Basisprincipe

ScoponCredit geeft volledig inzicht in uw debiteurenportefeuille. Niet alleen op basis van ouderdom, maar desgewenst ook op risico en effecitiviteit. Via de online technologie stelt u collega’s op de hoogte van de voortgang en status, de klachtenbehandeling en het betalingsgedrag van debiteuren.

De basisprincipes van ScoponCredit rusten op drie pijlers.

1. Risico

Door uw debiteuren in te delen in risicoprofielen krijgt u inzicht in de risico’s binnen uw debiteurenportefeuille. Deze profielen worden gebruikt om uw bewakers de juiste actiepunten toe te wijzen. Tevens vormen ze de basis voor diverse rapportages.

2. Effectiviteit

Breng de effectiviteit van uw huidige debiteurenbeleid in kaart, zodat u mogelijke procesoptimalisaties creëert en inzicht krijgt in de kosten.

3. Procesoptimalisatie

Een databron met redenen waarom er te laat betaalt wordt geeft u veel informatie. Vertaal de informatie naar procesverbeteringen en bekijk de trends en aantallen per bedrijfsonderdeel.

Contact

Laat uw gegevens achter via ons contactformulier.

Wij nemen vervolgens contact met u op.