentele discussie over cao
In de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe Bouw-cao heeft Bouwend Nederland haar visie gepubliceerd op de nieuwe Bouw-cao. Die cao is in de optiek van bouwend Nederland een stuk eenvoudiger, veel flexibeler en bevat een persoonlijk budget dat de bouwvakker zelf kan gebruiken voor bijvoorbeeld bijscholing, gezondheid of extra cash. Bouwend Nederland verwacht dat werknemers en werkgevers met zo’n nieuwe cao goede maatwerkafspraken kunnen maken, met elkaar en met de opdrachtgever. lees verder...
Vergoeding inrichting alleen bij zelfstandige werkruimte
De vergoeding voor de inrichting van een werkruimte bij een werknemer thuis, kan niet belastingvrij worden verstrekt als die werkruimte niet voldoet aan het zelfstandigheidcriterium. lees verder...
Faillissement en niet-ontvankelijk zijn
Als een bv al is ontbonden na een faillissement, is het niet meer mogelijk om namens de bv alsnog beroep aan te tekenen tegen een naheffingsaanslag. lees verder...
Aanpassing Winkeltijdenwet: VNG werkt aan nieuwe verordening
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zal waarschijnlijk eind mei komen met een geheel herziene modelverordening Winkeltijdenwet. De modelverordening wordt aangepast in verband met een herziening van de Winkeltijdenwet die nu voor behandeling bij de Eerste Kamer ligt. lees verder...
Duidelijkheid over verlaging van btw
Financiën heeft ter verduidelijking van het besluit inzake de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen een aantal vragen beantwoord. lees verder...
Loonstijging in industrie, nullijn in dienstensector
De lonen stijgen de komende tijd vrijwel alleen in de industrie. Terwijl in de dienstensector momenteel vooral 0% -afspraken worden gemaakt, bedraagt de loonafspraak de industrie vaak 2%. Dit is een van de opvallende uitkomsten van de maandelijkse cao-voortgangsrapportage van werkgeversvereniging AWVN. Een andere uitkomst is een trendbreuk wat betreft de afspraken over duurzame inzetbaarheid. Het aantal akkoorden met kwalitatieve afspraken hierover neemt over de hele linie af. lees verder...
Kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 alsnog aan te vragen
Ouders krijgen meer tijd voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2012 kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en één maand daarvoor. Die termijn wordt vanaf volgend jaar verruimd tot drie maanden voor de aanvraag. Ook zal de beperking van één maand met terugwerkende kracht voor 2012 en 2013 worden geschrapt. Ouders die in 2012 en 2013 de kinderopvangtoeslag niet op tijd hebben aangevraagd, waardoor zij minder geld ontvingen dan wanneer zij hun aanvraag eerder hadden ingediend, krijgen alsnog de mogelijkheid de toeslag voor die jaren aan te vragen. lees verder...
Taaleis in risicovolle beroepen
Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen zoals asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnenkort een besluit van deze strekking publiceren. De taaleis gaat per 1 juli 2013 in. lees verder...
Niet roken in café zonder personeel
In kleine cafés mag niet worden gerookt. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag geoordeeld in hoger beroep. De eenmanszaken zijn nu wettelijk uitgezonderd van het rookverbod, maar volgens de rechter is dat in strijd met de afspraken van de wereldgezondheidsorganisatie WHO over de bestrijding van tabaksgebruik. lees verder...
Tegemoetkoming voor âkleine commissarisâ
Staatssecretaris Weekers van Financiën komt met een tegemoetkoming voor de ‘kleine commissaris’. Voorheen gold er een btw-plicht voor commissarissen met meer dan vier commissariaten. Met ingang van 1 januari 2013 is iedere commissaris ondernemer voor de btw. Omdat dit voor kleine commissarissen een aanzienlijke lastenverzwaring inhoudt, komt de staatssecretaris met een handreiking. lees verder...
Ook dga kan onder registratieplicht vallen
In een reactie op een brief van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) over de registratieplicht en de gevolgen voor zzp'ers, schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij het opnemen van de registratieplicht in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bewust ervoor is gekozen om de doelgroep van de wet niet in te perken. lees verder...
Webmodule VAR pas in 2015
De webmodule voor de VAR zal pas in 2015 komen. Tijdens de vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Financiën van woensdag 27 maart zei staatssecretaris Weekers dat het niet zal lukken om per 1 januari 2014 de module beschikbaar te hebben. lees verder...
Helft ondernemers doelwit cybercriminaliteit
Ondernemers moeten zicht beter wapenen tegen cybercriminaliteit. Volgens de Kamer van Koophandel is het afgelopen jaar bijna de helft van alle ondernemers doelwit geweest van een digitale inbraak. De schade loopt in de miljoenen euro’s en de beveiliging schiet er bij bedrijven vaak bij in. lees verder...
Verkenning werkkostenregeling
Voorafgaand aan het overleg met de Kamercommissie van Financiën heeft staatssecretaris Weekers de notitie ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin verkent hij maatregelen, zowel binnen als buiten de werkkostenregeling, die moeten leiden tot een betere regeling en een groter draagvlak. Over deze verkenning wil de staatssecretaris een open consultatie houden. lees verder...
Klachtenregen over de Belastingdienst
De Nationale ombudsman heeft zijn jaarverslag 2012 onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het verslag blijkt dat de ombudsman in 2012 ruim 15.000 klachten en bijna 29.000 telefoontjes van burgers, bedrijven en instellingen heeft ontvangen. De Belastingdienst is met een aandeel van 19% de instantie waarover het meest is geklaagd. lees verder...
Extra belastingvoordeel cultuurgiften mag
De Europese Commissie heeft het extra belastingvoordeel voor giften aan culturele instellingen goedgekeurd. Hierdoor mogen giften aan culturele instellingen definitief met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd waardoor er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. lees verder...
Partnerschap voor één dag kan niet
Hof Arnhem oordeelde in 2011 dat een kortdurend partnerschap van een dag voldoende is om de vrijstelling van overdrachtbelasting toe te passen vanwege de verdeling van een gemeenschap. De Hoge Raad is het hier niet mee eens. lees verder...
Meer bescherming voor erfgenamen
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat hij erfgenamen die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden, tegemoet wil komen. Voorwaarde is wel dat hen niets te verwijten valt. Teeven reageert met de brief op het rapport ‘Erven zonder financiële zorgen’. lees verder...
Fusie KvK en Syntens in 2014
Met de fusie tussen de Kamer van Koophandel en Syntens, per 1 januari 2014, wordt een belangrijke stap gezet in de vorming van het Ondernemersplein: één publiek loket waar ondernemers terechtkunnen voor overheidsinformatie en -ondersteuning op gebied van ondernemerschap. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen deze moderniseringsslag. Volgens hen wordt hiermee de huidige versnippering in overheidsondersteuning aan ondernemers weggenomen. lees verder...
Geen crisisheffing over opname uit levensloop
Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit opname uit een levensloopregeling. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit bekend gemaakt. lees verder...
Bouwvakkers langer aan het werk
Om ook bouwvakkers tot hun 67ste jaar aan het werk te houden, moeten niet alleen gekeken worden naar de lichamelijke belasting, maar ook naar het verbeteren van de psychosociale arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Dat stelt Karen Oude Hengel, werkzaam bij TNO en VUmc, in haar proefschrift ‘Sustainable employability of Construction Workers’. lees verder...
Sneller meer zekerheid voor belastingplichtigen
Binnenkort dient staatssecretaris Weekers van Financiën bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in dat belastingplichtigen sneller duidelijkheid en zekerheid moet gaan geven over zijn of haar aangifte. Het wetsvoorstel verkort de termijn waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag definitief wordt vastgesteld. Ook wordt het voor belastingplichtigen eenvoudiger om een aangifte te herzien. Het wetsvoorstel betreft aangiftes voor de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. lees verder...
Misstanden transport samen aanpakken
CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en Transport en Logistiek Nederland (TLN) slaan de handen ineen om misstanden in de Nederlandse en Europese transportsector aan te pakken. De drie organisaties willen samen met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en minister Asscher van Sociale Zaken kijken hoe de handhaving kan worden verbeterd en naleving van de regels beter kan worden afgedwongen. lees verder...
Verplichte invoering werkkostenregeling één jaar later
De verplichte invoering van de werkkostenregeling wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit in een brief aan de Kamer bekendgemaakt. De bewindsman schrijft dat de beeldvorming over de werkkostenregeling niet positief is te noemen, de evaluatie bevestigt dat, maar dat de systematiek van de regeling en de gedachte daarachter wel goed worden gewaardeerd. lees verder...
Laatste kans voor KEW
Belastingplichtigen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hebben en daarnaast beschikken over een niet aan de eigen woning gekoppelde kapitaalverzekering, krijgen tot 1 april 2013 de mogelijkheid om een in box 1 vrijgestelde KEW tot stand te brengen waarvan contractueel wordt bepaald dat het kapitaal wordt aangewend voor de aflossing van een (op 31 december 2012) bestaande eigenwoningschuld. lees verder...
Overgangsregeling btw op tabaksproducten
Om dubbele btw heffing voor de levering van tabaksproducten te voorkomen voert staatssecretaris Weekers van Financiën een overgangsregeling in. Fabrikanten, groothandel en detaillisten kunnen hierdoor bij uitslag reeds afgedragen btw terugvragen voor tabaksproducten die zij op 1 juli 2013 nog in voorraad hebben. lees verder...
Catalogusprijzen geïmporteerde auto's
De Belastingdienst heeft de catalogusprijzen bekendgemaakt van de meeste auto's die via officiële importeurs zijn geïmporteerd tussen 1 juli 2005 en 1 januari 2010. De catalogusprijzen zijn gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). lees verder...
â¬50 miljoen extra voor aanpak jeugdwerkloosheid
Het kabinet trekt in 2013 en 2014 €50 miljoen extra uit om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijven dit aan de Tweede Kamer. lees verder...
Eénmalige continuering crisisheffing
De eenmalige crisisheffing, die werkgevers dit jaar moeten betalen over beloningen in 2012 hoger dan € 150.000 zal eenmalig worden gecontinueerd in 2014. Dit is een van de maatregelen die de regering in een brief naar aanleiding van de CPB-cijfers over het begrotingstekort aankondigt. De eenmalige crisisheffing was een maatregel uit het lenteakkoord van vorig jaar. Nadrukkelijk werd toen gesteld dat het om een eenmalige maatregel ging. lees verder...
Tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft per 1 maart 2013 tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar verlaagd. In tegenstelling tot de eerdere btw-verlaging in 2010-2011 valt nu ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de verlaging. Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. lees verder...
Aandachtspunten bij aangifte IB 2012
Staatsecretaris Weekers heeft aangegeven welke punten in de aangifte IB extra aandacht krijgen van de Belastingdienst. Ook laat hij weten dat er meer gegevens, zoals bank- en spaargegevens, zijn ingevuld in de vooraf ingevulde aangifte. Het blijft echter zaak deze gegevens goed te controleren. lees verder...
Platform voor industriële incidentbestrijding
Bedrijven in de petrochemische industrie hebben gezamenlijk een platform opgericht voor het bestrijden van industriële incidenten, de Stichting Platform Industriële Incidentbestrijding. In die stichting werkt de petrochemische industrie samen met de brandweer en bedrijven om grootschalige en complexe incidenten beter te kunnen bestrijden. Dat gebeurt op basis van de meest actuele kennis en het modernste materieel. Dat materieel wordt deels ondergebracht in een breed te gebruiken ‘pool'. lees verder...
Bedrijfsleven verontrust over milieuzones
Het bedrijfsleven is ongerust over de mogelijke instelling van milieuzones in de regio Rotterdam. Met de zones wil het Rotterdamse college van B&W de luchtkwaliteit verbeteren. Het College overweegt de huidige milieuzone voor vrachtauto's te vergroten en een ‘nieuwe' milieuzone voor bestelauto's in te voeren. lees verder...
Dga betaalt volle pond Zvw
Een dga die bij meerdere bv’s in dienstbetrekking is, is voor elk van die dienstbetrekkingen de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Pas na afloop van het jaar wordt de teveel betaalde Zvw terugbetaald. lees verder...
Energiebesparing bij gebouwen loont
Extra investeren in energiebesparing bij bestaande gebouwen bespaart niet alleen kosten, maar levert ook extra banen op. Dat blijkt uit een studie van SEO Economisch Onderzoek en CE Delft. lees verder...
Ontkennen helpt niet
De inspecteur mag van de Hoge Raad bij beide ontkennende rekeninghouders van een KB-Lux-rekening een navorderingsaanslag opleggen voor het volle bedrag. De Hoge Raad heeft hier geen problemen mee. lees verder...
Nieuwe loot aan de stam? Regio-cao
De gemeente Eindhoven, FNV Bondgenoten en enkele andere partijen willen een cao die voor de hele regio geldt. Volgens de Eindhovense burgemeester Van Gijzel werken de partijen aan een pilot voor een regionaal arbeidsmarktbeleid. ‘De cao is daar onderdeel van.’ lees verder...
Geen terbeschikkingstelling = geen autokostenforfait
Doordat een werkgever middels verklaringen van werknemers kan aantonen dat de auto’s niet voor privédoeleinden zijn gebruikt, hebben de auto’s niet ter beschikking gestaan van de werknemers en hoeft het autokostenforfait niet te worden toegepast. lees verder...
Inleners aansprakelijk voor overuren
Een payrollbedrijf is niet als werkgever en inhoudingsplichtige aan te merken voor arbeidsuren die niet in haar loonadministratie zijn verantwoord. Omdat de inspecteur niet aannemelijk kan maken dat de overuren door het payrollbedrijf zijn betaald, worden de naheffingsaanslagen loonheffing vernietigd. lees verder...
Economie herstelt zich nog niet
Een derde van de ondernemers verwacht het eerste kwartaal van 2013 minder omzet te halen dan in het vierde kwartaal van 2012. De verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid zijn ook niet positief. lees verder...
Werkgevers tegen voortrekken vakbondsleden
De vakbonden hebben in twee cao’s afspraken gemaakt die alleen voor leden van de betrokken vakbonden gelden. In de ene cao krijgen vakbondsleden een extra vrije dag om zich via de bond te scholen en in de andere cao krijgen leden scholing ter waarde van duizend euro. lees verder...
Portal voor innovatief elektrisch vervoer
Overheden, brancheorganisaties en bedrijven kunnen vanaf nu samen hun kennis over elektrisch rijden delen met gemeenten, bedrijven en particulieren. Op de portal nederlandelektrisch.nl wordt actuele en relevante informatie op een overzichtelijke manier gebundeld en gedeeld. lees verder...
Betalingstermijnen tussen bedrijven wettelijk vastgelegd
De betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgesteld. Op 16 maart 2013 treedt een nieuwe wet in werking die dit regelt. lees verder...
Werkgevers wijzen onderhandelingsresultaat Mode & Sport af
Werkgeversorganisatie CBW-Mitex wijst het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Mode en Sport af. Het bestuur van CBW-MITEX betreurt het dat de penibele marktsituatie het niet toelaat om goedkeuring te geven aan het onderhandelingsresultaat. lees verder...
Samenwerking Tuinbranche Nederland en CBW-Mitex
Per 1 maart gaan Tuinbranche Nederland en brancheorganisatie CBW-MITEX intensief samenwerken. Tuinbranche Nederland zal bij CBW-Mitex intrekken en de back office van de organisaties worden volledig geïntegreerd. Wel blijven de bereikbaarheidsgegevens van Tuinbranche Nederland ongewijzigd. lees verder...
Langer overgangsrecht werkkostenregeling?
Diverse media melden dat er wordt gedacht aan een verlenging van de overgangstermijn voor de werkkostenregeling. Per 1 januari 2014 zou iedere werkgever de werkkostenregeling moeten toepassen. Tot die datum heeft men nog de keuze tussen de werkkostenregeling of de overgangsregeling waarbij men gebruik maakt van de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen. lees verder...
Hondenbelasting verleden tijd?
Hondenbezitters die dachten door de uitspraak van Hof Den Bosch van de hondenbelasting af te zijn, moeten hun vreugdedans nog even uitstellen. De gemeente Sittard-Geleen heeft inmiddels cassatie aangetekend bij de Hoge Raad. Totdat de Hoge Raad een beslissing heeft genomen dient men gewoon hondenbelasting te betalen. lees verder...
Woonakkoord bereikt
De regeringspartijen hebben met D66, ChristenUnie en SGP een akkoord bereikt over de woningmarkt. lees verder...
Techniekpact tegen toekomstig tekort technisch personeel
Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom gaat helpen bij de totstandkoming én uitvoering van het Techniekpact. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. Het Techniekpact moet de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen, de kwaliteit van het techniekonderwijs verbeteren en meer jongeren interesseren voor de techniek. lees verder...
Fusie KvK en Syntens in 2014
Met de fusie tussen de Kamer van Koophandel en Syntens, per 1 januari 2014, wordt een belangrijke stap gezet in de vorming van het Ondernemersplein: één publiek loket waar ondernemers terechtkunnen voor overheidsinformatie en -ondersteuning op gebied van ondernemerschap. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen deze moderniseringsslag. Volgens hen wordt hiermee de huidige versnippering in overheidsondersteuning aan ondernemers weggenomen. lees verder...
Versoepeling voor Starterslening
De Starterslening van de Nederlandse gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten voldoet vanaf 1 januari 2013 niet meer aan de geldende voorwaarde voor een eigenwoningschuld. Omdat dit ongewenst is, komt de staatssecretaris, vooruitlopend op een meer structurele oplossing, met een goedkeuring. lees verder...
Plet de WOZ!
Brancheorganisatie CBW-Mitex is een campagne gestart tegen de stijgende WOZ-waarden van winkelpanden. Uit onderzoek zou blijken dat in veel plaatsen die WOZ-waarden 15% tot 20% lager moeten zijn dan nu op de beschikking staat. Volgens CBW-Mitex wordt vaak een verkeerde berekeningsmethode gebruikt. lees verder...
Campagne brandveiligheid ondernemers
Met een website, checklist, brochure en voorlichtingsfilmpje gaan MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars ondernemers bewust maken van het belang van brandpreventie. Deze campagne is bedoeld om ondernemers te helpen zich beter te wapenen tegen brand. Uit cijfers blijkt ongeveer de helft van de ondernemingen een grote brand niet meer te boven komt, ook al is de volledige schade uitgekeerd. lees verder...
Inhouden, dus ook afdragen
Een inhoudingsplichtige is verplicht tot afdracht van de loonheffingen die hij in een tijdvak heeft ingehouden. Ook indien die inhouding ten onrechte of tot een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden. De inhoudingsplichtige moet eerst afdragen, en kan daarna bezwaar maken. lees verder...
Patstelling onderhandelingen cao Bloemendetailhandel
Volgens branchevereniging VBW verlopen de besprekingen voor de cao Bloemendetailhandel moeizaam en dreigt er een patstelling. De vakbonden willen niet zonder loonparagraaf een akkoord sluiten, VBW kan namens de werkgevers geen loonkostenverzwaring accepteren. lees verder...
Schaf nulurencontracten af
Werkgevers- en werknemersorganisaties en de uitzendbranche bepleiten meer zekerheid voor flexwerkers. Nulurencontracten moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft. Een brede coalitie van werkgeversvereniging AWVN, de CNV vakcentrale , detacheerders en uitzendbureaus is het daarover eens, zo bleek op 31 januari 2013 bij een branchebrede bijeenkomst in het SER-gebouw over de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt. lees verder...
Onderhandelingsresultaat cao Verzekeringsbedrijf
Werkgevers en werknemerspartijen bij de cao Verzekeringsbedrijf zijn er toch nog in geslaagd om een onderhandelingsresultaat te behalen voor een nieuwe cao. Eind vorig jaar liepen de onderhandelingen voor een 'tussen-cao' stuk, maar begin dit jaar deden de partijen een nieuwe poging. De nieuwe cao gaat gelden voor een jaar tot en met 31 december 2013 en voorziet in een bescheiden loonsverhoging van 0,5% per 1 april 2013. Daarnaast krijgen de werknemers die op 1 april in dienst zijn een eenmalige uitkering van een half procent over 12 maandsalarissen. lees verder...
VBI-status na oprichting vennootschap
Om met terugwerkende kracht de VBI-status voor een vennootschap te krijgen, dient die vennootschap al voor de afsplitsing van het vermogen te zijn opgericht. Als de afsplitsing feitelijk heeft plaatsgevonden voor de oprichting van de vennootschap, kan pas een VBI-status worden verkregen op het moment dat de vennootschap daadwerkelijk is opgericht. lees verder...
Werkbuddies om bedrijfsongevallen jongeren te verminderen
Door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid zijn jongeren relatief vaker het slachtoffer van een bedrijfsongeval dan oudere, meer ervaren werknemers. Om het aantal ongevallen met jongere werknemers terug te dringen start VeiligheidNL de campagne Werkbuddies. lees verder...
Crisismaatregelen cao Schilders
Werkgevers- en werknemerspartijen in de schilderssector hebben moeten besluiten tijdelijke maatregelen te nemen om tekorten bij hun fondsen tegen te gaan. De maatregelen hebben gevolgen voor de extra uitkering bij werkloosheid, de extra verlofdagen voor oudere werknemers en de eindejaarsuitkering voor WAO’ers. lees verder...
Akkoord voor de cao Motorrijtuigen en Tweewielerbedrijf
Vakbonden en werkgevers verenigd in de Bovag hebben een principe akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het Motorrijtuigen en Tweewielerbedrijf. Na langdurige en moeizame onderhandelingen kwamen de partijen een cao overeen met een looptijd van 25 maanden (tot 1 november 2014). lees verder...
Op zoek naar innovatieve voorbeelden?
Bent u als ondernemer op zoek naar innovatieve voorbeelden op het gebied van energie? Blader dan eens in de Energie-Innovatiecatalogus die het ministerie van Economische Zaken onlangs heeft gepubliceerd. lees verder...
Beoordeling arbeidsongeschiktheid voorbehouden aan arts
Meldt een werknemer zich ziek, dan moet de mate van arbeidongeschiktheid beoordeeld worden door een daartoe bevoegde bedrijfsarts of verzekeringsarts. Een werkgever mag niet afgaan op het oordeel van een verzuimconsulent die niet onder de verantwoordelijkheid werkt van een bedrijfsarts. lees verder...
Ruimere doelgroep Overbruggingsregeling AOW
De Overbruggingsregeling AOW zal open staan voor een ruimere groep dan in het Regeerakkoord is afgesproken. De regeling gaat gelden voor mensen die op 1 januari 2013 al met vut of prepensioen zijn en mensen die op 1 januari 2013 al een uitkering uit een private verzekering hebben en die stopt op hun 65e. In een brief aan de Tweede Kamer schetst staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de contouren van de regeling. lees verder...
Bijtelling: hanteer de juiste waarde
Werkgevers berekenen regelmatig de bijtelling onjuist door in de loonbelasting. De belangrijkste reden: een verkeerde waarde van de auto als grondslag. Uit onderzoek zou blijken dat in 5% van de gevallen de bijtelling hierdoor niet klopt. lees verder...
Onderscheid carrièremensen â doorgangsgroep
Het Vakcentrum wil dat in de toekomstige cao voor de supermarkten een beter onderscheid wordt gemaakt tussen ‘carrièremensen’ en de ‘doorgangsgroep op weg naar een ander beroep’. Daarmee doet de ondernemerskoepel een eerste aanzet voor de nieuwe cao-besprekingen. lees verder...
Aangifteverzuim: boete
Een bv die een aanmaning tot het doen van aangifte negeert, kan een forse boete tegemoet zien. Zeker als men al eerder heeft verzuimd op tijd aangifte te doen. lees verder...
Bouwwerkgevers: inleveren vakantiedagen
In navolging van Dura Vermeer hebben ook andere bouwwerkgevers kanttekeningen gezet bij de ‘te dure’ bouw-cao. Volgens Dura Vermeer worden Nederlandse bouwvakkers benadeeld door de hoge cao-lonen. Ze zouden vakantiedagen moeten inleveren om zo hun concurrentiepositie te verbeteren. lees verder...
Alternatief voor nieuwe VAR Webmodule
FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO) zijn het oneens met de voorgenomen wijzigingen van de VAR-procedure door de Belastingdienst. De vier organisaties hebben een alternatief aangekondigd voor het de VAR Webmodule die het ministerie van Financiën wil invoeren. lees verder...
Wanneer werd de loonsverhoging genoten?
Een dga kent zichzelf over 2006 achteraf een loonsverhoging toe. Omdat hij niet aannemelijk kan maken dat het loon in 2006 ook werd betaald, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend, dan wel vorderbaar en tevens inbaar werd, is volgens Hof Arnhem door de inspecteur terecht uitgegaan van een later genietingsmoment. lees verder...
Fiscaal vriendelijk belonen met vrije ruimte WKR
De Belastingdienst heeft toestemming gegeven voor de toekenning van een algemene werkkostenvergoeding, waarbij werknemers afzien van een deel van de eindejaarsuitkering in ruil voor een netto vergoeding. De goedkeuring was gevraagd voor werkgeversorganisatie AWVN voor een van haar leden. lees verder...
Verbod privégebruik alleen is niet voldoende
De bestuurder van een bv moet controle uitoefenen op het privégebruik dat werknemers van de auto van de zaak maken. Doen zij dat niet (voldoende) dan volgt een naheffingsaanslag. lees verder...
Na zeven jaar weer cao Binnenscheepvaart
Na zeven jaar weer cao Binnenscheepvaart Na zeven jaar is er sinds 1 januari weer een bedrijfstak-cao voor de binnenvaart van kracht. De nieuwe cao, die een looptijd heeft van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, is inmiddels aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een nieuwe cao was lange tijd niet mogelijk doordat de brancheorganisaties CBRB en de BBU onvoldoende werkgevers vertegenwoordigden. Dit probleem is nu opgelost. lees verder...
Regeldruk: aantal wetten en regels naar recordhoogte
Achtereenvolgende kabinetten claimen successen bij de vermindering van de regeldruk, maar de productie van nieuwe wetten en regels ligt hoog en hun totale aantal blijft nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de eerste regeldrukmeter van SC. Dit jaar begon zelfs met een record aantal regelingen dat in werking trad. lees verder...
Meer Wajongers bij reguliere werkgevers
Uit de Monitor Arbeidsparticipatie 2012 van het Kenniscentrum van UWV blijkt dat er meer Wajongers bij reguliere werkgevers aan de slag zijn, dit ondanks de economische crisis. Verder blijkt de arbeidsparticipatie van mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering te zijn afgenomen. lees verder...
Principeakkoord cao Evenementenbeveiliging
Vakbonden en werkgeversorganisatie VBE ebben een principeakkoord bereikt voor de cao Evenementenbeveiliging. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2014. lees verder...
Geen afdrachtvermindering onderwijs voor cursus Nederlands
Een uitzendbureau claimt vergeefs afdrachtvermindering onderwijs (BBL) voor haar Poolse werknemers. Volgens de inspecteur volgen ze slechts een cursus Nederlands. De rechtbank laat het bij de constatering dat het uitzendbureau niet heeft voldaan aan de op haar drukkende bewijslast. lees verder...
Griffierechten omhoog
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de bedragen voor het griffierecht per 1 januari 2013 vastgesteld. lees verder...
2012: cao-lonen 1,6 procent omhoog
De gemiddelde loonstijging van alle in 2012 afgesloten cao’s bedraagt 1,6%, slechts een fractie de gemiddelde stijging in 2011 (1,7%). De laatste maand van het sloot af met een bescheiden 1,48% (17 cao’s). lees verder...
Gebruikelijk loon hoger vastgesteld
Een dga die minder salaris verdient dan de meestverdienende werknemer dient goed te onderbouwen waarom zijn salaris lager is. Als minder uren wordt gewerkt kan een urenstaat daarbij een handig hulpmiddel zijn. lees verder...
Convenant UWV en uitzendbranche
Uitzendkoepel NBBU en UWV Werkbedrijf hebben een convenant gesloten om meer uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. De uitzendbranche en UWV WERKbedrijf zullen hiervoor een beroep doen op kleinere, gespecialiseerde uitzendbureaus. Deze bureaus worden op regionale bijeenkomsten in contact gebracht met werkzoekenden. Ook relevante werkgevers worden erbij betrokken. lees verder...
Experiment Bedrijven Investeringzones wordt permanent
Minister Kamp van Economische Zaken wil het experiment met de Bedrijven Investeringzones (BIZ), dat inmiddels 4 jaar loopt, permanent maken. Dit schreef hij eind december in een brief aan de Tweede Kamer. lees verder...
Pas op voor mail over DigiD-gegevens
De Belastingdienst en DigiD waarschuwen voor valse e-mails waarin een belastingteruggave wordt toegezegd. De afzender van de e-mails doet zich voor als de Belastingdienst. lees verder...
Bedrijfsgezondheidszorg moet op de schop
De bedrijfsgezondheidszorg moet op de schop. Zaken als de professionaliteit en de samenwerking met de reguliere gezondheidszorg moeten snel opnieuw worden bekeken. De Sociaal-Economische Raad (SER) laat dat in een unaniem vastgesteld advies aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken weten. lees verder...
Centraal aandeelhoudersregister in aantocht
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer laten weten dat er een centraal aandeelhoudersregister komt. Hierdoor wordt transparant gemaakt wie als aandeelhouder betrokken is bij een bv en een niet-beursgenoteerde nv. lees verder...
Pensioenpremies drukken belastingvoordeel
De belastingvoordelen die de nettolonen voor 2013 voor veel werknemers laten stijgen, worden deels teniet gedaan door de premiestijgingen van pensioenfondsen en overige branchegerelateerde premies. Dit blijkt uit berekeningen van ADP op basis van de belastingtarieven, pensioen- en andere premies en heffingen van 2013. lees verder...
Premiekorting: wijzigingen per 1 januari 2013
De premiekortingregeling voor het in dienst nemen van oudere of arbeidgehandicapte werknemers is per 1 januari aangepast. Tegelijkertijd is de premiekorting voor het in dienst houden van oudere werknemers komen te vervallen. lees verder...
Kleine ondernemersregeling alleen voor in Nederland gevestigde ondernemers
Vanaf 1 januari 2013 kan de kleine ondernemersregeling (KOR) niet langer worden toegepast door in het buitenland gevestigde ondernemers die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten. Eind vorig jaar heeft de staatssecretaris van Financiën het besluit kleine ondernemersregeling aangepast aan jurisprudentie van het Hof van Justitie. lees verder...
Duur proefplaatsing in 2013
Met ingang van 1 januari 2013 is de periode waarin een werkgever iemand op proef kan laten werken, de zogenoemde proefplaatsing, twee maanden. Deze periode kan worden verlengd tot maximaal zes maanden (voorheen drie maanden). Proefplaatsing is mogelijk voor een werknemer met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering. lees verder...
Heffing KvK verdwijnt. Let op voor nepfacturen!
De jaarlijkse bijdrage voor de Kamer van Koophandel verdwijnt. De afgelopen jaren is deze bijdrage steeds verder gedaald, maar vanaf 2013 hoeft u deze bijdrage niet meer te betalen. De Kamers van Koophandel worden vanaf die datum gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken. lees verder...
Verlenging cao Bouwnijverheid
Op 18 december zijn cao-partijen bouw voor de eerste keer bijeen geweest om te spreken over een nieuwe cao voor de Bouwnijverheid. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2012. Tijdens die eerste ronden bleken de standpunten dusdanig uit elkaar te liggen, dat door de bonden is gekozen voor verlenging van de ca. lees verder...
Bestuurders aansprakelijk voor schade ex-werknemers
Omdat naar het oordeel van de rechter het faillissement wordt misbruikt voor ontslag, zijn de beide bestuurders van de werkgever aansprakelijk voor de door de werknemers geleden schade. Voor de vergoeding van die schade sluit de rechter niet aan bij de kantonrechtersformule, omdat de ontbindingsvergoeding niet strekt tot schadevergoeding, maar een vergoeding naar billijkheid betreft. lees verder...
Werkkostenregeling onwerkbaar voor MKB
Een groot deel van de NOAB-kantoren vindt de werkkostenregeling onwerkbaar voor het MKB. In een recent onderzoek geeft 88% aan dat de WKR niet past bij het MKB en dat er teveel nadelen kleven aan de invoering. lees verder...
Meer steun voor kredietverlening aan bedrijven
De garantie van de overheid voor kredietverlening aan grote bedrijven die eind 2013 zou stoppen, wordt volgend jaar permanent gemaakt. De borgstellingsregeling voor midden- en kleinbedrijf wordt opengesteld voor niet-banken. lees verder...
Principeakkoord cao detailhandel AGF
Vakbonden en werkgevers hebben een principeakkoord bereikt voor de cao detailhandel Aardappelen, groente en fruit. lees verder...
Bedrijven laten zich leiden door energielabel bij âgroenâ leasen
Bij de invoering van milieuvriendelijke maatregelen in hun leaseregeling laten bedrijven zich vooral leiden door de zogenoemde ‘energielabels’. Dat blijkt uit onderzoek van AWVN naar de ‘vergroening’ van regelingen voor de auto van de zaak. Opvallend is dat bedrijven niets zien in alternatieve brandstoffen als biodiesel, ondanks het stimuleringsbeleid van de overheid. lees verder...
Werkgevers tegen afschaffing payrolling
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich uitgesproken tegen de initiatieven uit de Kamer om flexibele arbeidsrelaties, en met name payrolling, aan te pakken. Het Kamerlid Hamer (PvdA) wil de payrollconstructie het liefst uitbannen, en haar collega Ulenbelt (SP) diende vorige week het wetsvoorstel Zekerheid voor Flexibiliteit (33 499) waarmee hij de Wet Flexibiliteit en zekerheid uit 1999 wil aanpassen om evenwichtige en bestendige arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers in de toekomst te garanderen. lees verder...
Aanbestedingswet later in werking
De aanbestedingswet treedt mogelijk pas per 1 april 2013 in werking. Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk was het streven de wet per 1 januari in werking te laten treden, maar de Raad van State moet nog advies uitbrengen over het Aanbestedingsbesluit, dat tegelijkertijd met de Aanbestedingswet in werking moet treden. lees verder...
Werkgevers tegen afschaffing payrolling
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich uitgesproken tegen de initiatieven uit de Kamer om flexibele arbeidsrelaties, en met name payrolling, aan te pakken. Het Kamerlid Hamer (PvdA) wil de payrollconstructie het liefst uitbannen, en haar collega Ulenbelt (SP) diende vorige week het wetsvoorstel Zekerheid voor Flexibiliteit (33 499) waarmee hij de Wet Flexibiliteit en zekerheid uit 1999 wil aanpassen om evenwichtige en bestendige arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers in de toekomst te garanderen. lees verder...
Nabetaling voor werknemers Turks bouwbedrijf Eemshaven
Duizenden bouwvakkers van het Turkse bouwbedrijf Ha-Sa Insaat krijgen binnenkort een nabetaling van hun werkgever. Dat heeft de rechter in Groningen op 10 december bepaald. Ook moet Ha-Sa Insaat een schadevergoeding van € 250.000 betalen aan sociale partners. Dit is een van de hoogste schadevergoedingen die ooit aan sociale partners in Nederland is toegewezen. lees verder...
Tarief deskundigenoordeel UWV omhoog
Het tarief voor het deskundigenoordeel van het UWV gaat met ingang van 1 januari aanstaande omhoog. Werknemers betalen volgend jaar €100 en werkgevers € 400 voor het oordeel. Nu is voor beide het tarief nog € 50. In een brief aan de Kamer bevestigt minister Asscher de tariefswijziging die hij vorige maand tijdens een overleg met de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid al aankondigde. lees verder...
Weekers: verdere modernisering toezicht Belastingdienst
De komende jaren zal geïnvesteerd worden in de capaciteit van de fiscus. Dit moet uiteindelijk leiden tot een hogere belastingopbrengsten. Voor MKB-ondernemers stelt staatssecretaris Weekers meer boekenonderzoeken en verscherpte administratieve controles in het vooruitzicht. lees verder...
Btw-correctie over privégebruik auto op basis van forfait mag
Volgens de Hoge Raad mag de btw-correctie worden toegepast, tenzij de belastingplichtige kan laten zien dat in zijn specifieke geval deze correctie niet aansluit bij zijn privégebruik auto in het desbetreffende jaar. Het Europese Hof gaf eerder aan dat de btw over het privégebruik van de auto forfaitair mag worden berekend maar dat het wel in verhouding moet staan tot het privégebruik dat er van de auto is gemaakt. lees verder...
Minimumloon bij overeenkomst van opdracht
Binnenkort wordt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend waarmee mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) ook onder de reikwijdte van de Wet minimumloon komen te vallen. Het kabinet wil door betaling van minimaal het wettelijk minimumloon aan deze groep misbruik van flexwerkers voorkomen. lees verder...
Werkgevers Zoetwarenindustrie doen eindbod
De werkgevers in de Zoetwarenindustrie hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Hiermee komt een einde aan de dreigende impasse die was ontstaan nadat de onderhandelingen eerder spaak waren gelopen. De bonden zullen het eindbod voorleggen aan hun leden. lees verder...
iPad is geen communicatiemiddel
Indien een werkgever zijn werknemers een iPad cadeau doet, dient hij daarover loonbelasting af te dragen. Volgens Rechtbank Haarlem is de iPad geen communicatiemiddel maar een computer. lees verder...
Onderhandelingsresultaat cao Samenwerkende branches detailhandel
Bijna twee jaar nadat de cao voor de Samenwerkende Branches Detailhandel is afgelopen is nu een nieuwe cao bereikt voor de werknemers in de tabakszaken, dierenspeciaalzaken, verf- en behangwinkels en muziekwinkels. Vanaf januari 2012 waren de cao-partijen in onderhandeling, maar vorige maand werd pas een principeakkoord beklonken. lees verder...
Geen unanimiteit vakbonden vereist voor avv van cao
Het kabinet voert de motie Leijten/Voortman (SP/GL) niet uit, waarin staat dat de cao VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) alleen algemeen verbindend kan worden verklaard (avv) als alle vakbonden achter de cao staan. De wet- en regelgeving op het terrein van cao en avv kent dergelijke eisen niet. lees verder...
Inspecteur heeft keuzevrijheid bij VAR
De Hoge Raad geeft in een arrest meer duidelijkheid over de formele aspecten van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Een tandarts/dga had een aanvraag VAR-dga ingediend maar kreeg uiteindelijk een VAR-loon. De vraag is of de inspecteur alleen een VAR-beschikking mag afgeven met de uitkomst die door de aanvrager is verzocht of ook een andere soort VAR. lees verder...
Sober cao-akkoord bij de Apotheken
Soberheid is troef het komende jaar bij de apotheken. De loonontwikkeling is met 0,5% heel sober. Dit hangt samen met de verslechterde financiële positie van apotheken op dit moment. lees verder...
Werkgever helpen chauffeurs te weinig bij voorkomen ongevallen
Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zouden werkgevers meer moeten doen om ongevallen in de transportsector te voorkomen. lees verder...
Duurzame inzetbaarheid: verantwoordelijkheidsgevoel medewerkers grootste uitdaging
Vrijwel alle Nederlandse werkgevers maken zich zorgen over de inzetbaarheid van het personeel. Het merendeel van de werkgevers werkt aan duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk zijn echter de werknemers zelf verantwoordelijk voor de mate waarin ze goed kunnen functioneren. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN in samenwerking met BNR Nieuwsradio. lees verder...
Titel âaccountantâ vaak onrechtmatig gebruikt
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accoutants (NBA) en de Belastingdienst gaan 1600 gevallen onderzoeken van mogelijk onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Tegen personen en kantoren die de titel onterecht gebruiken, zal aangifte worden gedaan. lees verder...
Werkgever mag zich bemoeien met ongezonde levensstijl
Drie op de vijf ondernemers vinden dat zij zich met een ongezonde levensstijl van een werknemer mogen bemoeien, ook als die levensstijl geen aantoonbare invloed heeft op de werkprestaties. Lijdt het werk wel onder een ongezonde levensstijl, dan vindt zelfs 92% dat zij hun medewerker daarop mogen aanspreken. lees verder...
Kijk naar uw bedrijf door de bril van de arbeidsinspecteur
Wacht als werkgevers niet totdat de arbeidsinspecteur op de stoep staat, maar loop zelf met het kritisch oog van een inspecteur door uw bedrijf. Hiermee kunt u zich veel rompslomp en boetes besparen. Voor het doen van een zelfsinspectie heeft die Inspectie SZW onlangs alle informatie verzameld op één nieuwe site: Zelfinspectie.nl. lees verder...
Aanpak faillissementfraude in aantocht
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd volgend jaar met diverse wetsvoorstellen te komen om faillissementsfraude aan te pakken. lees verder...
Prijs deskundigenoordeel voor werkgevers verder omhoog
De prijs van het deskundigenoordeel UWV gaat mogelijk voor werkgevers nog verder omhoog. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit op 22 november gezegd in de Tweede Kamer. Door de prijs van het deskundigenoordeel UWV voor werkgevers te verhogen wil hij het mogelijk maken dat de verhoging voor werknemers minder fors is dan eerder aangekondigd. lees verder...
Belastingpakket door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft op 20 november ingestemd met vier van de vijf wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2013 (het zesde wetsvoorstel, Fiscale behandeling woon-werkverkeer, is door de regering ingetrokken). De Wet verhuurderheffing is op 21 november aangenomen. De Tweede Kamer heeft enkele amendementen en moties aangenomen. lees verder...
Terugkomen op verruimde terugwenteling van verliezen VpB
Naast de mogelijkheid om terug te komen op in voorgaande jaren toegepaste willekeurige afschrijving, kan men ook terugkomen op de keuze voor de verruimde carry-back vennootschapsbelasting (VpB). Net als voor de willekeurige afschrijving moet men dit voor 31 december 2012 aan de Belastingdienst laten weten. lees verder...
Werkgevers en werknemers tegen verdere vrijgave binnenlandse transportmarkt
Zowel vanuit werkgevershoek als vanuit de vakbeweging is er afwijzend gereageerd op het voorstel van de Europese commissie om de transportmarkt verder te liberaliseren. lees verder...
Maatschappelijk verantwoord ondernemen goed voor klantenbinding
Voor zelfstandige ondernemers is het beter om in reclame-uitingen aandacht te vestigen op hoe goed ze zijn voor de maatschappij en milieu in plaats van op de prijs en acties. Uit onderzoek blijkt dat consumenten vooral biologisch voedsel, goed werkgeverschap en aandacht voor gezond eten waarderen. lees verder...
AVV cao Binnenscheepvaart nu mogelijk
Indien de cao-partijen in de Binnenscheepvaart erin slagen om nog voor het jaareinde een cao af te sluiten, dan kan die algemeen verbindend worden verklaard. Tussen 2005 en 2012 waren de werkgeversorganisaties van de binnenvaart onvoldoende representatief om een cao algemeen verbindend te kunnen verklaren, maar door het samengaan van de organisaties Rijn & IJssel, ONS, CBOB en Kantoor Binnenvaart in de Binnenvaart Branche Unie (BBU) moet dat nu wel lukken. lees verder...
Financiële problemen werknemers kostenpost voor werkgevers
Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nibud heeft gehouden in samenwerking met Divosa. lees verder...
Afspraken buitenlandse seizoenarbeiders niet alleen voor LTO
Ook andere organisaties kunnen afspraken maken over het fiscaal gunstig verrekenen van overuren met huisvestingskosten en reiskosten van buitenlandse seizoenwerkers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, in antwoord op vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) naar aanleiding van het bericht van LTO dat met de Belastingdienst afspraken zijn gemaakt over de vergoeding extraterritoriale kosten van buitenlandse seizoenarbeiders. lees verder...
Naast zzpâers nu ook I-pros
Uit onderzoek in opdracht van het European Forum of Independent Professionals blijkt dat sinds de eeuwwisseling het aantal zelfstandige professionals in de EU is verdubbeld. Volgens het onderzoek telde de EU in 2011 ruim 8,5 miljoen zogenoemde I-pros. Ook blijkt uit het onderzoek dat landen met een sterke groei aan freelancers de economische crisis beter blijken op te vangen. lees verder...
Onderscheid werk- en privégezondheidsrisicoâs
Een werknemer die uitvalt door een onhandige klusactiviteit thuis of een risicovolle vrijetijdsbesteding, voor een MKB-ondernemer kan dit een forse strop zijn. Wie moet er dan voor de kosten (loondoorbetaling, re-integratie, vervanging) opdraaien? Een aantal branches in het MKB wil op zijn minst daarover het gesprek met de bonden aangaan. lees verder...
Dga blijft aansprakelijk voor btw
Een dga die in het verleden met zijn bv een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is aangegaan, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van die fiscale eenheid. Daarbij maakt het niet uit dat niet langer wordt voldaan aan de materiële voorwaarden van het bestaan van de fiscale eenheid als gevolg van het Van der Steen-arrest. lees verder...
Bouwnijverheid: eigen risicoperiode Vorst WW verkort
Cao-partijen bij de cao Bouwnijverheid hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor de komende winterperiode te verkorten van 22 dagen naar 17 dagen. lees verder...
Aanpassingen regeerakkoord
Regeringspartijen VVD en PvdA hebben hun onlangs gesloten regeerakkoord aangepast. De inkomensafhankelijke zorgpremie wordt geschrapt. In de plaats daarvan worden er onder meer enkele aanpassingen in de IB-sfeer gedaan. lees verder...
Bedrijven vaak onnodig failliet
Nederlandse bedrijven gaan vaak onnodig failliet vanwege de onaantastbare positie van dwarsliggende schuldeisers. Dit heeft schadelijke gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid. Dit blijkt uit een rondgang van het Financieele Dagblad langs rechtbanken, advocaten, curatoren en banken. Jaarlijks gaan sinds het uitbreken van de kredietcrisis circa 10.000 bedrijven failliet, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Voor het begin van de kredietcrisis lag dit cijfer rond de 8.000. lees verder...
ActiZ wil overleg met bonden over banenverlies
ActiZ nodigt de vakbonden uit voor overleg over dreigend verlies van tienduizenden banen in de zorg als het regeerakkoord onveranderd wordt uitgevoerd. lees verder...
Renteaftrek voor huizenverkopers met restschuld
Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen kunnen vanaf volgend jaar de rente en kosten voor een lening waarmee ze de restschuld voldoen maximaal vijf jaar van de belasting aftrekken. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft hiervoor, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. lees verder...
âRotterdamse aanpakâ malafide uitzendbureaus
De gemeente Rotterdam, het ministerie van Sociale Zaken, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en FNV Bondgenoten hebben een overeenkomst ondertekend voor de aanpak van malafide uitzendbureaus in de regio Rotterdam. Het streven is om komend jaar zeker honderd malafide uitzendbureaus in de regio van de markt te halen. Het gaat om bureaus die onderbetalen, geen sociale premies afdragen en mensen uitbuiten. lees verder...
Betalen voor uittreksel GBA in strijd met Europees recht?
Hof Den Bosch wil van het Europese Hof van Justitie weten of voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie kosten in rekening mogen worden gebracht. Hof Den Bosch heeft het Europese Hof hiervoor zogenoemde prejudiciële vragen voorgelegd. lees verder...
Langer beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting
Om de markt van zakelijk vastgoed te stimuleren kunnen kopers van nieuw zakelijk vastgoed langer een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De termijn van zes maanden is per 1 november uitgebreid naar twee jaar. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten. De staatssecretaris komt hiermee tegemoet aan de wens van de sector. lees verder...
Provisieverbod per 1 januari 2013
Op 1 januari 2013 wordt een verbod op provisies van kracht voor financiële producten zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. Het verbod moet de onafhankelijkheid van de adviseur garanderen, zodat een consument erop kan vertrouwen dat de de onafhankelijke adviseur daadwerkelijk aan zijn kant staat en zich niet laat leiden door financiële prikkels van de bank of verzekeraar. lees verder...
Geen aanbevelingen kantonrechters voor ontslagvergoeding
De Kring van Kantonrechters heeft geen aanbevelingen vastgesteld voor vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag na afgifte van een ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf. Aanleiding tot dit besluit zijn de ontslagrechtplannen in het regeerakkoord, dat op 29 oktober werd gepubliceerd. lees verder...
Verklaring geen privégebruik: geef wijzigingen door !
Bent u zakelijke rijder en beschikt u over een Verklaring geen privégebruik auto. Let dan op. Vanaf 1 november ontvangt u een brief van de fiscus. lees verder...
Akkoord cao Groothandel in bloemen en planten
Salarisverhogingen optrekking van een aantal jeugsdsalarissen en een vrijwillige ouderenregeling. Dat zijn enkele onderdelen van het door werkgevers en werknemers bereikte onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao voor de groothandel in bloemen en planten. De nieuwe cao zal een looptijd hebben van twee jaar, van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014. lees verder...
Minder starters in 2012 dan in 2011
Dit jaar zijn in de eerste drie kwartalen minder nieuwe ondernemingen gestart dan in dezelfde periode vorig jaar. Van de startende zzp’ers zijn overigens de ‘overlevingskansen’ zeer laag. Na vier jaar is nog slechts 30% als ondernemer actief. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. lees verder...
Bruggen slaan: Personeel
Uitgangspunt voor de nieuwe regering is dat wie kan werken, niet van een uitkering afhankelijk is. Maar wie buiten eigen schuld toch niet aan het werk komt, de zekerheid heeft van een uitkering op tenminste het bestaansminimum. Vanuit die achtergrond worden voorstellen gedaan voor arbeidsmarkt en ontslagrecht, flexibele arbeid, arbeidsmigratie en sociale zekerheid. lees verder...
Bruggen slaan: AOW en pensioen
Dat de nieuwe regeringscoalitie de plannen voor AOW en pensioen weer zou wijzigen was begin oktober al duidelijk geworden met het Deelakkoord. In het regeerakkoord zijn de plannen nader uitgewerkt. lees verder...
Bruggen slaan: Fiscaal
In het regeerakkoord zijn de volgende maatregelen op fiscaal vlak opgenomen. lees verder...
Regeerakkoord: bruggen slaan
Op 29 oktober hebben de onderhandelaars van VVD en PvdA het regeerakkoord gepresenteerd. Het akkoord heeft de titel gekregen ‘Bruggen slaan’. Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA wil zich baseren op drie pijlers: de schatkist op orde brengen, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. lees verder...
Aanbestedingswet door Senaat
De Eerste Kamer heeft de Aanbestedingswet aangenomen. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit. lees verder...
Hoofdrol voor bedrijven bij invulling MVO
Steeds meer bedrijven rapporteren over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Tegelijkertijd maken de rapporten een verdiepingsslag. Dit schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken,Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer. Volgens hem spelen ondernemers een hoofdrol als het gaat om de praktische invulling van MVO. Ook de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat meer bedrijven aan de slag moeten met MVO. Hiervoor is volgens hen geen speciale wetgeving nodig. lees verder...
Aanscherping WAV in de maak
Binnenkort wordt bij de Tweede Kamer een voorstel voor een aanscherping van de Wet arbeid vreemdelingen ingediend. Met het wetsvoorstel moet het voor werkgevers minder makkelijk worden om werknemers van buiten de EU in te huren. lees verder...
Bonden houden vast aan loonstijging in cao Taxivervoer
FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen houden vast aan instandhouding van de huidige cao Taxivervoer. Wegens economisch moeilijke tijden en bezuinigingen van de regering hadden de leden van brancheorganisatie KNV Taxi twee weken geleden de wens uitgesproken om de tot 1 januari 2014 lopende cao tussentijds open te breken. lees verder...
Ouderdomsverklaring exit, makkelijker laag btw-tarief schilderwerk
De zogeheten ‘ouderdomsverklaring’ zal worden afgeschaft. Hierdoor wordt het voor huiseigenaren, schilders en stukadoors makkelijker om het lage btw-tarief voor schilder- en stukwerk toe te passen. De ouderdomsverklaring was nodig om het lage btw-tarief toe te passen. lees verder...
Inzicht in arboverplichtingen zzpâers
Aan welke verplichtingen in de Arbowet moet een zzp’er zich nu houden? Wanneer wordt een zzp’er door de arbowet als een zelfstandige gezien en wanneer niet, hoe controleert de Inspectie SZW en welke santies kan men in geval van een zzp’er toepassen? Om een en ander duidelijk te maken heeft de Inspectie SZW een vernieuwde brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’ uitgebracht. lees verder...
Geen bij- of herscholingsverplichting voor kleine werkgever
Volgens Hof Arnhem kan het een kleine werkgever niet worden verweten dat hij tijdens het dienstverband geen budget voor scholing of opleiding beschikbaar heeft gesteld. Investeren in educatie van werknemers is voor een dergelijke werkgever namelijk (relatief) kostbaar. Bovendien werd in de onderhavige zaak het gebrek aan educatie van de werkneemster gecompenseerd door de kennis en ervaring, die zij gedurende een langdurig dienstverband kon opdoen. lees verder...
Evaluatie werkkostenregeling: systematiek en forfait voldoen
Nog altijd is het aantal werkgevers dat is overgestapt op de werkkostenregeling beperkt, zo’n 10%. Wel past 29% van de grote werkgevers (+500 medewerkers) de werkkostenregeling toe. Bij de (zeer) kleine werkgevers is dit slechts 7%. De sectoren horeca, detailhandel en niet zakelijke en financiële dienstverlening blijven ruim onder het gemiddelde gebruik van de WKR. Dit zijn enkele van de uitkomsten van de Evaluatie Werkkostenregeling die staatssecretaris Weekers op 22 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. lees verder...
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013
De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2013 met 0,91% verhoogd. lees verder...
Controle gebruik beschermingsmiddelen op bouwplaatsen
De Inspectie SZW zal vanaf volgende week in het hele land op bouwplaatsen het gebruik van beschermingsmiddelen controleren. Gekeken wordt of de werkgever bijvoorbeeld helmen, veiligheidsgordels of gehoorbescherming beschikbaar stelt en of werknemers deze vervolgens ook gebruiken. lees verder...
Werknemer moet meewerken aan opstellen plan van aanpak
Moet een werknemer meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak, ook als re-integratie medisch onmogelijk is? Volgens de kantonrechter Utrecht wel. Het doel van een plan van aanpak is juist, dat partijen in gesprek blijven over de terugkeer in het arbeidsproces. lees verder...
Ruimere kredietmogelijkheden voor starters vanuit uitkering
Om ondernemen vanuit een uitkering verder te stimuleren is het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) onlangs aangepast. Gemeenten kunnen nu zowel borg staan voor banken, als ook voor andere verstrekkers van microkredieten. lees verder...
MKB-metaal vreest gevolgen van nieuwe regeling vorstverlet
De Metaalunie vreest dat kleinere metaalbedrijven bij een strenge winter in de problemen komen als de huidige vorstverletregeling verdwijnt. De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV waarin ook een aanpassing van de 'calamiteitenregeling' is opgenomen. lees verder...
Commissie Van Dijkhuizen: lagere en minder tarieven IB
De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (Commissie Van Dijkhuizen) heeft een interim-rapport uitgebracht waarin ze voorstellen doet om ondermeer de IB-tarieven te verlagen en de hypotheekrenteaftrek te beperken. De verlaging en vermindering van het aantal tarieven wil de commissie bewerkstelligen door de opbrengst van een aantal lastenverzwarende maatregelen (het schrappen van aftrekposten) direct voor 100% terug te geven in de vorm van tariefverlaging. lees verder...
Kosten deskundigenoordeel UWV fors hoger
Het UWV brengt vanaf 1 januari 2013 een hoger tarief in rekening voor een deskundigenoordeel. Nu kost het aanvragen van een deskundigenoordeel € 50, ongeacht of de aanvrager werknemer of werkgever is. Dit tarief wordt volgend jaar verhoogd naar € 175 voor werknemers en € 350 voor werkgevers. lees verder...
Milieuverschillen mogen geen rol spelen bij btw-correctie
In navolging van Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam heeft advocaat-generaal Van Hilten ook geoordeeld dat de milieuverschillen bij de berekening van de btw-correctie over het privégebruik auto geen rol mogen spelen. De automobilist kan echter geen beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. lees verder...
Meer meldingen van beroepsziekten
Beroepsziekten worden steeds beter erkend en gemeld, maar deze aandacht leidt niet tot een afname van de risico’s op de werkvloer. In 2011 was er sprake van een lichte stijging tot ongeveer 300 meldingen per 100.000 werkenden. In 2010 was dat nog 260. Dit blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2012’ van het NCvB, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC. lees verder...
Detailhandel houdt fraudeurs buiten de deur
MKB-winkeliers krijgen toegang tot het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Vijf brancheorganisaties hebben hiervoor gezamenlijk een MKB-loket bij de FAD ingericht. Winkeliers in de betreffende branches kunnen daarmee gemakkelijk nieuwe medewerkers screenen en fraudeurs buiten de deur houden. lees verder...
Nieuw onderhandelingsresultaat kinderopvang
Werkgevers en werknemersorganisaties in de Kinderopvang hebben een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Eerder dit jaar kwamen de partijen al tot een principeakkoord, maar dat werd door de achterban de van de werkgevers afgewezen. De onzekere situatie toen rond de onderhandelingen in het Catshuis en de vraaguitval ten gevolge van de bezuinigingen waren voor de leden van de brancheorganisatie reden om het akkoord toen af te wijzen. lees verder...
Kabinetsreactie zwartboek schijnzelfstandigen: voorlopig geen registratie zzpâers
In een reactie op het zwartboek van de Aannemersfederatie Nederland (AFLN) over schijnzelfstandigen in de bouw schrijft staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer dat de regering registratiesysteem voor zzp’ers een interessant voorstel vindt, maar het vooralsnog niet zal invoeren. lees verder...
Investeer in duurzame inzetbaarheid! Het levert wat op
Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers dan levert dat geld op. Een daling van het ziekteverzuim met één procent scheelt alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard in kosten. Per werknemer komt dit neer op ongeveer € 400 per jaar. lees verder...
Aan de slag met IBAN
Bedrijven moeten snel aan de slag om te kijken wat de gevolgen zijn van de invoering van de IBAN (International Bank Account Number). Voorkomen moet worden dat het betalingsverkeer vastloopt als IBAN op 1 februari 2014 wordt ingevoerd. Deze oproep hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gedaan tijdens de start van de najaarscampagne over de nakende IBAN-invoering. lees verder...
Vrijwaringsverklaring voor zzp'ers
ZZP Nederland vindt de besluitvorming rond de VAR te traag en komt men een vrijwaringsverklaring voor haar leden. Hiermee kunnen volgens ZZP Nederland ook startende en parttime ondernemers aan de slag. lees verder...
LTO maakt afspraken rond cafetariaregeling voor haar leden
LTO Nederland heeft met de Belastingdienst afspraken gemaakt over de invulling van de ‘cafetariaregeling’ voor de kosten van buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Volgens LTO kunnen de afspraken zowel voor de werkgevers als buitenlandse seizoenarbeiders voordelen opleveren. lees verder...
Meer werknemers volgen bedrijfsopleiding, maar uitgaven dalen
Bijna vier op de tien werknemers van particuliere bedrijven volgden in 2010 cursussen. Vijf jaar eerder was dit nog 34%. De uitgaven aan cursussen daalden echter iets: in 2010 bedroegen de uitgaven 2,1% van de arbeidskosten, iets minder dan in 2005. lees verder...
Tussenpersoon wint terrein op hypotheekmarkt
Uit de laatste AFM Consumentenmonitor blijkt dat op de hypotheekmarkt het aandeel van het tussenpersoonkanaal (41%) voor het eerst groter is dan het bankkanaal. Het marktaandeel van hypotheekwinkels is stabiel rond de 20%. Uit de marktmonitor blijkt ook dat consumenten nu met minder soorten adviseurs een gesprek voeren alvorens ze een hypotheek afsluiten. lees verder...
Nieuwe modelhuurovereenkomst winkelruimte versterkt positie huurders
Op 2 oktober heeft de Raad van Onroerende Zaken (ROZ), de autoriteit op het gebied van huurovereenkomsten, een sterk vernieuwd ROZ model huurcontract voor winkels en andere bedrijfsruimte voor andere branches dan detailhandel gepresenteerd. lees verder...
Koepelorganisaties waardevol bij cao-onderhandelingen
Ondernemers zijn niet erg enthousiast over hun branchevereniging – een meerderheid vindt zelfs dat het lidmaatschap hun geen waar voor hun geld levert – maar ze worden wel als waardevol gezien bij cao-onderhandelingen. lees verder...
Topsectoren bieden werk aan ruim 1,6 miljoen personen
Ruim 260.000 bedrijven behoren tot een zogeheten topsector. Deze bedrijven zorgden in 2010 voor ruim een derde van de productiewaarde en bieden werkgelegenheid aan ruim 1,6 miljoen personen. lees verder...
Adviespunt Klokkenluiders van start
Op 1 oktober is het Adviespunt Klokkenluiders van start gegaan. Het adviespunt is een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven adviseert en ondersteunt. lees verder...
Forensentaks van de baan, AOW sneller omhoog
VVD en PvdA hebben in de onderhandelingen voor een nieuwe regering een deelakkoord bereikt voor de begroting van 2013. Dit hebben de informateurs Kamp en Bos op 1 oktober bekend gemaakt. Onderdeel van het akkoord is onder meer dat de forensentaks niet doorgaat en de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat. lees verder...
Terugkomen op willekeurige afschrijving
De Belastingdienst heeft naar aanleiding van vragen uit de praktijk een toelichting gepubliceerd op het besluit uit februari 2012 waarin de staatssecretaris goedkeurt dat mag worden teruggekomen op willekeurige afschrijving om verliesverdamping te voorkomen. lees verder...
Inruilen secundaire arbeidsvoorwaarden voor hoger nettoloon
Inruilen secundaire arbeidsvoorwaarden voor hoger nettoloon Omdat bedrijven onder druk staan en steeds meer letten op kosten, waaronder de loonkosten, en werknemers geconfronteerd worden met stijgende lasten is onderhandelen over een hoger nettoloon de trend. Dit signaleert Hay Group in zijn Compensation Report 2012. lees verder...
Geen 30%-regeling voor zelfstandige tandarts
Een tandarts met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland woont en als ondernemer werkt vraagt de 30%-regeling aan. Daarbij beroept hij zich op het gelijkheidsbeginsel. lees verder...
Vanaf 1 oktober subsidie voor schone taxiâs en bestelwagens
Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers bij de aanschaf van een nieuwe taxi of bestelwagen subsidie krijgen wanneer ze voor de schoonst mogelijke techniek kiezen. De subsidieregeling is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren in binnensteden, waar taxi’s, koeriers en bestelauto’s veel relatief korte, vervuilende ritten maken. lees verder...
Gevaarlijke stoffen op de kaart
Vorige week is het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Veel bedrijven blijken niet veilig (genoeg) te werken met gevaarlijke stoffen. Daarom is het themaprogramma 'gevaarlijke stoffen' in het leven geroepen, met als doel het arbeidsrisico gevaarlijke stoffen bij werkgevers en werknemers op de kaart te zetten. lees verder...
Check btw-nummer afnemer online
Met ingang van 1 oktober 2012 is er één internetadres voor de controle en geldigheid van een btw-identificatienummer of het adres en de woonplaats van uw klant. Dit geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse afnemers. lees verder...
Meer tijd voor pensioenfondsen
Pensioenfondsen krijgen extra mogelijkheden om forse verlaging van pensioenen te voorkomen en de toekomstbestendigheid van pensioenregelingen te verbeteren. Dit blijkt uit het pakket maatregelen dat op 24 september is gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De effecten van de maatregelen, nagerekend door het Centraal Planbureau, zijn niet eenzijdig gunstig of ongunstig voor één generatie. De macro-economische effecten zijn positief. lees verder...
Pensioen of stamrecht in eigen beheer: let op met het nieuwe bv-recht
Hebt u een stamrecht of een pensioen in eigen beheer. Let dan op met het nieuwe bv-recht, de zogenoemde flex-bv, dat vanaf 1 oktober 2012 van toepassing is. lees verder...
Aandacht arbozorg binnen bedrijven moet vergroot
De Inspectie SZW zal de komende jaren meer aandacht besteden aan het toezicht op de naleving van arboverplichtingen door bedrijven. Dat blijkt uit het Meerjarenplan 2013-2014 en het Jaarplan 2013 die aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. lees verder...
Meer transparantie filantropische sector
De filantropische sector heeft afspraken met de rijksoverheid gemaakt over eenduidig toezicht en verantwoording. Filantropische instellingen, bijvoorbeeld fondsenwervende instellingen, kerkgenootschappen en vermogensfondsen, gaan zich op internet financieel verantwoorden. Ook zal de branche een gedragscode en een keurmerkstelsel voor alle fondsenwervende instellingen . lees verder...
Arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten flexibiliseert
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben in toenemende mate te maken met een flexibele arbeidsmarkt. Slechts 16% van de werkgevers denkt dat een vast contract geschikt is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een flexibelere arbeidsmarkt biedt ook kansen volgens werkgevers: het verhoogt de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een kleine meerderheid van de werkgevers is bereid om in de toekomst met mensen uit deze doelgroep te gaan werken. Maar ze willen daarbij zo min mogelijk risico lopen. lees verder...
Belastingplan 2013
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Het Belastingpakket beslaat ditmaal zes wetsvoorstellen: naast het Belastingplan 2013 de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, Wet verhuurderheffing, Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer, Wet elektronische registratie notariële akten en Overige fiscale maatregelen 2013. We geven hier een overzicht van enkele belangrijke en opvallende voorstellen. lees verder...
Stamrechtvrijstelling alleen bij ontslag
De stamrechtvrijstelling is alleen van toepassing op een ontslagvergoeding als de werknemer daadwerkelijk wordt ontslagen en de vergoeding is bedoeld ter vervanging van te derven inkomsten. Een ontslagvergoeding, die op basis van eerdere afspraken wordt uitgekeerd als de werknemer een andere functie krijgt, is dat niet. lees verder...
Vlot overeenstemming cao Openbaar vervoer
De onderhandelaars van bonden en werkgevers hebben vlot overeenstemming bereikt voor een nieuwe cao voor het Openbaar vervoer. Het principeakkoord betreft een nieuwe cao voor de duur van een jaar, ingaand 1 januari 2013. lees verder...
Onderneemt u maatschappelijk verantwoord?
Ondernemers die willen weten hoe ver zij zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) volgens de MVO-richtlijn ISO 26000, kunnen hun bedrijfsvoering scannen op www.startenmetiso26000.nl. In tien minuten krijgen zij een indruk van de onderdelen waarop zij al goed scoren en de onderdelen waar nog winst valt te boeken. lees verder...
Tegemoetkoming voor pensioen-bvâs
Staatssecretaris Weekers wil in Belastingplan 2013 een voorstel opnemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden. Hij doet deze toezegging in antwoord op vragen van de Kamerleden Neppérus en Lodders over de vermindering van pensioenaanspraken van particuliere pensioen bv’s. lees verder...
Denk aan uw zorgplicht!
Een werkgever is aansprakelijk voor de schade, die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont, dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid van de werknemer. Deze zorgplicht, die is vastgelegd in artikel 7:658 BW, wordt ruim uitgelegd en waar de grens ligt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. lees verder...
Steun voor MKB bij export
In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Bleker twee maatregelen aan om de export te ondersteunen. De verwachting is dat vooral het MKB van de maatregelen zal profiteren. lees verder...
Afspraak bonden en VNG over koopzondagen
Gemeenten zullen de belangen van werknemers meewegen bij beslissingen over koopzondagen. Dit hebben de vakorganisaties in de detailhandel afgesproken met de VNG. Wettelijk was dit al verplicht, maar tot op heden kwam hier in de praktijk nauwelijks iets van terecht. lees verder...
Uitstelregeling voor kleine ondernemers
Staatssecretaris Weekers van Financiën werkt aan een uitstelregeling voor de loonbelasting en btw die kleine ondernemers financiële ruimte moet geven. Hij reageert hiermee op signalen dat kleine ondernemers in liquiditeitsproblemen zitten. Volgens de regeling moet de fiscus zich soepeler opstellen ten opzicht van kleine ondernemers. Kleine ondernemers met liquiditeitsproblemen kunnen een kwartaal uitstel krijgen om orde op zaken te stellen. Het plan moet nog worden uitgewerkt, maar het gaat volgens de staatssecretaris om bedragen tussen de € 10.000 en € 15.000. lees verder...
Vakantiedagen langer houdbaar?
De verplichting om vakantiedagen binnen anderhalf jaar op te maken is mogelijk strijdig met Europese wetgeving. Volgens Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, verklaarde tegenover de Volkskrant dat uit twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie volgt dat vakantiedagen net zo lang geldig zijn als de periode waarin ze zijn opgebouwd. lees verder...
Noodzaak bijrijder niet van belang voor bijtelling
Het feit dat het noodzakelijk is dat de partner van een ondernemer meegaat naar veilingen omdat de ondernemer zelf onvoldoende expertise heeft en zijn partner deze expertise wel heeft, leidt naar het oordeel van het hof niet tot de conclusie dat de bestelauto daarom door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. lees verder...
Actieplan Ondernemerschap 2020
De Europese Commissie is deze zomer een raadpleging gestart om input te verzamelen voor een Europees Actieplan voor Ondernemerschap. De bedoeling is dat het actieplan dit najaar wordt gepubliceerd. Het Actieplan heeft als doel ondernemerschap in Europa te stimuleren en obstakels voor het ondernemerschap uit de weg te nemen. lees verder...
Ontslagvergoeding naar erfgename overleden werknemer
De kantonrechter te Hilversum heeft onlangs geoordeeld dat het Naardense bedrijf Givaudan ruim € 100.000 moet uitkeren aan de erfgename van een werknemer. Met de werknemer had het bedrijf in het kader van een sociaal plan een beëindigingsovereenkomst gesloten. Maar nog voordat de werknemer officieel uit dienst zou gaan overlijdt de werknemer onverwacht op 60-jarige leeftijd. lees verder...
Gunstiger overdrachtsbelasting bij doorverkoop
Vooruitlopend op het Belastingplan 2013 keurt staatssecretaris Weekers goed dat eigenaren van woningen en bedrijfspanden, die binnen een periode van 36 maanden een pand doorverkopen, gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om alleen overdrachtsbelasting te betalen over de meerwaarde van het pand. De termijn van deze al bestaande regeling wordt per 1 september 2012 verlengd van zes naar 36 maanden. lees verder...
Regels bedrijfshulpverlening moeten duidelijker
De regels rondom bedrijfshulpverlening moeten duidelijker. Dat vindt de Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf niet weet dat het verplicht is een bedrijfshulpverlener (bhv’er) binnen het bedrijf te hebben. lees verder...
WGA-premie UWV stabiel
UWV verwacht voor de komende jaren een stabiel of hooguit lichtoplopend premieniveau. De gemiddelde WGA-premie voor werkgevers die bij UWV voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn, zal volgend vrijwel gelijk aan de huidige premie zijn. De premie is voor 2013 vastgesteld op 0,52% (2012: 0,53%). UWV verwacht dat het aantal eigenrisicodragers zal stabiliseren. lees verder...
Banen Wajongers op de tocht
OVAL, de brancheorganisatie voor bedrijven met jobcoaches en loopbaanbegeleiders, vreest dat Wajongers hun baan verliezen door bezuinigingen op jobcoaching. Jobcoaching zorgt er voor dat mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt kunnen blijven werken. lees verder...
Zo leeg als leeg maar kan zijn
Volgens Hof Den Haag moet een aanslag OZB voor een bedrijfspand worden vernietigd als het pand al geruime tijd leegstaat en de eigenaar van het pand pogingen heeft gedaan om het pand te verhuren. Daarbij is niet van belang dat het pand de eigenaar ter beschikking blijft staan en daar gebruik van kon maken. lees verder...
Nederlands cao-loon voor Poolse werknemers Eemshaven
Onder druk van een kort geding heeft FNV een onderhandelingsresultaat bereikt voor de Poolse werknemers in de Eemshaven, die werken aan de bouw van de RWE/Essent kolencentrale. Als de Raad van Bestuur van Remak instemt, krijgen de ongeveer 800 Poolse Remakwerkers in de Groningse Eemshaven binnenkort het cao-loon uitbetaald. Daarnaast krijgen zij vakantie- en avondtoeslagen uitbetaald en de ADV-dagen in tijd uitgekeerd. lees verder...
Inkijken e-mails niet zonder instemming OR
De kantonrechter is van oordeel dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft ten aanzien van een besluit, waarbij werknemers verplicht worden een collega dan wel hun leidinggevende te machtigen tot hun inbox. Omdat de OR niet om instemming was gevraagd was het genomen besluit nietig. lees verder...
In beroep tegen de discriminerende BOR
Staatssecretaris Weekers heeft laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak van Rechtbank Breda die half juli stelde dat de vrijstelling voor ondernemingsvermogen in de Successiewet discriminerend is. Gaat de Hoge Raad om, dan zal de Staat naar verwachting € 1 miljard per jaar aan inkomsten mislopen. lees verder...
Extra verhoging lagere loonschalen in nieuwe cao Horeca
Na maanden van onderhandelen, gestrande onderhandelingen en een cao-loze periode is er een bemiddelingsresultaat voor een nieuwe cao horeca bereikt. Het loongebouw in de horeca zal worden aangepast, waardoor vooral de lagere loonschalen er op vooruit gaan. Zo wordt het basisloon van een beginnend medewerker bediening in het totaal gedurende de looptijd van de cao met 6,4% verhoogd en dat van een beginnend barkeeper met 7%. lees verder...
Convenant SNCU en Inspectie Leefomgeving en Transport
Op 20 augustus 2012 hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) een convenant gegevensuitwisseling ondertekend. De gegevensuitwisseling heeft ten doel oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan en de naleving van de eis van dienstbetrekking in het wegtransport te bevorderen. Daarnaast beoogt het convenant de informatie-uitwisseling te formaliseren en met waarborgen te omkleden. lees verder...
SEPA in aantocht
Vanaf 1 januari 2014 wordt het overmaken of incasseren van geld van en naar andere Europese landen gemakkelijker. Er komt dan één Europese betaalmarkt, Single Euro Payments Area (SEPA), die barrières en verschillen moet wegnemen. Minster Verhagen heeft onlangs laten weten dat het met de kosten voor de ondernemers vanwege de invoering van het systeem wel meevalt. lees verder...
Arbeidsovereenkomst geeft doorslag
Omdat uit de arbeidsovereenkomst blijkt dat de werknemer persoonlijk arbeid moest verrichten, bestaat er recht op een ZW-uitkering. Dat de werknemer eerste een re-integratietraject van drie maanden heeft doorlopen en daarna ziek is geworden, is daarbij niet van belang. lees verder...
Fraude toeslagen aangepakt
De inzet van de Belastingdienst/Toeslagen om fraude bij toeslagen aan te pakken heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo’n 160 dossiers met een belang van € 40 miljoen worden strafrechtelijk vervolgd en voor nog eens € 40 miljoen aan fraude is vastgesteld. Zo heeft staatssecretaris Weekers aan de Tweede Kamer laten weten. lees verder...
Ombudssite voor zzpâers
De Partij van de Arbeid heeft een ombudssite geopend voor zelfstandigen zonder personeel. Kandidaat-Kamerlid Mei Li Vos, de bedenker van de site, wil dat de site een centraal punt wordt waarop zzp’ers met hun vragen, suggesties en klachten richting de politiek terecht kunnen. lees verder...
Kredieteisen opnieuw aangescherpt
De kredietvoorwaarden voor bedrijven en consumenten zijn in het tweede kwartaal van dit jaar verder aangescherpt door de Europese banken. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de vraag naar leningen blijft dalen. lees verder...
Veel faillissementen in juli
In juli 2012 zijn 725 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Eenmanszaken zijn in deze telling niet meegenomen. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de periode januari – juli 2012 zijn 4475 bedrijven en instellingen failliet. Dat is bijna 30% meer dan in dezelfde periode in 2011. lees verder...
Vertrouw op de VAR wuo
Hoewel de werkzaamheden die een interim-manager in 2007 heeft uitgevoerd niet meer voldoen aan de criteria voor het drijven van een onderneming, mocht hij er vanwege de afgifte van een VAR-wuo op vertrouwen dat de genoten inkomsten werden aangemerkt als winst uit onderneming. lees verder...
Cliënten AWBZ-zorg kunnen kiezen voor zzpâer
Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in de zorgsector werken voor het eerst rechtstreeks een contract afsluiten met een zorgkantoor voor het leveren van thuiszorg in natura per 2013. De zorgkantoren starten op 1 januari 2013 met een landelijke pilot waarin cliënten, die een beroep doen op AWBZ-zorg in natura, kunnen kiezen voor een zzp’er. Volgens de zorgkantoren is deze flexibilisering van het zorgaanbod een verrijking van de AWBZ-zorg. lees verder...
Aantal openstaande vacatures loopt terug
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek loopt het aantal openstaande vacatures terug. Waren dat er in het eerste kwartaal van 2012 nog 118 duizend, eind juni was het aantal teruggelopen tot 109 duizend. lees verder...
Veel faillissementen in juli
In juli 2012 zijn 725 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Eenmanszaken zijn in deze telling niet meegenomen. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de periode januari – juli 2012 zijn 4475 bedrijven en instellingen failliet. Dat is bijna 30% meer dan in dezelfde periode in 2011. lees verder...
Veel faillissementen in juli
In juli 2012 zijn 725 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Eenmanszaken zijn in deze telling niet meegenomen. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de periode januari – juli 2012 zijn 4475 bedrijven en instellingen failliet. Dat is bijna 30% meer dan in dezelfde periode in 2011. lees verder...
Dalend verzuim, werknemers wel langer thuis
Uit de halfjaarcijfers van 365/ArboNed blijkt dat in de eerste helft van 2012 minder verzuim was, maar de gemiddelde duur van het verzuim was wel langer. Volgens 365/Arboned heeft dit waarschijnlijk te maken met de voortdurende economische zorgen. lees verder...
Vorstverlet kost vakantiedagen
Bij FNV Bouw zijn meldingen van bouwvakkers binnengekomen dat vakantiedagen zijn verdwenen door het vorstverlet. FNV Bouw roept bouwvakkers die in eenzelfde situatie zitten en die lid zijn van de vakbond zich te melden. lees verder...
Veel faillissementen in juli
In juli 2012 zijn 725 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Eenmanszaken zijn in deze telling niet meegenomen. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de periode januari – juli 2012 zijn 4475 bedrijven en instellingen failliet. Dat is bijna 30% meer dan in dezelfde periode in 2011. lees verder...
Veel faillissementen in juli
In juli 2012 zijn 725 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Eenmanszaken zijn in deze telling niet meegenomen. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de periode januari – juli 2012 zijn 4475 bedrijven en instellingen failliet. Dat is bijna 30% meer dan in dezelfde periode in 2011. lees verder...
Werkgevers en werknemers waarschuwen voor schijnzelfstandingen
Na vakbond FNV Bouw heeft nu ook werkgeversorganisatie AFNL (Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra) gewaarschuwd voor schijnzelfstandigen in de bouw. In De Telegraaf stelt AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis dat schijnzelfstandigen hem een doorn in het oog zijn. Ze worden tegen heel lage uurtarieven ingehuurd. Hij pleit voor een eenvoudige meldplicht om aan deze misstanden een einde te maken. lees verder...
Caoâs omzeilen nieuwe vakantiedagenregeling
Vakantiedagen blijven in cao’s regelmatig toch nog vijf jaar geldig. Volgens de nieuwe wet vervallen opgebouwde wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw. Van die regeling mag in de cao worden afgeweken als dat in het voordeel van de werknemers is. lees verder...
CPB: zelfstandigenaftrek op de schop?
Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft onderzocht of de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek op economische gronden gerechtvaardigd zijn. Zelfstandigen houden van iedere verdiende euro namelijk 15 tot25 cent meer over dan werknemers. lees verder...
Commissie Gelijke Behandeling: discriminatie in supermarkt-CAO
Vakbond FNV Bondgenoten is blij dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) de positie van hulpkrachten in de supermarkten gelijkstelt aan de overige werknemers. Door de uitspraak krijgen alle hulpkrachten met een contract van twaalf of minder uur, net als hun collega’s, een toeslag als zij doordeweeks na 20.00 uur en op zaterdag na 18.00 uur werken. lees verder...
Btw-verhoging in de praktijk
Het ministerie van Financiën heeft in een vragen en antwoordenbrochure aangegeven hoe in bepaalde situaties moet worden omgegaan met de btw-verhoging per 1 oktober aanstaande. lees verder...
Btw-verhoging in de praktijk
Het ministerie van Financiën heeft in een vragen en antwoordenbrochure aangegeven hoe in bepaalde situaties moet worden omgegaan met de btw-verhoging per 1 oktober aanstaande. lees verder...
1,6% loonstijging voor nieuwe CAO's in juli 2012
De in juli overeengekomen nieuwe cao’s kennen een loonstijging van 1,6%. Daarmee blijven zij net onder het gemiddelde van geheel 2012: 1,7%. Dit betekent een stabilisatie van de afgesproken loonstijgingen net onder het niveau van de inflatie, maar ondanks de verslechterde economische situatie wel op hetzelfde niveau als in 2011. Dit constateert werkgeversvereniging AWVN in zijn maandelijkse overzicht van de ontwikkelingen in het cao-overleg. lees verder...
Vakbond wil vakantiedagen zieke werknemers claimen
FNV Bondgenoten roept werknemers op zich te melden als zij in de afgelopen jaren langer dan een half jaar ziek zijn geweest en daarna zijn ontslagen. Deze werknemers hebben vaak nog recht op uitbetaling van vakantiedagen bij het beëindigen van het dienstverband. De vakbond gaat voor betrokkenen een claim indienen bij de staat. lees verder...
Makkelijker krediet bij starten vanuit bijstand
Het moet voor startende ondernemers uit de bijstand makkelijker worden om een lening te krijgen. Daarom heeft het kabinet besloten dat gemeenten borg kunnen staan voor leningen van banken en andere kredietverstrekkers aan 'bijstandstarters'. lees verder...
Bijrijderstoel impliceert nog geen privégebruik
De Hoge Raad heeft de uitspraak van Hof Arnhem bevestigd dat de aanwezigheid van een bijrijderstoel in een bestelauto nog niet impliceert dat deze ook voor privégebruik geschikt is. Volgens het hof bleek uit de overige feiten dat de bestelauto uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. lees verder...
Tijdelijke verhuur van woonruimte gemakkelijker
Het wordt gemakkelijker voor mensen die hun huis te koop hebben staan om de woning tijdelijk te verhuren. Binnenkort wordt een wetsvoorstel ingediend om de Leegstandswet hiervoor aan te passen. lees verder...
Medici met een holding en btw
Een constructie waarbij een holding de aandelen houdt in een werkmaatschappij en een medicus in dienst heeft, staat er niet aan in de weg dat de btw-vrijstelling voor medici van toepassing is op de vergoedingen die de holding ontvangt voor het ter beschikking stellen aan de werkmaatschappij van de medicus. lees verder...
Spreekuren voor innovatieve ondernemers
Innovatieve startende ondernemers en anderen met een idee voor een nieuw product of nieuwe techniek kunnen bij de Kamer van Koophandel terecht met hun vragen terecht op het Technostarters Spreekuur. Dit gratis spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU). lees verder...
Uurtarief freelancers 15% omlaag
Het gemiddelde uurtarief van freelancers is ten opzichte van vorig jaar met 15% omlaag gegaan. Een freelancer rekent nu gemiddeld € 42 per uur, vorig jaar was dat nog € 49. De daling is in vergelijking met twee jaar terug zelfs 42%. lees verder...
Veiligheidsinformatieblad te weinig gebruikt
Hoewel bedrijven bekend zijn met de REACH-regelgeving maken zij nog steeds te weinig gebruik van het veiligheidsinformatieblad, zo vermeldt de 'Jaarrapportage Handhaving REACH en EU-GHS in 2011'. Vooral aan het eind van de keten, de eindgebruikers van chemische stoffen, is het gebruik van veiligheidsinformatiebladen onvoldoende. Dat blijkt uit controles van Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar bij bedrijven in de chemische industrie en bij eindgebruikers (autopoetsbedrijven). lees verder...
Zoetwarenindustrie: geen nieuwe cao
De sociale partners in de zoetwarenindustrie zijn er niet in geslaagd een principeakkoord voor een nieuwe cao te sluiten. lees verder...
Registratieplicht uitzendbureaus: wat moet u doen als inlener?
Sinds 1 juli 2012 geldt een registratieplicht voor uitzendondernemingen en detacheerders van personeel in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wie personeel inleent van een niet-geregistreerd uitzendbureau of detacheerder riskeert een boete! Wat moet u doen als inlener om het risico van een boete te voorkomen? lees verder...
Eén cao voor de uitgeverijsector in 2013?
Dit voorjaar zijn de cao-partijen in de uitgeverijsector een onderzoek gestart naar een raam-cao voor de gehele sector. De eerste resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend. lees verder...
Niet alleen winkeldieven aanpakken, ook richten op helers
Om winkelcriminaliteit te kunnen stoppen moet ook heling worden aangepakt. Uit onderzoek blijkt dat het afgelopen jaar voor circa 1,4 miljard euro aan artikelen is gestolen uit winkels. Met name het professionele karakter waarmee veel winkelcriminaliteit wordt gepleegd en de eenvoud waarmee kan worden geheeld, is Detailhandel Nederland een doorn in het oog. lees verder...
Ervaringscertificaten moeten beter
Evc-aanbieders moeten de certificaten verbeteren, vooral wat betreft de onderbouwing van de erkende competenties. Dat is een van de conclusies van de Onderwijsinspectie in een onderzoek naar de kwaliteit van ervaringscertificaten en hoe examencommissies in het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs daarmee omgaan. lees verder...
(Gekwalificeerd) personeel gevraagd in het MKB
Hoewel in de huidige economische situatie er relatief weinig schaarste is op de arbeidsmarkt, krijgt het bedrijfsleven in Nederland in de periode tot 2020 te maken met fikse tekorten. De tekorten zullen zich vooral voordoen binnen de technische, medische, verzorgende en transportberoepen. Tegenover de vraag naar gekwalificeerd personeel staat een overschot aan aanbod aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. lees verder...
Vanaf 2015 gelijk loon voor uitzendkrachten
Vanaf 2015 zullen uitzendkrachten vanaf dag 1 van uitzending een loon krijgen dat gebaseerd is op de arbeidvoorwaarden van de inlener. Dit is de belangrijkste uitkomst van de onderhandelingen tussen uitzendkoepel ABU en de vakbonden voor een nieuwe cao. lees verder...
Fictieve dienstbetrekking verhindert aftrek autokosten
Verricht men werkzaamheden als ondernemer, dan kan men de daarvoor gemaakte autokosten in aftrek brengen bij de aangifte. Verricht men echter de werkzaamheden in (fictieve) dienstbetrekking, dan kan van aftrek geen sprake meer zijn. lees verder...
Nu wel voldoende draagvlak voor binnenvaart-cao
De binnenvaartorganisaties CBRB en BBU hebben goede hoop dat ze binnenkort de vereiste representativiteit kunnen aantonen voor een Algemeen Verbindend Verklaarde binnenvaart-cao. De binnenvaart heeft al jaren geen collectieve arbeidsovereenkomst meer vanwege het ontbreken van draagvlak. lees verder...
Legitimatieplicht bij contante inkoop metaal
Om diefstal en heling van koper tegen te gaan komt er vanaf volgend jaar een legitimatieplicht bij contante inkoop van metaal. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De bedoeling is dat de legitimatieplicht op 1 januari 2013 in werking zal treden. lees verder...
Pas eigenrisicodrager na bevestiging inspecteur
Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden moet hiertoe een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Indien de werkgever aan de vereisten voldoet, dan zal de inspecteur hiertoe een beschikking afgeven. Zonder die beschikking kan er geen sprake zijn van eigenrisicodragerschap. lees verder...
Toenemend beroep op leverancierskrediet
Leverancierskrediet zou weleens de belangrijkste kredietvorm kunnen worden. Tot die conclusie komt kredietinformatiebureau Graydon. Nu het voor ondernemers moeilijker is om een bancair krediet te verkrijgen zullen steeds meer ondernemingen een beroep doen op de ‘gratis lening’ van de leverancier. lees verder...
Pensioenregister uitgebreid
Met ingang van heden kan men op mijnpensioenoverzicht.nl zien welke invloed pensioenverevening bij echtscheiding heeft op het op te bouwen pensioen. lees verder...
Verplicht pensioenontslag piloten geen leeftijdsdiscriminatie
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verplichte pensioenontslag voor verkeersvliegers van KLM op 56-jarige leeftijd niet in strijd is met het verbod van leeftijdsdiscriminatie. Volgens de Hoge Raad wordt deze uitzondering lees verder...
AOW-leeftijd gaat omhoog
De Wet verhoging AOW-leeftijd is, voor de start van het zomerreces, door de Eerste Kamer aangenomen. Daarbij zijn diverse moties aangenomen. Zoals de motie waarin de regering verzocht wordt het zogenoemde doorwerkvereiste te laten vervallen en de motie waarin de regering wordt verzocht te bevorderen dat het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk is aan de pensioenrichtleeftijd. lees verder...
Focus op zware beroepen in de bouw
De Inspectie SZW gaat de komende vier jaar extra controleren of de regels in de bouw om uitval te voorkomen goed worden nageleefd. Geconstateerd is namelijk dat het ziekteverzuim in de bouw 5,5% bedraagt, waarvan 45% is te wijten aan lichamelijke belasting. De inspectie gaat strenger handhaven en zal sneller boetes opleggen. lees verder...
Hoofdlijnenakkoord cao Particuliere Beveiliging
Werkgevers en werknemersorganisaties in de Particuliere beveiliging zijn op hoofdlijnen tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao. De partijen spreken nadrukkelijk nog niet van een principeakkoord. Over het punt van de evaluatie van de cao moeten de partijen namelijk nog tot overeenstemming komen, alvorens een cao kan worden gesloten. lees verder...
Strengere controle gevaarlijke bedrijven
Gevaarlijke bedrijven worden sinds de brand bij Chemie-Pack strenger gecontroleerd en vaker tot de orde geroepen. Deze bedrijven kregen vorig jaar in totaal 96 waarschuwingen wegens onveilige bedrijfsvoering, in 2010 waren dat er 71. Ook werd vorig jaar vaker een dwangsom opgelegd: 36 keer tegenover twintig keer in 2010. Dat blijkt uit onderzoek door de NOS naar de controle op de bedrijfsveiligheid van ondernemingen. lees verder...
Verbetering huurbescherming ondernemers dichterbij
Een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Gesthuizen (SP), Smeets (PvdA), Blanksma-Van den Heuvel(CDA) en Van Gent (GL) moet een betere huurbescherming voor ondernemers dichterbij brengen. Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn berichten over ondernemers die bij renovatie uit hun panden worden gezet , terwijl geen enkele rekening wordt gehouden met hun belangen. Vorige week is een gewijzigd voorstel van wet naar de Tweede Kamer gestuurd. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben tevreden gereageerd op de stap van de vier partijen. lees verder...
Cao-loonstijging twee jaar onder inflatie
In het tweede kwartaal van 2012 waren de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal stegen de lonen nog met 1,3 procent. lees verder...
Kleine webwinkel redt het niet
Hoewel het aantal webwinkels in Nederland nog steeds groeit, moeten steeds meer kleine webwinkels na een paar jaar alweer stoppen. Dat concludeert brancheorganisatie Thuiswinkel.org. lees verder...
Draagvlak voor cao VVT ter discussie
Op de dag waarop de nieuwe cao voor de Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) werd ondertekend, maakte Abvakabo FNV, de grootste bond binnen de sector die weigerde het akkoord te ondertekenen, de resultaten van haar referendum over de nieuwe cao bekend. Hieruit zou blijken dat 96% van de medewerkers van verpleeghuizen en thuiszorg de onlangs tot stand gekomen cao afwijst. lees verder...
Buitengerechtelijke incassokosten aan banden
Per 1 juli geldt er een nieuwe wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. De nieuwe wet is bedoeld om consumenten, maar ook bedrijven te beschermen tegen te hoog oplopende incassokosten. lees verder...
Steeds meer bouwbedrijven in de problemen
Steeds meer bouwbedrijven komen in de problemen doordat er steeds minder opdrachten worden verstrekt in de bouw. Zes op de tien bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw had in mei te weinig orders. Dat een absoluut dieptepunt in de afgelopen jaren, zo blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). lees verder...
Nieuwe kantonrechtersformule op komst
De kantonrechters werken aan een nieuwe richtlijn ter vervanging van de huidige kantonrechtersformule, die dit najaar klaar moet zijn. Dit kondigden de kantonrechters Monetta Ulrici en Gerrard Boot op 28 juni aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. lees verder...
Zzpâers gelijke bescherming tegen arbeidsrisicoâs als âgewoneâ werknemers
Per 1 juli genieten zzp’ers die op dezelfde arbeidsplaats werken als andere werkenden, zoals ‘gewone’ werknemers werken, voortaan hetzelfde beschermingsniveau van veilig en gezond werken als werknemers in loondienst. Staatssecretaris De Krom heeft hiertoe onlangs een gewijzigd Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd dat per 1 juli 2012 van kracht is geworden. lees verder...
Wijziging Arbobesluit voor het nieuwe werken
Met ingang van 1 juli 2012 zijn de arboverplichtingen aangepast om plaatsonafhankelijk werken te faciliteren. De wijzigingen hebben onder andere praktische consequenties voor werkgevers. lees verder...
Tijdelijke wet pilot loondispensatie loopt langer door
Nu de Wet werken naar vermogen controversieel is verklaard, blijft de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Twpl) langer doorlopen. Een volgend kabinet moet beslissen of het instrument van loondispensatie structureel wordt of niet. Voor werkgevers houdt dit een risico in indien zij een werknemer met loondispensatie (vast) in dienst nemen. lees verder...
Pilot: geen tewerkstellingsvergunning buitenlandse werknemer in kennisindustrie
Omdat het stringentere beleid ten aanzien van tewerkstellingsvergunningen met name voor de kennisindustrie leidt tot onnodige administratieve lasten komt er een pilot waarbij dit soort bedrijven voor bepaalde werknemers van buiten de EU geen tewerkstellingsvergunning meer hoeven aan te vragen. lees verder...
Gewijzigde regels vrijwaring inlenersaansprakelijkheid
Per 1 juli 2012 zijn de regels voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid gewijzigd. Indien men arbeidskrachten inleent van een NEN-genormeerde uitlener kan men, indien men aan ook aan de overige voorwaarden voldoet, worden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid bij storting van een kwart van het factuurbedrag op de g-rekening. lees verder...
Staatssecretaris wil meer controles fiscus
Op 27 juni tijdens het halfjaarlijkse overleg met de Tweede Kamer over de Belastingdienst heeft staatssecretaris Weekers gezegd dat de fiscus meer controles moet gaan uitvoeren. Vooral bij bedrijven wil de bewindsman dat de Belastingdienst het toezicht versterkt. Eventueel moeten hiervoor extra mensen worden aangenomen, mits die die hun salaris maar terugverdienen. lees verder...
Prestatieladder socialer ondernemen
In samenwerking met het bedrijfsleven en Stichting in- Return Nederland (SIRN) heeft TNO een instrument ontwikkeld waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, de Prestatieladder sociale ondernemen (PSO). lees verder...
Duurzame inzetbaarheid: controle reden voor naleving regels
Het gebrek aan handhaving en controle is voor werkgevers een belangrijke reden om zich niet te houden aan wet- en regelgeving die duurzame inzetbaarheid van personeel moet bevorderen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO. lees verder...
Thuissituatie geen reden voor achterwege laten bijtelling
Een journalist meende dat de rechter te veel naar de regels had gekeken en geen rekening had gehouden voor zijn thuissituatie. Zijn vrouw had de mappen met de papieren voor de kilometeradministratie verscheurd waardoor hij geen goede kilometeradministratie kon bijhouden. Maar ook in hoger beroep blijft de bijtelling in stand, wel wordt de boete gematigd. lees verder...
Btw per 1 oktober naar 21%
De Tweede Kamer heeft op 21 juni ingestemd met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, waarin de bulk van de fiscale maatregelen uit het op 25 mei gesloten Begrotingsakkoord 2013 is opgenomen. Een van de maatregelen is de verhoging van het algemene btw-tarief naar 21%. lees verder...
Tegemoetkoming voor btw bij nieuwbouw
Bij het wetgevingsoverleg en de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 bleek dat diverse Kamerleden erg veel moeite hadden met de btw-verhoging voor mensen met een nieuwbouwwoning. lees verder...
Telefonisch horen kan worden vergoed
Als een telefoongesprek op een zodanige manier plaatsvindt dat het materieel niet onderscheiden kan worden van een hoorzitting, kan het telefoongesprek worden gezien als een proceshandeling waarvoor recht op vergoeding bestaat. lees verder...
Eén pensioenfonds voor klein- en grootmetaal?
FNV Bondgenoten wil straks nog maar één pensioenregeling voor de sectoren groot- en kleinmetaal. Op termijn betekent dit wellicht dat de metaalpensioenfondsen PME en PMT opgaan in één fonds, zo meldt het Financieele Dagblad (FD). Nu hebben beide sectoren nog twee verschillende regelingen, wat administratief gedoe geeft bij het overstappen van werknemers. De vakbond stuurt aan op een zeker pensioen voor metaalbewerkers. Het doel is tot een regeling te komen waaronder eventuele tegenvallers nog altijd betaald moeten worden door werknemers én werkgevers. lees verder...
Meer ondernemingen maken gebruik van de WBSO
Het aantal ondernemingen dat vorig jaar gebruikt maakte van de WBSO is voor het vierde jaar op rij toegenomen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de WBSO over 2011 van AgentschapNL. lees verder...
Verbouwing is loon
Een onderneming die toestaat dat een werknemer op kosten van de zaak zijn woning laat verbouwen moet er rekening mee houden dat naheffingsaanslagen loonheffing zullen volgen als deze voordelen niet in de loonadministratie zijn verwerkt. Alle voordelen die een werknemer geniet omdat de dienstbetrekking hem daartoe in staat stelt, behoren immers tot het loon. lees verder...
Beroep op mondelinge toezegging slaagt
Volgens de Centrale Raad van Beroep mocht een werknemer er redelijkerwijs op vertrouwen dat hij door aanvaarding van de voorgestelde functiewisseling er in zijn bezoldiging niet op achteruit zou gaan. De toezegging hield in dat betrokkene zijn salarisniveau met alle daaraan verbonden perspectieven zou behouden. lees verder...
Kabinet streeft naar lastenverlichting voor zzpâers
Onder het mom dat mensen niet voor zichzelf beginnen om formulieren in te vullen wil minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de administratieve lasten voor zzp’ers aanpakken. Op 11 juni heeft Verhagen hiervoor het ZZP-actieplan naar de Kamer gestuurd. lees verder...
Flex-bv per 1 oktober 2012
Nadat het wetsvoorstel flex-bv plus de bijbehorende invoeringswet dinsdag 12 juni 2012 door de Eerste Kamer zijn aangenomen, heeft het ministerie van Veiligheid & Justitie bekend gemaakt dat de wet op 1 oktober 2012 in werking zal treden. lees verder...
Geen effect deeltijd-WW op bedrijvigheid
Crisismaatregelen als werktijdverkorting en deeltijd-WW hebben geen noemenswaardig effect gehad op behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 11 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. lees verder...
Gelijke beloning voor buitenlandse chauffeurs
In het vorige week gesloten onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer zijn werkgevers en vakbonden overeengekomen dat buitenlandse truckers bij Nederlandse transportbedrijven voortaan hetzelfde loon als hun Nederlandse collega’s. lees verder...
Pas op met cookies
Dinsdag 5 juni 2012 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Een van de nieuw ingevoerde regels verbiedt het plaatsen van cookies door websites bij bezoekers. Het betreft hier een Europese regel, die is bedoeld om de consument meer macht te geven over zijn privacy op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan een website op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. De website kan de informatie uit het tekstbestanden bij een later bezoek lezen. lees verder...
Nieuwe verordening maakt elektronische handtekeningen grensoverschrijdend mogelijk
De Europese Commissie heeft nieuwe regels voorgesteld om grensoverschrijdende en veilige elektronische transacties in Europa mogelijk te maken. Op grond van de verordening moeten burgers en bedrijven de mogelijkheid krijgen om met hun nationale elektronische legitimatiesysteem (eID's) toegang te krijgen tot overheidsdiensten in andere EU-landen die gebruikmaken van eID's. Daarnaast brengt dit ook mee dat er een interne markt ontstaat voor elektronische handtekeningen en aanverwante grensoverschrijdende online ‘trust services’. lees verder...
Loonstijging vlakt af
De loonstijging in de in mei overeengekomen cao’s is met 1,74% iets lager dan in de cao’s die in april (1,79%) zijn overeengekomen, maar ligt nog wel iets hoger dan het gemiddelde van 2012 (1,66%). Volgens werkgeversvereniging AWVN duidt dit op een afvlakking van de stijging van de cao-lonen en een stabilisatie rond 1,7%. lees verder...
Let op: registratieplicht intermediairs! Pas zo nodig uw kvk-inschrijving aan
De Eerste Kamer heeft op 5 juni ingestemd met de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Met deze wijziging wordt de registratieplicht voor intermediairs ingevoerd, maar deze wetswijziging (die per 1 juli a.s. in werking zal treden) kan ook consequenties hebben voor andere bedrijven die wel eens personeel uitlenen. lees verder...
Niet betaald? De Belastingdienst belt u
Incassomedewerkers van de Belastingdienst gaan belastingplichtigen bellen die openstaande belastingschulden na een aanmaning en een dwangbevel nog niet betaald hebben. Wordt dan nog niet betaald, dan worden zwaardere middelen ingezet zoals beslaglegging op bankrekeningen of de auto. lees verder...
Een op de vijf werknemers is flexwerker
Tussen 2001 en 2011 is het aandeel flexwerkers gegroeid van 13% naar 18%, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het merendeel van de flexwerkers betreft jongere werknemers. lees verder...
Kredietfaciliteiten MKB verruimd
De garantieregelingen voor het bedrijfsleven worden uitgebreid en opengesteld voor meer vormen van kredietverlening. De borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) wordt opengesteld voor alternatieve financiers, zoals oud-ondernemers en vermogende beleggers. Ook wordt het budget verhoogd van 700 miljoen euro naar 1 miljard euro. Dit blijkt uit een brief die minister Verhagen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. lees verder...
Geen RVU-heffing bij opname uit verlofstuwmeer
Indien een werknemer aan het eind van zijn loopbaan de dagen gespaard in een verlofstuwmeer inzet om eerder te stoppen met werken, dan zal de werkgever niet geconfronteerd worden met de RVU-heffing van 52% over het tijdens het verlof doorbetaalde loon, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. lees verder...
Hoofdlijnennota financieel toetsingskader pensioenen
De aanvullende pensioenen moeten transparanter worden en beter bestand tegen financiële schokken. Minister Kamp heeft daartoe een nieuw financieel toetsingskader opgesteld voor de pensioensector en deze in de vorm van een hoofdlijnennota op 30 mei 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. lees verder...
Sloopfonds moet bouw uit slop trekken
Ondernemersorganisatie VNO-NCW pleit ervoor om het voorstel van een sloopfonds voor leegstaande kantoorpanden versnelt uit te voeren. Wel moet er dan eerst op een aantal punten meer duidelijkheid komen, bijvoorbeeld over de hoogte van de ‘verwijderingsbijdrage’. lees verder...
Reiskostenvergoeding kan meetellen voor toeslagen
De reiskostenvergoeding die een werknemer van zijn werkgever ontvangt kan vanaf volgend jaar meetellen voor het voor de toeslagen in aanmerking te nemen inkomen. Als gevolg daarvan kan een werknemer recht hebben op een lagere toeslag. Een en ander is afhankelijk van de wijze waarop de werkgever de wetswijziging verwerkt. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door minister De Jager van Financiën. lees verder...
Toch akkoord voor cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg krijgen toch binnenkort een nieuwe cao. De onderhandelaars van bonden en werkgevers slaagden er vorige week in om een onderhandelaarsakkoord overeen te komen. Alleen vakbond Abvakabo FNV distantieerde zich van het tussen zijn tussen de werkgeversverenigingen ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91 gesloten akkoord. lees verder...
Werken voor AOWâers wordt makkelijker
De regels om AOW’ers te laten werken worden versoepeld. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel hiervoor voor advies naar de Raad van State gestuurd. lees verder...
Ondernemersorganisaties bepleiten groenfonds
De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten samen met milieuorganisatie Natuur en Milieu voor de komst van een publiekprivate groene investeringsmaatschappij . Zo’n groenfonds moet knelpunten bij de financiering van duurzame projecten wegnemen. lees verder...
Zorgverlener is ondernemer
Het feit dat een zorgverlener haar cliënten voor een groot deel via een bemiddelingsbureau werft, wil niet zeggen dat zij niet zelfstandig haar beroep uitoefent. Ook niet als de facturatie en bepaling van het uurtarief via dat bemiddelingsbureau verloopt. Door dat de zorgverlener zelf haar werk organiseert, geen inkomen krijgt als zij niet werkt, geen recht heeft op werk, geen pensioen opbouwt en risico loopt bij niet of vertraagde betaling is sprake van ondernemersrisico. lees verder...
Aanpassing minimumloon per 1 juli 2012
De bedragen voor het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2012 weer aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal 0,66%. lees verder...
Witteboordencriminelen zwaarder bestraffen
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel om financieel-economische delicten zwaarder te bestraffen voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Bedrijven kunnen volgens het voorstel een geldboete van 10% van hun jaaromzet krijgen als zij de fout ingaan. Daders van economische delicten die stelselmatig de regels aan hun laars lappen, zoals malafide financiële instellingen die ongebruikelijke financiële transacties niet melden, kunnen een gevangenisstraf van maximaal vier jaar tegemoet zien. lees verder...
Thuiswerken en de werkkostenregeling
Staatssecretaris Weekers heeft in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Sterk over Het Nieuwe Werken laten weten wanneer de verstrekking van een thuiswerkplek onbelast is. Mevrouw Sterk vraagt zich af hoe het kan dat verstrekkingen op de werkplek onder de werkkostenregeling onbelast zijn, terwijl exact dezelfde verstrekking op de thuiswerkplek wel belast is. lees verder...
Eigenrisicodragen WGA: let niet alleen op de kosten
De centrale overweging voor de meeste werkgevers om eigenrisicodrager voor de WGA-lasten te worden, blijken de kosten te zijn. Volgens STECR, het expertisecentrum participatie van de branchevereniging van arbodiensten, dienen echter meer aspecten een rol te spelen bij de beslissing om eigenrisicodrager te worden. STECR heeft daarom haar Werkwijzer Eigenrisicodragen WGA vernieuwd. lees verder...
Overdracht kapitaal wordt makkelijker
De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars zijn een nieuw Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht overeengekomen dat het voor consumenten eenvoudiger moet maken om opgebouwd lijfrentekapitaal bij een verzekeraar om te zetten in een bancaire lijfrente bij een bank en andersom. Consumenten kunnen volgens het protocol rekenen op een vaste termijn waarbinnen de overdracht plaatsvindt en een rentevergoeding indien die termijn buiten de schuld van de klant wordt overschreden. lees verder...
Toch geen cao-akkoord Kinderopvang
Bonden en werkgevers zijn toch niet tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao voor de Kinderopvang. De werkgevers in de kinderopvang hebben namelijk het ruim een maand gesloten onderhandelaarsakkoord afgewezen. lees verder...
Accountancywet gaat bedrijfsleven onnodig miljoenen kosten
De verplichte roulatie van accountants en de scheiding van controle en advies door dezelfde accountant gaan het bedrijfsleven onnodig miljoenen kosten. Dat verwacht VNO-NCW als de Eerste Kamer akkoord gaat met twee amendementen op het huidige voorstel voor de Wet op het Accountantsberoep. De veranderingen dreigen ook nog eens achterhaald te worden omdat Brussel Europese wetgeving aan het voorbereiden is die naar verwachting binnen enkele jaren ingevoerd moet worden. lees verder...
Subsidie voor schone taxi en bestelauto op komst
Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) komt met een subsidieregeling voor schone bestelauto's en taxi's, om de luchtvervuiling in de steden te verminderen. Dat is bekendgemaakt op de netwerkbijeenkomst Drive 4 Electric in Drachten. De bewindsman verwacht met de regeling de doorbraak van elektrisch rijden onder taxi-, koeriers- en distributiebedrijven te bevorderen. lees verder...
Naheffing moet door eigen inspecteur
Een naheffingsaanslag loonbelasting dient volgens de wettelijke bepalingen te worden opgelegd door de inspecteur die bevoegd is voor de woonplaats waar belastingplichtige woont. Zonder een mandaat komt deze bevoegdheid niet toe aan een inspecteur van het Coördinatiepunt privégebruik auto. lees verder...
Verdeeld advies over payrolling
De Stichting van de Arbeid heeft – met een vertraging van acht maanden – een verdeeld advies over payrolling uitgebracht. De sociale partners zijn er niet in geslaagd aan de regering een eensgezind standpunt uit te brengen over de gevolgen van payrolling. lees verder...
Vanaf 1 juli woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
De Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid treedt voor nieuwe gevallen per 1 juli 2012 in werking. Bestaande gevallen krijgen per 1 januari van volgend jaar met de aanpassingen van de wet te maken. lees verder...
Controles op voorkomen agressie en stress
De Inspectie SZW gaat de transportsector controleren op het voorkomen van agressie en stress. Onderzoek van Transport en Logistiek Nederland vorig jaar laat zien dat de helft van de vrachtwagenchauffeurs te maken heeft met agressie. In 30% van die gevallen is er ook sprake van fysiek geweld. lees verder...
Beweging rond caoâs Grootwinkelbedrijf in schoenen en textiel
In de branches grootwinkelbedrijf in schoenen als grootwinkelbedrijf in textiel is al geruime tijd geen nieuwe cao afgesloten. Maar nu lijkt er toch enige beweging te komen. lees verder...
Pijpfitter beschikt ook over specifieke deskundigheid
Volgens advocaat-generaal Niessen kan een pijpfitter ook over een specifieke deskundigheid beschikken voor toepassing van de 30%-regeling. Dat bij een lager opleidingsniveau in de regel geen sprake is van de vereiste specifieke deskundigheid, lijkt de advocaat-generaal aanvaardbaar, maar moet van geval tot geval worden getoetst. lees verder...
Voldoende liquide middelen blijven noodzakelijk
De staatssecretaris is niet van plan om belastingplichtigen die een teruggeschonken vrijwilligersvergoeding hadden opgenomen in hun aangifte en waarvan die aftrekpost is geweigerd omdat de ANBI niet over voldoende liquide middelen beschikte, alsnog tegemoet te komen. lees verder...
Let op: regelgeving uitzendwerk aangepast
Leent u geregeld uitzendkrachten in van een uitzendbureau, of leent u werknemers uit aan andere ondernemingen? Let dan op. Met ingang van 27 april 2012 is de regelgeving omtrent uitzendwerk aangepast aan de richtlijnen van de Europese Unie (de zogeheten Uitzendrichtlijn). lees verder...
Verschil tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen verdwijnt
Tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in Europa zullen per 1 februari 2014 geen verschillen meer bestaan. Op die datum wordt het International Bank Account Number (IBAN) geïntroduceerd. De website Overopiban.nl biedt een checklist waarmee bedrijven zich kunnen voorbereiden op de overstap. lees verder...
Vrijwillige beëindiging dienstverband zieke werknemer, toch uitkering
De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs geoordeeld dat een zieke werknemer die instemde met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst geen benadelingshandeling pleegde. lees verder...
Cao kappers voorlopig van de baan
Na zeven onderhandelingsrondes heeft het overleg voor een nieuwe kappers-cao geen resultaat opgeleverd. Werkgevers en werknemers liggen nog te veel uit elkaar en de werkgevers hebben aangegeven dat men er niet uit zal komen. lees verder...
Ook nihilbijtelling voor zuinige dieselauto's
Zuinige dieselauto's komen met terugwerkende kracht ook in aanmerking voor een nihilbijtelling, zo heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekendgemaakt. lees verder...
Geen akkoord maar eindbod Kabel & telecom
De onderhandelingen voor een nieuwe cao Kabel & telecom (Ziggo en UPC) is niet uitgelopen op een principeakkoord tussen bonden en werkgevers. De werkgevers hebben nu een eindbod op tafel gelegd dat de bonden aan hun leden kunnen voorleggen. lees verder...
Ondernemen in ontwikkelingslanden ook voor MKB
Het kabinet wil dat MKB-bedrijven vaker ook in ontwikkelingslanden aan de slag gaan en daar bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Om dit te stimuleren stelt het kabinet kortingsbonnen ter beschikking voor bedrijven die daarvoor advies willen inkopen bij een consultant of een maatschappelijke organisatie. lees verder...
Hitteverlet in principeakkoord dakbedekkers
In het vorige week tot stand gekomen principeakkoord voor de cao bij Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven, ook wel kortweg cao Bikudak genoemd, is hitteverlet als onderdeel van het akkoord opgenomen. De opname van hitteverlet was een jarenlange wens van de bonden. lees verder...
Stabiliteitsprogramma 2012: belangrijkste gevolgen voor werkgevers en werknemers
Op 26 april 2012 bereikten VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie overeenstemming over een pakket van bezuinigingen en lastenverzwaringen – het Stabiliteitsprogramma 2012. De belangrijkste maatregelen voor werkgevers en werknemers: lees verder...
RDA-regeling start op 1 mei
De nieuwe fiscale regeling Research & Development Aftrek (RDA) gaat per 1 mei van start. De regeling stimuleert innovatie en R&D door het Nederlandse bedrijfsleven door een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. lees verder...
Zzpâer: opleiding volgen met subsidie
Ook zelfstandigen zonder personeel hebben behoefte aan het volgen van een opleiding in het kader van hun beroep. Via een Europese subsidieregeling kunnen zzp’ers een deel van hun opleidingskosten vergoed krijgen. De subsidie beoogt om het voor een grote groep zzp’ers mogelijk te maken om hun kennis op peil houden en zelfs te vergroten. lees verder...
Geen stellingen betrekken maar cocreatie
Menige cao-onderhandeling begint er mee dat de partijen eerst hun stellingen betrekken, hun eisenpakket op tafel leggen, waarna – afhankelijk van de vaardigheid van de onderhandelaars en de verschillen tussen de partijen – soms een langdurig onderhandelingsproces volgt. Uiteindelijk vloeit, als het goed gaat, daar dan een akkoord uit voort. Bij verzekeraar AEGON gooit men het dit jaar over een andere boeg. lees verder...
Europese subsidie voor eco-innovatie
Bedrijven met een innovatief en ecovriendelijk product kunnen mogelijk in aanmerking komen van een subsidie van het de Europese markt willen brengen, kunnen hiervoor subsidie krijgen uit het Europese subsidieprogramma Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). lees verder...
UWV gaat weer deelnemen aan verkeerscontroles
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het UWV weer deel nemen aan verkeerscontroles. In het verleden deed het UWV dit ook al, maar daarna uit het oogpunt van proportionaliteit en efficiëntie afgezien van structurele deelname aan dergelijke controles. lees verder...
Loonkostenstijging: financiële sector koploper
Tussen 2001 en 2011 zijn de loonkosten per gewerkt uur in Nederland met een derde toegenomen. Koploper was de financiële sector: hier stegen de loonkosten per gewerkt uur met 50%. lees verder...
Gemeenten doen te weinig zaken met zzp'ers
Gemeenten doen nog te weinig zaken met zzp'ers en ook houden ze bij hun beleid nog nauwelijks rekening met de zzp’ers in hun gemeente en hun specifieke verlangens op het gebied van huisvesting, aanbesteding en dienstverlening. Dat blijkt uit het onderzoek 'Zzp'ers in beeld' dat de kamer van Koophandel Rotterdam op 24 april heeft gepubliceerd. lees verder...
Meer uitzendkrachten volgen opleiding
Het percentage uitzendkrachten dat een opleiding volgt, benadert het personeel in vaste dienst dat via de baas een opleiding volgt. In twee jaar tijd is het percentage uitzendkrachten dat een opleiding volgt gegroeid tot 15,8%. Bij de vaste krachten is dat percentage 16,4% nu nog minimaal. Opmerkelijk is dat het verschil flexkrachten in directe dienst van organisaties nog grote is geworden. Van hen volgt circa 10% een opleiding. lees verder...
EHRM: werkgever geen inzage in medisch dossier
Werkgevers hebben geen recht op inzage in het medisch dossier van een zieke werknemer. Dat heeft Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onlangs bevestigd in de zaak van het Franse bedrijf Eternit. Volgens het EHRM heeft een werkgever voldoende waarborgen voor een eerlijk proces, als hij de rechter kan vragen om een onafhankelijk arts naar het dossier van de werknemer te laten kijken. lees verder...
Budgetcoaches voor ondernemers in zwaar weer
Ongeveer 10% van de jaarlijkse starters stopt met een problematische schuldsituatie. Binnen gemeenten wordt budgetbegeleiding een steeds belangrijker onderdeel bij het begeleiden van ondernemers die het zwaar hebben. Om te voorkomen dat zelfstandig ondernemers door eigen onvermogen in financieel zwaar weer komen slaan het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de handen ineen om. lees verder...
Principeakkoord cao Bakkersbedrijf
Na aanvankelijk moeizame onderhandelingen is op 17 april alsnog een principeakkoord tot stand gekomen voor een nieuwe cao voor het bakkerijbedrijf. De nieuwe cao loopt van 1 maart 2012 tot en met 30 april 2013. lees verder...
Kleine werkgevers ontzien bij pensioenoverdracht
Minister Kamp heeft de Tweede Kamer een ontwerpbesluit voorgelegd waarmee hij kleine werkgevers wil ontzien bij de waardeoverdracht van pensioenen. Deze werkgevers kunnen worden geconfronteerd met soms forse bijbetalingslasten. Met de regeling komt Kamp tegemoet aan de wens van de Kamer om de bijbetalingsproblemen op te lossen. lees verder...
Akkoord over tweejarige cao voor schoonmakers
De bonden en werkgeversorganisaties OSB zijn tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao voor de schoonmakers. Het akkoord volgde na maandenlange acties en het afwijzen door de bonden van eerdere voorstellen van werkgeverszijde. lees verder...
Kenniseconomie Nederland wordt langzaam beter
Nederland doet het als kennisland steeds beter. Dat blijkt uit de KIA-foto, de analyse van zestig factoren die te maken hebben met onderzoek en onderwijs. Zorgelijk is de schijnbaar lage prioriteit van onderwijs. Positief punt is het Topsectorenbeleid, waardoor het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten beter kunnen samenwerken. lees verder...
Inspectie controleert bouw- en zorgsector
De Inspectie SZW heeft twee aandachtspunten. Vanaf halverwege deze maand wordt het veilig gebruik van ladders en rolsteigers op kleinere bouwlocaties extra gecontroleerd. Ook controleert de inspectie vanaf deze maand hoe instellingen voor zorg en welzijn de werkdruk en te lange werktijden van hun medewerkers aanpakken. Verder bekijken inspecteurs of werkgevers hun mensen wel beschermen tegen agressie van patiënten en hun familieleden. lees verder...
Cao-loonstijging ruim anderhalf jaar onder inflatie
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de cao-loonstijging ruim anderhalf jaar onder de inflatie ligt. In het eerste kwartaal van 2012 zijn de cao-lonen 1,4% gestegen, terwijl daar tegenover een inflatie staat van 2,5%. De contractuele loonkosten namen in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,8% wek iets sneller toe. lees verder...
Buiten de termijn is op tijd
Een aanslag die buiten de termijn is opgelegd is alleen nietig als de belastingplichtige expliciet een beroep doet op het vervallen van de bevoegdheid om een aanslag op te leggen. Doet een belastingplichtige dat niet, dan is de aanslag binnen de termijn opgelegd. lees verder...
Gratis internethulp voor mkb'er
Mkb’ers die hulp willen bij het opzetten of verbeteren van hun website of webwinkel, kunnen hiervoor gratis hulp krijgen. Met het landelijk programma ‘Nederland Verdient Online’ helpen organisaties als Google en MKB-Nederland het midden- en kleinbedrijf om internet beter in te zetten. lees verder...
Kosten cybercrime grotendeels voor rekening bedrijfsleven
Cybercrime kost de Nederlandse samenleving jaarlijks tenminste € 10 miljard, oftewel 1,5 tot 2% van het bbp. Dit blijkt uit verkennend onderzoek door TNO. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de werkelijke kostenpost een factor twee of drie hoger ligt. Nader onderzoek moet uitwijzen waar de schade precies wordt geleden en hoe de kosten terug zijn te dringen. lees verder...
Bankenvoorman bepleit alternatief voor banken
Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken bepleit dat bedrijven op zoek gaan naar een alternatieve financieringsbron. Volgens Boele Staal zijn zij nu te afhankelijk van bankkrediet. lees verder...
Geen voorlopige aanslag meer
De Belastingdienst gaat bij wijze van proef aan mensen die voor 1 april hun aangifte hebben ingediend gelijk een definitieve aanslag opleggen. Als de Belastingdienst er van overtuigd is dat de berekening klopt, wordt de voorlopige aanslag overgeslagen. lees verder...
Hogere loonafspraken in caoâs
In de cao’s die in de maart zijn afgesloten is gemiddeld een hogere loonstijging afgesproken dan in de voorgaande maanden. Vakbonden en werkgevers kwamen in maart bij cao-onderhandelingen loonstijgingen overeen van gemiddeld 1,8 procent. Dat is meer dan in de in de zes voorafgaande onderhandelingsmaanden. Daarmee komt het gemiddelde voor 2012 op 1,6 procent. In maart is ook de eerder geconstateerde achterstand in het sluiten van cao's iets ingelopen. lees verder...
WBSO effectief; beleidsvoorstellen 2013 naar Kamer
Uit een onderzoek naar de de WBSO blijkt dat deze regeling die het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) moet bevorderen effectief is. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn beleidsvoorstellen naar de Kamer gestuurd in het Belastingplan 2013 zullen worden verwerkt. lees verder...
HIR niet naar rato toe te rekenen
Het is niet mogelijk om een herinvesteringsreserve pro rata toe te rekenen aan de restwaarde van een bedrijfsmiddel en het afschrijvingsdeel. De herinvesteringsreserve moet in mindering worden gebracht op de aanschafwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel om vervolgens de restwaarde vast te stellen waarna de afschrijving kan worden bepaald. lees verder...
Afspraken over vitaliteit en ethiek in de kinderopvang
Vakbonden en werkgevers in de Kinderopvang hebben eind maart toch nog een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Eerder dit jaar was het overleg nog vastgelopen. Achtergrond was de verschillende beoordeling door bonden en werkgevers van de gevolgen van de bezuinigingen en de vraaguitval in de sector voor de loonontwikkeling in de sector. Over veel andere zaken zoals vitaliteit en ethiek kon men eerder dit jaar wel tot overeenstemming komen. lees verder...
Focussen op nieuwe kansen
Volgens werkgeversvereniging AWVN ligt in reorganisatieprocessen de focus tijdens onderhandelingen met de vakbonden te veel op geld. De aandacht zou veel meer moeten uitgaan naar nieuwe kansen: het vinden van een andere baan voor de ontslagen werknemers, en het zo snel mogelijk weer optimaal presteren van de andere werknemers in de vernieuwde organisatie. lees verder...
Staat aansprakelijk voor onjuiste omzetting richtlijn
Volgens de Kantonrechter Den Haag is de Nederlandse staat aansprakelijk voor het te laat wijzigen van de vakantiewetgeving. Volgens de kantonrechter was al sinds het Bectu-arrest van het Europese Hof van Justitie bekend, dat de Nederlandse wetgeving strijdig was met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. lees verder...
Betere bescherming gedetacheerde werknemers
De Europese Commissie wil een betere bescherming voor werknemers die in een ander EU-land zijn gedetacheerd. De commissie wil voorkomen dat van dergelijke werknemers misbruik wordt gemaakt door bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Met name in de bouwsector zijn er misstanden rond loon en vakantiedagen. lees verder...
Opdrachtgever mogelijk aansprakelijk voor bedrijfsongeval zzp'er
De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een opdrachtgever ook aansprakelijk kan zijn voor een ongeval van een zzp’er indien hij een zzp’er inhuurt die hij bij een derde werkzaamheden laat verrichten. lees verder...
Einde tbs na eigendomsoverdracht
Zolang de economische en juridische eigendom van onroerende zaken niet zijn overgedragen, dient de dga rekening te houden met een zakelijke vergoeding voor het ter beschikking stellen van onroerende zaken. lees verder...
Aanpassing wet vanwege ouderschapsverlof
Werknemers mogen niet worden benadeeld als zij gebruikmaken van hun recht op ouderschapsverlof. Verder mag de werknemer, na afloop van het ouderschapsverlof, om aanpassing van het werkpatroon te verzoeken. Dit staat in het op 20 maart 2012 door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet. lees verder...
Onderhandelingen cao Technische Groothandel leiden tot eindbod
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Technische Groothandel hebben geresulteerd in een eindbod van de werkgevers. Het grootste struikelblok in de onderhandelingen, die aanvankelijk stroef verliepen, was de loonparagraaf. lees verder...
Afdrachtvermindering voor buitenlands onderwijs
Sinds 1 januari 2012 is de afdrachtvermindering onderwijs ook van toepassing als de opleiding buiten Nederland wordt gevolgd in de EU of de EER. Of sprake is van een met een Nederlandse opleiding vergelijkbare buitenlandse opleiding wordt vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). lees verder...
Tweejaarstermijn bij dubbele huisvesting geldt per dienstverband
Voor de onbelaste vergoeding voor kosten van dubbele huisvesting geldt een termijn van twee jaar. Een onderneming meent dat die termijn geldt per project en niet per dienstverband. Rechtbank Den Haag is het hier niet mee eens. De opgelegde vergrijpboete blijft niet in stand. Van opzet was geen sprake en ook voor de Belastingdienst bleek de regeling niet geheel helder. lees verder...
Principeakkoord cao Bouwnijverheid
Na nachtelijke onderhandelingen zijn de partijen bij de cao Bouwnijverheid in de vroege uurtjes van zaterdag 24 maart 2012 toch nog tot een principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao. lees verder...
Pas op met personeelfonds
Als een personeelsfonds onbelaste uitkeringen wil doen aan de werknemers, dient onder andere te worden voldaan aan de wettelijke eis dat er in de laatste vijf jaar door werknemers in het fonds is gestort. Een eenmalige bijdrage in de laatste vijf jaar is niet voldoende. lees verder...
Automatisch leeftijdsontslag van de baan?
Volgens juristen van FNV Bondgenoten is automatisch leeftijdsontslag van de baan als gevolg van de wijziging van de ingangsdatum van de AOW per 1 april 2012. Cao-bepalingen die ontslag op de eerste van de maand waarin iemand 65 wordt mogelijk maken zijn volgens hen nietig op basis van de Wet gelijke behandeling leeftijd en arbeid. Bij cao-bepalingen waarin het ontslag pas ingaat op de verjaardag of de 1e van de maand erna, ligt dat echter anders. lees verder...
Cloud Computing heeft de toekomst
Met Cloud Computing kunnen ondernemers besparen op de kosten van ICT. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van EL&I blijkt dat vooral MKB-ondernemers hiermee eenvoudig en relatief goedkoop over de modernste technologie kunnen beschikken. Via de Cloud kunnen (startende) ondernemers veel sneller en goedkoper e-maildiensten en opslag van data organiseren. lees verder...
Aanscherping handhaving en sanctiebeleid
Het Wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ is op 21 maart bij de Tweede Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel wil minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het mogelijk maken om fraude met uitkeringen en overtredingen van arbeidswetten door bedrijven harder aan te pakken. lees verder...
Na tien jaar weer cao schoenendetailhandel?
Sinds ongeveer tien jaar is er geen cao meer voor de schoenendetailhandel (MKB-cao). In 2010 is er even sprake van geweest dat er een brede cao schoenen zou komen waarin het grootwinkelbedrijf en de MKB-cao geïntegreerd zouden worden. Dit is echter toen mislukt. lees verder...
Onderzoek naar retourpinnen
Banken onderzoeken de mogelijkheid van retourpinnen . Hierdoor moet het mogelijk worden om bij het ruilen van artikelen het teruggekregen geld op de rekening teruggestort te krijgen. lees verder...
Evaluatie werkkostenregeling
Het ministerie van Financien is gestart met een onderzoek onder bedrijven en organisaties naar de werkkostenregeling (WKR). Het doel is een goed beeld te krijgen van wat werkgevers vergoeden of verstrekken. lees verder...
Werkende beroepsbevolking ouder
De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2011 opgelopen tot ruim 41 jaar terwijl dit begin jaren negentig nog 36 jaar was. Bij de mannen waren er voor het eerst meer werkende vijftigers dan dertigers. Het openbaar bestuur en de overheidsdiensten zijn de afgelopen twintig jaar het meest vergrijsd. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. lees verder...
Eén meldpunt malafide uitzendbureaus
Burgers en bonafide bedrijven kunnen voor meldingen over malafide uitzendbureaus voortaan terecht bij één meldpunt. Dit is één van de maatregelen die minister Kamp in zijn Kamerbrief over de aanpak van malafide uitzendbureaus aankondigt. lees verder...
Vergoeding stallingkosten belast
De vergoeding die een werknemer van de werkgever ontvangt voor stalling van de auto van de zaak in de garage bij de eigen woning behoort tot het loon en is derhalve belast. Het beroep van de werkgever op de onbillijkheid van de wet en het gelijkheidsbeginsel vinden geen gehoor bij het hof. lees verder...
Flinke deeltijdbaan steeds meer de norm
Een flinke deeltijdbaan is steeds meer de norm voor werkende vrouwen. Ook bij mannen is er enige groei bij de grote deeltijdbanen, ten koste van voltijdsbanen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). lees verder...
Cao Waterbouw eindelijk rond
Na een jaar onderhandelen is er zicht op een nieuwe cao Waterbouw. Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord gesloten voor een tweejarige cao met een looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2014. lees verder...
Prostitutie is geen sportbeoefening
Hoewel de diensten van prostituees fysieke inspanning kunnen meebrengen, kenmerkt dat deze diensten nog niet als sportbeoefening. Ook is het ter beschikking stellen van kamers aan prostituees meer dan verhuur van kamers. Alleen al omdat de ondernemer hiervoor over een vergunning van de gemeente moet beschikken waaruit diverse verplichtingen voortvloeien. lees verder...
Positie ouderen op arbeidsmarkt blijft moeilijk
Uit het jaarlijks onderzoek van UWV naar de Nederlandse vacaturemarkt blijkt dat in 2011 maar 2% van de vacatures werd ingevuld door 55-plussers. Ongeschoolden werden op 5% van de vacatures aangenomen, terwijl bedrijven aan 14% van de banen geen opleidingseisen stelden. Ook de positie van arbeidsgehandicapten is nog altijd weinig rooskleurig. lees verder...
Werken over de grens: denk aan Europass
Voor werknemers en anderen die in een ander land van de Europese Unie werk willen zoeken of stage willen lopen, is de Europass mogelijk een uitkomst. Europass bestaat uit een set documenten waarmee een werknemer of student zijn werkervaring en opleiding op een duidelijke manier kan laten vastleggen. Omdat Europass wordt gebruikt in alle landen van de Europese Unie, maakt dit instrument het gemakkelijker voor een werknemer om in een ander Europees land te solliciteren. lees verder...
Beroepsgoederenvervoer: voor wie geldt de Nederlandse cao?
De onderhandelingen voor de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer heeft na vier onderhandelingsrondes nog weinig opgeleverd. Vertragende factor is het nog lopende onderzoek naar de vraag voor wie de Nederlandse cao moet gelden. lees verder...
Verkoopwinst valt onder terbeschikkingstellingsregeling
De verkoopwinst die wordt behaald met de verkoop van landerijen, die eigendom zijn van de partner van een agrarische ondernemer en die aan die ondernemer ter beschikking worden gesteld voor zijn bedrijf, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. lees verder...
Tweede Kamer steunt registratieplicht uitzendbureaus
Werkgevers die personeel inhuren via een uitzendbureau dat zich niet als zodanig heeft geregistreerd, krijgen daarvoor een boete. Minister Kamp van Sociale Zaken krijgt steun van de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel waarmee hij greep probeert te krijgen op malafide uitzendbureaus. lees verder...
Gewijzigd eindbod cao Verzekeringsbedrijf
Nadat de leden van de bonden eind vorig jaar een eindbod voor een nieuwe cao voor het Verzekeringsbedrijf hadden afgewezen, ligt er nu een nieuw eindbod van de werkgevers, dat de bonden neutraal aan hun leden zullen voorleggen. lees verder...
Onderzoekt naar openstelling PPI voor zzp'ers
Minister Kamp zal de openstelling van premiepensioeninstellingen voor zzp'ers onderzoeken. Hij deed die toezegging eind februari in de Tweede Kamer. lees verder...
Uitspraak lagere btw-correctie bevestigd
Hof Amsterdam heeft de veelbesproken uitspraak van Rechtbank Haarlem inzake de lagere btw-correctie op het privégebruik van de auto bevestigd. Uit het oogpunt van de heffing van omzetbelasting over privégebruik van de een auto bestaat geen verschil tussen een auto met een lagere CO2-uitstoot en een andere auto. De belastingplichtige doet dan ook terecht een beroep op de gunstige regeling die voor anderen geldt. lees verder...
Onderhandelingsresultaat cao Contractcatering: betere bescherming bij contractwisseling
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de 17.000 werknemers in de contractcatering hebben geleid tot een resultaat. Bonden en werkgevers zijn een eenjarige cao overeengekomen met een looptijd van 1 april 2012 tot eind maart volgend jaar. lees verder...
Technologie zoekt ondernemer
Enkele honderden mkb’ers kunnen op 13 maart in het maasgebouw in Rotterdam kennis met een twintigtal innovatieve ideeën van TNO. TNO wil het hen uitdagen om die ideeën verder te ontwikkelen ten te vermarkten. lees verder...
Minister wil aanscherping notificatieplicht
In een brief aan de Kamer kondigt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra maatregelen aan om schijnconstructies en andere misstanden bij de inzet van buitenlandse werknemers te voorkomen. lees verder...
MIAVamil 2012: meer keurmerken toegevoegd
MIAVamil 2012: meer keurmerken toegevoegd lees verder...
Pensioenfederatie publiceert overzicht pensioenkortingen
De Pensioenfederatie heeft een lijst gepubliceerd met tachtig van de ruim honderd fondsen die bij DNB een verlaging van de pensioenen hebben aangekondigd. Gemiddeld bedraagt de voorgenomen korting circa 2,3%. De koopkrachteffecten voor de gepensioneerden worden wel wat gedempt doordat de AOW iets wordt verhoogd. lees verder...
Beperking clawback- en inhaalregeling
Buitenlandse belastingplichtigen die 90% of meer van hun inkomen in Nederland verdienen, krijgen hun hypotheekrenteaftrek voortaan op dezelfde manier als inwoners van Nederland. Deze zal niet meer worden teruggenomen op grond van de inhaal- en clawbackregeling. Staatssecretaris Weekers van Financiën zal binnenkort hierover een beleidsbesluit publiceren. lees verder...
Ondernemers somber over omzet en werkgelegenheid
Uit een enquête onder ondernemers blijkt dat de omzet van het bedrijfsleven in het vierde kwartaal van 2011 licht toenam. Voor het eerste kwartaal van 2012 verwachten ondernemers een omzetdaling. Positieve uitzonderingen zijn de delfstoffenwinning, ICT & communicatie en de specialistische zakelijke diensten. In die bedrijfstakken wordt nog een (lichte) omzetstijging verwacht. De werkgelegenheid in het bedrijfsleven nam in het vierde kwartaal 2011 af. Ondernemers verwachten dat deze daling zich in het eerste kwartaal enigszins versterkt doorzet. lees verder...
Onderhandelingsresultaat cao Railinfrastructuur
De partijen bij de cao Railinfrastructuur, Bouwend Nederland aan werkgeverskant en de bonden FNV Bondgenoten, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Het Zwarte Corps, hebben begin februari een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Railinfrastructuur. De nieuwe cao heeft een looptijd van periode 5 vorig jaar (22 april 2011)tot en met periode 13 van dit jaar (31 december 2012). lees verder...
Vaker langdurige tijdelijke contracten voor vast werk
Werkgevers hebben in de loop van de jaren meer flexibiliteit ingebouwd in hun personeelsbestand. In 2009 had 13% van de werknemers een kort- of langdurend tijdelijk contract. Werknemers met een tijdelijk contract van meer dan een jaar worden vaker dan vroeger vervangen, als ze de organisatie verlaten. In de periode van 1994 tot en met 1996 gebeurde dat nog niet met de helft van die werknemers, maar in 2008 was dat gestegen tot bijna 80%. lees verder...
Leidraad Horizontaal Toezicht brancheorganisaties
De Belastingdienst heeft de Leidraad Horizontaal Toezicht MKB brancheorganisaties gepubliceerd. In deze Leidraad worden de uitgangspunten aangegeven die worden gehanteerd bij het afsluiten van brancheconvenanten en Horizontaal Toezicht (HT) brancheconvenanten. lees verder...
Klein bedrijf doet na ongeval te weinig
Volgens de Inspectie SZW nemen veel kleine bedrijven nemen na een arbeidsongeval te weinig maatregelen om de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. Dat blijkt uit controles bij kleine bedrijven in verschillende sectoren. lees verder...
Commissie gaat werken aan herziening inkomstenbelasting
Een commissie gaat zich buigen over een herziening van de inkomstenbelasting. Staatssecretaris Weekers heeft de Tweede Kamer voorgesteld om onder leiding van Kees van Dijkhuizen, Chief Financial Officer bij NIBC Bank, een commissie een aantal realistische toekomstscenario’s voor een herziening van de inkomstenbelasting uit laten werken. lees verder...
Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden
Staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal het SER-advies over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden niet in zijn geheel overnemen. In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat het uitgangspunt van het kabinet is dat het in beginsel aan de burger zelf is om in een eigen inkomen te voorzien en een inschatting te maken van de risico’s die hij loopt. De overheid wil daarbij zo min mogelijk treden in hun keuzevrijheid. lees verder...
Aanbestedingswet door Tweede Kamer
De Tweede Kamer is op 14 februari akkoord gegaan met de nieuwe Aanbestedingswet. Deze nieuwe wet moet ondernemers bij overheidsaanbestedingen een eerlijker kans geven. De Kamer ging pas akkoord nadat eerst een aantal ingrijpende amendementen waren aangenomen, die de positie van het MKB bij aanbestedingen versterken. lees verder...
Ontslagrecht nog altijd topprioriteit
Driekwart van de werkgevers wil een versoepeling van het ontslagrecht. Dat staat in het rapport Vraag naar Arbeid van het Sociaal Cultureel Planbureau dat werd aangeboden aan Bernard Wientjes. Volgens de VNO-NCW-voorzitter gaat het ondernemers bij de aanpak van het ontslagrecht niet om het verminderen van de rechtsbescherming van mensen maar om het verminderen van de bureaucratie en de kosten. lees verder...
Vlak voor begin acties akkoord cao Grafimedia
Vlak voor het begin van vakbondsacties hebben de partijen bij de cao Grafimedia toch nog een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Voor de nieuwe cao zijn onder meer afspraken gemaakt over het uitbannen van het gebruik van schadelijke oplosmiddelen en over verhoging van de lonen. lees verder...
Verlenging keurmerk veilig ondernemen
Het project Keurmerk Veilig Ondernemen wordt ook na 2012 verlengd. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie deed deze toezegging tijden een werkbezoek met MKB-voorzitter Biesheuvel aan bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel. lees verder...
WBSO-tour door Nederland
Doet u in uw bedrijf aan speur- en ontwikkelingswerk? Benut dan de specifieke fiscale faciliteiten daarvoor, zoals die van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Om de WBSO onder de aandacht te brengen houdt Agentschap NL dit jaar verspreid over het land en verspreid over het jaar in totaal negentien voorlichtingsbijeenkomsten. Ondernemers krijgen hier tekst en uitleg over de WBSO. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 14 februari in Roermond. lees verder...
Lagere WOZ-waarde voor serviceflat
Een andere bouwkundige inrichting dan het vergelijkingspand en relatief hoge servicekosten, voor zover die niet met persoonlijke voorkeuren te maken hebben, kunnen leiden tot een lagere WOZ-waarde. lees verder...
Nog geen ministeriële regeling SBBI
Uit de beantwoording van Kamervragen van de heer Omtzigt (CDA) blijkt dat er nog geen ministeriële regeling is ten aanzien van de sociaal belang behartigende instelling (SBBI) hoewel de Geefwet inmiddels in werking is getreden. lees verder...
Nederland wil strengere regels seizoensarbeiders
Nederland heeft in de Europese Raad een amendement ingediend om alsnog te bewerkstelligen dat seizoenarbeiders van buiten de Europese Unie binnen de EU over een aanvullend document met arbeidsmarktgegevens moeten beschikken. Dat document wordt als bijlage bij de verblijfsvergunning gevoegd. lees verder...
Blauwe enveloppe bijna verleden tijd
Staatsecretaris Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer vier wettelijke maatregelen aangegeven die kunnen leiden om tot een verdere vereenvoudiging van regelgeving en uitvoering. Het gaat om wijzigingen met een technisch karakter die vereenvoudigingen beogen in het verkeer tussen burgers, bedrijven en de Belastingdienst. De wijzigingen zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in het komende Belastingplan. lees verder...
Weinig nieuwe caoâs afgesloten
Ook in januari zijn opvallend weinig cao’s afgesloten. In de enkele cao’s die wel zijn afgesloten is de loonstijging lager dan in de cao’s die in de voorgaande maanden tot stand kwamen. lees verder...
Subsidieregeling slachtoffers overvallen verlengd
Burgers en winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval, kunnen ook in 2012 subsidie krijgen voor het nemen van preventieve maatregelen. De daarvoor bestemde subsidieregeling wordt namelijk met een jaar verlengd. lees verder...
Hogere boetes bij overtreding regels asbestverwijdering
De boete voor niet-gecertificeerde asbestbedrijven die de regels voor asbestverwijdering overtreden, is verdubbeld. De boetebedragen gaan omhoog van € 1800 naar € 3600. De verdubbeling geldt ook als werknemers die niet over de wettelijk vereiste certificaten beschikken bij de asbestverwijdering zijn betrokken. De Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving zijn hiervoor met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. lees verder...
Lening onzakelijk: geen verliesverrekening
Het veiligstellen van pensioenrechten is niet voldoende om een onzakelijke lening onder de tbs-regeling om te zetten in een zakelijke lening om zodoende een verlies in mindering te kunnen brengen op het resultaat uit werkzaamheid. lees verder...
Flexibel werken leidt tot economisch voordeel
Flexibel werken brengt flinke bedrijfseconomische voordelen mee. Het zorgt voor verhoging van de productiviteit, verbetering van de kwaliteit van werk en besparing van kosten. Dat blijkt uit de pilot 'Digitale Mobiliteit' van MKB Nederland onder Amsterdamse MKB-bedrijven. lees verder...
Toename overvallen op trucks
Door de verbeterde beveiliging van winkels en distributiecentra wijken criminelen steeds vaker uit naar vrachtautoparkeerplaatsen. Verladersorganisatie EVO en TLN maken zich zorgen over het toenemend aantal overvallen op vrachtwagens waarbij chauffeurs soms het slachtoffer zijn van bruut geweld. Het bedrijfsleven lijdt jaarlijks circa 350 miljoen euro directe schade door transportcriminaliteit. Daarom benadrukken EVO, TLN en Les Routiers al geruime tijd het belang van voldoende beveiligde parkeerplaatsen. lees verder...
Scherper toezicht op webwinkels
De Consumentenautoriteit gaat scherp toezien op onbetrouwbare webwinkels. Dit maakte de toezichthouder bekend bij de presentatie van haar Agenda 2012-2013. Met de toename van de online aankopen is namelijk het aantal vragen en klachten van consumenten ook toegenomen. lees verder...
Cao-evaluatie 2011: loonstijging meer dan verantwoord
De cao-lonen zijn in 2011 forser gestegen dan met het oog de economische onzekerheid verwacht zou mogen worden. Wel zijn er meer dan ooit afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en 'meeademende' loonkosten. Dit blijkt uit de cao-evaluatie van AWVN. lees verder...
Internetconsultatie horizontaal toezicht
De commissie Stevens, die het horizontaal toezicht door de Belastingdienst evalueert, houdt een internetconsultatie over horizontaal toezicht Belastingdienst. Daarmee wil de commissie burgers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid bieden hun ervaring of mening over horizontaal toezicht kenbaar te maken. lees verder...
Verlofstuwmeren als nieuwe bron voor cafetariaregeling
Veel bedrijven zoeken naar mogelijkheden om grote verlofstuwmeren af te bouwen. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het mogelijk om opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen in te zetten als nieuwe bron voor een cafetariaregeling. lees verder...
Twee opdrachtgevers, toch ondernemer
Rechtbank Breda vindt het logisch dat een beginnend ondernemer bij het begin van zijn werkzaamheden kiest voor zekerheid en daarom de voorkeur geeft aan een langdurige opdracht. Zeker als die ondernemer in de daaropvolgende jaren meerder opdrachtgevers heeft en zijn omzet aanmerkelijk toeneemt. lees verder...
Gemeenschap van goederen en ik-opabeding
De enkele omstandigheid dat echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd brengt niet mee dat een echtgenoot (mede) partij is bij een door de andere echtgenoot aangegane rechtshandeling. Er is geen successierecht verschuldigd over het aandeel in de nalatenschap van moeder dat voortvloeit uit een door opa aan zijn zoon opgelegd ik-opabeding. lees verder...
Weinig vaste krachten ingeruild voor flexwerk
Uit onderzoek van het UWV blijkt dat slechts weinig werkgevers de afgelopen maanden een ontslagvergunning hebben aangevraagd in verband met fluctuaties in het werkaanbod en om die reden vast krachten willen vervangen door flexwerk van tijdelijke krachten of zelfstandigen. In de enkele keren dat een ontslagvergunning om die reden werd aangevraagd werd dit bovendien slechts in één geval toegestaan. lees verder...
Wijziging beleid winstdeling tijdig melden
Een werkgever mag wijzigingen van het beleid met betrekking tot winstdeling niet zo maar veranderen. Volgens de kantonrechter te Breda moet hij dat tijdig, uiterlijk bij aanvang van het boekjaar aan haar werknemers melden. lees verder...
Uitzendbureaus: maatregelen tegen discriminatie
De brancheorganisaties van uitzendbureaus hebben een pakket aan maatregelen aangekondigd om discriminatie binnen de branche tegen te gaan. Zo zal onder meer de mate waarin discriminatie voorkomt periodiek worden onderzocht, bijvoorbeeld door het inzetten van ‘mystery guests’. lees verder...
Verklaring geen privégebruik: geef wijzigingen tijdig door
Zakelijke rijders met een 'Verklaring geen privégebruik auto' ontvangen eind januari een brief van de fiscus. In de brief wijst de Belastingdienst hen erop dat de verklaring voor onbepaalde tijd is en geldig blijft zolang hun situatie niet verandert. Ook worden zij er op gewezen dat zij zo snel mogelijk wijzigingen aan de Belastingdienst moeten doorgeven. Vanaf 1 januari 2012 is namelijk uitdrukkelijk in de wet opgenomen dat men wijzigingen zo snel mogelijk moet doorgeven. lees verder...
Lokale belastingstijging winkeliers
Vorige week gaf Detailhandel Nederland, een organisatie die de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers behartigd, aan dat zij vrezen dat de gemeenten die in financiële problemen komen de reclamebelasting gaan verhogen en zo de tekorten op de winkeliers verhalen. lees verder...
Pensioenaanbod voor zzpâer te duur
Uit een onderzoek onder de PZO-achterban blijkt dat 91% van de zzp'ers het aanbod van pensioenvoorzieningen onduidelijk en niet transparant vindt. 96% wantrouwt de aanbieders van pensioenproducten en 85% vindt het huidige aanbod te duur voor wat het oplevert. lees verder...
Sociale plannen steeds soberder
De sociale plannen die de laatste tijd worden afgesloten, hebben een steeds soberder karakter. Werkgevers en vakbonden, die onderhandelen over deze plannen, slagen er niet in goede afspraken te maken over begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk. Dat zegt voorzitter Rogier Huffnagel van de branchevereniging voor loopbaanadviesbedrijven Nobol. Volgens hem komt dat doordat werkgevers door de huidige crisis niet bereid zijn geld te steken in de hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan. lees verder...
Malafide uitzendbureaus in het vizier
Malafide uitzendbureaus zijn een hardnekkig kwaad. Het streven is hun aantal in twee jaar tot nul terug te brengen. Middelen daarvoor zijn onder meer zeer hoge boetes en desnoods sluiting van uitzendbureaus. Dit zei minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 11 januari 2012 bij de startbijeenkomst van de Inspectie SZW. lees verder...
Kamp wil aanpassing ketenbepaling
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het mogelijk maken, dat werkgevers na een kort tijdelijk contract werknemers een tijdelijk contract van langere duur kunnen aanbieden, zonder dat daarbij – als beide contracten samen langer dan drie jaar duren – automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Hiervoor is een aanpassing van de ketenbepaling (art. 7:688a BW) noodzakelijk. lees verder...
Verspilde overtollige liquide middelen
Een verlies, geleden met liquide middelen die tijdelijk overtollig waren, kan alleen worden verrekend met de winst uit onderneming als die liquide middelen op een zodanige wijze zijn belegd dat deze middelen weer tijdig in de onderneming beschikbaar zijn. lees verder...
Metaal & Techniek: akkoord cao-tekst vakantiedagen
Na aanvankelijke strubbelingen zijn de partijen bij de cao’s Metaal & Techniek toch tot een akkoord gekomen over de tekst voor vakantiedagen in de cao, naar aanleiding van de nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. Op 9 januari 2012 is de redactiecommissie van de Vakraad een tekst overeengekomen die onder andere werknemers, in afwijking van de nieuwe vakantiewetgeving, de mogelijkheid biedt tot het gedurende vijf jaar sparen van vakantiedagen. lees verder...
Reclamebelasting op basis van WOZ-waarde
De Kamer van Koophandel Brabant en de gemeente Veldhoven hebben een succesvolle pilot uitgevoerd voor een andere wijze van heffing van de reclamebelasting. In plaats van de oppervlakte van de reclame-uiting bepaalt de WOZ-waarde de hoogte van de belastingaanslag. lees verder...
Stijgend aantal kleine ondernemers in de bijstand
Kleine ondernemers voelen steeds meer de gevolgen van de economische crisis. De economische situatie voor deze groep is in het laatste kwartaal van 2011 verslechterd. Dat blijkt uit de IMK-Index van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, waarin wordt becijferd hoeveel kleine ondernemers in nood verkeren. lees verder...
Meld betalingsonmacht
Een bestuurder van een bv meldt tijdens diverse bezoeken van de deurwaarder dat hij moeite heeft om openstaande aanslagen loonheffingen en omzetbelasting te voldoen. Dit is echter niet voldoende om aansprakelijkheid voor openstaande belastingschulden te voorkomen. Officieel is geen melding betalingsonmacht gedaan. lees verder...
'Overgangs-cao' particuliere beveiliging
Eind december zijn bonden en werkgevers tot een principeakkoord gekomen voor de cao Particuliere beveiliging. De cao, looptijd van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012, wordt door vakbond CNV Vakmensen omschreven als een overgangs-cao die de ruimte biedt om tot een geheel vernieuwde cao vanaf 1 juli 2012. lees verder...
Keurmerk voor zzp'ers in de bouw
Op 12 januari presenteert de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman het eerste keurmerk voor zzp'ers in de bouw en hout. De Stichting waarborgt met het keurmerk het vakmanschap van de aangesloten zzp'ers, zorgt voor garanties aan de klant en legt geschillen voor aan een onafhankelijke geschillencommissie. lees verder...
Uitstel van betaling bij eindafrekeningswinst
Naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie van 29 november 2011 heeft de staatssecretaris eind 2012 een besluit gepubliceerd waarin hij, vooruitlopend op wetgeving, met een regeling komt voor uitstel van betaling voor de exitheffing bij verplaatsing van een onderneming naar een andere lidstaat van de EU of de EER. lees verder...
Milieulijst 2012 MIAVamil-regeling
Ook in 2012 kunnen bedrijven weer profiteren van de gunstige fiscale aftrekmogelijkheden van de MIAVamil-regeling. Op de onlangs gepubliceerde nieuwe Milieulijst voor 2012 staan circa 360 investeringen waarbij tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst. lees verder...
Loonstijging 2011 blijft achter bij inflatie
De lonen zijn in 2011 met gemiddeld 1,7% gestegen. Dit blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. AWVN heeft de gemiddelde loonstijging berekend op basis van alle 410 cao’s (2,5 miljoen werknemers) die in 2011 tot stand kwamen. lees verder...
Let op met collectief ontslag na 1 maart 2012
Met ingang van 1 maart 2012 wordt de Wet melding collectief ontslag aangepast. Die aanpassing kan voor werkgevers grote financiële consequenties hebben. lees verder...
InnovatiefondsMKB+ van start
Om vernieuwende ondernemers sneller aan financiering te helpen is 1 januari het InnovatiefondsMKB+ van start gegaan. Het fonds stelt de komende jaren (tot en met 2015) in totaal €500 miljoen beschikbaar. lees verder...
Registratieplicht uitzendbureaus vertraagd
De registratieverplichting voor uitzendbureaus, die op 1 januari 2012 zou worden ingevoerd, heeft vertraging opgelopen. De Tweede Kamer redt het niet meer om het wetsvoorstel voor het einde van het jaar te behandelen en daarna moet de Eerste Kamer nog het wetsvoorstel goedkeuren. De registratieverplichting bij de Kamer van Koophandel zal waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 april 2012 kunnen gelden. lees verder...
Dien uw Green Deal in!
Nieuwe projecten voor de Green Deal kunnen weer worden ingediend. Het moet gaan om concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit. lees verder...
Werkgevers: inzetbaarheid, loonkosten en flexibiliteit
De werkgevers willen volgend jaar bij de cao-onderhandelingen inzetten op op inzetbaarheid, loonkostenbeleid en flexibiliteit. Dat is de kern van de Nota Arbeidsvoorwaarden 2012 van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. Veel kritiek oogstte de suggestie van de werkgeversorganisaties om loonsverhogingen niet meer automatisch te laten meetellen bij de pensioenopbouw. lees verder...
Geen lastenverlichting door werkkostenregeling
De meeste werkgevers ervaren geen lastenverlichting als gevolg van de werkkostenregeling. Dit blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Wel ziet het merendeel van hen in de werkkostenregeling aanleiding om de arbeidsvoorwaarden nog eens onder de loep te nemen en zo mogelijk te bezuinigen op de personeelskosten. lees verder...
WOZ-waarde in toekomst openbaar
Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de WOZ-waarde van panden in de toekomst openbaar maken. Dit moet volgens de bewindsman leiden tot een grotere acceptatie van die waarde bij burgers. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Weekers dat hij hiervoor een wijziging van de Wet WOZ aan de Kamer wil voorleggen. lees verder...
Cao Metaal & Techniek: Problemen met afspraken over vakantiewetgeving
De bonden melden dat het niet gelukt is om voor 1 januari 2012 de afspraak in het cao principeakkoord 2011-2013 over de vakantiewetgeving om te zetten in cao-tekst. De nieuwe vakantiewetgeving maakt het mogelijk om in de cao afspraken te maken die afwijken van de wettelijke bepalingen. lees verder...
Crisis- en herstelwet wordt permanent
De Crisis- en herstelwet wordt mogelijk permanent. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het wetsvoorstel wordt nu ingediend bij de Tweede Kamer. lees verder...
Scherpere regels e-mailings in 2012
Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe Code E-mail van kracht. Voor ondernemers betekent dit dat een aantal zaken wijzigt in de regelgeving met betrekking tot communicatie via e-mail. lees verder...
Grote vervangingsvraag in transportsector
De komende jaren is op de Nederlandse arbeidsmarkt meer vraag naar boeren, vrachtautochauffeurs en zorgmedewerkers. Bankiers en ict'ers zullen minder gemakkelijk een baan kunnen vinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. lees verder...
Duidelijkheid over btw-heffing privégebruik auto
Financiën heeft in een besluit aangegeven hoe moet worden omgegaan met de btw-correctie over het privégebruik auto in het jaar 2011. lees verder...
Meer loon en 'nieuwe werken' in cao ICK
Werkgevers en vakbonden zijn tot een overeenstemming gekomen voor een nieuwe éénjarige cao voor de Informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche (ICK). lees verder...
Oneerlijke concurrentie Ziektewet wordt aangepakt
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Ziektewet aanpassen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Hij komt met deze toezegging nadat regeringspartij VVD tijdens de begrotingsbehandeling in de Kamer had aangevoerd dat het UWV zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie. Doordat het UWV een premie hanteert die niet kostendekkend zou zijn, worden private re-integratiebedrijven benadeeld. lees verder...
Mobiliteitsvouchers ook in 2012
Het programma mobiliteitsvouchers is verlengd tot eind 2012. Evaluatie toont aan dat werkgevers steeds slimmer en bewuster omgaan met mobiliteit. Aanvragen die na 1 december 2011, 12.00 uur zijn ingediend, worden alsnog in behandeling genomen. lees verder...
Belastingaftrek voor onderzoek ook voor kleine bedrijven
De ministerraad heeft op 16 december 2011 de uitwerking van de Research & Development-regeling (RDA) zo vastgesteld, dat ook kleine bedrijven eenvoudig gebruik kunnen maken van deze belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en innovatie. lees verder...
Per 1 januari 2012 alleen nog nieuwe pinnen
Volgens Projectbureau EMV verloopt de invoering van het nieuwe pinnen volgens planning. Heel Nederland moet per 1 januari 2012 overgestapt zijn op het nieuwe pinnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de EMV-chip in plaats van de magneetstrip. lees verder...
Veel zzp'ers werkloos op de bank
Een analyse van Jobbird.com onder ruim 600 profielen van zelfstandigen lijkt uit te wijzen dat de helft van de zzp'ers in Nederland werkloos op de bank zit. lees verder...
Afkalvend draagvlak onder cao Bouwnijverheid
Joba van den Berg, directeur Sociale Zaken en Ledenservice van Bouwend Nederland constateert dat het draagvlak on de cao Bouwnijverheid dreigt af te nemen. Dit wordt volgens hem veroorzaakt door het verloren gaan van arbeidsplaatsen, teruglopende instroom en een toenemend percentage zzp’ers dat in de sector werkt. lees verder...
Metalektro: akkoord over premies en pensioenopbouw 2012
Partijen bij de cao Metalektro zijn tot overeenstemming gekomen over de pensioenpremies en een tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw in 2012. Daarbij nemen de werkgevers het grootste deel van de premiestijging op zich, terwijl de werknemers genoegen nemen met een (tijdelijke) verlaging van de pensioenopbouw. lees verder...
Afbouw heffingskorting gaat door
Staatssecretaris Weekers heeft aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat hij geen alternatieven heeft gevonden voor het verder afbouwen van de heffingskortingen voor maatschappelijk beleggen. lees verder...
Principeakkoord voor een nieuwe cao Supermarkten
Bonden en werkgevers hebben op 12 december na lang voortslepende onderhandelingen, waar vooral de loonsverhoging over 2012 een belangrijk struikelblok was, toch een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de supermarkten. De lonen van de werknemers gaan gedurende nieuwe cao in totaal met 3,8 procent omhoog, en voor jongeren zelfs 3 procent extra. lees verder...
Tijdelijke crisismaatregel voor jongere werknemers niet verlengd
Minister Kamp heeft besloten om de tijdelijke crisismaatregel ‘Extra tijdelijke contracten voor jongeren’ niet te verlengen per 1 januari 2012. Voor werknemers tot 27 jaar die nog onder de tijdelijke regeling vallen geldt een overgangsregeling waardoor zij niet automatisch met het vervallen van de tijdelijke regeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. lees verder...
Wetsvoorstel Griffierechten: niet aannemen!
De Raad voor de rechtspraak doe een dringend beroep op de Tweede en Eerste Kamer om het door minister Opstelten ingediende wetsvoorstel voor de verhoging van griffierechten naar de prullenbak te verwijzen. Volgens de Raad komt het wetsvoorstel onvoldoende tegemoet aan de zorgen die juridische en maatschappelijke organisaties eerder hebben geuit. lees verder...
Belastingdienst en uitzendbranche samen tegen malafide uitzendbureaus
De fiscus heeft het voornemen bedrijven die gebruik maken van een gecertificeerd uitzendbureau in de loop van volgend jaar onder bepaalde voorwaarden te vrijwaren voor de fiscale inlenersaansprakelijkheid. De Belastingdienst heeft met de brancheorganisaties op hoofdlijnen een conceptakkoord bereikt over hoe dit gerealiseerd kan worden. In de komende tijd zal dit nader worden uitgewerkt. lees verder...
Terugwenteling lijfrentepremies afgeschaft
Lijfrentepremies die uiterlijk 31 maart waren betaald, konden tot 2011 nog worden afgetrokken in de aangifte over het voorgaande belastingjaar. Deze mogelijkheid is nu afgeschaft. In 2012 betaalde lijfrentepremies kunnen dus niet meer worden meegenomen in de aangifte over 2011. lees verder...
Vrijwilligersvergoeding toegelicht
Naar aanleiding van een brief van de vaste commissie voor Financiën heeft staatssecretaris Weekers een nadere toelichting gegeven op de vrijwilligersvergoedingen. lees verder...
Jongeren willen wel in de gehandicaptenzorg
Jongeren willen wel in de gehandicaptenzorg werken, maar dan moeten ze mogelijkheden zien om zich te blijven ontwikkelen. Ook betrokkenheid van de direct leidinggevende is voor jongeren belangrijk. lees verder...
EC daagt Nederland voor Europese Hof
De Europese Commissie brengt Nederland voor het Europese Hof van Justitie vanwege discriminerende tarieven in de schenk- en erfbelasting. Volgens de Nederlandse wetgeving worden in Nederland gelegen landgoederen gedeeltelijk of volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, terwijl erfenissen of schenkingen van landgoederen die in andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gelegen, volledig worden belast. lees verder...
Kennismigranten: proef eenvoudiger procedure bij kort verblijf
Op 1 januari 2012 start een proef met een eenvoudiger procedure voor kennismigranten die korter dan drie maanden in ons land verblijven. De proef duurt twee jaar en stopt op 30 december 2013. lees verder...
Werkgevers Verzekeringsbedrijf leggen eindbod op tafel
De werkgevers een reeks onderhandelingsrondes hebben de werkgevers in de verzekeringsbranche eind november een volgens de bonden bedroevend eindbod op tafel gelegd. lees verder...
Partnerschap van een dag is voldoende
Volgens Hof Arnhem is een kortdurend partnerschap van een dag voldoende om de vrijstelling van overdrachtsbelasting toe te passen vanwege de verdeling van een gemeenschap. lees verder...
DigiNotar wordt KPN/Getronics
Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat de DigiNotarcertificaten worden vervangen door certificaten van KPN/Getronics. De Belastingdienst garandeert dat de prijs niet zal afwijken van de door DigiNotar gehanteerde prijzen. lees verder...
Regeling loonkostensubsidie stopt
Hebt u als werkgever onlangs een werknemer in dienst genomen die voordat hij bij u ging werken een WW-, WIA- of Wajong-uitkering ontving of bent u van plan zo’n werknemer in dienst te nemen. Let dan op! De regeling loonkostensubsidie stopt per 1 januari 2011. Met de regeling kon u een subsidie krijgen voor de duur van een jaar. Voor werknemers die voor 31 december bij u in dienst treden of al bij u dienst zijn kunt u nog een loonkostensubsidie bij het UWV aanvragen. Ook voor werknemers waarvoor u al een subsidie ontving wordt de regeling gewoon voortgezet. lees verder...
Belastingdienst doet nabetaling rentenadeel
Een groep belastingplichtigen van wie de voorlopige aanslag is verminderd, krijgt van de Belastingdienst een nabetaling van heffingsrente. Dit is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad. Voor de vennootschapsbelasting start de actie in december 2011. De vergoeding voor de inkomstenbelasting gaat later van start. lees verder...
Meeste zzp'er tevreden
De meeste zzp’ers kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap en hebben geen spijt van hun keuze; ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden zou slechts een klein deel (12%) kiezen voor een dienstverband. Dat blijkt uit het EIM-rapport ‘Zelfbewust een zelfstandige positie’. lees verder...
Kredietcrisis: werkgevers hamsterden personeel; rol deeltijd-WW beperkt
Ondanks de krimp van de economie in 2009 met 3,5% liep de werkloosheid slechts met 1,6% op. Op basis van ervaringen uit het verleden had de werkloosheid moeten oplopen tot rond de 7%. In werkelijkheid bleef de werkloosheid beperkt tot 4,6% van de beroepsbevolking. Volgens onderzoekers van het CPB komt dit omdat het voor bedrijven al jaren lastig is geschikt personeel te vinden. Indien men er financieel toe in staat was, hield men het personeel vast. lees verder...
Belastingpakket 2012 door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket 2012 op donderdag 17 november in stemming gebracht en aangenomen. Daarbij is een aantal amendementen en moties aangenomen. lees verder...
Loonstrook 2012: hogere inkomens en 57-plussers leveren in
Het nettoloon van Nederlanders met een modaal of lager inkomen gaat er maximaal € 13,50 op vooruit in 2012. De hogere inkomens vanaf € 3.315 bruto per maand leveren daarentegen in. Dit blijkt uit berekeningen van Raet. Wie tot nu toe gebruik maakte van spaarloon, ziet de impact van de afschaffing ook op de salarisstrook terug. lees verder...
Bescheiden loonstijging mkb-bedrijfstakken
De structurele verhoging van de schaallonen en eindejaarsuitkering in mkb bedrijfstak-cao's bedraagt in de afgelopen periode 1,62%. lees verder...
Ingebrekestelling per mail
Volgens Rechtbank Arnhem kan de Belastingdienst middels een e-mail in gebreke worden gesteld. Door per 1 januari 2008 de mogelijkheid te bieden om bezwaarschriften omzetbelasting elektronisch in te dienen, heeft de Belastingdienst ook de elektronische weg voor ingebrekestellingen wegens het niet tijdig doen van uitspraak op zo’n bezwaar opengesteld. lees verder...
Consumenten willen cross channel
De stijgende tendens van puur online kopen is niet meer. Lang niet alles wordt online beslist en aangeschaft. Consumenten willen beide: een fysieke én online winkel. Zij willen daarmee zelf bepalen wat ze waar, wanneer en hoe kopen. Tot deze conclusie komen ABN AMRO en CBW-MITEX in het sectorrapport over retail. lees verder...
Hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen
Het bedrag dat men bij de berekening van de financieringslast buiten beschouwing kan laten, wordt volgend jaar verhoogd naar € 8.000. Minister Donner heeft een voorstel hiertoe van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) overgenomen. lees verder...
Cao-onderhandelingen schoonmaak van start
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaaksector zijn op 17 november van start gegaan. De huidige cao, die anderhalf jaar geleden na een langdurige staking tot stand kwam, heeft een looptijd tot en met 31 december 2012. lees verder...
Vlakglas: werkgevers komen terug op principeakkoord
Begin november kwamen werkgevers (GBO) en bonden in de sector Vlakglas, glasbewerkings- en glazeniersbedrijf een principeakkoord overeen voor een nieuwe cao. Beide partijen zouden het akkoord positief voorleggen aan hun leden, maar de werkgevers zijn op hun standpunt teruggekomen. lees verder...
Pensioensector komt zelf met kostenoverzicht
De pensioensector wil voorkomen dat de wetgever volledige transparantie afdwingt over de kosten van pensioenfondsen. De sector heeft daarom zelf een richtlijn opgesteld om de kosten inzichtelijk te krijgen. Indien een fonds zich niet conformeert, moet het een valide uitleg geven. Dit blijkt uit een interview met de directie van belangenorganisatie de Pensioenfederatie in het Financieele Dagblad. lees verder...
Rekening op tijd betalen
Om tijdige betaling van facturen af te dwingen kunnen schuldeisers straks €40 vragen als minimumvergoeding voor incassokosten. Dit is een van de maatregelen die het kabinet neemt om op tijd betalen af te dwingen. Een wetsvoorstel van die strekking zal binnenkort bij de Tweede Kamer worden ingediend. lees verder...
Onderhandelingen cao Levensmiddelenbranche vastgelopen
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Levensmiddelenbranche zijn vastgelopen. De partijen kwamen op het punt van de lonen niet nader tot elkaar. Struikelblok was de loonsverhoging in 2012. De werkgevers wilden de loonsverhoging van 2% in dat jaar op 1 oktober laten ingaan, terwijl de bonden vasthielden aan een loonsverhoging per 1 april 2012. De bonden bleven vasthouden aan de datum van 1 april omdat zij menen al genoeg stappen richten de werkgevers te hebben gedaan. lees verder...
Lunchkilometers zijn zakelijk
Na Hof en Rechtbank Arnhem heeft ook de Hoge Raad aangegeven dat kilometers die worden gemaakt om thuis te lunchen, moeten worden aangemerkt als zakelijke kilometers. Volgens de Hoge Raad biedt de wet noch de wetsgeschiedenis aanknopingspunten die rechtvaardigen dat onder woon-werkverkeer alleen moet worden verstaan het aan het begin van een werkdag naar het werk rijden en aan het einde van de werkdag terugrijden. lees verder...
Nederlandse MKBâer krijgt moeilijker banklening dan Europese
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland krijgen moeilijker een banklening dan gemiddeld in Europa. Bijna een kwart van de Nederlandse aanvragen werd afgewezen. lees verder...
Alle aanbestedingen op één plek
Begin november heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie officieel Tederned (www.tenderned.nl) gelanceerd. Alle aanbestedende diensten in Nederland, Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en speciale sectorbedrijven, kunnen hun opdrachten publiceren op TenderNed. Ondernemingen kunnen hierop elektronisch inschrijven. lees verder...
Aanvullende crisismaatregelen bouwnijverheid
Vanwege de crisis, die langer duurt dan verwacht, hebben sociale partners Bouwnijverheid twee aanvullende crisismaatregelen genomen. Werkgevers en werknemers in de bouw- en infrasector kunnen vanaf 10 november 2011 gebruik maken van de vorst-WW. Ook is de ‘Tijdelijke vergoeding pensioenpremie wegens ontslag’ met een jaar verlengd. lees verder...
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2012
De bedragen voor het wettelijk minimumloon gaan per 1 januari 2012 0,79% omhoog. lees verder...
Aangepast principeakkoord cao Textielverzorging
Voor de cao Textielverzorging is een nieuw principeakkoord tot stand gekomen. Het vorige, in juni van dit jaar gesloten principeakkoord was door de leden van CNV Vakmensen goedgekeurd, maar FNV Bondgenoten verwierp het akkoord vanwege het vervallen van de zaterdagtoeslag. Na de zomervakantie zijn de partijen weer naar de onderhandelingstafel gegaan en daar is een aangepast principeakkoord uit voort gekomen. lees verder...
Zorgverlof weinig gebruikt
In 2009 nam 2% van de werknemers korte tijd verlof op om te kunnen zorgen voor een kind, partner of ouder die plotseling ziek was geworden, een ongeval had gekregen of in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Slechts 1% van de werknemers nam kort of lang verlof op om te zorgen voor een langdurend zieke of hulpbehoevende ouder, partner of kind. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Verlof vragen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). lees verder...
Nieuwe Werken bespaart miljarden
Het nieuwe werken kan een aanzienlijk economisch voordeel opleveren. Dit concludeert PwC in de eerste 'Verkenning van de macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken', uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu. Als in 2015 20% van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, kan dit de samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten opleveren. Bij twee dagen per week thuiswerken loopt dit voordeel op tot bijna drie miljard en stijgt het BNP structureel met 1%. Op dit moment bestaat 10% van de beroepsbevolking uit 'nieuwe werkers'. lees verder...
Belaste verhuur van kantoorruimte in de woning
Omdat een gedeelte van een onroerende zaak, dat geen zelfstandige onroerende zaak is, in economisch opzicht zelfstandig kan worden gebruikt of geëxploiteerd, kan het belast met btw worden verhuurd. lees verder...
Minder werken door bezuinigingen kinderopvang
Uit onderzoek van GroenLinks blijkt dat de bezuinigingen in de kinderopvang ten koste zullen gaan van de arbeidsparticipatie, met name die van vrouwen. Eerder dit jaar werd dit ook al geconcludeerd door de FNV. De cijfers verschillen, maar beide onderzoeken geven aan dat ouders in grote getale minder of zelfs helemaal niet meer zullen werken. lees verder...
Meer veiligheid, scholing en loon
Werkgevers en werknemers zijn tot principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao tankstations en wasstraten. Er zijn afspraken gemaakt over scholing, het verbeteren van de veiligheid op tankstations en de werknemers krijgen een eenmalige uitkering en 4% procent loonsverhoging in 26 maanden. Het principeakkoord wordt definitief als de leden van FNV Bondgenoten die werken op tankstations en wasstraten instemmen. lees verder...
Fiscus moet heffingsrente vergoeden
De inspecteur dient, als hij ervoor kiest om een voorlopige aanslag te verminderen door middel van een ambtshalve vermindering, heffingsrente vergoeden als ware een nadere voorlopige aanslag opgelegd. Doet hij dat niet dan moet hij bij eerstvolgende gelegenheid als nog compensatie van heffingsrente verstrekken. Dit heeft de Hoge Raad onlangs uitgemaakt. lees verder...
ZZPâers kondigen tariefsverhoging aan
Beduidend meer zzp'ers zien ruimte in de markt om hun tarief op te schroeven. Eén op de drie zzp’ers is zelfs van plan het komend jaar zijn tarief te verhogen. lees verder...
Kleine bedrijven mogen meer samenwerken
Ondernemers met een relatief klein marktaandeel krijgen meer ruimte om prijsafspraken te maken om zo de concurrentie met grote bedrijven beter aan te gaan. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel daarvoor. lees verder...
Microkrediet meer dan kredietverlening
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat € 1,8 miljoen extra steken in Eigenbaas.nl, de organisatie die moet uitgroeien tot de autoriteit op het gebied van microfinanciering in Nederland. lees verder...
Pas op met âoudeâ pensioenbrief
Dga’s die een langlopende pensioenregeling hebben, doen er goed aan te controleren of hun pensioenbrief een verbod op afkoop, vervreemding of prijsgeven bevat. De pensioenbrief had op 1 juni 2004 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Als u heeft nagelaten het verbod op te nemen kan dat tot een forse kostenpost in uw aangifte IB leiden. lees verder...
Eén keuzemoment eigen risico dragen
In de Verzamelwet SZW is het voorstel opgenomen om het keuzemoment voor het eigen risico dragen voor ziekengeld en WGA-uitkering te beperken tot een keer per jaar. Deze aanpassing was al aangekondigd in de evaluatie van de Wet WIA die eerder dit jaar naar de Kamer was gestuurd. lees verder...
18.500 banen weg in bouw
Het aantal werknemers dat onder de bouw-cao valt is in twee jaar tijd met 18.500 afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van pensioenbeheerder Cordares. lees verder...
Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven verlengd
De regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ (VKB) is met twee jaar verlengd. Hierdoor kunnen kleine ondernemers ook in 2012 en 2013 financiële ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en bij het nemen van de geadviseerde maatregelen om hun bedrijf te beveiligen. lees verder...
Tussenevaluatie Werkkostenregeling: verruiming forfaitaire ruimte in 2013
In een tussenevaluatie van de werkkostenregeling kondigt staatssecretaris Weekers een extra verruiming van de forfaitaire ruimte aan in 2013. Verder komt de staatssecretaris met een versoepeling voor situaties van loon in natura met eigen bijdragen van werknemers. lees verder...
Verrekening voorlopige teruggaaf met belastingschulden
De Belastingdienst is in oktober begonnen met het verrekenen van schulden aan de fiscus met de maandelijkse voorlopige teruggaaf. Circa 84.000 mensen zullen hierdoor een lagere voorlopige teruggaaf ontvangen. lees verder...
Eindbod Betonproductenindustrie verdeelt bonden
De bonden CNV Vakmensen en De Unie hebben, ondanks hun bezwaren, ingestemd met het eindbod voor een nieuwe cao voor de Betonproductenindustrie, terwijl een ruime meerderheid van de leden bij FNV Bondgenoten heeft tegengestemd. lees verder...
Invoering vermogenstoets bij zorgtoeslag
Huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen van box 3 plus € 80.000 hebben vanaf 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Dit is de strekking van een wetsvoorstel dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend. lees verder...
3,9 miljard euro onbetaalde schuld na faillissement
Bij de in 2010 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen is € 4,3 miljard euro aan schuld achtergebleven. Uiteindelijk bleef hiervan 3,9 miljard onbetaald. In bijna een kwart van de faillissementen was (waarschijnlijk) sprake van fraude, een derde van de gevallen was toe te schrijven aan de economische omstandigheden. lees verder...
Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in september 2011 met 17.000 personen gestegen en kwam daarmee uit op 438.000. Dat komt overeen met 5,6% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden in september 2011 vergeleken met een maand eerder vrijwel gelijk is gebleven en dat het aantal WW-uitkeringen is gedaald. lees verder...
Btw-besluiten opgeschoond
Het ministerie van Financiën heeft per 7 oktober 2011 69 besluiten op het gebied van omzetbelasting ingetrokken, waaronder het besluit inzake de 75%-regeling voor ondernemers met een auto die in privé is aangeschaft maar voor de onderneming wordt gebruikt en waarvoor alle kosten ten laste van de onderneming komen. lees verder...
Dakdekkers stappen uit bouw-cao
De belangenverenigingen van de sector hellende daken (Het Hellende Dak, de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers) hebben voor hun medewerkers, de pannenleggers, rietdekkers en leidekkers, samen met de vakbond Landelijke Belangen Vereniging (LBV) een principeakkoord bereikt over een nieuwe eigen cao, die onder andere voorziet in een vorst-ww. lees verder...
Belastingkorting voor vernieuwende ondernemers
Bedrijven die volgend jaar investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten krijgen daarvoor een belastingvoordeel van 10%. Deze maatregel is uitgewerkt in de nota van wijziging op het Belastingplan 2012. lees verder...
Cao-lonen in derde kwartaal 1,3% hoger
In het derde kwartaal van 2011 lagen de cao-lonen 1,3% hoger dan in dezelfde periode van 2010. Vorig kwartaal was de loonstijging 1,1% ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. De inflatie kwam uit op gemiddeld 2,6%. Hiermee is de cao-loonstijging voor het vijfde kwartaal op rij lager dan de inflatie. lees verder...
Verkorting overeenkomst voor bepaalde tijd tijdens proeftijd toegestaan
Volgens het Hof Arnhem zijn partijen in beginsel vrij om bedingen in de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Dat geldt ook voor de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Verkorting van de looptijd van een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is dan ook geen verboden verlenging van de proeftijd. lees verder...
Betere huurbescherming voor winkeliers bij renovatie
Winkeliers, horecaondernemers en andere kleine zelfstandigen krijgen door een initiatiefwet van enkele Kamerleden in de toekomst mogelijk een betere huurbescherming bij renovatie. Op dit moment kan de eigenaar van een pand in geval van renovatie de huur van winkeliers en andere ondernemers zonder veel problemen opzeggen. lees verder...
Akkoord cao Zoetwarenindustrie
Werkgevers en werknemersorganisaties zijn tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao voor de zoetwarenindustrie. De nieuwe cao, met een looptijd van 1 1april 2011 tot en met 31 maart 2012, voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,9 procent per 1 juli 2011. lees verder...
Onderhandelaarsakkoord cao Groothandel Groenten en Fruit
De werkgevers en bonden zijn tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao Groothandel Groenten en Fruit. De nieuwe cao, die een looptijd heeft van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012, voorziet in een loonsverhoging van 1,75 procent per 1 november. lees verder...
Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen vervalt
Per 1 januari 2012 krijgen inhoudingsplichtigen niet meer aan het eind van elk aangiftetijdvak van de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Ook ontvangen zij de bijbehorende acceptgiro niet meer. lees verder...
Inspecteer zelf op gebruik van gevaarlijke stoffen
De Arbeidsinspectie heeft een digitaal hulpmiddel voor bedrijven ontwikkeld, waarmee zij met een zelfinspectie kunnen beoordelen of hun werknemers gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen en of ze voldoen aan de Arbowetgeving. lees verder...
Spaarloontegoed valt op 1 januari vrij
Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2012 hun spaarloon tegoed zonder fiscale gevolgen opnemen. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat berichtgeving hierover in De Telegraaf klopt. lees verder...
Onbeperkt contracten voor bepaalde tijd voor 65 plussers
Bij het onlangs afgesloten principeakkoord voor de vaste medewerkers van bemiddelingse en uitzendondernemingen aangesloten bij de NBBU is de afspraak opgenomen dat vaste werknemers na hun 65e onbeperkt contracten voor bepaalde tijd kunnen aangaan. Met deze cao-afspraak loopt de NBBU vooruit op de wens van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een 'lichter arbeidsrechtelijk regime' voor mensen die willen doorwerken na de AOW-leeftijd. lees verder...
Enquêtes CBS worden ondernemersvriendelijker
Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermindert en vereenvoudigt de enquêtes onder ondernemers. Ook gaat het CBS de manier waarop ondernemers worden aangeschreven ondernemersvriendelijker maken. Dat is de uitkomst van overleg tussen het CBS en ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). lees verder...
Criminele zaken: aansprakelijkstelling
Hoewel de fraude die een boekhouder heeft gepleegd volgens de rechtbank aan hem als privépersoon moet worden toegerekend, kan er in box 3 wel een schuld ter zake van aansprakelijkstelling worden opgenomen. lees verder...
Meer werknemers werken thuis
Vorig jaar werkte ruim 27 procent van de werknemers een deel van hun gebruikelijke arbeidsuren thuis. Vijf jaar terug was het aandeel van thuiswerkende werknemers ruim 25 procent. Ook het aantal uren dat men gemiddeld thuis werkt is toegenomen, van 5,5 uur per week in 2005 naar 6,2 uur in 2010. lees verder...
Geen aanslag naast een conserverende aanslag
Indien in het kader van een bedrijfsopvolging een conserverende aanslag schenkingsrecht is opgelegd, kan niet ook nog een gewone aanslag schenkingsrecht worden opgelegd. Het ging in dit geval om een aanslag schenkingsrecht ter vervanging van een aanslag overdrachtsbelasting voor geschonken onroerend goed. lees verder...
Cao-onderhandelingen beroepsgoederenvervoer in oktober van start
In oktober beginnen de nieuwe onderhandelingen voor de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer. FNV Bondgenoten heeft haar inzet voor die onderhandelingen inmiddels bekend gemaakt. De bond wil inzetten op afspraken over gelijk werk - gelijk loon, vakmanschap en verhoging van lonen en toeslagen. lees verder...
Principeakkoord Groothandel in Levensmiddelen
Na acht onderhandelingsrondes is er een principeakkoord bereikt voor de cao Groothandel in levensmiddelen. lees verder...
Maatregelen om fraude kinderopvang te voorkomen
Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen in de toekomst heel beperkt met terugwerkende kracht worden gedaan. Dit is een van de maatregelen die is opgenomen in het wetsvoorstel Verzamelwet kinderopvang 2012 dat op 26 september is ingediend bij de Tweede Kamer. lees verder...
Grondslag premiekorting wordt verbreed
De grondslag voor de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemers wordt verbreed. In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2012 wordt voorgesteld om de korting ook voor premies ten behoeve van de sectorfondsen toe te passen. Hierdoor wordt het ook voor kleinere werkgevers mogelijk om de premiekorting te verzilveren. lees verder...
Coulanceregeling voor ondernemers
Door de inbraak bij het bedrijf DigiNotar, waarbij frauduleuze certificaten in omloop zijn gebracht, zijn er ook problemen ontstaan met de beveiligingscertificaten voor overheidswebsites. De Belastingdienst heeft aangegeven coulant om te gaan met mogelijke vertragingen in het aangifteproces. lees verder...
Zzpâer beter voorbereid op recessie
Een meerderheid (54%) van de zelfstandig ondernemers in de zakelijke dienstverlening en ICT verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar in een recessie belandt. Maar er is geen sprake van pessimisme. Op een eventuele crisis is men beter voorbereid dan voorheen. Dit blijkt uit de ZZP-monitor van Myler. lees verder...
Bonden schorten onderhandelingen Railinfra op
FNV Bondgenoten, FNV Bouw & Infra, HZC en CNV Vakmensen hebben de cao-onderhandelingen voor de cao Railinfra opgeschort. De bonden vinden het loonbod van de werkgevers te laag en willen nu eerst een gezamenlijke kaderbijeenkomst organiseren om de verdere gang van zaken en het betrekken van de leden daarbij te bespreken. lees verder...
Per 1 oktober eindigt verruiming onmisbaarheidscriterium
De verruiming van het onmisbaarheidscriterium in het ontslagbesluit eindigt per 1 oktober 2011. De verruiming was twee jaar geleden (tijdelijk) ingevoerd in verband met de crisis. lees verder...
Belastingplan 2012: betere fraudebestendigheid
Belastingfraude is schadelijk voor de schatkist, en daarmee oneerlijk voor elke belastingbetaler die wel keurig aan zijn verplichtingen voldoet. lees verder...
Fiscale verruiming bedrijfsleven voor schenkingen aan goede doelen
Met het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 'Geefwet' wordt enerzijds de geefcultuur gestimuleerd en anderzijds worden belemmeringen weggenomen die culturele algemeen nut beogende instellingen (anbi's) ervaren bij meer ondernemende en commerciële nevenactiviteiten. lees verder...
Nieuwe Vakantiewet gaat in op 1 januari 2012
Op 1 januari 2012 gaat de nieuwe Vakantiewet in. lees verder...
VNO-NCW: kabinet maakt juiste keuzes in Miljoenennota
De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn verheugd dat het kabinet ook in zijn plannen voor 2012 kiest voor een sterk bedrijfsleven als motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart. lees verder...
Alternatief voor rittenregistratie bestelauto’s
Werknemers die een fiscale bijtelling voor het privégebruik van een bestelauto van de zaak willen voorkomen zijn tot op heden aangewezen op het bijhouden van een sluitende rittenadministratie. Met ingang van 1 januari 2012 komt er echter een alternatief. lees verder...
Verhagen: Ruimte om te ondernemen
'Ondernemers moeten merken dat de overheid ze alleen ondersteunt waar dat nodig is, en verder niet in de weg zit', zegt minister Verhagen van ELenI. 'Ondernemers krijgen zo de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.' lees verder...
Tijdpad nieuwe vitaliteitsregeling
Het vitaliteitspakket is nieuw en wordt geleidelijk ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. lees verder...
Fiscale maatregelen zuinige auto's
De afgelopen jaren heeft de verkoop van zuinige auto’s een enorme vlucht genomen. Het percentage zeer zuinige personenauto’s is in 2011 opgelopen tot 33 procent. lees verder...
Afschaffing 7 kleine belastingen
Staatssecretaris Weekers van Financiën schaft 7 van de 22 rijksbelastingen af. lees verder...
Autoverkoop groeit in Nederland meer dan in EU
In het tweede kwartaal van 2011 zijn er bijna 22 procent meer nieuwe bedrijfsauto’s verkocht dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Bij de nieuw verkochte personenauto’s was de groei bijna 19 procent. lees verder...
Nieuwe vitaliteitsregeling vervangt spaarloon- en levensloopregeling
Om ook in de toekomst een breed draagvlak voor onze verzorgingsstaat te behouden, is het bevorderen van arbeidsparticipatie essentieel. lees verder...
Afschaffing korting jaarbetaling MRB
De zogenaamde jaarkorting in de motorrijtuigenbelasting wordt volgend jaar afgeschaft. Deze korting bedraagt 3 euro per vooruitbetaald kwartaal. lees verder...
Fiscale regels zuinige auto’s aangescherpt
De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit staat in de Wet uitwerking autobrief van staatssecretaris Weekers (Financiën). Deze wet maakt onderdeel uit van het fiscale pakket voor 2012. lees verder...
Kabinet introduceert aftrek voor RenD-kosten in de winstbelasting
Het kabinet wil een excellent innovatieklimaat creëeren dat research en development- investeringen (RenD) van nationale en internationale bedrijven in Nederland aanjaagt. lees verder...
Arbeidsinspectie int boetes via openbare veiling
Bezittingen van een aspergebedrijf uit Someren zijn afgelopen week geveild omdat de betrokken teelster opgelegde boetes van de Arbeidsinspectie niet of nauwelijks betaalde. lees verder...
Inflatie blijft 2,6 procent
De inflatie is in augustus niet veranderd. Net als in juli waren de prijzen voor consumenten gemiddeld 2,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. lees verder...
VNO-NCW: 'Wetsvoorstel flexibel werken is symboolwetgeving'
Een overbodig wetsvoorstel waar niemand op zit te wachten.' Dat vindt VNO-NCW van het plan van Tweede Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks en haar CDA-collega Eddy van Hijum. Het initiatiefwetsvoorstel dat zij op 9 september indienden moet werknemers vanaf 2013 het recht geven op flexibele arbeidstijden en telewerken. lees verder...
CBS-enquetes ondernemersvriendelijker
Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermindert en vereenvoudigt de enquetes onder ondernemers. lees verder...
Weekers gaat fiscale expat-regeling ‘beter richten’
Staatssecretaris Weekers (Financiën) gaat de zogenaamde 30%-regeling voor expats aanpassen. lees verder...
VNO-NCW blij met stijging op wereldwijde concurrentielijst
Dat Nederland wederom stijgt op de wereldwijde concurrentie-index die op 7 september jl. verschenen is, geeft aan dat ons land op de goede weg is om een vooraanstaande kenniseconomie te worden. lees verder...
Ondernemers juichen schrappen KvK-heffing toe
Met het schrappen van de verplichte heffing aan de Kamer van Koophandel verlost minister Verhagen van ELenI ondernemers van een jaarlijks terugkerende ergernis. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de nieuwe leest waarop de KvK’s met ingang van 2013 worden geschoeid. lees verder...
Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt
De heffing die de Kamer van Koophandel (KvK) ondernemers jaarlijks in rekening brengt, gaat verdwijnen. lees verder...
Verhagen: oprichten BV wordt makkelijker en goedkoper
De verplichting om bij het oprichten van een BV langs de notaris te gaan verdwijnt. lees verder...
Ook mannelijke beveiliger mag oorbel dragen
Een man werkt als beveiligingsmedewerker bij Trigion Beveiliging BV (Trigion). Sinds zijn indiensttreding in 2000 draagt de beveiliger een oorringetje of oorknopje. lees verder...
Reclamebelasting alleen voor ondernemers binnenstad toegestaan
De opbrengsten van de reclamebelasting in de binnenstad van Haarlem worden (na aftrek van de kosten) doorgestort aan de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (SOBH). lees verder...
Nederlandse in- en uitvoer gericht op beperkt aantal landen en goederen
De Nederlandse handel is gericht op een beperkt aantal landen en goederen. Meer dan de helft van onze totale handelswaarde is te danken aan de handel met onze vijf belangrijkste handelspartners. lees verder...
Extra ondersteuning voor kredietverlening bedrijven
Ondernemers die moeilijk aan krediet kunnen komen, krijgen extra ondersteuning van de overheid. lees verder...
Handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag effectiever en efficiënter
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs besloten dat de handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag  (Wml) door de Arbeidinspectie op onderdelen effectiever en efficiënter wordt uitgevoerd. Met het oog daarop zijn sinds 4 juli 2011 twee aanpassingen in het handhavingsbeleid van de Wml doorgevoerd.   De twee aanpassingen in het kort: lees verder...
Gemiddelde WGA-premie bekend op 1 september
UWV maakt op 1 september de gemiddelde WGA-premie bekend. Met de gemiddelde WGA-premie wordt voor werkgevers de individuele WGA-premie vastgesteld. De opslag of korting die zij krijgen is afhankelijk van hun WGA- en WAO-lasten. lees verder...
Omzet horeca opnieuw fors hoger
In het tweede kwartaal van 2011 heeft de horeca 6,6 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. lees verder...
Zakelijke dienstverleners verwachten toename omzet
Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte dat hun omzet in de komende drie maanden toe zal nemen, was in augustus groter dan het aantal dat een afname voorzag. lees verder...
Loonkostenstijging op laagste punt in twintig jaar
In 2010 stegen de loonkosten per arbeidsjaar met 1,4 procent. Dat is de laagste stijging sinds 1989. De afgelopen tien jaar was de stijging gemiddeld 3,3 procent per jaar. lees verder...
Werkgever mag afgaan op door het Uwv gegeven deskundigenoordeel
Het Uwv heeft aan een werkgever een loonsanctie van 52 weken opgelegd omdat zonder deugdelijke grond onvoldoende re-integratie-inspaningen zijn verricht. De werkgever stelt zich op het standpunt dat zij voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, omdat zij het deskundigenoordeel van het Uwv heeft gevolgd. lees verder...
Aansprakelijk gestelde bestuurder maakte procesfout
Een vennoot is aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffingen en onbetaald gebleven naheffingsaanslagen omzetbelasting van een vennootschap onder firma. Hij dient daartegen echter te laat een bezwaarschrift in. lees verder...
Tuinder heeft Nederlandse werkzoekende gevonden
In de eerste helft van dit jaar zijn fors minder werkvergunningen uitgegeven door het UWV dan in dezelfde periode in 2010. Volgens minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben tuinders ‘de weg gevonden naar prioriteitgenietend aanbod’ zoals Nederlandse werkzoekenden. lees verder...
Huishoudens consumeren minder
Huishoudens hebben in juni 0,9 procent minder besteed dan in juni 2010. Voor het eerst in ruim een jaar waren hun bestedingen lager dan een jaar eerder. Z lees verder...
Premier stelt VNO-NCW gerust over aanpak schuldencrisis
Premier Rutte heeft Bernard Wientjes gerustgesteld over zijn beleid ten opzichte van de Europese schuldencrisis. Dat zei de VNO-NCW-voorzitter na afloop van het overleg dat hij op 19 augustus jl. samen met FNV-voorzitter Jongerius had op het Torentje. lees verder...
Belastingdienst wil structuren met afgezonderd particulier vermogen bestrijden
Een aantal belastingplichtigen heeft de afgelopen jaren getracht de belastingheffing over vermogen te voorkomen door ingewikkelde structuren met onduidelijke buitenlandse rechtsfiguren. lees verder...
Laag BTW-tarief arbeidsintensieve diensten leidt niet tot meer werkgelegenheid
De effecten van het verlaagde BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten op de werkgelegenheid in de sectoren waarvoor het verlaagde tarief geldt zijn onderzocht in het evaluatierapport van het verlaagde tarief op arbeidsintensieve diensten. lees verder...
Bankenheffing op de rol voor 2012
Het kabinet komt nog dit jaar met een wetsvoorstel voor een bankenbelasting, zodat de heffing volgend jaar in werking kan treden. Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën aan de Tweede Kamer. lees verder...
Detailhandel: hogere prijzen, minder verkopen
In het tweede kwartaal van 2011 realiseerde de detailhandel 1,4 procent meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is volledig toe te schrijven aan een prijsstijging van 2,6 procent. lees verder...
Percentage heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal 2011 omhoog
Voor het vierde kwartaal van dit jaar is het percentage van de heffings- en invorderingsrente vastgesteld op 3 procent. lees verder...
Belastingdienst stuurt ondernemers brieven over vervallen ontheffing digitale aangifte
Vanaf 1 januari 2012 zijn alle binnenlands belastingplichtige ondernemers en inhoudingsplichtigen verplicht digitaal aangifte te doen. lees verder...
Kamp maakt aanpassing werkweek en opname verlof flexibeler voor werkende ouders en mantelzorgers
Het wordt makkelijker om werk te combineren met zorg voor kinderen of naasten. Zo wordt het simpeler om een werkweek aan te passen om kortstondig meer of juist minder uren te gaan werken. Dit moet overigens wel in overleg met de werkgever geschieden. lees verder...
'Nu stap zetten naar sterke economische unie'
Met de eurocrisis is de tijd rijp geworden om de stap te zetten naar een sterke Europese economische unie, zegt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes deze week in Forum, het magazine van de werkgeversorganisatie. lees verder...
Werkgevers: let op bij kwijtschelding leaseverplichtingen aan werknemers!
Een werkgever stelt aan haar werknemers personenauto’s ter beschikking. In beginsel is het ook toegestaan om een duurdere auto te kiezen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. lees verder...
Geen bijtelling voor 'te vieze' bestelbus met passagiersstoel
Een bestelbus met één of meerdere passagiersstoelen kan in principe ook voor privéritten worden gebruikt. Als dit er op jaarbasis meer zijn dan 500, dan geldt in beginsel de autokostenfictie. lees verder...
Aantal werkloze mannen van 25 tot 45 in drie jaar tijd verdubbeld
Het aantal werkloze mannen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld: van 46 duizend in het tweede kwartaal 2008 tot 99 duizend in het tweede kwartaal 2011. De 25- tot 45-jarige mannen zijn daarmee, wat betreft de arbeidspositie, het hardst geraakt door de economische crisis. lees verder...
Werkgevers: vakantiedagen overnemen door erfgenamen wettelijk verbieden
Bij overlijden van een werknemer moet het niet mogelijk zijn dat erfgenamen aanspraak kunnen maken op diens openstaande vakantiedagen. Rechterlijke uitspraken zijn tegenstrijdig. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten dan ook voor een duidelijk wettelijk verbod voor deze onwenselijke situatie. lees verder...
Forse stijging faillissementen in horeca
In het eerste halfjaar van 2011 zijn 3 duizend bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. lees verder...
Werkgevers: privacyschending van dieven is noodkreet van ondernemers
Het eigenhandig openbaar maken van beelden van dieven en overvallers is een noodkreet van ondernemers. lees verder...
Minder gedwongen ontslagen in 2010
In 2010 zijn 105 duizend mensen gedwongen ontslagen. Een jaar eerder waren dat er nog 122 duizend. lees verder...
Toename van tijdelijke contracten met uitzicht op vaste aanstelling
Werknemers hebben steeds vaker een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Het betreft vooral jongere werknemers. Vooral in de snel groeiende zorgsector is het aantal werkenden met zo’n contract de afgelopen 15 jaar sterk gestegen. lees verder...
27 miljoen euro voor tuinders vanwege EHEC-uitbraak
De Europese Commissie heeft de verdeling van het steunfonds voor de Europese tuinders bekend gemaakt. Uit dit fonds krijgen de Nederlandse tuinders totaal 27 miljoen euro voor het niet op de markt brengen van komkommers, tomaten, paprika’s, sla en courgette.  lees verder...
Werkzaamheden naast full time baan geen bron van inkomen
In 2005 werkte een man onder andere als kredietanalist full time bij een bank. Op 21 juni 2005 schrijft hij zich daarnaast als eenmanszaak in het handelsregister in. lees verder...
Aan werknemers verstrekte lunches behoren tot het loon
Een concern dat bestaat uit vijf makelaardijen, een hypotheekshop en een assurantiekantoor, verstrekt lunches aan haar werknemers. Volgens de inspecteur zijn deze ten onrechte niet tot het loon gerekend en daarom gaat hij tot naheffing over. lees verder...
Ongespecificeerde kostenaftrek niet toegestaan
Een assurantietussenpersoon wenst ongespecificeerd een bedrag van 16.064 euro als algemene kosten van zijn winst af te trekken. De inspecteur gaat daar echter niet in mee. lees verder...
Onjuiste tenaamstelling aanslag succesvol aangevochten
Een ondernemer heeft de inspecteur op 1 februari 2005 meegedeeld dat de rechtsvorm van zijn onderneming met ingang van 1 januari 2005 is gewijzigd van een eenmanszaak in een BV. De BV heeft in 2005 een bedrag van 395.538 euro als voordruk geclaimd en teruggekregen. lees verder...
CBS: werkloosheid gedaald
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2011 uit op 392 duizend personen. Dat zijn er 9 duizend minder dan in mei. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen aanzienlijk lager is dan een jaar geleden. lees verder...
Werkgevers zijn vaak slordig met werktijden kinderen
Werkgevers gaan vaak slordig om met de regels voor werk- en rusttijden bij vakantiewerk door kinderen en jongeren. Wel zijn de werkomstandigheden voor deze groep tijdens hun vakantie- en bijbaantjes meestal in orde.  D lees verder...
Bazenbonus voor wie oudere werknemer aanneemt
Werkgevers die een 55-plusser in dienst nemen, krijgen een mobiliteitsbonus van de rijksoverheid. Op die manier wil het kabinet de arbeidsparticipatie van ouderen verhogen. Mogelijk komt daar nog een ‘werkbonus’ bij. lees verder...
Steeds meer werkgevers hebben Wajongers in dienst
Steeds meer werkgevers nemen een Wajonger in dienst. Dit blijkt uit de Wajongmonitor 2010. lees verder...
Kan de werkkostenregeling dit jaar nog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 ingaan?
Nee, dat kan niet. De keuze voor een regeling geldt voor het hele kalenderjaar. U kunt dus pas per 1 januari 2012 gebruikmaken van de werkkostenregeling. lees verder...
Werkgelegenheid zorg groeit spectaculair
In de afgelopen tien jaar groeide het aantal banen in de zorg met 385 duizend. Het totaal aantal banen in Nederland nam toe met 515 duizend. Drie kwart van de banengroei in het afgelopen decennium is dus toe te schrijven aan de zorg. lees verder...
Dubbele heffing van motorrijtuigenbelasting toegestaan
Tot de handelsvoorraad van een autohandelaar behoort een Fiat. Op 1 december 2009 alsmede op 5 januari 2010 wordt geconstateerd dat de Fiat zonder groene kentekenplaten op de openbare weg stond geparkeerd. Dat leidt tot twee naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting. lees verder...
Pensioenleeftijd werknemers weer hoger
De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2010 opgelopen tot 62,7 jaar. De pensioenleeftijd steeg in alle bedrijfstakken. lees verder...
Let op bij toepassing fiscale herinvesteringsreserve
Als een bedrijfsmiddel wordt verkocht en het de bedoeling is dat een nieuw-vervangend bedrijfsmiddel wordt gekocht, dan is de met de verkoop behaalde winst in beginsel niet belast. Maar let op! lees verder...
Kamer verdeeld over uniform BTW-tarief
De Tweede Kamer is verdeeld over de mogelijke invoering van een uniform BTW-tarief. lees verder...
Advocaatkosten in arbeidsconflict niet aftrekbaar
De advocaatkosten voor de bestrijding van een ontslag op staande voet zijn niet aftrekbaar. Dat heeft de belastingrechter in Den Bosch bepaald. lees verder...
Reactie op kabinetsplannen bankenbelasting
Een bankenbelasting kan de ruimte voor kredietverlening en hypotheekverstrekking beperken en de daarmee de economie schaden. Het invoeren van een bankenbelasting is onverstandig. lees verder...
Verlaging overdrachtsbelasting heeft ook negatieve effecten
Het kabinetsbesluit tot verlaging van de overdrachtsbelasting heeft twee negatieve bijeffecten. Deze kunnen een deel van de stimulans voor de woningmarkt teniet doen. In een brief aan minister De Jager doet NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, concrete voorstellen om tot reparatie te komen. lees verder...
Buitenlandse investeringen scheppen banen in Nederland
Investeringen en overnames door buitenlandse bedrijven in Nederland zijn goed voor de werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode van 2000 tot 2007 leverde dit per saldo 160 duizend banen op. lees verder...
Koopkracht in 2010 met 0,5 procent gedaald
In 2010 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking met 0,5 procent afgenomen. Dit is de grootste koopkrachtdaling sinds 1985. lees verder...
Extra werkdagen dragen bij aan sterke omzetgroei industrie
De industrie behaalde in mei 23 procent meer omzet dan een jaar eerder. lees verder...
AOW vanaf verjaardag
Het AOW-ouderdomspensioen gaat met ingang van 1 januari 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar met ingang van de dag waarop die leeftijd bereikt wordt.  lees verder...
Minister Kamp stimuleert langer doorwerken
Het kabinet neemt maatregelen om oudere werknemers langer te laten werken. lees verder...
Nieuwe wetgeving per 1 juli 2011
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is per 1 juli 2011 met een aantal nieuwe wetten gekomen. lees verder...
ABU-leden bang voor uittocht Polen
Per 1 mei zijn de grenzen van Duitsland en Oostenrijk open voor werknemers uit Oost-Europese landen. Uitzendbureaus verwachten dat dit leidt tot een daling van het aantal arbeidsmigranten. lees verder...
De Krom roept werkgevers op Wajongers in dienst te nemen
Bijna één op de tien werkgevers (9%) die nog geen jonggehandicapte in dienst heeft, is van plan het komend jaar een Wajonger aan te nemen. lees verder...
Cao lonen stijgen met 1,6% maar blijven onder inflatie niveau
Dit blijkt uit de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011 die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de rapportage  zijn 114 cao’s onderzocht waar ruim 5,2 miljoen werknemers onder vallen. lees verder...
Op 1 juli 2011 nieuwe werkwijze BPM aangiften bij importauto’s in werking
Op 1 juli 2011 gaat de nieuwe werkwijze BPM (belasting personenauto’s en motorrijwielen) bij aangiften van geïmporteerde auto’s uit het buitenland in werking. lees verder...
Alternatief rittenadministratie bestelauto’s nog niet voorhanden
Een concreet voorstel voor een alternatieve regeling voor de bijteling privégebruik bestelauto’s van de zaak is op dit moment nog niet voorhanden. Dit antwoordt staatssecretaris Weekers op vragen van de Tweede Kamer over zijn zogenaamde autobrief. lees verder...
Kamp gaat overstag: werkgeversbijdrage kinderopvang toch omhoog
Werkgevers gaan na aandringen van de Tweede Kamer toch meer betalen voor de kinderopvang, maar het kabinet zal de 350 miljoen euro die dat het bedrijfsleven jaarlijks kost, compenseren. lees verder...
Twijfel over pensioenakkoord na doorrekening
De Kamer plaatst kritische kanttekeningen bij het pensioenakkoord dat het kabinet met werkgevers en de vakbeweging heeft gesloten. Reden is de doorrekening van dit plan door het Centraal Planbureau (CPB), dat risico’s voorziet bij het pensioensparen tussen jong en oud en tussen lagere en hogere inkomens. lees verder...
Rijk en goede doelensector gaan structureel samenwerken
Publieke en private partijen moeten meer gaan samenwerken, instellingen moeten actief op zoek gaan naar andere geldbronnen en ondernemerschap moet de boventoon voeren. lees verder...
Btw-vrijstelling voor verhuur ligplaatsen woonboten
Vanaf 1 juli 2011 geldt een btw-vrijstelling voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten. Deze wijziging heeft Staatssecretaris Weekers eerder aangegeven in antwoorden op Kamervragen. lees verder...
CPB-cijfers: groei trekt voorzichtig aan
'Het aantrekken van de economische groei en de export is een goed teken en een indicatie dat het vertrouwen in onze economie toeneemt. De problemen in bijvoorbeeld Griekenland blijven alleen een onzekere factor. lees verder...
Werktijdverkorting bij EHEC-problemen
Nederlandse ondernemers die door de uitbraak van de EHEC-crisis in financiële problemen zijn gekomen, mogen een beroep doen op werktijdverkorting. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de daarvoor bestaande regeling open. lees verder...
Meer invloed bedrijfsleven op wetgeving
Ondernemers zullen in de toekomst vaker betrokken worden bij de voorbereiding van nieuwe wetsvoorstellen. Dit valt op te maken uit een brief die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. lees verder...
Privégebruik auto van de zaak blijft btw-belast
Op voorstel van Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de ministerraad op 17 juni ingestemd met het treffen van wet– en regelgeving om het privégebruik van een auto van de zaak op een andere wijze in de btw-heffing te betrekken. lees verder...
Weekers vereenvoudigt berekening toeslagen voor nabestaanden
Staatssecretaris Weekers van Financiën vereenvoudigt de berekening van het recht op toeslag voor mensen waarvan de partner is overleden. lees verder...
Groen licht voor uniformering loonbegrip
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de 'uniformering van het loonbegrip'. Daardoor moet het loonstrookje veel eenvoudiger worden. Het kabinet wil het nieuwe loonstrookje per 2013 invoeren. lees verder...
Inflatie stijgt naar 2,3 procent
Gas, elektriciteit en vliegtickets verhogen inflatie. lees verder...
Normen zuinige auto's aangescherpt
Het kabinet scherpt de normen voor zuinige auto’s met fiscale voordelen aan. Auto’s moeten nóg zuiniger zijn om nog fiscale voordelen te krijgen. Dat blijkt uit de Autobrief die staatssecretaris Weekers van Financiën naar de Kamer heeft gestuurd. lees verder...
500 euro schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn in belastinggeschillen
Belastingplichtigen die onredelijk lang op beslechting van hun geschil met de fiscus over een belastingaanslag hebben moeten wachten, kunnen aanspraak maken op vergoeding van (materiële en) immateriële schade. Dit blijkt uit een drietal uitspraken van de Hoge Raad van 10 juni jl. lees verder...
Aanscherping stimuleringsregeling zeer zuinige auto’s
De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Dat is een jaar later dan oorspronkelijk door staatssecretaris Weekers (Financiën) was aangekondigd. lees verder...
SBR nieuwe standaard voor aangifte
Er komt één heldere standaard voor ondernemers, accountants en administratiekantoren om financiële informatie aan te leveren vanuit hun administratiesysteem aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, het CBS en de KvK. lees verder...
Rittenregistratie voor rijschoolhouders vereenvoudigd
De rittenregistratie voor rijschoolhouders is verder vereenvoudigd. De Belastingdienst heeft dit besluit genomen na overleg met de brancheorganisatie BOVAG. lees verder...
Verhagen: grote belangstelling voor WBSO in 2010
Het aantal bedrijven dat in 2010 gebruik heeft gemaakt van de WBSO, de fiscale stimuleringsregeling voor innovatie is voor het tweede achtereenvolgende jaar fors toegenomen. Vooral het MKB profiteert hiervan. lees verder...
Koudwatervrees ondernemers bij horizontaal toezicht
Veel ondernemers hebben last van koudwatervrees als het gaat om horizontaal toezicht. Er zijn inmiddels 100 convenanten afgesloten maar daar doen maar 5900 ondernemers aan mee. lees verder...
Zakelijke dienstverleners iets minder optimistisch
De zakelijke dienstverleners waren in mei iets minder optimistisch over hun toekomstige omzet dan in april. lees verder...
15 miljoen euro aan boetes en naheffingen voor misbruik auto van de zaak
De Belastingdienst heeft vorig jaar voor 15 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd aan belastingplichtigen die onterecht privé in de auto van de zaak reden. Het gaat om zo'n 9000 mensen die zelf hebben aangegeven minder dan 500 privékilometers per jaar te rijden, zodat de werkgever de belasting over bijtelling niet hoeft in te houden. lees verder...
Sparen vakantiedagen beperkt: 'Niet wettelijke dagen uitbetalen'
Het opsparen van een 'stuwmeer' aan vakantiedagen wordt beperkt. lees verder...
Hardere aanpak onwillige zwartspaarders
Staatssecretaris Weekers (Financiën) gaat zwartspaarders die geen openheid van zaken willen geven, harder aanpakken. lees verder...
EIM-rapport over zzp'ers
Uit het EIM-rapport 'Ondernemen voor de toekomst, Innovatie en pensioenen van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting II, najaar 2010', blijkt onder andere het volgende: lees verder...
VAR: controle schijnzelfstandige Bulgaren en Roemenen succesvol
Bij controle door de Belastingdienst blijkt dat veel Bulgaren en Roemenen die als zelfstandigen willen werken niet voldoen aan de voorwaarden om aan de slag te mogen gaan in ons land. Door deze controles kunnen zij niet in aanmerking komen voor de Verklaring arbeidsrelatie, de zogeheten VAR. lees verder...
Weekers: 330 miljoen euro boetes en naheffingen voor fiscaal misbruik vastgoedsector
Op basis van grootschalig onderzoek in de vastgoedsector heeft de Belastingdienst bij ruim 600 bedrijven in de vastgoedsector voor in totaal 330 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd. lees verder...
Alle overheidsdiensten voor ondernemers via internet
Het kabinet wil alle dienstverlening voor ondernemers zoveel mogelijk digitaal regelen. lees verder...
Invorderen belastingschuld binnen Europa wordt makkelijker
Landen binnen de EU gaan elkaar ondersteunen bij het invorderen van openstaande belastingschulden. lees verder...
Reactie UWV op berichtgeving spookburgers door RTL nieuws
RTL Nieuws meldde op woensdag 11 mei dat UWV jarenlang uitkeringen heeft verstrekt aan spookburgers, mensen die volgens de gemeente niet bestaan. lees verder...
Bescheiden omzetgroei detailhandel
Meer omzet tankstations door hogere prijzen. Omzet non-foodwinkels blijft gelijk. lees verder...
Inleg levensloop stabiel, opname stijgt
In 2010 hebben werknemers 893 miljoen euro ingelegd op levensloopregelingen. Dat is nagenoeg hetzelfde bedrag als in 2009. lees verder...
Weekers: "nog niet duidelijk hoeveel werkgevers zijn overgestapt op nieuwe werkkostenregeling"
Volgens staatssecretaris Weekers van Financiën is het nog onduidelijk hoeveel werkgevers in 2011 zijn overgestapt naar de nieuwe werkkostenregeling. lees verder...
Inflatie stijgt naar 2,1 procent
De inflatie is in april gestegen naar 2,1 procent en daarmee voor het eerst na november 2008 hoger dan 2,0 procent. In maart was de inflatie nog 2,0 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. lees verder...
Gastvrij Nederland wil Nederland aantrekkelijker maken
50.000 ondernemingen verenigd in Gastvrij Nederland spraken eind april in de sectorvisie ‘Versterken en veraangenamen’ uit meer aandacht te willen voor buitenlandse promotie. lees verder...
Nederlandse inflatie bijna laagste van EU
De Nederlandse inflatie behoorde in maart 2011 tot de laagste in de EU. Alleen in Ierland, Zweden en Tsjechië was deze lager. lees verder...
Terechte bijtelling (autokostenforfait) voor Porsche Cayenne Turbo
Een man was in 2005 als directeurgrootaandeelhouder in dienstbetrekking bij A BV. Deze BV heeft aan hem een Porsche Cayenne Turbo ter beschikking gesteld. In privé beschikte de man nog over een Porsche 911 cabriolet. lees verder...
Kamp zet zzp’ers in de wacht
Er lijkt voorlopig weinig rek te zitten in het zzp-standpunt van het kabinet. Dat meent dat zelfstandigen zonder personeel nu eenmaal bewust gekozen hebben voor het ondernemerschap en als zodanig geen beroep mogen doen op collectieve werknemersregelingen. lees verder...
Pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2020
De AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd van 65 naar 66 jaar. Mensen krijgen langer de tijd om pensioen op te bouwen en zo kunnen de opbouwpercentages van de pensioenpremies omlaag. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW). lees verder...
Geen kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte
De loondoorbetalingsplicht bij ziekte blijft ook voor kleine werkgevers op een termijn van twee jaar. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is niet van plan die termijn te verkorten tot een jaar, zoals de SP in februari voorstelde. lees verder...
Werkgevers: flexibele arbeidscontracten goed voor werkgelegenheid
Tijdens de huidige crisis zijn meer werknemers ontslagen via individueel ontslag om bedrijfseconomische redenenen dan tijdens de dotcom-crisis van begin deze eeuw. 'Dat heeft niets te maken met het gebruik van sluiproutes voor ontslag, zoals door de FNV en sommige politieke partijen wordt gesuggereerd', stelt VNO-NCW. lees verder...
Kabinet voor Europese hervorming btw-systeem
Het kabinet staat positief tegenover een door de Europese Commissie (hierna: de Commissie) opgezette publieke consultatie die een aanzet moet gaan vormen tot een beter en robuuster btw-systeem. lees verder...
Reclamebelasting voor notariskantoor
In het gebied van Barneveld waarvoor een reclamebelasting geldt is een notariskantoor gevestigd. Op de gevel van het desbetreffende pand is dat tot uitdrukking gebracht. lees verder...
Fiscale overnamecontructies aangepakt
Het kabinet gaat constructies met zogenaamde overnameholdings aanpakken. De extra opbrengst van vennootschapsbelasting die hiermee wordt gerealiseerd zal worden ingezet voor een verdere verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. lees verder...
Meer mogelijkheden voor zelfstandigen in de zorg
Vanaf 1 januari 2012 kunnen individuele zorgverleners, de zogenaamde zzp'ers, ook aan de slag bij mensen thuis als het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. lees verder...
Industrie positief over investeringen in 2011
Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 25 procent meer te investeren dan in 2010. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de investeringsverwachtingen van de industrie. lees verder...
Zelfstandigenaftrek wordt vervangen door 1 vaste aftrek
Het kabinet wil de huidige winstafhankelijke zelfstandigenaftrek met ingang van 1 januari 2012 gaan vervangen. lees verder...
Kamp onderzoekt pensioenfonds zelfstandigen
Minister Kamp gaat op verzoek van de Tweede Kamerfracties van VVD en D66 onderzoeken of het mogelijk is een pensioenfonds op te richten voor zelfstandigen zonder personeel. lees verder...
Nieuwe vtaliteitsregeling laat nog even op zich wachten
In het Regeerakkoord is de invoering van een vitaliteitsregeling voorzien. Deze vitaliteitsregeling vervangt de spaarloon- en levensloopregeling. lees verder...
Kabinet wil andere ondernemersfaciliteiten
Het kabinet wil de ondernemersfaciliteiten meer richten op groeiende ondernemers. lees verder...
Kabinet gaat schijnzelfstandigen uit de Midden- en Oosteuropese (MOE-landen) aanpakken
Arbeidsmigranten uit de MOE-landen doen zich soms voor als zelfstandige, maar werken feitelijk als werknemer voor een werkgever. Dit is een vorm van schijnzelfstandigheid. Soms wordt de arbeidsmigrant zonder dat hij dit zelf beseft door een bemiddelaar als zelfstandige ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het fenomeen schijnzelfstandigheid vindt het kabinet om meerdere redenen ongewenst. lees verder...
Hoge Raad handhaaft oordeel Haagse Hof over aanslagen zwartspaarders KB-Lux
De Hoge Raad laat het oordeel van het Haagse Hof over het door de Belastingdienst gehanteerde model voor de berekening van aanslagen ten aanzien van ‘zwartspaarders’ in stand, afgezien van de zogenoemde 1.5-factor. Een ander Hof dient te beoordelen of de boeten terecht en tot het juiste bedrag zijn opgelegd. lees verder...
Kabinet denkt aan optrekken lage btw-tarief
Het kabinet denkt er over het lage btw-tarief van 6% te gaan verhogen naar 8%. Dit blijkt uit de notitie ‘De Fiscale agenda, naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel’, die staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze notitie worden beleidsvisies geformuleerd op het Nederlandse belastingstelsel. lees verder...
Registratieplicht tegen frauderende uitzendbureaus / hoge boetes bij overtredingen
Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. Dat geldt ook voor bedrijven die personeel via hen inhuren. lees verder...
Kamer kritisch over nieuwe ontslagregels UWV
Werkgevers krijgen, als het aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ligt, straks meer mogelijkheden vast personeel in te ruilen voor flexwerkers. De minister en het UWV passen de uitvoeringsregels binnen het Ontslagbesluit aan. lees verder...
Weekers wil consumptie belasten en werk ontzien
Het kabinet wil de belasting op arbeid verlagen en tegelijk de belasting op consumptie verhogen. Tarieven in de inkomstenbelastingen kunnen omlaag als het hoge en lage btw-tarief samengevoegd worden, wat leidt tot een hogere btw-opbrengst. lees verder...
Fiscale aspecten sportcomplexen in kaart gebracht
Tijdens de Nationale Kennisdag Sportaccommodaties is door Deloitte de handreiking btw en sport gepresenteerd. In de handreiking komen de belangrijkste fiscale aspecten aan de orde die komen kijken bij het realiseren van een sportaccommodatie. lees verder...
Forse naheffingen voor malafide uitzendbureaus
De Belastingdienst heeft in 2010 voor meer dan 24 miljoen euro aan naheffing en boetes opgelegd aan malafide uitzendbureaus. Het ging daarbij vooral om het opgeven van lagere omzetten en onvolledige afdracht van loonbelasting en premies. lees verder...
Regels arbeidsmigratie buiten Europa aangescherpt
Vanaf 1 juli 2011 kan alleen nog in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning worden verstrekt aan werknemers van buiten de EU, Bulgarije en Roemenië. Het kabinet wil dat eerst mensen met een uitkering aan het werk gaan. lees verder...
Wetsvoorstel voor consumentenkrediet dupeert bedrijf én consument
MKB-Nederland is geschrokken van de implicaties die de Wet op het Financieel Toezicht, zoals die recent aan de orde kwamen tijdens de schriftelijke Eerste Kamer behandeling van het wetsvoorstel voor consumentenkrediet, met zich meebrengen. Het blijkt dat duizenden bedrijven die klanten met een betalingsachterstand een betalingsregeling willen aanbieden, hiervoor een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten aanvragen. Dit levert het bedrijfsleven een enorme bulk aan administratieve lasten op en het treffen van een regeling met de klant wordt er niet aantrekkelijker op. lees verder...
Werktijdverkorting mogelijk voor bedrijven die direct gevolg ondervinden van Japanse natuurramp
Nederlandse bedrijven die als direct gevolg van de natuurramp in Japan geconfronteerd worden met een noodgedwongen vermindering van de productie, kunnen een verzoek voor werktijdverkorting (WTV) voor hun medewerkers indienen.  lees verder...
UWV: 314 duizend werklozen aan het werk
Het UWV hielp vorig jaar 314 duizend werklozen aan een nieuwe baan. Dat blijkt uit het jaarverslag van de uitkeringsinstantie over 2010. lees verder...
Uitstel voor Werken naar vermogen
De wet werken naar vermogen (Wnv) wordt een jaar later ingevoerd. Dat blijkt uit een conceptversie van het bestuursakkoord tussen gemeenten, provincies en het Rijk, meldt het ANP. lees verder...
VNO-NCW: Geen nut en noodzaak voor centraal aandeelhoudersregister
VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in het PvdA-voorstel voor een nieuw op te richten centraal aandeelhoudersregister voor BV's en (niet-beursgenoteerde) NV's om vastgoedfraude te bestrijden. lees verder...
VNO-NCW wenst ander voorstel uniformering loonbegrip
Het voorstel van staatssecretaris Weekers (Financi? lees verder...
Dreigend tekort gekwalificeerde medewerkers
Bouw- en infraopleidingen moeten het komende schooljaar bijna tienduizend leerlingen laten instromen om aan de toekomstige vraag van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen. Dit aantal is alleen haalbaar als de opleidingen fors insteken op zijinstromers. Dat stelt Fundeon, het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector, in de Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011. lees verder...
Verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden kleine zelfstandigen
Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen meer mogelijkheden om lokale belastingschulden van kleine zelfstandigen kwijt te schelden. lees verder...
In 2011 1.500 euro BPM-korting op Euro-6 dieselpersonenauto's
Sinds 1 januari 2011 moet elke nieuwe dieselpersonenauto zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de dan geldende Euro-5 norm. lees verder...
Slimme dga fiscaal beloond
Het rentedragend geld lenen van de eigen BV om dat in privé tegen een hogere rente weg te zetten is fiscaal onbelast. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. lees verder...
Afrekenen met winkeldieven: boete 151 euro
Sinds dinsdag 29 maart kunnen winkeliers uit het hele land zich aanmelden voor de regeling Afrekenen met winkeldieven. lees verder...
Eerlijkere kans voor ondernemers bij aanbestedingen
Meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter. Hierdoor krijgen met name kleine ondernemers meer kans opdrachten binnen te halen. lees verder...
Werkgevers: voorstel Weekers uniformering loonbegrip moet anders
Het wetsvoorstel van Frans Weekers (Financiën) over uniformering van het loonbegrip wordt uitgesteld tot 1 januari 2013. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat niet erg. De staatsecretaris zou deze extra tijd moeten benutten om zich te herbezinnen op de inhoud van de onduidelijke voorstellen. lees verder...
Btw-vrijstelling voor het beroepsonderwijs
Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft Kamervragen beantwoord over de per 1 juli 2010 gewijzigde btw-vrijstelling voor het beroepsonderwijs. lees verder...
Kritiek IMF op hypotheekrenteaftrek
Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch over de hypotheekrenteaftrek in Nederland. Het IMF omschrijft die aftrek als een genereus systeem dat de huizenmarkt verstoort. lees verder...
Ingangsdatum AOW verplaatst naar verjaardag
De dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt wordt verplaatst. lees verder...
Hoog btw-tarief bij slagboomparkeren
Gemeenten die parkeergeld innen via het zogenaamde ‘slagboomparkeren’ zijn ‘btw-ondernemer’. Dat betekent dat zij bij het afrekenen 19% omzetbelasting in rekening moeten brengen aan de parkeerders. Dit staat in een besluit van staatssecretaris Weekers (Financiën). Het besluit komt niet uit de lucht vallen, maar is een gevolg van een arrest van de Hoge Raad uit 2010. lees verder...
Uitstel van betaling belastingen bij te late buitenlandse btw-teruggaaf
Nederlandse ondernemers die in aanmerking komen voor een teruggaaf van BTW die in een andere EU-lidstaat is betaald, moeten daarvoor een verzoek indienen bij de Nederlandse Belastingdienst. lees verder...
Ondernemers kunnen voortaan bankrekeningnummer meenemen
Burgers en ondernemers kunnen binnenkort hun bankrekeningnummer meenemen bij de overstap naar een andere bank. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Kamerleden Koolmees (D66) en Braakhuis (GroenLinks) om nummerportabiliteit zo snel mogelijk in te voeren. lees verder...
Oproep verlenging lage btw door afbouw-, glas- en onderhoudsbranche
Verlenging van de lage btw-regeling voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden is broodnodig. Dat stellen Koninklijke FOSAG, Glasbrancheorganisatie en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven bij de bekendmaking van uitkomsten van een onderzoek naar de effecten van de maatregel. lees verder...
Lokale lasten mogen niet harder stijgen dan inflatie
Lokale belastingen mogen niet meer stijgen dan de inflatie, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan minister Donner (Binnenlandse Zaken). lees verder...
Snellere afhandeling van BPM aangiften bij importauto’s
Staatssecretaris Weekers (Financiën heeft besloten de afhandeling van de BPM (belasting personenauto’s en motorrijwielen) aangiften bij importauto’s te versnellen.  Dit schrijft hij in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Neppérus (VVD). lees verder...
Btw-tarief levende paarden naar 19%
Het btw-tarief voor paarden gaat omhoog van 6% naar 19%, tenzij het paard bestemd is voor de slacht. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: EHvJ). lees verder...
Nationale ombudsman: klachten over Belastingdienst nemen toe
In 2010 ontving de Nationale ombudsman 2252 klachten over de Belastingdienst (en 2344 over het Ministerie van Financiën in totaal). In 2009 waren dit er nog 2167. Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 van de Nationale ombudsman. lees verder...
Onderzoek Consumentenbond naar belastingaangifte
11% van alle respondenten vindt het doen van aangifte moeilijk tot heel erg moeilijk. Zij hebben wel voorstellen hoe het makkelijker kan worden. lees verder...
UWV: 10.000 werkplekcontroles
Werknemers die van het UWV een uitkering ontvangen worden regelmatig op de werkplek gecontroleerd. Door een inspecteur van het UWV wordt dan nagegaan of de gegevens van werknemers met een uitkering juist zijn doorgegeven aan UWV. lees verder...
Aantal WIA-uitkeringen stijgt harder dan verwacht
Het aantal Wia-uitkeringen steeg in 2010 met ruim tien procent meer dan het UWV in januari vorig jaar verwachtte. Vanwege economische crisis bieden werkgevers minder mogelijkheden tot re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten. In totaal kwamen er vorig jaar per dag bijna honderd Wia-uitkeringen bij. lees verder...
30-plusser kan toch MBO-opleiding volgen
Jaarlijks zullen 47.000 30-plussers toch een mbo-opleiding kunnen volgen. De financiering wordt beperkt tot 2 jaar en er wordt een hogere bijdrage gevraagd van werknemers en werkgevers. lees verder...
EC wil achterhaalde energiebelasting hervormen
De Europese Commissie wil de energiebelasting hervormen. Dat schrijft het Financieel Dagblad op basis van een conceptvoorstel dat in handen is van de krant. lees verder...
Kabinet heeft zorgen over bedrijfslasten
Het kabinet deelt de zorgen van de Kamer over de lasten voor het bedrijfsleven die, zoals nu al uit steekproeven van onder meer het onafhankelijk onderzoeksinstituut Coelo en de NOS is gebleken, dit jaar zijn gestegen. lees verder...
Steviger aanpak fraude burgers en bedrijven
Burgers die frauderen met uitkeringen en bedrijven die arbeidsmarktregels overtreden, worden harder aangepakt. De boetes gaan omhoog en er komen nieuwe instrumenten tegen met name herhalingsfraude. Bedrijven moeten dan een dwangsom betalen of ze worden stilgelegd. lees verder...
Rente bij laat doorgezonden btw-teruggaaf vergoed
De Belastingdienst betaalt rente aan Nederlandse ondernemers voor wie het verzoek om teruggaaf van btw uit een ander EU-land in 2010 met vertraging is doorgezonden. lees verder...
Meer mensen aan het werk vanuit de Ziektewet
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt samen met sociale partners en de uitzendbranche aan maatregelen om mensen sneller uit de Ziektewet te krijgen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Gemiddeld zitten zo’n 100.000 mensen in de Ziektewet. Het grootste deel van deze mensen zijn zieke uitzendkrachten, zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband en zieke werklozen. Deze groep is gemiddeld langer ziek dan werknemers in vaste dienst. lees verder...
De Jager geeft startsein voor het ‘nieuwe pinnen’
“Nederland is klaar voor het nieuwe pinnen!” Met die woorden gaf minister van Financiën Jan Kees de Jager onlangs in Leidschendam het startsein voor het ‘nieuwe pinnen’. In de loop van 2011 schakelen alle winkels over op de nieuwe vorm van pinnen, waarbij consumenten de betaalpas moeten insteken in plaats van doorhalen. Daarmee komt er een einde aan het tijdperk van betalen met de magneetstrip. lees verder...
Belastingdienst biedt hulp bij sportvragen
Sporters, sportverenigingen en sportevenementen met vragen over sport en fiscaliteit kunnen terecht bij vaste aanspreekpunten van de Belastingdienst. In 2009 zijn onderzoeken bij amateurvoetbalverenigingen in de hoofdklasse afgerond. Aanleiding voor de onderzoeken was onder meer de mogelijk oneerlijke concurrentie tussen de amateurclubs onderling en tussen amateur- en betaald voetbal. Daaruit bleek veel verenigingen hun fiscale verplichtingen niet goed na kwamen. lees verder...
Werkgevers: Afschaffen bijtelling bestelauto van de zaak is goede oplossing
VNO-NCW is blij met de aankondiging van staatssecretaris Weekers van Financiën dat hij de verplichte rittenregistratie voor bestelauto’s van de zaak wil afschaffen. Weekers wil echter dat de Belastingdienst geen inkomsten misloopt. VNO-NCW vindt het positief dat de bewindsman in overleg met het bedrijfsleven gaat kijken naar alternatieve oplossingen. lees verder...
Energieinvesteringsaftrek (EIA) voor woningcorporaties en zakelijke verhuurders
Het is niet meer mogelijk een melding in te dienen voor de tijdelijke uitbreiding van de EIA voor bestaande huurwoningen. Opdrachten die voor 1 december 2010 waren verstrekt voor het energetisch verbeteren van huurwoningen, konden in aanmerking komen voor EIA. Binnen drie maanden na de opdrachtverstrekking moest de EIA-melding zijn ingediend, dus vóór 1 maart 2011. De tijdelijke uitbreiding van de EIA-regeling is nu definitief gesloten. Woningcorporaties en zakelijke verhuurders kunnen wel gebruik blijven maken van de "gewone" EIA. lees verder...
Kabinet onderzoekt oorzaken gebrekkige pensioenopbouw zelfstandigen
Het kabinet wil weten hoe het komt dat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) weinig aandacht hebben voor hun pensioenopbouw. Daarom wordt onder meer onderzocht of de wijze waarop de pensioenvoorzieningen nu zijn ingericht, aansluit op de behoefte van zelfstandigen. lees verder...
Steeds meer kleine bedrijven
Op 1 januari 2010 telde Nederland 864 duizend bedrijven en instellingen. Dat zijn er ruim 19 duizend meer dan een jaar eerder. De groei kwam geheel voor rekening van kleine bedrijven. De toename van het aantal bedrijven is kleiner dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met één werkzame persoon was 5 procent hoger dan een jaar eerder. De toename van het aantal bedrijven met 2 tot 5 werkzame personen was zeer beperkt. In beide grootteklassen was de groei minder dan een jaar eerder. Het aantal grotere bedrijven daalde, terwijl dit een jaar eerder nog steeg. lees verder...
Lagere lasten voor bedrijven
Het kabinet is van plan om bestaande subsidies op gebied van (internationaal) ondernemerschap, innovatie en ruimtelijke economie ter grootte van 500 miljoen euro om te zetten in lagere lasten voor het bedrijfsleven. Een deel van dit geld zal worden gebruikt voor een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. Het andere deel zal worden ingezet voor een verruiming van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), een aftrekpost voor loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling. lees verder...
Meer hulp voor MKB bij ontwikkelen nieuwe producten
Er komt meer hulp voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Dat maakte Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie op 2 maart bekend. 'Alleen door te innoveren kan je blijven concurreren. Wij willen het MKB daarbij als motor van de economie ondersteunen,' aldus Verhagen. lees verder...
Belastingaangifte volgend jaar nòg makkelijker
De Belastingaangifte wordt vanaf volgend jaar nog makkelijker. De Belastingdienst en de banken vullen dan ook de betaalde hypotheekrente en ingehouden dividendbelasting vooraf in. In het jaar daarna komen daar het spaarsaldo en de waarde van de effecten bij. Dat maakten staatssecretaris van Financiën Frans Weekers en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Boele Staal op 2 maart in Amsterdam bekend. lees verder...
Alternatieve regeling rittenregistratie bestelauto's
Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de rittenregistratie voor bestelauto’s (bedoeld om de bijtelling voor privégebruik) afschaffen. Dat heeft hij geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Neppérus (VVD). Weekers schrijft dat hij in juni van dit jaar met een zogenaamde autobrief zal komen waarin voorstellen zullen worden opgenomen voor een alternatieve regeling, zonder rittenregistratie. lees verder...
Vooraf ingevulde aangifte weer beschikbaar
Belastingplichtigen kunnen vanaf 1 maart aangifte doen met de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst vult veel gegevens zoals naam, adres, woonplaats, loon of studiefinanciering en de WOZ-waarde van een koopwoning alvast in. Belastingplichtigen moeten deze gegevens controleren, aanvullen en waar nodig wijzigen. Met het gebruik van deze gegevens is de aangifte makkelijker en het kost minder tijd. Ook maken mensen minder invulfouten via de digitale aangifte dan via papier. Vorig jaar hebben bijna 3 miljoen mensen gebruik gemaakt van de vooraf ingevulde aangifte. lees verder...
CBS: meer uitzenduren
Het aantal uitzenduren is voor de derde maal op rij gestegen. In het vierde kwartaal groeide het met ruim 2 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2010. Het groeitempo valt wel terug. In het tweede en derde kwartaal nam het aantal uitzenduren nog met meer dan 5 en 3 procent toe. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 112,6. lees verder...
CBS: 26 duizend bijstandsuitkeringen meer in 2010
In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar met 26 duizend toegenomen. Eind 2010 werden 307 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. lees verder...
Weekers: Fiscale aftrek pensioenpremie ZZP'ers naar 10 jaar
Zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) kunnen binnenkort langer fiscaal gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van het bedrijf waar ze het laatst in loondienst waren. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is van plan de maximale termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies te verlengen van 3 naar 10 jaar. Weekers schrijft dat in antwoord op Kamervragen. lees verder...
Tijdelijke pilot Wajong adviesvouchers verlengd
De tijdelijke pilot Wajong adviesvouchers is verlengd tot en met 29 april 2011. De vraag naar en uitgifte van de Wajong adviesvouchers is erg laat op gang gekomen, waardoor alle 1.000 beschikbare vouchers niet voor het eind van de pilotperiode op 14 februari 2011 konden worden uitgegeven. Door middel van een verlenging van de pilot met tweeënhalve maand wordt ondernemers meer ruimte geboden om een voucher aan te vragen. I lees verder...
Voor het eerst in meer dan drie jaar groei horecaverkopen
In het vierde kwartaal van 2010 was de omzet van de horeca 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is voor de helft te danken aan hogere prijzen en voor de helft aan een hoger volume van de verkopen. Dit is de eerste volumegroei in de horeca sinds het derde kwartaal van 2007. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. lees verder...
Fraude identiteitsbewijs aangepakt
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil fraude die wordt gepleegd met identiteitsbewijzen harder aanpakken. Nu is alleen misbruik van een reisdocument van een ander strafbaar, maar Opstelten wil dat gaan uitbreiden. lees verder...
Installatiebranche wil verlenging verlaagd btw-tarief onderhoud en renovatie
Het verlaagd btw-tarief voor onderhoud en renovatie levert de installatiebranche op jaarbasis een half miljard euro extra omzet op en is goed voor 5.000 nieuwe banen. Bovendien ontvangt het rijk 35 miljoen euro aan extra btw-inkomsten dankzij de regeling. lees verder...
Werknemers potten 15 miljard euro aan vakantiedagen op
Nederlandse werknemers hadden op 31 december 2010 gemiddeld 18,5 vakantiedagen per persoon opgespaard. Dat staat gelijk aan 15 miljard euro. Dit blijkt uit berekeningen op basis van een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven. lees verder...
Belastingverdragen ondersteunen Nederlandse ondernemers
Bij het afsluiten van nieuwe belastingverdragen wordt het steeds moeilijker om daarbij uit te gaan van het zogenaamde standaardmodelverdrag van de OESO. Nieuwe verdragen vergen namelijk veel meer maatwerk dan vroeger. Dit heeft onder te maken met het feit dat Nederland met de meeste OESO-landen al belastingverdragen heeft afgesloten, maar met veel andere landen (nog) niet. Deze landen hanteren vaak van het standaardmodelverdrag afwijkende uitgangspunten. Ook komt het voor dat deze landen belastingsystemen hanteren waarvoor het standaardmodelverdrag niet bruikbaar is. lees verder...
Licht hogere economische groei verwacht
De Nederlandse economie groeit naar verwachting dit jaar met 1,75 procent. Dit blijkt uit een raming van de Nederlandse economie die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gepubliceerd. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van de vorige raming. lees verder...
Werkgever aansprakelijk voor schade door een burnout die het gevolg is van een meer dan 40-urige werkweek
Werkgevers kunnen aansprakelijk zijn voor de schade door een burnout die het gevolg is van een meer dan 40-urige werkweek. Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch bepaald. In deze zaak was een werkneemster ziek geworden als gevolg van een burn-out. De werkneemster stelde dat de burn-out het gevolg was van een te hoge werkdruk. De overbelasting zou hebben plaatsgevonden in een periode van 2,5 jaar en zij stelde de werkgever hiervoor aansprakelijk. Concreet was de vraag aan de orde of de werkgever haar zorgplicht op basis van artikel 7:658 BW was nagekomen. Volgens de Rechtbank in Den Bosch was dat het geval. lees verder...
Zakelijke dienstverleners stuk positiever
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in februari veel groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +31. Dit is 13 punten hoger dan in januari. lees verder...
Kleine daling werkloosheid
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in januari 2011 uit op 398 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in januari weer gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. lees verder...
Staatssecretaris De Krom wil meer Arbocatalogi
Werkgevers en werknemers moeten de komende jaren meer doen om op brancheniveau arbocatalogi te ontwikkelen. Op dit moment vallen 4 miljoen werknemers onder 146 arbocatalogi, maar staatssecretaris De Krom wil dat meer branches arbocatalogi hebben voor hun werknemers. Hij vindt dat de sociale partners nu aan zet zijn. lees verder...
Zoektocht van fiscus naar zwartspaarders
De Belastingdienst beschikt over een cd-rom van de Franse Belastingdienst waarop gegevens staan van Nederlandse belastingplichtigen met verzwegen buitenlandse banktegoeden. De Belastingdienst heeft aangegeven dat een analyse uitgewezen heeft dat de informatie voldoende betrouwbaar is om de rekeninghouders aan te schrijven. lees verder...
Maatregelen tegen 'tsunami' Poolse arbeiders
"Geen werk, dan terug naar Polen". Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 15 februari jl. onderschreef de Kamer dit beleidsuitgangspunt van minister Kamp (Werkgelegenheid). Maar wat gaat de minister eigenlijk doen om dat uitgangspunt te realiseren? lees verder...
Aanpak fraude met Voorlopige Teruggaaf
Het tegengaan van fraude met Voorlopige Teruggaaf (VT) behoort net als in 2010 ook in 2011 tot de beleidsprioriteiten van de Belastingdienst. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA). lees verder...
Uw btw-aangifte 2010 corrigeren? Voorkom heffingsrente!
U wilt uw btw-aangifte 2010 corrigeren? Voorkom heffingsrente door uw correctie vóór 1 april 2011 in te dienen. Om het makkelijker voor u te maken is het formulier 'Suppletie omzetbelasting vanaf 2010' via de site van de Belastingdienst beschikbaar. lees verder...
Mkb maakt voor 742 miljoen euro gebruik van BMKB
Bedrijven hebben in 2010 voor een recordbedrag van 742 miljoen euro gebruik gemaakt van de borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB). De borgstellingsregelingen maken het mogelijk voor banken om krediet te blijven verlenen aan bedrijven die wel voldoende toekomstperspectief hebben maar kampen met een gebrek aan zekerheden. Doordat de overheid borg staat voor een deel van het krediet wordt het risico dat banken lopen beduidend kleiner. lees verder...
Cafetariaregelingen fiscaal verduidelijkt
Meer duidelijkheid voor ondernemers die bij de beloning van hun personeel gebruik maken van zogenaamde cafetariaregelingen. Dat is de strekking van een besluit van staatssecretaris Weekers (Financiën). In de uitvoeringspraktijk van de loonheffingen blijkt namelijk een grote behoefte te bestaan aan verduidelijking van de wetstoepassing bij dergelijke regelingen. lees verder...
Minder bedrijven en personen failliet in 2010
In 2010 zijn 9,6 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is 9 procent minder dan in 2009. Het lichte economisch herstel in 2010 is ook terug te zien in de uitgesproken faillissementen. Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) kwam in 2010 uit op 6,3 duizend. Dat is 10 procent lager dan een jaar eerder, maar nog altijd een van de hoogste aantallen bedrijfsfaillissementen die het CBS ooit heeft waargenomen in een jaar. lees verder...
Minder bedrijven en personen failliet in 2010
n 2010 zijn 9,6 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is 9 procent minder dan in 2009. Het lichte economisch herstel in 2010 is ook terug te zien in de uitgesproken faillissementen. Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) kwam in 2010 uit op 6,3 duizend. Dat is 10 procent lager dan een jaar eerder, maar nog altijd een van de hoogste aantallen bedrijfsfaillissementen die het CBS ooit heeft waargenomen in een jaar. lees verder...
Verzuimboete bij niet of te laat betalen aanslagbelastingen
Sinds 1 januari 2011 kunt u een verzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Mogelijk ontvangt u hierover een brief. lees verder...
BTW: forfaitaire verdeling arbeid (6%) en materialen (19%) bij renovatie
De Belastingdienst heeft afspraken gemaakt met 'Bouwend Nederland' en de Aannemersfederatie over een forfaitaire verdeling van de vergoeding van arbeid en materialen bij renovatie en herstel van woningen, ouder dan twee jaar na ingebruikneming. lees verder...
Onderhandelingen belastingverdragen in 2011
De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In 2011 zet Nederland gesprekken voort met Australië, België, China, Duitsland, Frankrijk, India en Indonesië. Ook worden gesprekken aangegaan met Costa Rica, Ethiopië, India en Nieuw Zeeland. lees verder...
Minder bedrijven en personen failliet in 2010
In 2010 zijn 9,6 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is 9 procent minder dan in 2009. Het lichte economisch herstel in 2010 is ook terug te zien in de uitgesproken faillissementen. Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) kwam in 2010 uit op 6,3 duizend. Dat is 10 procent lager dan een jaar eerder, maar nog altijd een van de hoogste aantallen bedrijfsfaillissementen die het CBS ooit heeft waargenomen in een jaar. lees verder...
Inlener kent gedrag uitzendbureau niet
Ondernemingen die zaken doen met een uitzendbedrijf kunnen er nooit volledig zeker van zijn dat dit bedrijf bonafide werkt, zegt de Tilburgse hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Wilthagen reageert op een plan van minister Kamp van Sociale Zaken om inleners van uitzendkrachten harder aan te pakken bij uitbuiting. Kamp zei onlangs in Nieuwsuur bedrijven te willen sluiten zodra ze twee keer in zee gaan met een uitzendbureau dat zich niet aan de regels houdt. Door de inleners verantwoordelijk te maken voor het welzijn van de uitzendkrachten, wil de minister grip krijgen op malafide uitzendbureaus. Vooral Oost-Europeanen worden vaak onder het wettelijk minimumloon betaald. De huisvesting is vaak ook ronduit slecht te noemen. lees verder...
Heffings- en invorderingsrente tweede kwartaal 2011: 2,5 procent
Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Heffingsrente is verschuldigd als iemand te weinig belasting heeft betaald. Wanneer iemand teveel belasting heeft betaald, krijgt hij heffingsrente terug van de Belastingsdienst. lees verder...
Werkgevers begeleiden zelf werknemers naar nieuw werk
‘Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers zelf de verantwoordelijkheid krijgen om werknemers naar ander werk te begeleiden’. Dat zei minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op februari jl. in Driebergen bij de aftrap van een proef met negen projecten om werknemers die met ontslag bedreigd worden elders aan werk te helpen. Sociale partners krijgen voor deze regionale initiatieven een financiële bijdrage van maximaal 2.500 euro per werknemer voor de begeleiding naar nieuw werk. Bedrijven moeten er zelf ook minimaal dat bedrag bijleggen. Het kabinet stelt in totaal 2 miljoen euro voor het experiment beschikbaar. lees verder...
Woekerpolissen; stand van zaken
De media besteden regelmatig aandacht aan de compensatieregelingen voor woekerpolissen. Deze regelingen zijn onder andere door de inspanning van Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolisclaim tot stand gekomen. Doel: collectieve oplossingen voor alle polishouders zonder dat zij aan de bereikte compensatieregelingen vastzitten. lees verder...
Minder bedrijven en personen failliet in 2010
n 2010 zijn 9,6 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is 9 procent minder dan in 2009. Het lichte economisch herstel in 2010 is ook terug te zien in de uitgesproken faillissementen. Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) kwam in 2010 uit op 6,3 duizend. Dat is 10 procent lager dan een jaar eerder, maar nog altijd een van de hoogste aantallen bedrijfsfaillissementen die het CBS ooit heeft waargenomen in een jaar. lees verder...
Uittreksel uit het Handelsregister op ander papier
Sinds 1 februari 2011 wordt het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel afgedrukt op ander papier. lees verder...
Lokale lasten zijn centraal lastig
De zorg om de lokale lasten voor ondernemers wordt breed gedeeld. Kamerleden ter linker- en rechterzijde (PvdA en VVD) hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over een onderzoek van de NOS naar de stijging van de lokale lasten. De PvdA'ers Smeets, Dijksma en Heijnen willen weten hoeveel gemeenten de lasten hebben verhoogd zonder daarover in overleg te treden met het lokale bedrijfsleven. Ook herinneren zij de ministers Donner en Verhagen aan de woorden van premier Rutte, die op het laatste congres van MKB-Nederland stelde dat gemeenten de bezuinigingen niet over de rug van ondernemers mochten doorvoeren. De VVD'ers Van der Burg en Ziengs sluiten zich daarbij aan en vragen of de ministers ook niet vinden dat de gemeenten "vooral in eigen vlees moeten snijden". lees verder...
Kabinet kiest voor een goede en ambitieuze aanpak regeldruk
Met de aanpak “Meer geregeld met minder regels” opent het kabinet Rutte/Verhagen een serieuze aanval op de regeldruk. Ondernemers zagen de winst van voorgaande programma’s vaak verdampen door de kosten van nieuwe regelgeving. Het kabinet introduceert nu een nieuwe spelregel waarbij nieuwe regels zo snel mogelijk gecompenseerd moeten worden. Deze compensatieregel dwingt tot prioriteitstelling en draagt er aan bij dat alleen nieuwe regels voorgesteld worden waaraan een goede analyse ten grondslag ligt. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie. lees verder...
Minister Kamp: 'Bedrijf op slot bij inhuur via malafide uitzendbureau'
Bedrijven die twee keer personeel inhuren via een malafide uitzendbureau, moeten binnenkort op slot. Dat zei minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 2 februari jl. in Nieuwsuur. Kamps staatssecretaris De Krom zegde in november in de Tweede Kamer toe een wetsvoorstel te ontwerpen dat uitzendbureaus verplicht zich te registreren. Zonder een certificaat zou een uitzendbureau geen personeel aan het werk mogen zetten. Op die manier wil het kabinet grip krijgen op malafide uitzendbureaus die voornamelijk Oost-Europeanen uitbuiten door ze onder het wettelijk minimumloon te betalen. Ook is de huisvesting vaak ronduit slecht te noemen. lees verder...
Werkzoekenden bereid tot concessies
Een meerderheid van de Nederlanders is bereid tot concessies als ze daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het UWV. lees verder...
LB / OB / snellere afhandeling deblokkeringsverzoek g-rekening
De Belastingdienst heeft de deblokkeringstermijn van een g-rekening door een nieuwe werkwijze met de helft teruggebracht, tot 3 à 4 weken. Geblokkeerde rekeningen (g-rekeningen) worden vooral gebruikt door onderaannemers en door uitzendbureaus. lees verder...
Ondernemers krijgen langer de tijd om BIZ-initiatief in te dienen
Ondernemers die samen de kwaliteit van hun bedrijventerrein of winkelgebied willen verbeteren kunnen nog dit hele jaar een BIZ, bedrijveninvesteringszone, oprichten. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft dit initiatief op eerder aandringen van MKB-Nederland en VNO-NCW verlengd. Met de BIZ kunnen ondernemers zelf bepalen of en welke activiteiten zij willen uitvoeren om het gebied aantrekkelijker te maken. lees verder...
In vijf jaar ruim 100 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers minder
Eind november 2010 zijn 597 duizend uitkeringen verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt waren. Dat zijn er 109 duizend minder dan vijf jaar eerder. Het totaal uitgekeerde bedrag is in deze vijf jaar gestegen met ruim 300 miljoen euro. lees verder...
Belastingdienst: ondernemers pas op voor btw-carrouselfraude
Op de website van de belastingdienst is een waarschuwing geplaatst die ondernemers er op attent maakt dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude. Ondernemers die weten of hadden kunnen weten dat ze betrokken zijn bij btw-carrouselfraude, krijgen geen btw-aftrek. Bovendien worden zij soms hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor btw die door andere ondernemers binnen de handelsketen niet is afgedragen. lees verder...
LB / OB / snellere afhandeling deblokkeringsverzoek g-rekening
De Belastingdienst heeft de deblokkeringstermijn van een g-rekening door een nieuwe werkwijze met de helft teruggebracht, tot 3 à 4 weken. Geblokkeerde rekeningen (g-rekeningen) worden vooral gebruikt door onderaannemers en door uitzendbureaus. lees verder...
Werkgevers: Heldere, eenduidige wetgeving is oplossing aanbestedingsbeleid
VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten bij de vaste commissie voor ELenI voor heldere, eenduidige wetgeving voor aanbestedingsopdrachten. De huidige lappendeken aan regels is problematisch, en wordt een doel op zich zelf, concludeert aanbestedingsambassadeur Riek Bakker in haar onlangs gepresenteerde rapport. In een brief aan de commissie schrijven de ondernemingsorganisaties dat het huidige wetsvoorstel nog verder kan worden verbeterd, zodat de focus weer komt te liggen op de innovatie en kwaliteit van het product of de dienst en de economische overwegingen die een inkoper dient te maken. Een goed aanbestedingsbeleid bevordert immers een kosteneffectieve besteding van het belastinggeld en biedt kansen voor ondernemingen. lees verder...
Werkgevers: Heldere, eenduidige wetgeving is oplossing aanbestedingsbeleid
VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten bij de vaste commissie voor ELenI voor heldere, eenduidige wetgeving voor aanbestedingsopdrachten. De huidige lappendeken aan regels is problematisch, en wordt een doel op zich zelf, concludeert aanbestedingsambassadeur Riek Bakker in haar onlangs gepresenteerde rapport. In een brief aan de commissie schrijven de ondernemingsorganisaties dat het huidige wetsvoorstel nog verder kan worden verbeterd, zodat de focus weer komt te liggen op de innovatie en kwaliteit van het product of de dienst en de economische overwegingen die een inkoper dient te maken. Een goed aanbestedingsbeleid bevordert immers een kosteneffectieve besteding van het belastinggeld en biedt kansen voor ondernemingen. lees verder...
Belastingdienst: vertraging in terugkoppeling aangifte omzetbelasting
Op dit moment ondervinden ondernemers vertraging in de terugkoppeling die zij ontvangen op de aangifte omzetbelasting die met een softwarepakket zijn ingediend. lees verder...
Belastingdienst: vertraging in terugkoppeling aangifte omzetbelasting
Op dit moment ondervinden ondernemers vertraging in de terugkoppeling die zij ontvangen op de aangifte omzetbelasting die met een softwarepakket zijn ingediend. lees verder...
Verplichte schatting voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting vervallen
De verplichting voor de Vennootschapsbelasting om binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar de belastbare winst te schatten, is met ingang van 2011 vervallen. De Belastingdienst kijkt dit najaar wel of het ontbreken van een voorlopige aanslag op basis van historische gegevens terecht is. Belastingplichtigen voor wie dit niet het geval is ontvangen dan een brief met het verzoek een schatting te doen. A lees verder...
Belastingdienst en CBW-MITEX sluiten convenant
Snel duidelijkheid over fiscale zaken, minder administratieve lasten en effectiever toezicht voor ondernemers met winkels in wonen, mode, schoenen en sport. Dat zijn de afspraken die brancheorganisatie CBW-MITEX en de Belastingdienst samen vastlegden in een nieuw brancheconvenant. Op 28 januari zetten Theo Poolen, lid Managementteam Belastingdienst en Jan Meerman voorzitter van CBW-MITEX, beiden hun handtekening onder het nieuwe convenant. Vanaf nu is CBW-MITEX een belangrijke spreekbuis namens ondernemers in wonen, mode, schoenen en sport richting de Belastingdienst. lees verder...
Belastingdienst en CBW-MITEX sluiten convenant
Snel duidelijkheid over fiscale zaken, minder administratieve lasten en effectiever toezicht voor ondernemers met winkels in wonen, mode, schoenen en sport. Dat zijn de afspraken die brancheorganisatie CBW-MITEX en de Belastingdienst samen vastlegden in een nieuw brancheconvenant. Op 28 januari zetten Theo Poolen, lid Managementteam Belastingdienst en Jan Meerman voorzitter van CBW-MITEX, beiden hun handtekening onder het nieuwe convenant. Vanaf nu is CBW-MITEX een belangrijke spreekbuis namens ondernemers in wonen, mode, schoenen en sport richting de Belastingdienst. lees verder...
Groei aantal (zakelijke) hybride personenauto's zet door
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal hybride personenauto's steeds toeneemt. Op 1 januari 2010 waren er 39,3 duizend hybrides met een Nederlands kenteken. Dit zijn er bijna 70 procent meer dan een jaar eerder. De groei is grotendeels toe te schrijven aan het aantal hybrides in het bezit van bedrijven. Dit aantal steeg van 12,3 duizend naar 23,4 duizend. lees verder...
Indexering eigenwoningforfait blijft bestaan
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financi lees verder...
Weekers wil belastingrechtspraak na consultatie openbaar maken
Openbaarheid van rechtspraak is het uitgangspunt in de Grondwet. Dit houdt in dat procespartijen met naam en toenaam worden genoemd in de zaken waarover wordt geprocedeerd. Op dit moment wordt daarop een uitzondering gemaakt voor belastingzaken. In de meeste landen om ons heen is dat niet zo. Staatssecretaris Weekers (Financi lees verder...
Weekers wil belastingrechtspraak na consultatie openbaar maken
Openbaarheid van rechtspraak is het uitgangspunt in de Grondwet. Dit houdt in dat procespartijen met naam en toenaam worden genoemd in de zaken waarover wordt geprocedeerd. Op dit moment wordt daarop een uitzondering gemaakt voor belastingzaken. In de meeste landen om ons heen is dat niet zo. Staatssecretaris Weekers (Financiën) wil dit meer in lijn brengen met de Grondwet en met de rechtspraktijk in de andere landen. lees verder...
Na de zomer wetsvoorstel nieuwe startersregeling WW
Nog voor het zomerreces stuurt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een voorstel voor een nieuwe startersregeling in de WW naar de Tweede Kamer. Dat moet leiden tot een concreet wetsvoorstel kort na dat reces. Dat zei Kamp in de Kamer tijdens een debat over de startersregeling. Die regeling maakt het mogelijk dat WW-gerechtigden een eigen bedrijfje kunnen beginnen, met behoud van uitkering. Maar de regeling moet op de schop, vindt de minister. lees verder...
Nagenoeg alleen niet-financi
Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven keerden in 2010 ruim 11 miljard euro dividend aan hun aandeelhouders uit. Dat is 1 miljard euro meer dan in 2009. De stijging is volledig toe te schrijven aan de niet-financi lees verder...
Gebruik deeltijd-WW neemt verder af
Het aantal mensen dat gebruik maakt van de regeling voor deeltijd-WW is verder afgenomen. Dit blijkt uit de cijfers van het UWV over de laatste drie maanden van 2010. Eind december 2010 zaten er nog 8.500 werknemers in de deeltijd-WW. In totaal hebben, sinds de invoering van de regeling op 1 april 2009 ruim 7.800 bedrijven voor 76.000 werknemers deeltijd-WW aangevraagd tot en met eind december 2010. Hiervan hebben 67.500 mensen de regeling alweer verlaten. lees verder...
CBS: zakelijke dienstverleners iets positiever
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in januari groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +18. Dit is 4 punten hoger dan in december. De zakelijke dienstverleners zijn al een halfjaar lang optimistisch over hun toekomstige omzet. Het aantal ondernemers dat een toename van de werkgelegenheid in de komende drie maanden verwacht was in januari ongeveer even groot als het aantal dat op een afname rekent. lees verder...
CBS: zakelijke dienstverleners iets positiever
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in januari groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +18. Dit is 4 punten hoger dan in december. De zakelijke dienstverleners zijn al een halfjaar lang optimistisch over hun toekomstige omzet. Het aantal ondernemers dat een toename van de werkgelegenheid in de komende drie maanden verwacht was in januari ongeveer even groot als het aantal dat op een afname rekent. lees verder...
Belastingdienst: (internet)poker is een kansspel
De Belastingdienst beschouwt poker als een kansspel. Als iemand hiermee prijzen wint, is hij of zij in veel gevallen kansspelbelasting verschuldigd. Om een juiste en controleerbare aangifte te kunnen doen, is het van belang dat de resultaten goed worden vastgelegd en bewaard. Uit een uitspraak van 2 juli 2010 is af te leiden dat de Rechtbank 's-Gravenhage van mening is dat het pokerspel meer een behendigheidsspel (met kansspelelementen) is dan een kansspel (met behendigheidselementen). Deze uitspraak wijkt af van een eerder arrest van de Hoge Raad uit 1998. Toen werd beslist dat poker een kansspel is. Ook de Rechtbank Leeuwarden oordeelde op 14 oktober 2010 dat poker een kansspel is, zodat kansspelbelasting geheven kan worden. lees verder...
Belastingdienst: (internet)poker is een kansspel
De Belastingdienst beschouwt poker als een kansspel. Als iemand hiermee prijzen wint, is hij of zij in veel gevallen kansspelbelasting verschuldigd. Om een juiste en controleerbare aangifte te kunnen doen, is het van belang dat de resultaten goed worden vastgelegd en bewaard. Uit een uitspraak van 2 juli 2010 is af te leiden dat de Rechtbank 's-Gravenhage van mening is dat het pokerspel meer een behendigheidsspel (met kansspelelementen) is dan een kansspel (met behendigheidselementen). Deze uitspraak wijkt af van een eerder arrest van de Hoge Raad uit 1998. Toen werd beslist dat poker een kansspel is. Ook de Rechtbank Leeuwarden oordeelde op 14 oktober 2010 dat poker een kansspel is, zodat kansspelbelasting geheven kan worden. lees verder...
Mkb krijgt 10 mln. euro voor verbeteren van veiligheid
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de overheid, ondanks de bezuinigingen, ook in 2011 kleine bedrijven gaat helpen bij het verbeteren van de veiligheid. Ministers Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) hebben vorige week vrijdag besloten om voor de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB-regeling) 10 mln. euro beschikbaar te stellen. lees verder...
Belastingdienst opnieuw naar zwartspaarders op zoek
De komende tijd zullen opnieuw vele honderden mensen een brief van de Belastingdienst op de mat vinden waarin hen wordt gevraagd opheldering over buitenlandse rekeningen te geven. De fiscus heeft verschillende nieuwe projecten opgezet naar aanleiding van recente uit binnen- en buitenland ontvangen informatie over potenti lees verder...
Belastingdienst opnieuw naar zwartspaarders op zoek
De komende tijd zullen opnieuw vele honderden mensen een brief van de Belastingdienst op de mat vinden waarin hen wordt gevraagd opheldering over buitenlandse rekeningen te geven. De fiscus heeft verschillende nieuwe projecten opgezet naar aanleiding van recente uit binnen- en buitenland ontvangen informatie over potenti lees verder...
Faciliteit Euro-6 dieselpersonenauto's
Sinds 1 januari 2011 moet elke nieuwe dieselpersonenauto zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de dan geldende Euro-5 norm. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2011 Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt (per 1 september 2015). lees verder...
Kleinebanenregeling in 2011
De kleinebanenregeling is met een jaar verlengd en geldt dus ook in 2011. De kleinebanenregeling regelt dat voor de werknemer jonger dan 23 jaar met een kleine baan geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald en dat voor die werknemer de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op nul wordt gesteld. De werkgever hoeft dan ook geen vergoeding voor die inkomensafhankelijke bijdrage meer te geven. lees verder...
Faciliteit Euro-6 dieselpersonenauto's
Sinds 1 januari 2011 moet elke nieuwe dieselpersonenauto zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de dan geldende Euro-5 norm. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2011 Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt (per 1 september 2015). lees verder...
15 miljoen euro aan naheffingen en boetes voor ontduiken eurovignet
De Belastingdienst heeft over 2010 voor ruim 15 miljoen euro aan naheffingen en boetes opgelegd bij vrachtwagentransporteurs die ten onrechte niet in het bezit waren van een eurovignet. Grote en zware vrachtauto's belasten de wegen extra en hiervoor moet een aparte heffing worden betaald: belasting voor zware motorrijtuigen (BZM), het zogenoemde eurovignet. Ruim 80 procent van de vrachtwagentransporteurs betaalt gewoon BZM. De correcties richten zich op de kleine 20 procent die zich niet goed aan de regels houden. lees verder...
Heffingen lokale overheden stijgen met 2,8 procent
In 2011 verwachten de lokale overheden 11,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,8 procent meer dan in 2010. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden. De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit naar verwachting in 2011 met 2,6 procent. Hiermee komen de opbrengsten voor het eerst boven de 8 miljard euro uit. De belangrijkste heffing van de gemeenten, de onroerendezaakbelasting (OZB), brengt dit jaar 3,4 procent meer op dan vorig jaar. lees verder...
DGA met voorbijgaand minderheidsbelang geen werknemer
Een tijdelijk minderheidsbelang voor een directeur-grootaandeelhouder hoeft niet per se te leiden tot een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Dit blijkt uit een feitelijke uitspraak van de belastingrechter in Den Bosch. lees verder...
Belastingdienst stelt landbouwpublicaties 2010 beschikbaar
De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2010 beschikbaar gesteld. De landbouwnormen zijn in overleg met het bedrijfsleven samengesteld voor ondernemers in de landbouw. Ze bevatten normbedragen voor de meest gangbare kostenposten en bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden in de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw. lees verder...
Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010
In het laatste kwartaal van vorig jaar registreerde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op landelijk niveau een opleving in het aantal kooptransacties. Dit als gevolg van het aantreden van het nieuwe kabinet waardoor zekerheid ontstond over het voortbestaan van de hypotheekrenteaftrek. Ook was er een toename in het aantal kooptransacties doordat er snel nog huizen werden gekocht vr 1 januari. lees verder...
Tien miljoen euro voor veiligheid kleine bedrijven
De overheid steunt kleine bedrijven bij het verbeteren van de veiligheid. Daarvoor hebben ministers Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Opstelten van Veiligheid en Justitieop 13 januari tien miljoen eurobeschikbaar gesteld. "Een overval of inbraak heeft vaak grote gevolgen voor een ondernemer", aldus minister Verhagen. "Omdat het ondernemers vaak ontbreekt aan geld, tijd en kennis om zich beter te beveiligen, gaan we daarbij helpen." lees verder...
Maximum voor beloningen in publieke en semipublieke sector
Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft op 14 januari 2011 bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend dat een maximum stelt aan de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector. Voor de publieke sector gaat het voorstel uit van een maximum van 130% van het salaris van een minister vermeerderd met componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. Voor topambtenaren bij de rijksoverheid wordt het nieuwe beloningsregime, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, per 1 januari 2011 al ingevoerd. Dat houdt in dat bij het rijk de totale beloning (salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, eenmalige en periodieke toelagen) niet kan uitstijgen boven deze norm, ook niet bij een arbeidsduur van 40 uur per week. lees verder...
Maximum voor beloningen in publieke en semipublieke sector
Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft op 14 januari 2011 bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend dat een maximum stelt aan de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector. Voor de publieke sector gaat het voorstel uit van een maximum van 130% van het salaris van een minister vermeerderd met componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. Voor topambtenaren bij de rijksoverheid wordt het nieuwe beloningsregime, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, per 1 januari 2011 al ingevoerd. Dat houdt in dat bij het rijk de totale beloning (salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, eenmalige en periodieke toelagen) niet kan uitstijgen boven deze norm, ook niet bij een arbeidsduur van 40 uur per week. lees verder...
Belastingdienst en STIBA sluiten samenwerkingsconvenant
Vooraf fiscale aandachtspunten afstemmen, minder administratieve lasten en een effectiever toezicht. Dit zijn enkele doelen van een samenwerkingsconvenant dat de Belastingdienst en STIBA, de brancheorganisatie en belangenbehartiger van gecertificeerde voertuigdemontagebedrijven in Nederland, op maandag 17 januari 2011 hebben afgesloten. De afspraken gelden voor alle bedrijven in de branche. lees verder...
Stijging gemeentelijke lasten baart bedrijfsleven zorgen
MKB-Nederland is ongerust over de stijgende lokale lasten voor ondernemers. Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat de gemeentelijke belastingen dit jaar gemiddeld 3,5 tot 4,8 procent omhoog gaan. De ondernemersorganisatie pleit voor een bestuurlijk akkoord tussen Rijk en gemeenten, waarin afspraken worden gemaakt over terughoudendheid bij het invoeren en verhogen van lokale belastingen. lees verder...
Stijging gemeentelijke lasten baart bedrijfsleven zorgen
MKB-Nederland is ongerust over de stijgende lokale lasten voor ondernemers. Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat de gemeentelijke belastingen dit jaar gemiddeld 3,5 tot 4,8 procent omhoog gaan. De ondernemersorganisatie pleit voor een bestuurlijk akkoord tussen Rijk en gemeenten, waarin afspraken worden gemaakt over terughoudendheid bij het invoeren en verhogen van lokale belastingen. lees verder...
Kabinet-Rutte-Verhagen populair bij ondernemers
Het kabinet-Rutte-Verhagen heeft in oktober een sterke ploeg op het bordes gezet, vinden ondernemers. Dat blijkt uit de Forum Nieuwjaarsenquete waaraan bijna 500 ondernemers deelnamen. De enquete werd eind december afgenomen, ruim twee maanden na de installatie van het nieuwe kabinet. Ministers n beleid krijgen een dikke voldoende in de Nieuwjaarsenqute van Forum. Een flinke breuk met de magere zesjes van het laatste kabinet-Balkenende. lees verder...
Flink meer omzet detailhandel
In november van 2010 heeft de detailhandel 4,3procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit kwam vooral doordat het volume groeide, namelijk met 3,0procent. De prijzen waren 1,3procent hoger. De detailhandel boekte in november de hoogste omzetgroei in ruim 2 jaar. lees verder...
Industrie zet 16 procent meer om
De ondernemers in de industrie behaalden in november 16procent meer omzet dan in november2009. Deze toename is een stuk groter dan in oktober, toen de omzetgroei 11procent bedroeg. lees verder...
Industrie zet 16 procent meer om
De ondernemers in de industrie behaalden in november 16procent meer omzet dan in november2009. Deze toename is een stuk groter dan in oktober, toen de omzetgroei 11procent bedroeg. lees verder...
Inflatie gestegen naar 1,9 procent
De inflatie is in december gestegen naar 1,9procent, het hoogste inflatiecijfer na maart 2009. In november was de inflatie nog 1,6procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. lees verder...
Grote verschillen in koopkrachtontwikkeling bij veel voorkomende beroepen
In 2009 is de koopkracht van de werkzame beroepsbevolking met 2,5 procent gestegen. Dat is een grotere stijging dan in 2008. De koopkrachtverbetering in 2009 van de totale bevolking was met 1,5 procent beduidend lager. lees verder...
Uitkeringen door inkomensverzekeraars belast voor de loonheffingen
Banken, levensverzekeringsmaatschappijen en andere financile instellingen moeten sinds 1 januari 2010 loonbelasting/ premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) inhouden op bepaalde categorien verzekeringsuitkeringen. Inkomensverzekeraars hebben hiervoor een jaar uitstel gekregen. Hierbij gaat het om schadeverzekeraars als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. lees verder...
Giftenaftrek bij afzien van vergoeding voor vrijwilligerswerk
Voor de beoordeling van de vraag of vrijwilligers recht hebben op giftenaftrek is het van belang onderscheid te maken tussen (A) het afzien van een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten en (B) het afzien van een vrijwilligersvergoeding die niet gebaseerd is op werkelijk gemaakte kosten. lees verder...
Bankheffing zou ING en Rabo miljoenen kosten
Als in alle Europese landen een nieuwe bankbelasting wordt ingevoerd zou dit ING en Rabobank beiden circa 100 miljoen euro per jaar kosten. Dit bleek maandag 10 januari uit informatie uit een rapport van onderzoeksbureau BvD Bankscope, die in het bezit is van het ANP. Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan plannen om banken jaarlijks een belastingheffing op te leggen gelijk aan een percentage van hun aangetrokken financile middelen. BvD Bankscope heeft voor de Europese Raad in kaart gebracht wat de impact van een heffing zou zijn op individuele banken. lees verder...
Inspecteur moet zorgvuldig te werk gaan bij opleggen van voorlopige aanslag
De inspecteur mag de hoogte van een voorlopige aanslag niet klakkeloos baseren op de gegevens van het voorgaande jaar. Doet hij dat toch en is de aanslag te hoog, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding van de kosten die u heeft moeten maken voor het laten indienen van een verzoek om een vermindering van een voorlopige aanslag. Dat heeft de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad geadviseerd. lees verder...
Minister Kamp lanceert website voor eenvoudig inzicht in pensioen en AOW
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 januari jl. de website www.mijnpensioenoverzicht.nl officieel in gebruik genomen. Deze website biedt voor het eerst een helder en eenvoudig totaaloverzicht van aanvullend pensioen dat via het werk is opgebouwd n van AOW. Ook kan men raadplegen hoeveel nabestaandenpensioen er is na overlijden. Bezoekers van de website moeten inloggen met hun DigiD. lees verder...
Werkgevers: 'Eerst de puntjes op de i, dan pas vakantiedagenwet invoeren'
Het kabinet wil het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen. Een wetsvoorstel, waarin staat dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar, is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Werkgeversorganisaties vinden dat er een aantal puntjes op de i gezet moeten worden. Zij willen daarom dat deze wet niet voor 1 januari 2012 wordt ingevoerd. lees verder...
Werkgevers: 'Eerst de puntjes op de i, dan pas vakantiedagenwet invoeren'
Het kabinet wil het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen. Een wetsvoorstel, waarin staat dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar, is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Werkgeversorganisaties vinden dat er een aantal puntjes op de i gezet moeten worden. Zij willen daarom dat deze wet niet voor 1 januari 2012 wordt ingevoerd. lees verder...
Rapportcijfer Belastingdienst: 6,5
Periodiek meet de Belastingdienst met de zogenaamde Fiscale monitor hoe burgers en bedrijven over de Belastingdienst denken en hoe ze het handelen van de Belastingdienst beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder particulieren, toeslaggerechtigden, ondernemers, douaneklanten en fiscaal adviseurs. In het onderzoek wordt de beleving van deze doelgroepen gemeten op de volgende punten: - het functioneren van de Belastingdienst als organisatie, - het contact met de Belastingdienst, - het doen van aangifte, - houding en perceptie met betrekking tot belasting betalen n belasting ontduiken. De Fiscale Monitor meet geen effecten, maar is een thermometer van de subjectieve beleving van de doelgroepen. lees verder...
Premievrijstelling voor jonge werknemers met een kleine baan (kleinebanenregeling) verlengd
In 2010 hebt u als werkgever onder bepaalde voorwaarden recht op de premievrijstelling voor jonge werknemers met een kleine baan. Dit geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar met een loon dat niet hoger is dan een bepaald maximum. Deze zogenoemde kleinebanenregeling gold voorlopig alleen voor 2010. lees verder...
Maximumbedrag voor personeelsreizen, personeelsfeesten en vergelijkbare incidentele voorzieningen
Kiest u als werkgever niet voor de werkkostenregeling? Dan geldt met ingang van 1 januari 2011 een maximale vrijstelling van 454 euro per werknemer per jaar voor incidentele personeelsvoorzieningen, zoals personeelsfeesten en -reizen. U moet dan per werknemer bijhouden van welke personeelsvoorzieningen hij gebruik maakt. lees verder...
Premievrijstelling voor jonge werknemers met een kleine baan (kleinebanenregeling) verlengd
In 2010 hebt u als werkgever onder bepaalde voorwaarden recht op de premievrijstelling voor jonge werknemers met een kleine baan. Dit geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar met een loon dat niet hoger is dan een bepaald maximum. Deze zogenoemde kleinebanenregeling gold voorlopig alleen voor 2010. lees verder...
Zzp´er ervaart toenemende concurrentie
Zzpers ervaren in toenemende mate concurrentie van soortgenoten: ruim een derde (36%) van de zzpers vindt dat de concurrentie toeneemt in de eigen branche (In de vervoersector is dit zelfs 62%), 6% vindt dat de concurrentie juist afneemt en 37% houdt het erop dat het gelijk blijft. Opvallend is dat 14% geen idee heeft van de concurrentie. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel. lees verder...
Tegen een afwijzing van een verzoek om uitstel van betaling van een aanslag is geen beroep mogelijk
Een belastingplichtige heeft bij de inspecteur een verzoek om uitstel van betaling van een aanslag IB/Premie 2001 ingediend. De inspecteur heeft dit afgewezen. Tegen deze afwijzing heeft de belastingplichtige beroep ingesteld bij de Rechtbank in Arnhem. De Rechtbank verklaart zicht echter onbevoegd. De beslissing op het verzoek om uitstel van betaling is op grond van de relevante bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (8:2 tot en met 8:6) geen beslissing waartegen beroep openstaat bij de Rechtbank. lees verder...
Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt ook loon doorbetaald als hij ziek is
In deze situatie betaalt u als werkgever voor maximaal 2 jaar minstens 70% van het loon door als uw werknemer een tijdelijk contract heeft en ziek wordt. lees verder...
Verruimingen BMKB, GO en Groeifaciliteit verlengd
De verruimingen van de garantieregelingen Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Regeling groeifaciliteit zijn met 1 jaar verlengd tot en met 2011. Deze regelingen gelden voor alle ondernemingen. lees verder...
Verruimingen BMKB, GO en Groeifaciliteit verlengd
De verruimingen van de garantieregelingen Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Regeling groeifaciliteit zijn met 1 jaar verlengd tot en met 2011. Deze regelingen gelden voor alle ondernemingen. lees verder...
Overdrachtsbelasting: tijdelijke verlenging termijn doorverkoop van woningen
Voor woningen die in 2011 gekocht worden en die binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de termijn, want in de reguliere regelgeving geldt de vrijstelling alleen als een woning twee keer wordt verkocht in een tijdsbestek van zes maanden. lees verder...
Overdrachtsbelasting: tijdelijke verlenging termijn doorverkoop van woningen
Voor woningen die in 2011 gekocht worden en die binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de termijn, want in de reguliere regelgeving geldt de vrijstelling alleen als een woning twee keer wordt verkocht in een tijdsbestek van zes maanden. lees verder...
CAO-lonen in 2010 met 0,8 procent gestegen
De cao-lonen zijn in 2010 gemiddeld met 0,8 procent gestegen. De stijging is fors lager dan de loonstijging van 2,3 procent in 2009. In 2008 gingen de cao-lonen nog met 3,5 procent omhoog. Dit blijkt uit de Najaarsrapportage cao-afspraken 2010 die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de rapportage zijn 114 cao’s onderzocht waaronder ruim 5,2 miljoen werknemers vallen. De cijfers over de lonen zijn voorlopig en gaan alleen over wijzigingen in het contractloon. lees verder...
Nederlandse belastingmoraal toegenomen
Jaarlijks meet de Belastingdienst wat de door belastingplichtigen en toeslaggerechtigden ervaren kans is dat de Belastingdienst ontdekt dat iemand in een aangifte of een aanvraag voor toeslag onjuiste informatie opgeeft. Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre men vindt dat men zich aan de regels moet houden en in hoeverre men zegt dat ook zelf te doen. lees verder...
Geen belasting over DSB-spaartegoeden
Belastingplichtigen mogen bij hun belastingaangifte over 2010 bepaalde vorderingen op DSB op nihil stellen. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over spaargeld dat zij nog tegoed hebben van DSB. lees verder...
Auto van de zaak in 2011
Er zijn vier tarieven voor de (minimum)bijtelling auto van de zaak: 1. 0% voor auto’s zonder CO2-uitstoot (bijvoorbeeld elektrische auto’s); 2. 14% voor zeer zuinige auto's met een CO2-uitstoot van maximaal: - 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt; - 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt; 3. 20% voor zuinige auto's met een CO2-uitstoot van meer dan: - 95 en maximaal 116 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt; - 110 en maximaal 140 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt; 4. 25% voor alle andere auto’s. De grondslag voor de bijtelling is de catalogusprijs van de auto inclusief BPM. lees verder...
Garagebedrijven moeten veiliger werken
Ongekeurde hefbruggen, machines die kunnen omvallen en ontploffingsgevaar bij het oppompen van banden. Bij zo’n driekwart van de garagebedrijven is de veiligheid van de medewerkers te weinig gegarandeerd. Een verbetering is wel dat monteurs minder zwaar hoeven te tillen. Dat blijkt uit het rapport Garages in Beeld dat de Arbeidsinspectie onlangs heeft gepubliceerd. De inspectie controleerde de veiligheid van werknemers bij in totaal 1060 werkplaatsen en garages. lees verder...
Nieuwe regeling verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Voor beleggingen in durfkapitaal bestaat een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting. Naast deze twee faciliteiten bestaat nog een derde faciliteit voor directe beleggingen in durfkapitaal, namelijk de persoonsgebonden aftrek voor verliezen op directe beleggingen in durfkapitaal. Een bedrag dat door de schuldeiser binnen 8 jaar na het verstrekken van de geldlening aan een beginnende ondernemer niet meer voor verwezenlijking vatbaar is en dat wordt afgeschreven, kan tot een bedrag van 46.984 euro per beginnende ondernemer waaraan is geleend, in aanmerking worden genomen als persoonsgebonden aftrekpost. lees verder...
Korting voor maatschappelijke beleggingen
Deze korting geldt voor de belastingplichtige die belegt in maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen en sociaal-ethische beleggingen). De korting bedraagt in 2011 1,0% van het bedrag dat daarvoor is vrijgesteld op grond van de bepalingen in box 3. lees verder...
Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen
Deze korting geldt voor de belastingplichtige die belegt in direct durfkapitaal en in culturele beleggingen. De korting bedraagt in 2011 1,0% van het bedrag dat daarvoor is vrijgesteld op grond van de bepalingen in box 3. lees verder...
Bijstanduitkeringen, IOAW, IOAZ, en WWIK per 1 januari 2011
De bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2011 omhoog als gevolg van de stijging van het minimumloon. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen. De hoogte van de bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 27 en 65 jaar, wordt met ingang van 1 januari 1.313,85 euro netto per maand, inclusief het vakantiegeld. De uitkering gaat voor hen met 9,48 euro omhoog. lees verder...
Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1416,00 euro naar 1424,40 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen. AOW’ers zien hun netto-uitkering bijvoorbeeld met tussen de 3 en de 7 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim 3 euro omhoog naar 954,22 per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto bijna 7 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1310,90 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2011 33,09 euro per maand. lees verder...
Box 3: 1 peildatum m.i.v. 2011
Per 1 januari 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 nog maar n peildatum, waar dit tot en met 2010 nog twee peildata waren (1 januari en 31 december van het jaar). lees verder...
Tijdelijke willekeurige afschrijving ook in 2011
De tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat bedrijven die investeringen doen in het kalenderjaar 2011 deze in twee jaar kunnen afschrijven waarbij in het investeringsjaar ten hoogste 50 procent willekeurig mag worden afgeschreven lees verder...
Belastingdienst wil bezwaarschriften sneller verwerken
De Belastingdienst wil bezwaarschriften van belastingplichtigen sneller gaan verwerken. Hiervoor worden de komende tijd in alle belastingregio's speciale teams ingericht die de bezwaren sneller kunnen afdoen. Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financin in de zevende halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Tweede Kamer. Ook wordt er vaker telefonisch contact gezocht met de indiener van het bezwaar. Hierdoor komen onduidelijkheden eerder aan het licht en kunnen wederzijdse vragen sneller worden beantwoord. De Belastingdienst hoopt door deze maatregelen de doelstelling voor de afdoening van bezwaren te kunnen realiseren. lees verder...
Reiskostenvergoedingen 2011
De maximale belastingvrije vergoeding van zakelijke kilometers is in 2011 0,19 euro (2010: 0,19 euro) per kilometer, ongeacht het vervoermiddel. Dit betekent dat u als werkgever elke zakelijke kilometer, ook elke kilometer voor woon-werkverkeer, tot maximaal 0,19 euro(2010: 0,19 euro) belastingvrij kunt vergoeden. lees verder...
Nieuwe regels fiscaal partnerschap
Op 1 januari 2011 veranderen de regels voor fiscaal partnerschap. Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten of samenwoners (partners) voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Het saldo van bijvoorbeeld de aftrek eigen woning kan onderling verdeeld worden. Het maakt niet uit welke verdeling er wordt maakt, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Zo kan het grootste belastingvoordeel bereikt worden. Veranderingen 2011 lees verder...
Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning wordt met een jaar verlengd. De termijn was in 2010 twee jaar en wordt drie jaar. lees verder...
Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning wordt met een jaar verlengd. De termijn was in 2010 twee jaar en wordt drie jaar. lees verder...
Verhoging btw theater- en concertkaarten uitgesteld
De verhoging van de btw op theater- en concertkaarten wordt met zes maanden uitgesteld. De ingangsdatum wordt 1 juli 2011 in plaats van 1 januari 2011. Dat heeft staatssecretaris van Financin Frans Weekers bekend gemaakt tijdens het debat in de Eerste Kamer over het Belastingplan 2011. Na die toezegging ging de Senaat in ruime meerderheid akkoord met het Belastingpakket voor 2011. lees verder...
Nieuwe regels voor reclame scheepsbeleggingen
Er komt een eind aan tendentieuze en agressieve vormen van adverteren voor beleggingen in zeeschepen. Op aandringen van staatssecretaris Weekers van Financin heeft de sector een reclamecode opgesteld met daarin duidelijke regels over het verwoorden van de fiscale aspecten. Weekers schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. lees verder...
Belastingdienst sluit convenant met de uitzendbranche
Sneller en meer duidelijkheid over fiscale zaken, minder administratieve lasten en effectiever toezicht. Dat zijn enkele doelen van een samenwerkingsconvenant dat de Belastingdienst en de belangrijkste organisaties in de uitzendbranche, de ABU, NBBU en VIA, onlangs hebben gesloten. lees verder...
Besluit beheerst beloningsbeleid
Financile ondernemingen moeten een beloningsbeleid hanteren dat onzorgvuldige behandeling van klanten voorkomt en dat niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico's. Dat staat in het Besluit beheerst beloningsbeleid dat de minister De Jager heeft vastgesteld. Per 1 januari 2011 hebben De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financile Markten (AFM) de expliciete bevoegdheid om het beloningsbeleid van de financile ondernemingen te toetsen. lees verder...
VVD opent deur naar 67 jaar
VVD-fractievoorzitter Stef Blok zette in een interview met Nu.nl de deur naar een AOW-leeftijd van 67 jaar op een kier. In het regeerakkoord staat dat de AOW-leeftijd naar 66 jaar gaat; verder wilde de PVV als gedoogpartij niet gaan. De VVD wilde naar 67 jaar en wil dat nog steeds, zo liet Blok weten. "Als er een meerderheid in de Tweede Kamer voor te vinden is, zou die tweede stap zonder de steun van de PVV plaats kunnen vinden. Misschien willen PvdA en D66 ook wel verder gaan", opperde hij. lees verder...
MKB blijft last houden van teveel administratieve lasten
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondervinden nog steeds veel hinder van teveel administratieve lasten, ondanks het intensieve overheidsbeleid op dit gebied. Dat staat in een onderzoek van onderzoeksbureau EIM naar de beleving van administratieve lasten binnen het mkb in Nederland. Voor het mkb zijn deze lasten n van de grootste ergernissen van ondernemen. lees verder...
Zorgvuldigheid verplicht bij opleggen voorlopige aanslag
De inspecteur moet bij het opleggen van een voorlopige aanslag zorgvuldig te werk te gaan. Hij mag zich niet alleen baseren op gegevens van het voorgaande jaar. Doet hij dat toch, dan kunnen belastingplichtigen een vergoeding vragen van de kosten die zij hebben moeten maken voor de indiening van een bezwaarschrift tegen een voorlopige aanslag. Tot die conclusie komt Advocaat-Generaal IJzerman van de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal is de hoogste adviseur van de Hoge Raad lees verder...
Belastingdienst sluit convenant met de uitzendbranche
Sneller en meer duidelijkheid over fiscale zaken, minder administratieve lasten en effectiever toezicht. Dat zijn enkele doelen van een samenwerkingsconvenant dat de Belastingdienst en de belangrijkste organisaties in de uitzendbranche, de ABU, NBBU en VIA, op 14 december hebben gesloten. lees verder...
Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers
De Arbeidsinspectie gaat volgend jaar extra letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Zij controleert of werkgevers in de horeca en op benzinestations hun mensen wel beschermen tegen lastige en gewelddadige klanten. Ook gaat het om werknemers met een publieke taak, zoals bewakers in gevangenissen, politiemensen en verkeersregelaars. Dat blijkt uit het jaarplan van de Inspectie SZW dat minister Kamp (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. lees verder...
WK-bid eiste toch fiscale wetswijzigingen
Ten tijde van het uitbrengen van het (mislukte) WK-bid was op het ministerie van Financin al bekend dat een aantal fiscale wetten zouden moeten aangepast om tegemoet te komen aan belastingvrijstellingen die de FIFA eiste. Dit heeft staatssecretaris Weekers (Financin) geantwoord op vragen van de vaste Commissie van VWS uit de Tweede Kamer. lees verder...
Minister Kamp (SZW): Stukloon wordt niet afgeschaft
Er bestaan geen plannen om het zogenaamde stukloon af te schaffen, aldus minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. lees verder...
Ecofin: bankgeheim verder uitgekleed
In de eurozone gaan de landen intensiever samenwerken bij de opsporing van belastingfraude en belastingvermijding. De lidstaten gaan hiervoor automatisch gegevens uitwisselen. lees verder...
De Jager: Fiscaal voordeel zuinige auto's blijft
Het feit dat het succes van alle belastingvoordelen voor zuinige auto's de overheid veel meer geld kost dan begroot, is voor Minister van Financin De Jager geen reden snel een eind te maken aan de bestaande regels. Ook gaat hij de misgelopen belastingen niet compenseren door de BPM of MRB te verhogen. Die toezeggingen doet hij aan AutoWeek. lees verder...
Fiscus gaat op jacht naar faillissementsfraude
De Belastingdienst speurt met een speciaal team naar faillissementsfraude. Aanleiding is een grootschalige fraude door een groep bv-opkopers. lees verder...
Eenduidige loonaangifte van de baan
Het kabinet koerst niet langer op de invoering van eenduidige loonaangifte. Dat schrijven minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van Financin in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek is gebleken dat er geen noodzaak is voor het systeem. De eenduidige loonaangifte was bedoeld om de administratieve lasten voor werkgevers bij het verwerken van loongegevens te verminderen en het loonsysteem stabieler te maken. lees verder...
Heffings- en invorderingsrente 1e kwartaal 2011: 2,5%
Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst twee soorten rente: heffingsrente en invorderingsrente. Wie te weinig belasting heeft betaald, moet heffingsrente aan de Belastingdienst betalen. lees verder...
Verkeerd fiscaal nummer maakt aanslag niet ongeldig
Het kan voorkomen dat een belastingaanslag wel juist is geadresseerd, maar dat het fiscale nummer onjuist is. De vraag is dan of er alsdan sprake is van een ongeldig opgelegde aanslag die niet hoeft te worden betaald. lees verder...
Motorrijtuigenbelasting motoren in 2011 6% omhoog
De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd, en in 2013 met 12%. lees verder...
CBS : druk belastingen en premies op inkomen bijna 20 procent
In 2008 betaalden huishoudens 19,2 procent van hun bruto-inkomen aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Een voorlopige schatting voor 2009 laat een lichte stijging tot 19,5 procent zien. Nadat de belasting- en premiedruk bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 jarenlang terugliep, is deze inmiddels weer bijna terug op hetzelfde peil als in 2001. lees verder...
CBS: Grote bedrijven conjunctuurgevoeliger dan midden- en kleinbedrijf
Grote bedrijven zijn een stuk conjunctuurgevoeliger dan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Eind 2009, tijdens het dieptepunt van de economische crisis, had bijna 70 procent van de grote bedrijven minder omzet dan een jaar eerder. In het MKB was dit 56 procent. lees verder...
Benut hypotheekrenteaftrek leegstaande woning
Bent u verhuisd maar is uw vorige woning nog niet verkocht, dan heeft u voor deze woning ook in 2011 (en mogelijk ook nog in 2012) recht op hypotheekrenteaftrek. De maximale termijn voor het behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning wordt namelijk met een jaar verlengd. lees verder...
Maak gebruik van herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur
Als u uw voormalige eigen woning in afwachting van betere tijden tijdelijk hebt verhuurd, en de woning komt weer leeg te staan, dan herleeft voor u de hypotheekrenteaftrek. lees verder...
Falende macronorm veroorzaakt 200 mln extra woonlasten
Door vast te houden aan een rigide macronorm voor de beheersing van de onroerende zaakbelasting (OZB), hebben gemeenten de afgelopen jaren veel meer belasting kunnen innen dan gerechtvaardigd was. Alleen hierdoor betalen eigenwoningbezitters, eigenaren van bedrijfspanden en woningcorporaties in 2011 zo'n 200 miljoen teveel aan OZB.Dit stelt Vereniging Eigen Huis op basis van haar jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten. lees verder...
Gebruik deeltijd-WW blijft fors afnemen
Het gebruik van deeltijd-WW is in oktober 2010 verder gedaald met 2.500 werknemers. Inmiddels hebben 75.000 werknemers gebruik gemaakt van de regeling. Hiervan zijn 62.000 mensen alweer uitgestroomd. In totaal zaten in oktober 2010 dus 13.000 werknemers in de deeltijd-WW. Dit blijkt uit cijfers van het UWW dat de regeling uitvoert. lees verder...
Winkeltijdenwet aangenomen door Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe winkeltijdenwet. Het wetsvoorstel is een verduidelijking van de zogenaamde toerismebepaling en daarmee vooral een verbetering van de huidige praktijk. lees verder...
Hoge Raad: verbouwing is geen nieuwbouw
Het renoveren van een bestaand pand leidt niet tot nieuwbouw, stelt de Hoge Raad in een afgelopen vrijdag gewezen arrest. Het Gerechtshof in Den Bosch dacht daar eerder anders over. De uitspraak heeft grote fiscale consequenties. lees verder...
Belastingtarieven en schijven inkomstenbelasting 2011
Per 1 januari 2011 gelden de volgende belastingtarieven in box 1 van de Wet IB 2001: lees verder...
OZB / rioolrecht / heffingen gemiddeld bijna 2 procent omhoog
Huishoudens zijn volgend jaar meer geld kwijt aan gemeentelijke heffingen. Die stijgen gemiddeld met bijna twee procent, heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) berekend. lees verder...
SER: Arbeidsomstandigheden werknemers en zzp'ers gelijk
Voor werknemers in loondienst als zzp'ers moeten gelijke arbeidsomstandigheden hebben. Voor iedereen die arbeid verricht, dus ook zzp'ers, moet dezelfde gezonde en veilige grenswaarden (zoals voor geluid of fysieke belasting) gelden. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER dat momenteel aan de verschillende achterbannen wordt voorgelegd. lees verder...
Opnieuw kleine daling werkloosheid
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in oktober 2010 uit op 410 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in september. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen is gedaald. lees verder...
CBS: bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten
In 2009 waren er in Nederland bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten. Dat is 15 procent van alle 15- tot 65-jarigen. Ruim 4 op de 10 arbeidsgehandicapten hadden in 2009 een betaalde baan van twaalf uur per week of meer. De helft van hen had een deeltijdbaan. lees verder...
Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2011
Het Belastingplan 2011 is aangenomen door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Weekers van Financin zet met de maatregelen uit het Belastingplan in op het bevorderen van ondernemerschap en innovatie, het bestrijden van fraude en belastingontwijking en stimulering van de woningmarkt. In het Belastingplan zijn tal van maatregelen opgenomen. Dit zijn de belangrijkste: lees verder...
Belastingplan 2001: wat regelde de Tweede Kamer?
Op initiatief van de Kamer wordt de heffingskorting niet in een keer afgeschaft, maar in een periode van drie jaar (2011 t/m 2013) geleidelijk afgebouwd. Daarnaast stemde de Tweede Kamer ook in met een aantal andere amendementen. lees verder...
Waarschuwing valse betalingsherinnering KvK
De Kamer van Koophandel (KvK) waarschuwt voor een e-mail waarin staat dat de ondernemer nog een bedrag verschuldigd is aan de KvK. lees verder...
Zzp'er krijgt meer tijd voor vangnetpolis
De periode waarin een startende zzp'er een vangnetverzekering kan afsluiten wordt uitgebreid van 3 naar 16 maanden. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars. Een vangnetverzekering is een speciale verzekering voor startende zzp'ers die vanwege hun gezondheid geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. lees verder...
Verhoging brandstofaccijns niet aan de orde
Een verhoging van de accijns op benzine, diesel en LPG is niet aan de orde. Accijnsverhoging is in de toekomst alleen mogelijk als andere landen hetzelfde doen. In dat geval wordt de extra opbrengst volledig gebruikt om de motorrijtuigenbelasting en de belasting op nieuwe auto’s en motoren (BPM) te verlagen. lees verder...
Fiscus gaat minder rente betalen
Het kabinet gaat belastingbetalers die geld terug krijgen een veel lagere rente vergoeden dan nu het geval is. Voor belastingplichtigen die geld aan de fiscus moeten betalen, verandert er niets. Omgerekend naar de thans geldende percentages komt dit op het volgende neer: de fiscus betaalt 1% rente en belastingbetalers gaan 2,5% rente aan de fiscus betalen. Op dit moment is er sprake van gelijkwaardigheid: belastingbetalers en de fiscus betalen elkaar een even hoog rentepercentage. lees verder...
Inzendingstermijn schattingsformulier Vpb verlengd tot 1 december 2010
De termijn voor het inzenden van het schattingsformulier ondernemingen voor de vennootschapsbelasting 2009/2010 is verlengd tot 1 december 2010. lees verder...
Tarief assurantiebelasting van 7,5 procent naar 9.7 procent
Het tarief van de assurantiebelasting gaat per 1 maart 2011 omhoog van 7,5 procent naar 9,7 procent. lees verder...
Termijnverlening verzoek om teruggaaf buitenlandse btw
Ondernemers kunnen tot en met 30 september 2010 een verzoek indienen om de buitenlandse btw terug te vragen die in 2009 aan hen is gefactureerd. lees verder...
Fiscus maakt geen heksenjacht op zzp’ers
Er is geen sprake van een heksenjacht door de fiscus op zzp’ers. Dat antwoordt staatssecretaris Weekers (Financin) op vragen van de Tweede Kamerleden Smeets en Groot (beiden PvdA). lees verder...
Aanpak hypotheekrenteaftrek blijft deze kabinetsperiode ongemoeid
De hypotheekrenteaftrek blijft deze kabinetsperiode ongemoeid. Dat heeft staatssecretaris Weekers (Financin) gezegd tijdens het debat over het belastingpakket voor 2011. De Tweede Kamer wil een verdere vereenvoudiging van het belastingstelsel en wil dat Weekers met vereenvoudingsvoorstellen komt. De hypotheekrenten maakt daar geen onderdeel van uit, aldus Weekers. lees verder...
Stap over op btw-kwartaalaangifte
Als tijdelijke crisismaatregel kunt u er als btw-ondernemer sinds 1 juli 2009 voor kiezen om uw btw-aangifte eenmaal per kwartaal te doen in plaats van eenmaal per maand. De achterliggende gedachte is dat ondernemers die per saldo btw zijn verschuldigd, zo hun liquiditeitspositie kunnen verbeteren. Bij aangifte en betaling per kwartaal in plaats van per maand hoeven zij de btw immers pas later te betalen. lees verder...
Benut levensloopregeling
Als u deelneemt aan een levensloopregeling overweeg dan om daar nog dit jaar en/of volgend jaar optimaal gebruik van te maken. De regeling wordt namelijk afgeschaft (vermoedelijk in 2012). De afschaffing is opgenomen in het regeerakkoord van VVD en CDA. Door gebruik te maken van de levensloopregeling krijgt u geen belastingafstel, maar wel een aanzienlijk belastinguitstel. lees verder...
Villataks definitief van de baan
Het vorige kabinet was van plan een zogenaamde villataks in te voeren en had daartoe een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel wordt echter ingetrokken. Dit staat in een brief die minister-president Rutte naar de Tweede Kamer heeft gezonden. lees verder...
Belastingdienst gaat minder rente betalen
Het kabinet is van plan om een differentiatie van 1,5 procent aan te brengen in de door de overheid te betalen heffings-en invorderingsrente en de door de belastingplichtigen te betalen heffings-en invorderingsrente. lees verder...
Villataks definitief van de baan
Het vorige kabinet had een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin werd voorgesteld om de huidige grens van 1 010 000 euro, waarboven het hoogste percentage van het eigenwoningforfait geldt, niet langer te indexeren. lees verder...
Benut termijnverlenging terugvragen btw uit andere EU-landen
Als u als ondernemer over het jaar 2009 btw wilt terugvragen in een ander EU-land, dan kunt daartoe nog tot en met 31 maart 2011 een verzoek indienen bij de belastingdienst. Dit is een half jaar langer dan gepland. De 27 EU-landen hebben hierover overeenstemming bereikt. lees verder...
Vraag nog dit jaar een voorlopige aanslag IB 2010 aan
Als u verwacht dat u over 2010 een bedrag aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen moet bijbetalen en u bent ook zogenaamde box 3-belasting verschuldigd (inkomen uit sparen en beleggen, dan is het verstandig om de belastingdienst nog dit jaar om een voorlopige aanslag te verzoeken. Belastingschulden voor de jaren voor 1 januari 2011 worden namelijk niet meegeteld bij de berekening van de verschuldigde box 3-belasting. lees verder...
Minister Kamp: gedwongen forse premiestijging voor 2011 onwenselijk
De Nederlandsche Bank (DNB) geeft na overleg met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pensioenfondsen toestemming om in 2011 af te wijken van de eis dat de premie bij moet dragen aan het herstel. Hiermee is een dreigende gedwongen stijging van de premies in 2011 van de baan. lees verder...
Maak als werkgever ook in 2011 gebruik van de Regeling kleine banen
De Regeling kleine banen wordt in 2011 voortgezet. Als werkgever hoeft u dankzij deze regeling ook volgend jaar geen premies te betalen voor werknemers tot 23 jaar met een baan waarmee zij minder verdienen dan (circa) de helft van het wettelijk minimumloon. lees verder...
Koop pas in 2011 een euro-6 dieselauto
Vanaf 1 januari 2011 moet elke nieuwe dieselpersonenauto zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de dan geldende Euro-5 norm. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2011 Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt (per 1 september 2015). lees verder...
Maak dit jaar nog gebruik van constructies met winst- en verliesvennootschappen
Hebt u een zogenaamde verliesvennootschap van een derde gekocht dan kunt u nog dit jaar geheel legaal gebruik maken van een lek in de Wet op vennootschapsbelasting als u winstgevende activiteiten in deze verliesvennootschap inbrengt. Hetzelfde geldt ook in het geval u een vennootschap hebt gekocht die voorheen winst heeft behaald en u verliesgevende activiteiten in de vennootschap inbrengt. lees verder...
Schenk belastingvrij (50.000 euro) aan uw kinderen
Voor een schenking van ouders aan kinderen bedraagt de normale vrijstelling 5.000 euro per jaar (bedrag 2010), maar deze kan eenmalig worden verhoogd naar 24.000 euro (bedrag 2010) voor kinderen tussen 18 en 35 jaar. lees verder...
Overgangsrecht verhoging btw op podiumkunsten
Met ingang van 1 januari 2001 worden podiumkunsten onder het algemene btw-tarief van 19% gebracht. Onder podiumkunsten vallen de volgende diensten: het verlenen van toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen (bijvoorbeeld opera’s, operettes, dansen, musicals en lezingen) en het optreden door uitvoerende kunstenaars. Met betrekking tot de verhoging van het btw-tarief voor podiumkunsten is overgangrecht opgenomen. lees verder...
Verhoging tarief assurantiebelasting
Het tarief voor de assurantiebelasting wordt per 1 januari 2011 verhoogd met 2%-punt tot 9,5%. Deze belasting wordt geheven ter zake van verzekeringen. Bepaalde verzekeringen zijn overigens uitgezonderd van de assurantiebelasting. De verhoging geldt voor premies met een premievervaldatum na 31 december 2010. lees verder...
Geen fiscale faciliteiten voor MKB-beleggingen
Met ingang van 1 januari 2011 zouden in de Wet inkomstenbelasting 2001 nieuwe fiscale faciliteiten voor MKB-beleggingen ingevoerd. In het regeerakkoord van de VVD en het CDA is echter opgenomen dat dit niet doorgaat. lees verder...
Tijdelijke verlenging termijn doorverkoop woningen
In de overdrachtsbelasting wordt de termijn van zes maanden voor de doorverkoop van onroerende zaken, voor woningen tijdelijk verruimd naar twaalf maanden. Dit naar aanleiding van het verzoek om verlenging van deze termijn vanuit de Tweede Kamer. lees verder...
Boetebeleid als u te laat aangifte loonbelasting doet
Sinds 1 juli is het boetebeleid voor de loonheffingen op de volgende punten gewijzigd: U krijgt een boete van 61 euro als u niet of te laat aangifte loonheffingen doet. De coulancetermijn voor het betalen van loonheffingen is verkort tot 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum. lees verder...
Betaalverzuim: wanneer krijgt u een boete?
Betaalt u de loonheffingen niet, niet volledig of te laat? Dan kunt u een betaalverzuimboete krijgen. Voor tijdvakken die beginnen op of na 1 juli 2010, kunnen zich de volgende situaties voordoen: lees verder...
Bankgeheim Zwitserland opgeheven
Minister de Jager (Financin) heeft het goedkeuringswetsvoorstel bij het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland naar de Tweede Kamer gezonden. Het belangrijkste onderdeel van dit verdrag is de uitwisseling van fiscale informatie. Het Zwitserse bankgeheim staat het opvragen van informatie over zwartspaarders niet langer in de weg. lees verder...
Box 3: vanaf 1 januari 2011 één peildatum
Vanaf 1 januari 2011 bestaat de rendementsgrondslag voor box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 alleen nog maar uit het saldo van de bezittingen en schulden per 1 januari. Nu wordt de rendementsgrondslag bepaald door het gemiddelde saldo per 1 januari en 31 december van een jaar. lees verder...
Verlaging tarief vennootschapsbelasting
Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2011 met een half procent verlaagd tot 25 procent. lees verder...
Verbetering liquiditeitspositie ondernemingen
De liquiditeitspositie van het bedrijfsleven krijgt een flinke impuls door een drietal maatregelen: Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening: De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd. Deze maatregel gold al in 2009 en 2010, en gaat dus ook gelden voor het jaar 2011. lees verder...
BTW-tarief arbeidskosten bij renovatie strikt uitgelegd
Een van de tijdelijke maatregelen voor de woningmarkt betreft de toepassing van het lage btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie van woningen. Deze maatregel geldt echter niet als het gaat om de renovatie van woonboten en woonwagens. De btw-richtlijn maakt de toepassing van het verlaagde btw-tarief namelijk alleen mogelijk voor het renoveren en herstellen van particuliere woningen. En volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dient voor toepassing van verlaagde btw-tarieven gekozen te worden voor een strikte uitleg. Dit heeft staatssecretaris Weekers (Financin) geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Monasch en Groot (beiden PvdA). lees verder...
Bijna een miljard euro voor kenniswerkers
Fiscale stimuleringsregelingen voor kenniswerkers blijven gespaard in het bezuinigingsgeweld. Het nieuwe kabinet wil de WBSO zelfs verruimen tot bijna een miljard euro. Vooral bij het midden- en kleinbedrijf is de regeling populair. lees verder...
Weet hoe het zit met identiteit werknemers
Wat moet u als ondernemer doen om de identiteit van nieuw personeel vast te stellen? Hoe bepaalt u of de nieuwe medewerker in Nederland mag werken? Om u te helpen heeft de overheid samen met het bedrijfsleven een handig stappenplan ontwikkeld. Via de site www.weethoehetzit.nl is de overheid een campagne gestart om u hierover te informeren. Op de site www.weethoehetzit.nl vindt u het volledige stappenplan om de identiteit van nieuwe arbeidskrachten vast te stellen. lees verder...
Nieuw belastingstelsel BES-eilanden
Bewoners en ondernemers op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen vanaf 2011 te maken met een nieuw belastingstelsel. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (samen de BES-eilanden) zijn op 10 oktober 2010 als openbaar lichaam – een bijzondere gemeente – onderdeel van het Nederlandse staatsbestel geworden. Als gevolg daarvan is Nederland verantwoordelijk voor de belastingheffing op de eilanden. Daartoe komt er voor de BES-eilanden een nieuw fiscaal stelsel dat op 1 januari 2011 in werking treedt. lees verder...
lees verder...
lees verder...
Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet bij renovatie en herstel van woningen?
Het gaat hierbij onder andere om de volgende werkzaamheden: lees verder...
Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen?
Voor de volgende werkzaamheden is het lage btw-tarief van 6 procent van toepassing: lees verder...
Senaat akkoord met nieuw stelsel griffierechten
De Eerste Kamer heeft geen bezwaren tegen het op een nieuwe leest schoeien van het griffierechtstelsel. Die vernieuwing houdt in dat er vanaf 1 november vaste tarieven komen voor griffierechten in civiele zaken bij elke gerechtelijke instantie in Nederland. lees verder...
Invoering bankenbelasting weer stap dichterbij
In Bussel lijkt er steeds meer consensus te ontstaan over de invoering van een bankenbelasting. Deze belasting zal een substantile bijdrage moeten leveren aan het terugbetalen van de gevolgen van de bankencrisis. Een aantal lidstaten hebben inmiddels voorstellen ingediend voor nationale bankenbelastingen. De Europese ministers van Financin zijn het er over eens dat een goede cordinatie van deze voorstellen belangrijk is om dubbele belasting en negatieve effecten op de kredietverstrekking te voorkomen. lees verder...
Regeling kleine banen wegens succes voortgezet
De regeling kleine banen wordt in 2011 voortgezet. Werkgevers hoeven dankzij deze regeling ook volgend jaar geen premies te betalen voor werknemers tot 23 jaar met een baan waarmee zij minder verdienen dan (circa) de helft van het wettelijk minimumloon. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. lees verder...
Financiële ondersteuning voor van werk naar werk projecten
Het kabinet wil initiatieven ondersteunen die meerwaarde kunnen opleveren voor van werk-naar-werk transities op de arbeidsmarkt, waarbij een werkgever of (organisaties van) werkgevers in een regio of sector de toeleiding naar werk bij een andere werkgever ter hand nemen. Het kabinet start daarom een experiment waarmee tijdelijk financile ondersteuning wordt gegeven aan projecten van (samenwerkende) werkgevers in regio’s en sectoren. Aanvragen moeten voor 1 november 2010 zijn ingediend. lees verder...
Nieuw fiscaal stelsel Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (samen de BES-eilanden) worden op 10 oktober 2010 als openbaar lichaam – een bijzondere gemeente – onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. Als gevolg daarvan wordt Nederland verantwoordelijk voor de belastingheffing op de eilanden. Daartoe komt er voor de BES-eilanden een nieuw fiscaal stelsel dat op 1 januari 2011 in werking treedt. lees verder...
Meer rechtsbescherming voor belastingplichtigen
Burgers en bedrijven worden straks beter beschermd tegen onredelijke informatieverzoeken van de belastingdienst. Het initiatiefwetsvoorstel van Dezentj (VVD) en Groot (PvdA) dat hierop bezwaar en beroep voor belastingplichtigen mogelijk maakt, is op 28 september door de Tweede Kamer aangenomen. lees verder...
De Jager dicht “lek” in vennootschapsbelasting
Minister de Jager (Financin) wil met ingang van 1 januari 2011 een lek in de vennootschapsbelasting dichten. Het gaat om constructies met zogenaamde “lege verliesvennootschappen.” De koper van een dergelijke vennootschap zou daar winstgevende activiteiten kunnen inbrengen en daardoor jarenlang belastingvrijdom kunnen genieten. Dit wordt thans voorkomen door de bepaling dat verliezen van jaren vr het jaar van aandelenoverdracht niet meer voorwaarts verrekend kunnen worden. De bepaling is ook gericht tegen de omgekeerde situatie: een lege vennootschap die voorheen winst heeft behaald wordt gekocht door een koper die daar verliesgevende activiteiten inbrengt. lees verder...
Overheid moet facturen binnen 30 dagen betalen
MKB-Nederland is zeer tevreden met het akkoord dat het Europees parlement en de EU-lidstaten hebben bereikt over strengere regels bij het betalen van facturen. Overheden, dus ook provincies en gemeenten, moeten nota’s binnen 30 dagen gaan betalen. Als zij dit later doen, volgt automatisch 8 procent boete plus 40 euro aan administratieve kosten. lees verder...
Bijdrage duurdere leaseauto beperkt aftrekbaar; administratieve lasten nemen toe
De Hoge Raad bepaalde onlangs dat de extra werknemersbijdrage voor een leaseauto waarvan de cataloguswaarde het budget overschrijdt, slechts aftrekbaar was van de bijtelling voor zover deze aan de gereden privkilometers toegeschreven kan worden. Ook de Belastingdienst hanteert deze tweedeling. Op de website van de Belastingdienst staat hierover het volgende: "Bij een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse komt alleen het bedrag dat de werknemer aan u betaalt voor het privgebruik in mindering op de bijtelling." lees verder...
ZZP'ers krijgen meer tijd voor btw-vrijstelling beroepsopleidingen
ZZP'ers die docent bij een beroepsopleiding zijn of die zelf een beroepsopleiding verzorgen, krijgen 3 maanden extra tijd om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling voor beroepsopleidingen. lees verder...
Werkgevers: jammer dat deeltijd-WW wordt stopgezet
VNO-NCW betreurt het dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling voor deeltijd-WW met ingang van 1 juli 2011 afschaft. De werkgeversorganisatie zou liever zien dat de regeling een permanent karakter krijgt, te gebruiken door bedrijven die in een noodsituatie verkeren. lees verder...
Loonverschil tussen mannen en vrouwen neemt langzaam af
De afgelopen jaren is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Het tempo waarin dit gebeurt is echter laag. Bij jongeren is het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen ongeveer 10 procent. Voor de 45-plussers kan het oplopen tot 35 procent. lees verder...
Roken flink duurder
Met ingang van 1 maart 2011 gaat de prijs van een pakje sigaretten van 19 stuks met ruim 0,26 eurocent omhoog. Ook een pakje shag wordt ruim 0,26 eurocent duurder. lees verder...
Belastingvoordeel dga’s aangepakt
De zogenaamde Wet Hillen regelt kort gezegd dat mensen met een lage hypotheekschuld geen huurwaardeforfait bij hun inkomen hoeven op te tellen. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat directeuren grootaandeelhouders (dga’s) van hun BV’s renteloze personeelsleningen opnemen, waarmee de hypotheekschuld zo laag wordt dat de Wet Hillen van toepassing wordt. lees verder...
Concurrentiepositie Nederland verbeterd
Uit de vorige maand gepubliceerde jaarlijkse rapportage van het World Economic Forum over het vestigingsklimaat, blijkt dat de concurrentiepositie van Nederland het afgelopen jaar is verbeterd. Nederland stond vorig jaar nog op de tiende plaats, dit jaar op de achtste. De concurrentiekracht van Nederland is afhankelijk van diverse factoren, zoals geografische ligging, toegang tot grote markten, een dynamische arbeidsmarkt, kwaliteit van de beroepsbevolking, infrastructuur (mainports) en het fiscale klimaat. lees verder...
Brussel: In buitenland betaalde btw tot april terug te vragen
Ondernemers krijgen langer de tijd om betaalde btw in een ander EU-land over 2009 terug te vragen. VNO-NCW is blij dat de lidstaten hebben besloten om de indieningstermijn voor teruggaafverzoeken, die op 30 september zou aflopen, te verlengen tot en met 31 maart 2011, zoals de Belastingdienst op 29 september heeft bevestigd. lees verder...
SER: Zzp'ers zijn niet zielig
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zijn volwaardige ondernemers en geen zielige gevallen die gedwongen zijn tot een onzeker bestaan. De sociale zekerheid hoeft niet op de schop voor zzp'ers. Dat is de kern van een advies van de Sociaal-Economische Raad dat binnenkort wordt uitgebracht. lees verder...
Aftrek uitgaven monumentenpanden verruimd
Met ingang van 1 januari 2011 wordt de regeling voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden verruimd. lees verder...
Jaarloonuitvrag met drie jaar verlengd
De tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens wordt met drie jaar verlengd tot 2015. Dit maakt het voor de Belastingdienst mogelijk tijdig de ontbrekende of onjuiste, onvolledige of onbruikbare aangiften van circa 10 000 (wisselende) inhoudingsplichtigen over een of meerdere tijdvakken tijdig te corrigeren. lees verder...
Verlenging regeling versnelde afschrijving
De tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen wordt met een jaar verlengd. lees verder...
Motorrijden fors duurder
Motorrijden wordt de komende jaren fors duurder. De motorrijtuigenbelasting wordt in 2011 en 2012 namelijk telkens verhoogd met 6 procent. In 2013 bedraagt de verhoging zelfs 12 procent. Dat betekent in drie jaar tijd een verhoging van 24 procent (exclusief inflatiecorrectie). lees verder...
Aanschaf schone diesel fiscaal gestimuleerd
Vanaf 1 januari 2011 moet elke nieuwe dieselpersonenauto zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de dan geldende Euro-5 norm. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2011 Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. lees verder...
Tot 2013 geen motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto
Wie besluit om dit jaar een zeer zuinige auto aan te schaffen is fiscaal gezien goedkoop uit. Er geldt een vrijstelling voor de Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM) en voor de Motorrijtuigenbelasting (MRB). De vrijstelling voor de MRB zal in ieder geval tot 2013 blijven bestaan. Dat staat in het Belastingplan 2001 dat minister de Jager (Financin) op 21 september aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het aantal zeer zuinige auto’s is in Nederland toegenomen van een paar duizend in 2005 tot een kleine 200.000 op 1 juli 2010. Met name sinds 2007 is het aantal hard gegroeid. In 2007 zijn er 24.000 nieuwe zeer zuinige personenauto’s verkocht. In 2008 ging het om 41.000 auto’s op een totaal van 500.000. In 2009 betrof het 58.000 zeer zuinige auto’s terwijl de verkopen van nieuwe auto’s fors waren teruggelopen (geheel 2009: 388 000). In de eerste helft van 2010 zijn er al ruim 50.000 zeer zuinige auto’s verkocht, waaronder voor het eerst een substantieel aantal zeer zuinige diesels. Het aandeel zeer zuinige auto’s vormt daarmee 19% van de verkopen in de eerste helft van 2010 (270.000). Ook het aantal aangeboden modellen dat als zeer zuinig wordt aangemerkt, neemt snel toe. Per 1 januari 2010 zijn er inmiddels 14 verschillende uitvoeringen. De groei in de verkopen van zeer zuinige modellen is groter dan verwacht. lees verder...
Stimuleren speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. In 2011 kan de werkgever een afdrachtvermindering van 46 procent toepassen op het totale SenO-loon tot een grens van 220.000 euro. lees verder...
Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
In het op 21 september bij de Tweede Kamer ingediende is geregeld dat de tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting met een jaar wordt verlengd. Deze maatregel gold al in 2009 en 2010, en gaat dus ook gelden voor het jaar 2011. lees verder...
Btw-kwartaalaangifte definitief
Ondernemers kunnen sinds juli 2009 kiezen om de aangifte en afdracht van btw per kwartaal te doen in plaats van per maand. Deze tijdelijke maatregel wordt structureel gemaakt. Dat staat in het op 21 september ingediende Belastingplan 2011.c lees verder...
Belastingplan 2011 stimuleert ondernemers
Het Belastingplan 2011 bevat diverse maatregelen die ondernemerschap stimuleren. Zo wordt de vennootschapsbelasting in 2011 met een half procent verlaagd tot 25 procent. Verder wordt de vennootschapsbelasting over de eerste 200.000 euro aan winst verlaagd tot 20 procent, waarmee het MKB-tarief definitief wordt gemaakt. lees verder...
Autobelastingen 2011
In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. Inmiddels rijden er in Nederland ruim 200.000 zeer zuinige auto’s. lees verder...
Fiscale maatregelen voor woningmarkt, bouwsector en huizenbezitter
In het Belastingplan 2011 stelt het kabinet een pakket tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de woningmarkt voor. De voorstellen beogen de woningmarkt een impuls te geven, enerzijds door de werkgelegenheid in de bouwsector te stimuleren en anderzijds door het uitbreiden van voorzieningen voor belastingplichtigen met dubbele woonlasten. Al met al gaat het om een serieus pakket van het kabinet dat de woningmarkt, de bouwsector en de huizenbezitter goed zal doen. Het gaat om de volgende maatregelen: lees verder...
Fiscale koopkrachtmaatregelen 2011
Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Dat staat in het Belastingplan 2011 dat op 21 september 2010 aan de Tweede Kamer is aangeboden. lees verder...
Verlagen winstbelasting mkb goed voor ondernemerschap
Demissionair minister De Jager van Financin wil de vennootschapsbelasting over de eerste 200.000 euro winst die een bedrijf boekt, structureel verlagen naar 20 procent. Dat staat in het Belastingplan, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, meldt het FD. De verlaging levert het bedrijfsleven, en met name het midden- en kleinbedrijf, 250 miljoen euro op. MKB-Nederland vindt dit een goede stimulans voor het ondernemerschap en de economie. lees verder...
Arbeidsinspectie mag vaker administraties in beslag nemen
De Arbeidsinspectie mag straks de administratie van een werkgever in beslag nemen bij een vermoeden van onderbetaling. Het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat dit regelt is aan de Tweede Kamer aangeboden. lees verder...
Meer mobiliteit op arbeidsmarkt openbaar bestuur noodzakelijk
De verwachting is dat de werkgelegenheid in het openbaar bestuur (gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid) als gevolg van bezuinigingen de komende jaren flink zal dalen. Dat leidt tot personeelsoverschotten. Er gaan echter ook tekorten aan personeel ontstaan. Dat komt doordat vraag en aanbod van personeel in het openbaar bestuur niet goed op elkaar zijn afgestemd. Zo zal niet iedereen die door de verwachte bezuinigingen overtollig wordt, herplaatst kunnen worden, omdat aan veel functies specifieke eisen worden gesteld. Voor die functies zal de overheid in de toekomst op een krappe arbeidsmarkt moeten concurreren met andere werkgevers. lees verder...
Herstelactie verzoeken om teruggaaf btw uit andere EU-landen
In een aantal gevallen zijn verzoeken om teruggaaf van btw niet goed aangekomen in het EU-land van teruggaaf. De Belastingdienst gaat dit voor de betreffende ondernemers oplossen. De meeste ondernemers hoeven zelf geen actie te ondernemen. lees verder...
Vereenvoudiging regels bespaart werkgevers 35 miljoen
Het vereenvoudigen van de voorschriften voor werkgevers om de identiteit van nieuwe werknemers te controleren scheelt werkgevers jaarlijks 35 miljoen euro. Werkgevers kunnen gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld stappenplan dat onduidelijkheden wegneemt en voorkomt dat bedrijven onnodige handelingen verrichten. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. lees verder...
Gemeenten moeten bedrijven onnodige schade door werkzaamheden vergoeden
MKB-Nederland wil dat er een landelijke set van spelregels voor nadeelcompensatie komt. Deze spelregels moeten antwoord geven op de vraag wie de rekening betaalt als ondernemers schade oplopen door falend opdrachtgeverschap van overheden. Onnodig langdurige werkzaamheden aan stoepen, wegen en straten dupeert het plaatselijke mkb nu vaak enorm. ‘Dat kan niet’, stelt de ondernemersorganisatie. Ondernemers hebben geluk wanneer zij gevestigd zijn in een gemeente die wel het nadeel compenseert bij langdurige werkzaamheden. Helaas is dit de uitzondering. Vorige week luidde de detailhandel in Amsterdam de noodklok. De bouw van de Noord-Zuidlijn blijkt vele maanden langer te duren dan verwacht. Winkeliers zien hierdoor hun omzet dalen, de waarde van hun pand omlaag gaan en hun inkomsten teruglopen. Elke ondernemer begrijpt dat dit soort werkzaamheden tot het ondernemersrisico horen. Maar het is onaanvaardbaar dat ondernemers voor het overschrijden van bouwtermijnen de rekening gepresenteerd krijgen, vindt MKB-Nederland. lees verder...
Spaarloon vanaf nu belastingvrij te deblokkeren
Met ingang van 15 september kan het spaarloon dat in de jaren 2006 tot en met 2009 is opgebouwd belastingvrij worden gedeblokkeerd. Spaarders beslissen zelf wat er met dat geld gebeurt. lees verder...
Regeling onterechte bonussen naar Tweede Kamer
Buitensporige of achteraf onterechte bonussen kunnen straks door de raad van commissarissen van een bedrijf worden aangepast of teruggevorderd. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en De Jager (Financin). De regeling geldt voor bestuurders van alle NV's en voor bestuurders en beleidsbepalers van financile ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Daarnaast wil het kabinet dat de commissarissen van de ondernemingen worden getoetst op deskundigheid. lees verder...
Donner wil meer nadruk op werk bij langdurig zieke werklozen
Langdurig zieke werklozen moeten straks ook ander, vergelijkbaar werk zoeken voordat zij in de Ziektewet kunnen komen. Minister Donner schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij onderzoek doet naar de mogelijkheid deze wet aan te passen. Nu komen deze zogenoemde ‘vangnetters’ al in de Ziektewet als zij hun eigen werk niet meer kunnen doen. Door werk meer voorop te zetten wil minister Donner meer balans krijgen tussen inkomensbescherming en activering van mensen. lees verder...
UWV neemt maatregelen voor begeleiding langdurig zieke werklozen
Het UWV gaat de registratie van de hulp aan zieke werklozen verbeteren, maakt voor hen nu eerder plannen met mogelijkheden om weer te gaan werken en neemt maatregelen om de verbeteringen te waarborgen. In zeven regio’s komt een nieuwe aanpak waarbij bestaande instrumenten eerder en beter benut worden. Kern ervan is dat de beoordeling van het ziekteproces n de kansen op werk hand in hand gaan; tot nu toe kwamen de kansen op werk nadien aan bod. Als de nieuwe aanpak succesvol is, wil het UWV die voor het gehele land invoeren. lees verder...
Werkkostenregeling verder vereenvoudigd
De nieuwe werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, ondergaat enkele kleine wijzigingen en vereenvoudigingen. Dit als gevolg van een deze zomer door het ministerie van Financin ingestelde internetconsultatieronde onder werkgevers, koepelorganisaties en belastingadviseurs. In totaal heeft Financin 62 reacties ontvangen. Op basis daarvan wordt de werkkostenregeling op een aantal punten gewijzigd. lees verder...
Deblokkeren spaarloon vanaf 15 september
Vanaf 15 september mogen werknemers onbelast hun over de jaren 2006 tot en met 2009 opgebouwde spaarloontegoeden opnemen. In totaal gaat het om ruim 4 miljard euro. Het kabinet hoopt hiermee de economie te stimuleren. lees verder...
Verlenging BMKB goed voor kredietverlening aan mkb
MKB-Nederland is blij dat minister Van der Hoeven twee belangrijke regelingen verlengt die het bedrijven makkelijker maakt om aan financiering te komen. Het gaat om de BMKB-regeling (Borgstelling mkb) voor het mkb en de GO-regeling (Garantieondernemersfinanciering) voor (middel)grote bedrijven. De minister stelt hiervoor 2 mld. euro ter beschikking. Bij beide regelingen staat de overheid garant voor de helft van het bedrag dat bedrijven bij banken lenen. Banken lopen daardoor nauwelijks risico. lees verder...
Minister zet fiscale steun voor bedrijfsleven voort
Bedrijven kunnen ook in 2011 hun verlies met voorgaande drie jaren verrekenen. Minister De Jager van Financin zal deze regeling, samen met de regeling om investeringen sneller af te schrijven, bekend maken op Prinsjesdag. De fiscale maatregelen versterken de liquiditeit van bedrijven en maken meer bedrijfsinvesteringen mogelijk. lees verder...
Voor welke werkzaamheden gaat het verlaagde btw-tarief voor onderhoud woningen niet gelden?
Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld niet van toepassing op: • glazenwassen; • aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen; lees verder...
Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief bij onderhoud van woningen?
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vr 1 juli 2011. lees verder...
Nieuwe BTW-regelsvoor privégebruik van onroerende zaken
Een ondernemer heeft thans de keuze investeringsgoederen die zowel voor bedrijfs- als voor privdoeleinden worden gebruikt voor de BTW volledig tot zijn bedrijfsvermogen te bestemmen. Indien hij dat doet, komt de bij de verkrijging van deze investeringsgoederen verschuldigde BTW onder de huidige regelgeving volledig voor aftrek in aanmerking. Het privgebruik van deze investeringsgoederen wordt vervolgens gedurende 10 jaar belast. Deze systematiek wordt met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd. lees verder...
De gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling
De werkkostenregeling die volgend jaar wordt ingevoerd biedt veel vrijheden en kent maar n beperking, de zogenoemde gebruikelijkheidstoets. De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die u als werkgever aanwijst, niet meer dan 30 procent mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30 procent-grens uitkomt, is loon van de werknemer. Voorbeeld 1 U hebt een middelgroot bedrijf en geeft uw werknemers met kerst een flatscreen. Binnen uw sector is het gebruikelijk is dat het personeel met kerst zo'n duur cadeau krijgt. U mag